Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 29.10.2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
2 ZW1.6733.1.14.2019.AP z dnia 07.11.2019r. Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 49/15 i 49/21 obręb Egiertowo,gmina Somonino.
3 104/2019 z dnia 06.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Na podstawie rozdziału III § 10 ust.1,2.3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych.
4 W3.271.2.17.2019.RS z dnia 06.11.2019r. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2019/2020.
5 98/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok
6 102/2019 z dnia 06.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
7 W3.271.1.16.2019.RS Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Somoninie na potrzeby GOPS.
8 101/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Na podstawie rozdziału III § 10 ust.1,2.3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych.
9 XII/119/2019 z dnia 16 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035.
10 XII/118/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok.