Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie - "II etap rewitaalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" Anna Szczypior 2018-05-30 15:01:46 edycja dokumentu
ZP.271.13.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-05-29 14:04:08 dodanie dokumentu
ZP.271.12.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" Anna Szczypior 2018-05-17 14:50:27 dodanie dokumentu
Borkowski Jacek Anna Szczypior 2018-05-09 14:49:06 dodanie dokumentu
Borkowski Jacek Anna Szczypior 2018-05-09 14:48:21 dodanie dokumentu
Borkowski Anna Szczypior 2018-05-09 14:47:52 dodanie dokumentu
Czapliński Andrzej Anna Szczypior 2018-05-09 14:46:28 dodanie dokumentu
Formela Wiesław Anna Szczypior 2018-05-09 14:45:59 dodanie dokumentu
Maliszewski Leszek Anna Szczypior 2018-05-09 14:45:38 dodanie dokumentu
Nadolski Zbigniew Anna Szczypior 2018-05-09 14:45:18 dodanie dokumentu
Potrykus Roman Anna Szczypior 2018-05-09 14:44:53 dodanie dokumentu
Pyszka Tadeusz Anna Szczypior 2018-05-09 14:44:31 dodanie dokumentu
Regliński Kazimierz Anna Szczypior 2018-05-09 14:44:10 dodanie dokumentu
Rybakowski Marcin Anna Szczypior 2018-05-09 14:43:39 dodanie dokumentu
Stencel Krzysztof Anna Szczypior 2018-05-09 14:43:08 dodanie dokumentu
Trepczyk Gerard Anna Szczypior 2018-05-09 14:42:47 dodanie dokumentu
Ustowski Jarosław Anna Szczypior 2018-05-09 14:42:07 dodanie dokumentu
Węsiora Karol Anna Szczypior 2018-05-09 14:41:16 dodanie dokumentu
Wojtala Adam Anna Szczypior 2018-05-09 14:39:52 dodanie dokumentu
36/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie określenia wysokości mieisęcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-05-08 14:51:36 dodanie dokumentu
35/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-05-04 14:33:16 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-05-04 13:58:11 edycja dokumentu
BP.6733.28.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na działce nr 86/10 w miejscowości Goręczyno w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-05-02 16:20:14 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-04-30 14:34:15 edycja dokumentu
XXX/250/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na stałe obwody głosowania Anna Szczypior 2018-04-25 15:36:36 dodanie dokumentu
XXX/249/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 15:35:43 dodanie dokumentu
XXX/248/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:34:07 dodanie dokumentu
XXX/247/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:32:52 dodanie dokumentu
XXX/246/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:31:33 dodanie dokumentu
XXX/245/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018rok Anna Szczypior 2018-04-25 15:30:06 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-04-25 14:58:21 edycja dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 09:42:44 edycja dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 09:41:30 edycja dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 09:38:19 edycja dokumentu
Uchwała 250/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na stałe obwody głosowania Anna Szczypior 2018-04-19 13:35:54 dodanie dokumentu
34/2018 z dnia 17.04.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Anna Szczypior 2018-04-18 14:52:06 dodanie dokumentu
33/2018 z dnia 17.04.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie, pt. ,, Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku Anna Szczypior 2018-04-18 14:51:18 dodanie dokumentu
XXIX/244/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energi cieplnej w ramach konkursu ,,Czyste powietrze Pomorza - edycja 2018" Anna Szczypior 2018-04-12 14:57:17 dodanie dokumentu
XXIX/243/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Somonino. Anna Szczypior 2018-04-12 14:55:07 dodanie dokumentu
XXIX/242/18 z dnia 28.03.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Anna Szczypior 2018-04-12 14:49:16 dodanie dokumentu