Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie nr 5/13/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 24 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-26 16:44:45 dodanie dokumentu
Oświadczenie w sprawie zmiany lokalizacji bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów Janusz Augustynowicz 2020-02-24 16:32:44 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany lokalizacji bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów Janusz Augustynowicz 2020-02-24 16:31:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 20 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-20 15:34:55 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino z dnia 18 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-20 15:29:38 dodanie dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-20 15:27:25 dodanie dokumentu
OŚ.6220.5.2018/2019.TG Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego z procesem przetwarzania odpadów z grupy 10 01 realizowanego na dz. nr 167/3 ob. Starkowa Huta Janusz Augustynowicz 2020-02-18 14:34:07 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2020-02-18 14:28:03 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2019.TG Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Wyczechowo do miejscowości Trątkownica, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-02-18 14:24:08 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.1.2019.TG Budowa budynku inwentarskiego - obory do obsady 72,98 DJP, realizowanej na działce nr ew. 53/3, obręb Somonino, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-02-18 14:20:09 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.1.2019.TG Budowa budynku inwentarskiego - obory do obsady 72,98 DJP, realizowanej na działce nr ew. 53/3, obręb Somonino, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-02-18 14:17:13 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.77 Janusz Augustynowicz 2020-02-18 13:16:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.80 Janusz Augustynowicz 2020-02-18 13:11:16 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.4.2019.TG Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Wyczechowo do miejscowości Trątkownica, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-02-18 12:57:45 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.1.2020.TG Wykonanie studni zastępczej nr 1A wraz z obudową, projektowanej na gminnym ujęciu wody podziemnej w Starkowej Hucie, działka nr 194/1, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-02-18 12:44:02 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Janusz Augustynowicz 2020-02-18 12:27:38 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.20.2019.AP Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 160/63 mm na działce nr 473/1 w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo w Gminie Żukowo i na działkach nr 149/4,308,157/3,158/5,23,20,19/1,18/5,18/2,18/8,18/11,18/10,2,15,36/1,41,160/11,281/33,14,8/4,12,11,26/3,306/78,305,21,1/101,1/102,1/103,1/98,3,4,5,7 w obrębie ewidencyjnym Borcz w Gminie Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-02-18 12:19:10 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-14 14:15:31 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 14 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-14 14:12:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-14 14:10:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-14 14:07:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-14 14:02:56 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Janusz Augustynowicz 2020-02-06 15:18:10 edycja dokumentu
Plan Zmówień Publicznych na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-01-24 13:30:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.704.2019.PSz Janusz Augustynowicz 2020-01-24 13:23:59 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 12:31:24 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 12:24:18 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.15.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 97/9, 97/4, 104/2 i 105 obręb Egiertowo. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 11:34:15 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.20.2019.AP Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 160/63 mm na działce nr 473/1 w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo w Gminie Żukowo i na działkach nr 149/4,308,157/3,158/5,23,20,19/1,18/5,18/2,18/8,18/11,18/10,2,15,36/1,41,160/11,281/33,14,8/4,12,11,26/3,306/78,305,21,1/101,1/102,1/103,1/98,3,4,5,7 w obrębie ewidencyjnym Borcz w Gminie Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 11:29:43 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.18.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 158/6, 158/7, 139 i 129 obręb Połęczyno, gmina Somonino, na wniosek: Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego sp. z o.o. w Sławkach. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 11:24:53 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.18.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 158/6, 158/7, 139 i 129 obręb Połęczyno, gmina Somonino, na wniosek: Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego sp. z o.o. w Sławkach. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 11:16:32 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Somoninie Janusz Augustynowicz 2020-01-17 14:28:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2020-01-17 14:13:20 dodanie dokumentu
Sesja XVI - 08.01.2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 12:51:43 dodanie dokumentu
XVI/154/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 12:17:53 dodanie dokumentu
XVI/153/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 12:06:53 dodanie dokumentu
XVI/152/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 12:00:02 dodanie dokumentu
XVI/151/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 11:47:36 dodanie dokumentu
XVI/150/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 11:39:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 7 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2020-01-10 10:45:36 dodanie dokumentu