Mapa serwisu

Urząd Gminy Somonino

|---Dane teleadresowe

|---Regulamin Organizacyjny Urzędu

|---Statut Urzędu Gminy

|---Kontrole

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

      |---Państwowa Inspekcja Pracy - Urząd Gminy Somonino

|---Audyt wewnętrzny

      |---Procedury audytu wewnętrznego

      |---Roczne sprawozdania audytu

      |---Roczne plany audytu

|---Działalność Gospodarcza

      |---Alkohole

|---Budownictwo

      |---Inne

      |---Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

      |---Warunki zabudowy

            |---2018

      |---Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |---2018 rok

            |---2017 rok

            |---2016 rok

|---Ochrona Środowiska

      |---Ogłoszenia

      |---Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

      |---Plany i Programy

      |---Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

            |---2012

            |---2014

            |---2015

            |---2016

            |---2017

            |---2018

Informacje

|---Przetargi publiczne powyżej progu EU

|---Przetargi publiczne

|---Plan Zamówień Publicznych

|---Zapytania Ofertowe

|---Ogłoszenia

|---Jednostki Gminy Somonino

|---Archiwum poprzedniego BIP-a

|---Zgromadzenia publiczne ; imprezy masowe

|---Organizacje pozarządowe

      |---Sprawozdania

      |---Ogłoszenia

|---Budżet i Majątek

      |---2014r.

      |---2018 rok

      |---2017r.

      |---2016r.

      |---2015r.

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |---2017 rok

            |---2016 rok

            |---za 2015 rok

            |---za 2014

      |---Urząd

            |---2017 rok

            |---2016 rok

            |---za 2015 rok

            |---za 2014

      |---Radni

            |---Zakończenie kadencji 2014-2018

            |---za 2017 rok

            |---za 2016 rok

            |---za 2015 rok

            |---za 2014 rok

            |---Rozpoczęcie kadencji 2014-2018

      |---Wójt Gminy

|---Wybory

      |---Wybory samorządowe na kadencję 2018-2023

            |---Informacje, uchwały obwodowe komisje wyborcze

            |---Informacje, obwieszczenia i uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie

      |---Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

      |--- Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

      |---Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015r.

|---Nabór na wolne stanowiska pracy

|---Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

|---Dotacje dla przedszkoli

|---Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Somonino na lata 2016 - 2026

|---Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

|---Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Somonino na lata 2014-2030

Rada Gminy

|---Biuro Rady

|---Uchwały

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2006-2010

      |---Kadencja 2002-2006

|---Sesje

      |---Kadencja 2002-2006

      |---Kadencja 2006-2010

      |---Kadencja 2018 - 2023

      |---Kadencja 2014-2018

            |---Sesja III - 22.12.2014r.

            |---Sesja II - 01.12.2014r.

            |---Sesja I - 01.12.2014r.

|---Transmisje VIDEO z sesji Rady Gminy

|---Interpelacje i zapytania Radnych Gminy

|---Skład Rady oraz Komisji

      |---Kadencja 2002-2006

|---Kompetencję Przewodniczącego Rady i Zadania Rady Gminy

Wójt Gminy

|---Zarządzenia

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

            |---2018 rok

            |---2017 rok

            |---2016 rok

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2006-2010

      |---Kadencja 2002-2006

|---Kompetencje Wójta

|---Kontakt

Ochrona Danych Osobowych

|---Inspektor ochrony danych

|---Klauzula informacyjna

|---Polityki bezpieczeństwa danych osobowych