Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2016 rok

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
123/2016 z dnia 30.12.2016 w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Somoninie 2017-03-10 14:14:44
122/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych przez jednostki organizacyjne wskazane w Załączniku nr 1 i 2 do Zarządzenia. 2017-03-09 13:50:30
121/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2017-01-17 14:48:31
120/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie 2017-01-17 14:47:53
119/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego 2017-01-17 14:47:21
118/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2017-01-17 14:46:17
117/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2017-01-17 14:45:43
116/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2017-01-17 14:45:13
115/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2017-01-17 14:44:31
114/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2017-01-17 14:43:59
113/2016 z dnia 30.12.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2017-01-17 14:43:25
112/2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. 2017-01-17 14:42:24
111/2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. 2017-01-17 14:40:55
110/2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji I Uczestnictwa w Projekcie, Nr wniosku RPPM.03.01.00-22-0014/16, pt. ,,Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino!" - miejsca w przedszkolach, dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji realizowanego w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-01-17 14:40:27
109/2016 z dnia 21.12.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2017-01-17 14:35:49
108/2016 z dnia 13.12.2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Somoninie 2017-03-10 15:04:56
107/2016 z dnia 13.12.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-12-21 19:12:37
106/2016 z dnia 28.11.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino. 2016-12-21 19:11:55
105/2016 z dnia 28.11.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino. 2016-12-05 17:08:48
104/2016 z dnia 28.11.2016r. w sprawie zasad rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino. 2016-12-05 17:06:36
103/2016 z dnia 28.11.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-12-29 07:54:03
102/2016 z dnia 15.11.2016r. w sprawie kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy Somonino. 2016-12-05 17:02:58
101/2016 z dnia 15.11.2016r. w sprawie zmiany do zarządzenia w sprawie zatwierdzenia w sprawie Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, Nr wniosku RPPM.03.02.01-22-0067/15, pt. ,,Pełni kompetencji!" - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino realizowanego w ramach Działania 3.2.Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. jakość edukacji ogólnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-05 17:00:27
100/2016 z dnia 15.11.2016r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Pełni kompetencji!" - realizacja zajęć dodtakowych w szkołach w Gminie Somonino. 2016-12-05 16:56:07
99/2016 z dnia 15.11.2016r. w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego ,,Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu" 2016-11-24 11:54:13
98/2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 2016-11-24 11:52:20
97/2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: budowe boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw przy Zespole Szkół w Goręczynie 2016-11-24 11:50:52
96/2016 z dnia 14.11.2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-24 11:49:03
95/2016 z dnia 07.11.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2016-11-10 11:11:43
94/2016 z dnia 27.10.2016r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzernia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Somonino w sezonie zimowym 2016/2017 2016-11-07 12:47:14
93/2016 z dnia 27.10.2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-11-07 12:45:50
92/2016 z dnia 24.10.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-11-07 12:45:08
91/2016 z dnia 24.10.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2016-11-07 12:44:25
90/2016 z dnia 21.10.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2016-11-07 12:43:46
89/2016 z dnia 13.10.2016r. w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzernia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć dodatkowych w Gminie Somonino, zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz innych materiałów do realizacji zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych Gminy Somonino 2016-11-07 12:42:52
88/2016 z dnia 12.10.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-11-07 12:40:08
87/2016 z dnia 05.10.2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, Nr wniosku RPPM.03.02.01-22-0067/15, pt. ,,Pełni kompetencji!" - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino realizowanego w ramach Działania 3.2.Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. jakość edukacji ogólnej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2016-12-05 16:53:11
86/2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-12 14:48:21
85/2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-10-12 15:08:00
84/2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-10-12 15:07:32
83/2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-10-12 15:06:59
82/2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-10-12 15:06:27
81/2016 z dnia 30.09.2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2016-10-12 15:05:38
80/2016 z dnia 29.09.2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-12 14:47:36
79/2016 z dnia 21.09.2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2016-09-21 18:04:34
78/2016 z dnia 16.09.2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-12 14:46:44
77/2016 z dnia 16.09.2016r. w sprawie woli bezpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych. 2016-09-21 18:03:33
76/2016 z dnia 16.09.2016r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Somonino. 2016-09-21 18:02:39
75/2016 z dnia 12.09.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. 2016-09-21 18:00:41
74/2016 z dnia 12.09.2016r. w sprawie zmiany załącznika w Zarządzeniu nr 12/2013 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.01.2013r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Somoninie. 2016-09-21 17:59:50
73/2016 z dnia 07.09.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: przebudowę boiska piłkarskiego w miejscowości Goręczyno 2016-09-12 14:00:09
72/2016 z dnia 07.09.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2016-09-12 13:58:34
71/2016 z dnia 07.09.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. 2016-09-12 13:57:42
69/2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa ciągu pieszo- jezdnego w Egiertowie - etap II 2016-09-05 14:43:03
68/2016 z dnia 31.08.2016r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Goręczynie. 2016-09-05 14:41:37
67/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2017 2016-10-12 14:45:03
66/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2017 2016-10-12 14:43:41
65/2016 z dnia 29.08.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-09-05 14:40:22
64/2016 z dnia 24.08.2016r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za piersze półrocze 2016 roku 2016-09-05 14:39:42
63/2016 z dnia 24.08.2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2016 roku 2016-09-05 14:38:33
62/2016 z dnia 24.08.2016r. w sprawie sprawowania nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania kontrli zarządzczej w Urzędzie Gminy w Somoninie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Somonino, a także w jednostce samorządu terytorialnego 2016-09-05 14:36:44
61/2016 z dnia 08.08.2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2016-08-25 11:13:43
60/2016 z dnia 02.08.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-08-25 11:12:07
59/2016 z dnia 02.08.2016r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu uczestnictwa mieszkańców Gminy Somonino w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii 2016-08-03 15:45:33
58/2016 z dnia 29.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Egiertowie - etap II 2016-08-03 15:43:43
57/2016 z dnia 20.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2016/2017 2016-07-28 14:48:56
56/2016 z dnia 20.07.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-08-03 15:42:29
55/2016 z dnia 18.07.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Somoninie 2016-07-27 10:41:55
54/2016 z dnia 18.07.2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Somoninie 2016-07-27 10:41:00
53/2016 z dnia 18.07.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. 2016-07-27 10:39:51
52/2016 z dnia 15.07.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów i produktów żywnościowych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 2016-07-27 10:39:03
51/2016 z dnia 15.07.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową Gminy Somonino 2016-07-27 10:37:00
50/2016 z dnia 15.07.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości grumtowych. 2016-07-27 10:34:52
49/2016 z dnia 11.07.2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa mieszkańców Gminy Somonino w projekcie realizowanym w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii 2016-07-11 14:41:45
48/2016 z dnia 06.07.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2016-07-06 13:24:28
47a/2016 z dnia 30.06.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-07-27 10:34:06
47/2016 z dnia 29.06.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-07-06 13:23:40
46/2016 z dnia 17.06.2016r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie 2016-07-06 13:22:46
45/2016 z dnia 17.06.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizacja drogi transportu rolnego Ostrzyce-Ramleje 2016-06-24 10:04:55
43/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu Pani Justyny Rosinke ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-06-24 10:03:19
42/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu Pani Magdaleny Elgert ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-06-24 10:02:01
41/2016 z dnia 15.06.2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Goręczynie Pana Adama Karcz ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-06-24 09:59:31
40/2016 z dnia 15.06.2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Somoninie Pani Magdaleny Gojtowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2016-06-24 09:57:56
39/2016 z dnia 15.06.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-06-24 09:56:03
38/2016 z dnia 10.06.2016r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2016-06-24 09:54:48
37/2016 z dnia 30.05.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-06-10 10:46:02
36/2016 z dnia 24.05.2016r. w sprawie wprowadzenia w gminie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług 2016-06-10 10:45:14
35/2016 z dnia 24.05.2016r w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. 2016-06-10 10:42:56
34/2016 z dnia 19.05.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: budowe ciągu pieszo-jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno-sportowego w Egiertowie. 2016-06-10 10:41:58
33/2016 z dnia 19.05.2016 w sprawie woli zbycia w drodze przetargu samochodu specjalnego marki Mercedes - Benz LF 408 G 2016-05-20 12:49:10
32/2016 z dnia 19.05.2016 w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-05-20 12:49:49
31/2016 z dnia 18.05.2016r. w sprawie wprowadzenia kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Somonino. 2016-06-10 13:00:18
30/2016 z dnia 18.05.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-06-10 10:39:15
29/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie przeprowadzenia kontroli informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz przeglądu i kontroli aktualności, kompletności i zgodności z przepisami prawa ewidencji, materiałów i dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Somonino. 2016-05-13 10:28:11
28/2016 z dnia 26.04.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok 2016-05-06 13:08:50
27/2016 z dnia 21.04.2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: reintegracja społeczno - zawodowa w CIS 2016-05-06 13:08:04
25/2016 z dnia 14.04.2016 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Somoninie 2016-04-19 14:01:50
24/2016 z dnia 08.04.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie 2016-05-06 13:04:03
23/2016 z dnia 05.04.2016 w sprawie bezpłatnego nabycia działek numer: 1/3, 1/15, 18/2, 18/6, 18/8, 18/9 o łącznej powierzchni 1,4598m2 położonych w miejscowości Borcz, wpisanych do KW GD1R/00045867/5. 2016-05-06 13:02:41
22/2016 z dnia 30.04.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-04-19 14:00:35
21/2016 z dnia 24.03.2016r. w sprawie zatwierdzenia ,,Diagnozy aktualnego potencjału i prognozowanego zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Somonino w perspektywie 3 - letniej" 2016-04-04 14:44:40
20/2016 z dnia 15.03.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-03-30 15:26:46
18/2016 z dnia 01.03.2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem hali sportowej w Somoninie 2016-05-06 13:00:28
17/2016 z dnia 01.03.2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem hali sportowej w Egiertowie 2016-05-06 12:59:15
16/2016 z dnia 01.03.2016r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Somonino. 2016-03-04 12:32:00
15/2016 z dnia 01.03.2016r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2016-03-02 14:43:49
14/2016 z dnia 25.02.2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Somoninie do prowadzenia postępowania w sprawach nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasad przyznawania i wypłacania świadczeń 2016-02-25 10:44:13
13/2016 z dnia 15.02.2016r. w sprawie zmiany budżety Gminy na 2016 rok 2016-02-24 12:18:25
12/2016 z dnia 09.02.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 112/2015 Wójta Gminy somonino z 30.12.2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 2016-02-16 09:47:36
11/2016 z dnia 09.02.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-02-09 14:13:50
10/2016 z dnia 02.02.2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2016 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-02-09 09:36:08
8/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Somonino. 2016-02-09 09:35:14
7/2016 z dnia 28.01.2016r. w sprawie rozliczania i kontroli dotacji celowych udzielonych na zadania publiczne realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. 2016-02-09 09:34:10
6/2016 z dnia 18.01.2016r. w sprawie okreslenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolu działającym na terenie Gminy Somonino za 2015 rok 2016-02-09 09:32:34
5/2016 z dnia 18.01.2016r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2016-01-26 14:56:29
4/2016 z dnia 13.01.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-02-09 09:31:32
3/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2016-01-21 09:13:23
2/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolu oraz niepublicznym punkcie przedszkolnym działającym na terenie Gminy Somonino na 2016 rok 2016-01-20 14:59:05
1/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie zbycia działki Nr 190/7 o pow. 185 m2, połozonej w miejscowości Hopowo, zapisanej w KW 48253. 2016-01-20 14:57:28