Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-29 14:41:35
OGŁOSZENIE dot. dyskusji społecznej nad projektem planów miejscowych wsi Ostrzyce. 2019-01-29 14:31:07
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo - dokument stracił ważność 2018-10-31 12:12:22
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2018-04-11 14:34:54
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2018-04-11 14:34:06
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino 2018-03-06 13:57:42
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo 2017-11-29 10:26:51
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Goręczyno 2017-09-19 14:29:54
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Somonino 2017-09-19 14:29:25