Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
120/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2019-02-15 13:27:29 dodanie dokumentu
119/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2019-02-15 13:26:50 dodanie dokumentu
118/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2019-02-15 13:26:16 dodanie dokumentu
117/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika - MAO oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. realizacji projektu, pn. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 13:25:24 dodanie dokumentu
116/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-02-15 13:23:46 dodanie dokumentu
115/2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2019-02-15 13:23:02 dodanie dokumentu
102/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie Anna Szczypior 2019-02-15 13:20:59 dodanie dokumentu
101/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie Anna Szczypior 2019-02-15 13:19:28 dodanie dokumentu
ZP.271.04.2019 Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno - część 2 etapy I÷III Anna Szczypior 2019-02-15 11:47:32 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2018.TG ,,Budowa 58 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz stawów rekreacyjnych w miejscowości Rybaki, gmina Somonino" Anna Szczypior 2019-02-14 13:16:11 edycja dokumentu
BP.6733.18.2018.AP. Anna Szczypior 2019-02-14 12:50:04 edycja dokumentu
BP.6733.17.2018.AP Anna Szczypior 2019-02-14 12:49:55 edycja dokumentu
BP.6733.16.2018.AP Anna Szczypior 2019-02-14 12:49:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie dot. konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie nowych statutów sołectw. Anna Szczypior 2019-02-14 12:30:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie dot. konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie nowych statutów sołectw. Anna Szczypior 2019-02-14 12:29:10 dodanie dokumentu
OŚ.6220.5.2018/2019.TG Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z procesem przetwarzania odpadów z grupy 10 01" Anna Szczypior 2019-02-13 13:46:47 edycja dokumentu
Nabór na: od referenta do inspektora ds. oświaty i płac Anna Szczypior 2019-02-12 14:06:14 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2018.TG ,,Budowa 58 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz stawów rekreacyjnych w miejscowości Rybaki, gmina Somonino" Anna Szczypior 2019-02-12 14:00:22 edycja dokumentu
XXXIII/265/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmiana Statutu Gminy Anna Szczypior 2019-02-12 13:42:00 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku Anna Szczypior 2019-02-07 14:36:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Anna Szczypior 2019-02-06 15:45:37 edycja dokumentu
Sesja IV - 13.02.2019r. Anna Szczypior 2019-02-06 14:03:49 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Anna Szczypior 2019-02-05 13:36:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Anna Szczypior 2019-02-05 07:48:33 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Anna Szczypior 2019-01-30 15:59:23 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Anna Szczypior 2019-01-30 15:23:15 edycja dokumentu
Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Marcin Singer 2019-01-30 09:54:02 edycja dokumentu
Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Marcin Singer 2019-01-30 09:52:34 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Marcin Singer 2019-01-30 09:47:42 dodanie dokumentu
Inspektor ochrony danych Marcin Singer 2019-01-30 09:46:49 edycja dokumentu
Inspektor ochrony danych Marcin Singer 2019-01-30 09:46:32 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Anna Szczypior 2019-01-29 14:41:35 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE dot. dyskusji społecznej nad projektem planów miejscowych wsi Ostrzyce. Anna Szczypior 2019-01-29 14:31:07 dodanie dokumentu
Plan Zmówień Publicznych na 2019 rok Anna Szczypior 2019-01-29 11:53:23 edycja dokumentu
Plan Zmówień Publicznych na 2019 rok Anna Szczypior 2019-01-29 11:53:09 dodanie dokumentu
budowa przystani żeglarskiej z plażą, kąpieliskiem,parkingami oraz niezbędną infrastrukturą, obr. Brodnica Dolna Anna Szczypior 2019-01-28 16:09:35 dodanie dokumentu
Kadencja 2018 - 2023 Anna Szczypior 2019-01-17 10:05:13 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Anna Szczypior 2019-01-16 14:19:50 edycja dokumentu
BP.6733.15.2018.AP budowa sieci wodociągowej a także sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej Anna Szczypior 2019-01-11 10:59:57 edycja dokumentu
ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019r. w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Anna Szczypior 2019-01-09 16:01:29 dodanie dokumentu