Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kompetencje Wójta Gminy

Wójt pełni funkcje reprezentacyjne oraz utrzymuje bieżące robocze kontakty z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami, których działalność jest związana z wykonywaniem zadań przez gminę.

Wójt jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników urzędu.

Do kompetencji wójta określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy należy w szczególności :
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
2) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
3) kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników urzędu,
5) dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników w oparciu o wyniki ich pracy,
6) ogłaszanie budżetu gminy,
7) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
8) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
9) składanie Radzie Gminy określonych sprawozdań z realizacji zadań.


Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. 

Do zadań Wójta określonych w Statucie Gminy należy w szczególności :
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
3) określenie sposobu wykonywania uchwał,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
6) nadzór nad należytą realizacją zadań własnych gminy, zleconych gminie, jak też przyjętych do wykonania w drodze porozumienia,
7) nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi,
8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
9) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
10) ustalanie zakresu spraw Gminy, których prowadzenie w swoim imieniu zamierza powierzyć swojemu zastępcy lub sekretarzowi Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szczypior 26-04-2015 10:07:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szczypior 26-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Szczypior 26-04-2015 10:07:34