Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
45/2019 z dnia 31.05.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-10 14:55:53
46/2019 z dnia 04.05.2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019 r. w uzupełniającym, otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-06-04 15:22:23
44/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-05-28 14:11:52
43/2019 z dnia 24.05.2019r. w sprawie powołania Komisji 2019-05-28 14:10:41
42/2019 z dnia 24.05.2019r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego, otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 2019-05-24 13:37:04
41/2019 z dnia 20.05.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-28 14:09:51
39/2019 z dnia 07.05.2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku 2019-05-09 12:49:23
38/2019 z dnia 30.04.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa kontenerowych kotłowni gazowych" 2019-05-10 13:30:26
37/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 2019-05-08 14:12:06
36/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2019 2019-05-08 14:03:06
35/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-09 12:47:41
34/2019 z dnia 19.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-08 13:59:47
33/2019 z dnia 18.04.2019 r. W sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Egiertowo" 2019-05-28 14:08:54
32/2019 z dnia 12.04.2019r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. wyborów i referendów 2019-05-08 13:58:44
31/2019 z dnia 12.04.2019r. w sprawie nabycia prawa własności działki nr 331/1 położonej w miejscowości Goręczyno, Gminie Somonino o pow. 211 m2 i działki nr 332/1 położonej w miejscowości Goręczyno, gminie Somonino o pow. 181 m2 2019-05-08 13:57:34
30/2019 z dnia 12.04.2019r. w sprawie nabycia prawa własności działki nr 330/1 położonej w miejscowości Goręczyno, Gminie Somonino o pow. 212 m2 2019-05-08 13:56:07
29/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Somoninie 2019-04-11 15:15:07
28/2019 z dnia 08.04.2019r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Somonino 2019-05-08 13:51:05
27/2019 z dnia 08.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-08 13:49:23
26/2019 z dnia 22. 03.2019 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego GBAM Star - 244 z OSP Goręczyno 2019-04-11 15:14:04
25/2019 z dnia 22.03.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" 2019-04-11 15:12:34
24/2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji wyborów 2019-04-11 15:11:08
23/2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-04-11 15:10:15
21/2019 z dnia 13.03.2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Somoninie 2019-04-11 15:07:51
20/2019 z dnia 07.03.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Budowa drogi Somonino - Goręczyno - część 2" 2019-04-11 15:05:32
18/2019 z dnia 04.03.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-04-11 15:03:03
17/2019 z dnia 26.02.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-04-11 15:01:34
16/2019 z dnia 20.02.2019r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-04-11 15:00:37
14/2019 z dnia 08.02.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-04-11 14:59:05
13/2019 z dnia 05.02.2019r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Somonino do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 13:46:46
12/2019 z dnia 05.02.2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Somonino do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 13:45:37
11/2019 z dnia 02.02.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-15 13:44:33
10/2019 z dnia 28.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2019 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-02-15 13:43:06
9/2019 z dnia 25.01.2019r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach OSP na terenie gminy Somonino. 2019-02-15 13:51:02
8/2019 z dnia 23.01.2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2019-02-15 13:41:29
7/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2019 2019-02-15 13:39:06
6/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: rozbudowe i modernizację systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino 2019-02-15 13:36:53
5/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie powołania komisji ds. uporządkowania i przyjęcia dokumentacji kadrowo - płacowej. 2019-02-15 13:34:29
4/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019 r. w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-02-15 13:32:39
3/2019 z dnia 03.01.2019r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-04 12:23:05
2/2019 z dnia 3.01.2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-04 12:21:56
1/2019 z dnia 02.01.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019. 2019-01-02 15:23:07