Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
informacje dla chcących korzystać z udogodnień dla niepełnosprawnych Anna Szczypior 2018-08-23 11:57:52 edycja dokumentu
informacje dla chcących korzystać z udogodnień dla niepełnosprawnych Anna Szczypior 2018-08-23 10:42:39 edycja dokumentu
informacje dla chcących korzystać z udogodnień dla niepełnosprawnych Anna Szczypior 2018-08-23 10:41:27 dodanie dokumentu
ulotka promująca rejestr wyborców Anna Szczypior 2018-08-23 10:38:31 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino - wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Anna Szczypior 2018-08-23 10:34:42 dodanie dokumentu
Informacja - Wybory 2018 Anna Szczypior 2018-08-22 12:54:09 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych Anna Szczypior 2018-08-22 08:07:18 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego Anna Szczypior 2018-08-22 08:06:26 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-08-21 10:19:42 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2018.TG. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Rybaki Anna Szczypior 2018-08-20 15:24:30 edycja dokumentu
OŚ.6220.2.2018.TG. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Rybaki Anna Szczypior 2018-08-20 15:23:00 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Anna Szczypior 2018-08-20 12:41:28 dodanie dokumentu
BP.6733.10.2018.AP budowa drogi wewnętrznej osiedlowej wraz ze zjazdami oraz murów oporowych na działce 36/17 Rybaki Anna Szczypior 2018-08-14 13:22:08 dodanie dokumentu
BP.6733.09.2018.AP zmiana sposobu użytkowania poddasza budynku świetlicy wraz z rozbudową i przebudową schodów zewnętrznych na działce nr 31 w Piotrowie Anna Szczypior 2018-08-14 13:16:24 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Anna Szczypior 2018-08-14 12:55:07 edycja dokumentu
BP.6730.96.2018.AP Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/35 obręb ewidencyjny Borcz Anna Szczypior 2018-08-14 12:53:20 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-08-13 13:32:30 edycja dokumentu
ZP.271.14.2018 Realizacja projektu p.n. "Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" część 2 - Budowa węzła integracyjnego w Somoninie. Anna Szczypior 2018-08-10 13:28:25 dodanie dokumentu
ZP.271.24.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w 2018 - 2019 roku Anna Szczypior 2018-08-09 13:10:44 dodanie dokumentu
ZP.271.23.2018 Dostawę artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie Anna Szczypior 2018-08-09 12:59:47 dodanie dokumentu
61/2018 z dnia 03.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 Alicja Wydrowska 2018-08-08 17:52:05 dodanie dokumentu
55/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Alicja Wydrowska 2018-08-08 17:47:35 dodanie dokumentu
54/2018 z dnia 17.07.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: Budowa turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim w miejscowości Połęczyno i Kamela Alicja Wydrowska 2018-08-08 17:44:38 dodanie dokumentu
58/2018 z dnia 01.08.2018r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze pólrocze 2018 roku. Alicja Wydrowska 2018-08-08 17:42:40 dodanie dokumentu
60/2018 z dnia 01.08.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szłakiem Raduni Alicja Wydrowska 2018-08-08 17:40:22 edycja dokumentu
60/2018 z dnia 01.08.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szłakiem Raduni Alicja Wydrowska 2018-08-08 17:38:58 dodanie dokumentu
ZP.271.22.2018 Budowa placu zabaw z siłownia zewnętrzną w miejscowości Borcz Alicja Wydrowska 2018-08-01 14:24:46 dodanie dokumentu
ZP.OSP.271.01.2018 Dostawa średniego samochodu specjalnego, pożarniczego , ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4X4 dla OSP Goręczyno Alicja Wydrowska 2018-08-01 14:13:01 dodanie dokumentu
57/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzna w miejscowości Borcz Alicja Wydrowska 2018-07-31 20:35:50 dodanie dokumentu
56/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje Alicja Wydrowska 2018-07-31 20:34:07 dodanie dokumentu
ZP.271.18.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonym przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 Alicja Wydrowska 2018-07-31 20:17:35 dodanie dokumentu
ZP.271.21.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje Alicja Wydrowska 2018-07-31 12:43:37 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2017.MB Budowa stacji benzynowej wraz z myjnią samochodową na działce nr 63/21 położonej w miejscowości Starkowa Huta, Gmina Somonino Marcin Singer 2018-07-31 01:58:03 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2017.MB Budowa stacji benzynowej wraz z myjnią samochodową na działce nr 63/21 położonej w miejscowości Starkowa Huta, Gmina Somonino Marcin Singer 2018-07-31 01:57:47 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Marcin Singer 2018-07-31 01:52:19 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Marcin Singer 2018-07-31 01:51:54 edycja dokumentu
52/2018 z dnia 10.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-07-24 15:53:43 dodanie dokumentu
39/2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie wdrożenia polityki ochrony danych pn. ,, Strategia Bezpieczeństwa" w Urzędzie Gminy w Somoninie. Anna Szczypior 2018-07-24 15:52:19 dodanie dokumentu
38/2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-24 15:50:36 dodanie dokumentu
49/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługa ubezpieczeniowa Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-24 15:49:37 dodanie dokumentu