Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
9/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie. Anna Szczypior 2018-03-02 10:30:04 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Anna Szczypior 2018-02-28 13:22:19 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Anna Szczypior 2018-02-26 15:00:47 dodanie dokumentu
ZP.271.07.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w 2018 roku Anna Szczypior 2018-02-23 14:35:46 dodanie dokumentu
17/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej Anna Szczypior 2018-02-23 12:39:25 dodanie dokumentu
16/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-02-23 12:38:15 dodanie dokumentu
BP.6733.1.2016.JK ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmiane zagospodarowania terenu poprzez budowę przystani kajakowej nad rzeką Radunia, na terenie części działek nr 53, 52, 83 położonych w miejscowości Goręczyno. Anna Szczypior 2018-02-23 10:09:21 edycja dokumentu
Sesja XXVIII - 26.02.2018r. Anna Szczypior 2018-02-23 10:06:11 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku Anna Szczypior 2018-02-22 13:28:08 dodanie dokumentu
Sesja XXVII - 21.02.2018r. Anna Szczypior 2018-02-19 12:11:54 dodanie dokumentu
BP.6733.30.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodosiagowej na dziełce nr 152, obręb ewid Ramleje, Gmina Somonino Marcin Singer 2018-02-13 21:27:26 edycja dokumentu
13/2018 z dnia 06.02.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Marcin Singer 2018-02-13 21:15:22 dodanie dokumentu
12/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Marcin Singer 2018-02-13 21:12:52 edycja dokumentu
12/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Marcin Singer 2018-02-13 21:11:44 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Marcin Singer 2018-02-13 20:58:56 dodanie dokumentu
10/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie nabycia działki 101/1o pow. 0,1540 położonej w Kameli Marcin Singer 2018-02-13 14:51:17 edycja dokumentu
10/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie nabycia działki 101/1o pow. 0,1540 położonej w Kameli Marcin Singer 2018-02-13 14:51:03 dodanie dokumentu
15/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zbycia działek nr 98/1 i 98/2 położonych w Kameli Marcin Singer 2018-02-13 14:47:48 edycja dokumentu
15/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zbycia działek nr 98/1 i 98/2 położonych w Kameli Marcin Singer 2018-02-13 14:46:07 dodanie dokumentu
14/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2018 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Marcin Singer 2018-02-13 14:44:19 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Marcin Singer 2018-02-09 15:00:19 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-02-01 14:21:47 edycja dokumentu
ZP.271.05.2018 ,,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno i Kamela" Anna Szczypior 2018-02-01 12:12:16 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-31 15:55:09 dodanie dokumentu
144/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2018-01-26 13:58:17 dodanie dokumentu
8/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-01-26 13:55:23 dodanie dokumentu
7/2018 z dnia 22.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie". Anna Szczypior 2018-01-26 13:54:26 dodanie dokumentu
Kontakt Anna Szczypior 2018-01-26 10:38:18 edycja dokumentu
2014 Marcin Singer 2018-01-24 12:38:29 dodanie dokumentu
2015 Marcin Singer 2018-01-24 12:10:39 dodanie dokumentu
2016 Marcin Singer 2018-01-24 11:57:43 dodanie dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-01-24 11:55:17 edycja dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-01-24 11:54:38 edycja dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-01-24 11:54:22 dodanie dokumentu
2018 rok Marcin Singer 2018-01-24 11:51:26 dodanie dokumentu
6/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych". Anna Szczypior 2018-01-23 14:54:17 dodanie dokumentu
ZP.271.04.2018 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III Anna Szczypior 2018-01-23 14:35:05 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Anna Szczypior 2018-01-23 12:00:50 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Anna Szczypior 2018-01-22 15:26:21 edycja dokumentu
ZP.271.03.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-01-22 14:52:10 dodanie dokumentu