Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
2018 rok 2018-01-12 13:17:10
2017 rok 2017-01-17 14:48:51
2016 rok 2016-01-20 14:55:37
120/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym jednostki i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Somonino 2016-05-06 12:53:37
119/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie zagospodarowania budowanej ,,Hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borczu". 2016-03-02 14:42:48
118/2015 z dnia 31.12.2015r. w sprawie regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjlanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych. 2016-01-22 13:34:17
117/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-01-14 12:34:49
116/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-01-14 12:34:25
115/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-01-14 12:33:55
114/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-01-14 12:33:27
113/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-01-14 12:32:59
112/2015 z dnia 30.12.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2016-01-14 12:31:13
111/2015 z dnia 30.12.2015r. w sprawie zmiany regulaminu pracy 2016-01-11 13:45:57
110/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-12-31 11:31:18
109/2015 z dnia 17.12.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-12-23 12:34:13
108/2015 z dnia 09.12.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015-12-17 14:00:15
107/2015 z dnia 09.12.2015r. 106/2015 z dnia 09.12.2015r. w sprawie nabycia działki nr 71/4 o pow. 58m2, połozonej w miejscowości Goręczyno, zapisanej w KW GD1R/00003324/1. 2015-12-23 12:33:27
106/2015 z dnia 09.12.2015r. w sprawie nabycia działki nr 70/7 o pow. 100m2, połozonej w miejscowości Goręczyno, zapisanej w KW GD1R/00003323/4. 2015-12-23 12:31:55
105/2015 z dnia 09.12.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-12-23 12:29:40
104/2015 z dnia 26.11.2015r. w sprawie upowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do przekazywania do biur informacji gospodarczych zobowiązań dłużników alimentacyjnych. 2015-12-11 09:42:12
103/2015 z dnia 26.11.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-12-11 09:38:45
102/2015 z dnia 12.11.2015r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2016-2030 2015-11-19 09:34:53
101/2015 z dnia 10.11.2015r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok 2015-11-19 09:31:07
100/2015 z dnia 26.10.2015r. - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-13 11:04:16
99/2015 z dnia 26.10.2015r. - w sprawie okreslenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolu działającym na terenie Gminy Somonino na 2015 rok 2015-11-13 11:02:21
98/2015 z dnia 26.10.2015r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-11-13 10:47:45
97/2015 z dnia 20.10.2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-28 12:12:48
95/2015 z dnia 12.10.2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych. 2015-10-13 13:05:36
94/2015 z dnia 08.10.2015r. - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-10-28 12:12:04
93/2015 z dnia 05.10.2015r. - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Somonino dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-06 09:39:44
92/2015 z dnia 01.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2015-10-28 12:11:23
91/2015 z dnia 01.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2015-10-28 12:10:48
90/2015 z dnia 01.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2015-10-28 12:10:18
89/2015 z dnia 01.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2015-10-28 12:09:45
88/2015 z dnia 01.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2015-10-28 12:09:16
87/2015 z dnia 01.10.2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2015-10-28 12:08:36
86/2015 z dnia 1.10.2015r. - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2015-10-02 10:35:50
85b/2015 z dnia 30.09.2015r. w sprawie przekazania mienia do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie. 2015-10-28 12:07:42
85a/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie przekazania mienia do Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo- Usługowego w Sławkach 2015-10-28 12:06:49
85/2015 z dnia w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-10-13 13:04:20
84/2015 z dnia 28.09.2015r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Somonino. 2015-10-02 10:34:49
83/2015 z dnia: 22.09.2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-09-29 12:54:20
82/2015 z dnia 15.09.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa oleju opałowego dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Somonino 2015-09-25 10:14:18
81/2015 z dnia 15.09.2015r. - w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem sali sportowej w Goręczynie. 2015-09-16 11:31:10
80/2015 z dnia 15.09.2015r. - w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem sali sportowej w Egiertowie. 2015-09-16 11:26:36
79/2015 z dnia 10.09.2015 - w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-09-25 09:49:15
78/2015 z dnia 02.09.2015 - w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w 2015r. 2015-09-09 15:35:09
77/2015 z dnia 02.09.2015r. w sprawie powołania komisji rzetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - dostawę artykułów i prosuktów żywnościowych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-09 15:34:03
75/2015 z dnia 1.09.2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-09-09 15:32:08
74/2015 z dnia 27.08.2015 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej 2015-09-01 14:38:30
73/2015 z dnia 27.08.2015 - w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016 2015-10-08 10:45:45
72/2015 z dnia 27.08.2015r. - w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016 2015-10-08 10:42:48
71/2015 z dnia 18.08.2015 w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2015 roku 2015-08-27 11:12:50
70/2015 z dnia 18.08.2015 w sprawie przyjęcia informacji o przebiego wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 roku 2015-08-27 11:11:16
69/2015 z dnia 17.08.2015 - ZARZĄDZENIE 69/2015 z dnia 17.08.2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds referendum w gminie Somonino dla przerowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 2015-08-17 13:36:05
68/2015 z dnia 12.08.2015r. - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych ds referendum 2015-08-13 11:40:08
67A/2015 z dnia 12.08.2015 - w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-27 11:08:23
67/2015 z dnia 06.08.2015 - w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-08-14 09:48:28
66/2015 z dnia 03.08.2015 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół 2015-08-06 09:33:33
65/2015 z dnia 03.08.2015 - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej ucznIom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 2015-08-05 14:09:49
64/2015 z dnia 27.07.2015 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 2015-08-04 10:25:15
63/2015 z dnia 27.07.2015- w sprawie sprzedaży samochodów 2015-08-04 10:24:43
62/2015 z dnia 20.07.2015 - w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznum przedszkolu działającym na terenie Gminy Somonino za 2013 rok 2015-08-14 09:47:34
61/2015 z dnia 01.07.2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Somoninie 2016-03-14 12:53:57
60/2015 z dnia: 01.07.2015 - w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: -ochrona ubezpieczeniowa Gminy Somonino i jej jednostek 2015-07-28 13:11:30
59/2015 z dnia 01.07.2015 - w sprawie planu akcji kurierskiej dla Gminy Somonino 2015-08-14 09:45:44
58/2015 z dnia: 01.07.2015r. - w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem Sali sportowej w Goręczynie 2015-07-24 14:44:34
57/2015 z dnia: 30.06.2015r. - sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - modernizację odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Rąty, - organizację placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Somoninie i Egiertowie 2015-07-06 09:56:07
56/2015 z dnia: 30.06.2015r. - W sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2015 2015-07-06 09:54:18
55/2015 z dnia: 22.06.2015r. - w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014. 2015-07-02 08:48:16
54/2015 z dnia: 18.06.2015r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok 2015-06-26 13:10:14
53/2015 z dnia: 18.06.2015r. -w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie" 2015-06-22 13:46:08
52/2015 z dnia: 15.06.2015r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,,Budowa promenady nad jeziorem Ostrzyckim na odcinku od pomostu przy polu biwakowym ,, STOLEMEK" do kąpieliska w miejscowości Ostrzyce". 2015-06-18 13:08:11
51/2015 z dnia: 15.06.2015r. - w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,, Budowa wiejskiego parku rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Połęczyńskim" 2015-06-18 13:06:18
50/2015 z dnia: 15.06.2015r. - w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji, pn.: ,,Przebudowa stacji izdatniania wody w miejscowości Egiertowo" 2015-06-18 13:02:27
49/2015 z dnia: 15.06.2015r. - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Goręczynie Pani Anny Kolka 2015-06-25 15:02:19
Symbol zarządzenia: 48/2015 z dnia: 15.06.2015r. 2015-06-25 15:01:39
Symbol zarządzenia: 47/2015 z dnia: 15.06.2015r. 2015-06-25 15:00:38
Symbol zarządzenia: 46/2015 z dnia: 15.06.2015r. 2015-06-25 14:59:44
Symbol zarządzenia: 45/2015 z dnia: 15.06.2015r. 2015-06-25 14:58:40
Symbol zarządzenia: 44/2015 z dnia: 21.05.2015r. 2015-06-24 13:34:19
Symbol zarządzenia: 43/2015 z dnia: 21.05.2015r. 2015-06-09 13:38:53
Symbol zarządzenia: 42/2015 z dnia: 21.05.2015r. 2015-06-09 13:37:30
Symbol zarządzenia: 41/2015 z dnia: 21.05.2015r. 2015-05-26 11:58:09
Symbol zarządzenia: 40/2015 z dnia: 21.05.2015r. 2015-05-26 11:57:17
Symbol zarządzenia: 39/2015 z dnia: 20.05.2015r. 2015-06-02 14:14:52
Symbol zarządzenia: 38a/2015 z dnia: 15.05.2015r. 2015-06-24 13:32:56
Symbol zarządzenia: 38/2015 z dnia: 15.05.2015r. 2015-05-26 11:53:50
Symbol zarządzenia: 37/2015 z dnia: 15.05.2015r. 2015-05-26 11:52:21
Symbol zarządzenia: 36/2015 z dnia: 08.05.2015r. 2015-05-26 11:51:04
Symbol zarządzenia: 35/2015 z dnia: 08.05.2015r. 2015-05-18 09:27:18
Symbol zarządzenia: 34/2015 z dnia: 08.05.2015r. 2015-05-11 14:51:05
Symbol zarządzenia: 33/2015 z dnia: 07.05.2015r. 2015-05-07 15:05:04
Symbol zarządzenia: 32/2015 z dnia: 07.05.2015r. 2015-05-11 14:47:35
Symbol zarządzenia: 31/2015 z dnia: 07.05.2015r. 2015-05-18 13:25:33
Symbol zarządzenia: 30/2015 z dnia: 07.05.2015r. 2015-05-07 12:14:50
Symbol zarządzenia: 29/2015 z dnia: 24.04.2015r. 2015-04-28 14:39:29
Symbol zarządzenia: 28/2015 z dnia: 24.04.2015r. 2015-05-05 12:13:13
Symbol zarządzenia: 27/2015 z dnia: 24.04.2015r. 2015-05-05 12:11:46
Symbol zarządzenia: 26/2015 z dnia: 20.04.2015r. 2015-04-21 12:48:18
Symbol zarządzenia: 25/2015 z dnia: 14.04.2015r. 2015-04-22 07:43:12
Symbol zarządzenia: 23/2015 z dnia: 14.04.2015r. 2015-04-21 14:44:21
Symbol zarządzenia: 22/2015 z dnia: 09.04.2015r. 2015-04-13 14:23:29
Symbol zarządzenia: 21/2015 z dnia: 09.04.2015r. 2015-04-09 11:59:00
Symbol zarządzenia: 20/2015 z dnia: 01.04.2015r. 2015-04-03 10:16:12
Symbol zarządzenia: 19/2015 z dnia: 01.04.2015r. 2015-04-03 10:13:54
Symbol zarządzenia: 18/2015 z dnia: 30.03.2015r. 2015-04-09 11:56:54
Symbol zarządzenia: 17/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-03-26 13:58:37
Symbol zarządzenia: 16/2015 z dnia: 18.03.2015r. 2015-03-26 13:57:19
Symbol zarządzenia: 15/2015 z dnia: 12.03.2015r. 2015-03-26 13:51:47
Symbol zarządzenia: 14/2015 z dnia: 26.02.2015r. 2015-03-10 13:27:21
Symbol zarządzenia: 13/2015 z dnia: 26.02.2015r. 2015-03-10 13:24:11
Symbol zarządzenia: 12/2015 z dnia: 26.02.2015r. 2015-03-11 14:05:03
Symbol zarządzenia: 11/2015 z dnia: 26.02.2015r. 2015-03-03 13:20:46
Symbol zarządzenia: 10/2015 z dnia: 23.02.2015r. 2015-03-19 12:40:20
Symbol zarządzenia: 9/2015 z dnia: 10.02.2015r. 2015-03-10 13:21:38
Symbol zarządzenia: 8/2015 z dnia: 10.02.2015r. 2015-03-19 12:27:28
Symbol zarządzenia: 7/2015 z dnia: 09.02.2015r. 2015-02-10 12:38:11
Symbol zarządzenia: 6/2015 z dnia: 30.01.2015r. 2015-02-17 14:43:58
Symbol zarządzenia: 5/2015 z dnia: 28.01.2015r. 2015-02-25 10:44:20
Symbol zarządzenia: 4/2015 z dnia: 28.01.2015r. 2015-02-25 10:42:09
Symbol zarządzenia: 3/2015 z dnia: 27.01.2015 2015-02-13 13:10:24
Symbol zarządzenia: 2/2015 z dnia: 20.01.2015 r. 2015-01-26 14:43:24
Symbol zarządzenia: 1/2015 z dnia: 02.01.2015r. 2015-03-26 13:32:37
Symbol zarządzenia: 116/2014 z dnia: 31.12.2014r. 2015-03-26 13:30:18
Symbol zarządzenia: 115/2014 z dnia: 30.12.2014r. 2015-01-23 13:47:32
Symbol zarządzenia: 114/2014 z dnia: 30.12.2014r. 2015-01-21 13:45:27
Symbol zarządzenia: 113/2014 z dnia: 30.12.2014r. 2015-01-21 13:43:38
Symbol zarządzenia: 112/2014 z dnia: 30.12.2014r. 2015-01-21 13:42:47
Symbol zarządzenia: 111/2014 z dnia: 30.12.2014r. 2015-01-21 13:42:05
Symbol zarządzenia: 110/2014 z dnia:30.12.2014r. 2015-01-21 13:41:09
Symbol zarządzenia: 109/2014 z dnia: 30.12.2014r. 2015-01-21 13:40:22
Symbol zarządzenia: 108/2014 z dnia: 23.12.2014r. 2015-01-21 13:35:35
Symbol zarządzenia: 107/2014 z dnia: 23.12.2014r. 2015-01-21 13:33:26
Symbol zarządzenia: 106/2014 z dnia: 23.12.2014r. 2015-01-21 13:29:47
Symbol zarządzenia: 105/2014 z dnia:15.12.2014r. 2015-01-21 13:27:55
Symbol zarządzenia: 104/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-29 10:28:51
Symbol zarządzenia: 103/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-29 10:28:27
Symbol zarządzenia: 102/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-29 10:28:02
Symbol zarządzenia: 101/2014 z dnia: 2014.12.01 2014-12-29 10:27:19
Symbol zarządzenia: 100/2014 z dnia: 2014.11.28 2014-12-29 10:26:50
Symbol zarządzenia: 99/2014 z dnia: 2014.11.20 2014-12-29 10:25:34
Symbol zarządzenia: 98/2014 z dnia: 2014.11.20 2014-12-29 10:26:22
Symbol zarządzenia: 97/2014 z dnia: 2014.11.20 2014-12-29 10:24:12