Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Somoninie - ul. Osiedlowa - etap 1" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:21:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 42/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Modernizację odcinka drogi transportu rolnego relacji Goręczyno - Ramleje" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:17:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia ,,Rodzinne spacery po Gminie Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:13:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:09:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:07:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego ,,Skarby Natury Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:04:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:01:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów zielarsko-kosmetycznych ,,Skarby Natury Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:49:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Goręczyno - Ramleje" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:45:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Budowa kaszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:41:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:37:30 dodanie dokumentu
budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2020-07-07 08:43:32 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 3 lipca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-06 16:14:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.349.2019.AO Janusz Augustynowicz 2020-07-06 16:02:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.109 Janusz Augustynowicz 2020-07-06 15:57:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 1 lipca 2020 roku o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2020-07-06 15:49:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 1 lipca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2020-07-06 15:45:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 1 lipca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2020-07-06 15:44:35 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.07.2020.AP Budowa sieci napowietrznej SN - 15kV na działkach nr 152, 188 i 191 obręb Ramleje, Gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-07-06 15:40:37 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.04.2020.AP Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN - 15 KV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV i budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN - 15/0,4 kV na działkach nr ew. 57/1, 54 i 51 obręb Kamela, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-07-06 15:40:15 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.03.2020.AP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 75/3, 74, 73/32 obręb Egiertowo, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-07-06 15:39:42 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2020-07-06 15:25:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 1 lipca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2020-07-06 15:23:12 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 1 lipca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-03 14:41:37 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 1 lipca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-03 14:39:46 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 1 lipca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-03 14:38:28 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 1 lipca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-03 14:37:26 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 3 lipca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-03 14:35:45 dodanie dokumentu
Sławomir Matkowski Janusz Augustynowicz 2020-07-03 13:01:45 dodanie dokumentu
Mirosław Myszk Janusz Augustynowicz 2020-07-03 13:00:27 dodanie dokumentu
Maria Piotrowiak Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:46:11 dodanie dokumentu
Justyna Kwidzińska Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:44:52 dodanie dokumentu
Jolanta Bociańska Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:41:52 dodanie dokumentu
Iliada Kwaszyńska Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:40:41 dodanie dokumentu
Halina Mischke Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:37:10 dodanie dokumentu
Gizela Suchodolska Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:35:25 dodanie dokumentu
Ewa Srock Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:33:50 dodanie dokumentu
Elżbieta Korzeniewska Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:20:42 dodanie dokumentu
Dorota Roszkowska Janusz Augustynowicz 2020-07-03 12:19:29 dodanie dokumentu