Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Anna Szczypior 2019-02-19 13:36:55 dodanie dokumentu
Sesja III - 19.12.2018r. Anna Szczypior 2019-02-19 13:15:43 dodanie dokumentu
Sesja II - 28.11.2018r. Anna Szczypior 2019-02-19 12:52:14 dodanie dokumentu
Sesja I - 20.11.2018r. Anna Szczypior 2019-02-19 12:50:27 dodanie dokumentu
Sesja II - 28.11.2018r. Anna Szczypior 2019-02-15 15:17:58 edycja dokumentu
II/12/2018 z dnia 28.11.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2019-02-15 15:12:10 dodanie dokumentu
II/11/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2019-02-15 15:11:04 dodanie dokumentu
II/10/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 15:09:47 dodanie dokumentu
II/9/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną z Nadleśnictwem Kolbudy realizację zadania polegającą na budowie drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowości Borcz Anna Szczypior 2019-02-15 15:08:56 dodanie dokumentu
Sesja I - 20.11.2018r. Anna Szczypior 2019-02-15 14:46:51 edycja dokumentu
Sesja I - 20.11.2018r. Anna Szczypior 2019-02-15 14:44:29 edycja dokumentu
I/8/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Szczypior 2019-02-15 14:36:55 dodanie dokumentu
I/7/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych Anna Szczypior 2019-02-15 14:36:02 dodanie dokumentu
I/6/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Komisji Rozwoju i Budżetu Anna Szczypior 2019-02-15 14:34:07 dodanie dokumentu
I/5/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Anna Szczypior 2019-02-15 14:33:16 dodanie dokumentu
I/4/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 14:29:35 dodanie dokumentu
I/3/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 14:28:35 dodanie dokumentu
I/2/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 14:27:19 dodanie dokumentu
I/1/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Anna Szczypior 2019-02-15 14:25:58 dodanie dokumentu
Sesja XXXIV - 12.10.2018r. Anna Szczypior 2019-02-15 14:23:16 edycja dokumentu
XXXIV/278/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Szczypior 2019-02-15 14:22:39 dodanie dokumentu
XXXIV/277/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2019-02-15 14:21:23 dodanie dokumentu
XXXIV/276/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie umieszczenia tablicy dla upamietnienia stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości na istniejącym kamieniu na działce nr 274/3 w Somoninie Anna Szczypior 2019-02-15 14:20:39 dodanie dokumentu
XXXIV/275/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 14:19:23 dodanie dokumentu
XXXIV/274/2018 z dnia 12.10.2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Wpółpracy Gminy Somonino z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Anna Szczypior 2019-02-15 14:18:21 dodanie dokumentu
9/2019 z dnia 25.01.2019r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach OSP na terenie gminy Somonino. Anna Szczypior 2019-02-15 13:51:02 dodanie dokumentu
13/2019 z dnia 05.02.2019r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Somonino do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 13:46:46 dodanie dokumentu
12/2019 z dnia 05.02.2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Somonino do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 13:45:37 dodanie dokumentu
11/2019 z dnia 02.02.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Anna Szczypior 2019-02-15 13:44:33 dodanie dokumentu
10/2019 z dnia 28.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2019 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Anna Szczypior 2019-02-15 13:43:06 dodanie dokumentu
8/2019 z dnia 23.01.2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 13:41:29 dodanie dokumentu
7/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2019 Anna Szczypior 2019-02-15 13:39:06 dodanie dokumentu
6/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: rozbudowe i modernizację systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 13:36:53 dodanie dokumentu
5/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie powołania komisji ds. uporządkowania i przyjęcia dokumentacji kadrowo - płacowej. Anna Szczypior 2019-02-15 13:34:29 dodanie dokumentu
4/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019 r. w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Anna Szczypior 2019-02-15 13:32:39 dodanie dokumentu
124/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gmina na 2018 rok Anna Szczypior 2019-02-15 13:30:23 dodanie dokumentu
123/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gmina na 2018 rok Anna Szczypior 2019-02-15 13:29:38 edycja dokumentu
123/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gmina na 2018 rok Anna Szczypior 2019-02-15 13:29:05 dodanie dokumentu
122/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2019-02-15 13:28:37 dodanie dokumentu
121/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2019-02-15 13:27:58 dodanie dokumentu