Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
13/2019 z dnia 05.02.2019r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Somonino do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 13:46:46
12/2019 z dnia 05.02.2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Somonino do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 13:45:37
11/2019 z dnia 02.02.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-15 13:44:33
10/2019 z dnia 28.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2019 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-02-15 13:43:06
9/2019 z dnia 25.01.2019r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach OSP na terenie gminy Somonino. 2019-02-15 13:51:02
8/2019 z dnia 23.01.2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2019-02-15 13:41:29
7/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2019 2019-02-15 13:39:06
6/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: rozbudowe i modernizację systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino 2019-02-15 13:36:53
5/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie powołania komisji ds. uporządkowania i przyjęcia dokumentacji kadrowo - płacowej. 2019-02-15 13:34:29
4/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019 r. w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-02-15 13:32:39
3/2019 z dnia 03.01.2019r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-04 12:23:05
2/2019 z dnia 3.01.2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-04 12:21:56
1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019. 2019-01-02 15:23:07