Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 X/101/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Somonino i wyznaczenia aglomeracji Somonino
2 X/100/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
3 X/99/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino
4 X/98/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie emisji obligacji
5 X/97/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino"
6 X/96/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino"
7 X/95/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino
8 X/94/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino
9 X/93/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino
10 X/92/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku