Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zp.271.02.2019 Realizacja projektu p.n. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 1 - ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybaki i Rąty" . Anna Szczypior 2019-01-09 14:18:31 dodanie dokumentu
114/2018 z dnia 20.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2019-01-08 15:53:20 dodanie dokumentu
OŚ.6220.5.2018/2019.TG Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego z niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z procesem przetwarzania odpadów z grupy 10 01" Anna Szczypior 2019-01-08 12:02:08 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2018.TG ,,Budowa 58 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz stawów rekreacyjnych w miejscowości Rybaki, gmina Somonino" Anna Szczypior 2019-01-07 14:01:11 dodanie dokumentu
3/2019 z dnia 03.01.2019r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Szczypior 2019-01-04 12:23:05 dodanie dokumentu
2/2019 z dnia 3.01.2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Szczypior 2019-01-04 12:21:56 dodanie dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Anna Szczypior 2019-01-03 14:38:46 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Anna Szczypior 2019-01-03 14:01:36 edycja dokumentu
1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019. Anna Szczypior 2019-01-02 15:23:07 dodanie dokumentu
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku Anna Szczypior 2019-01-02 14:58:30 dodanie dokumentu
BP.6733.18.2018.AP. Anna Szczypior 2018-12-27 15:33:41 dodanie dokumentu
Interpelacje i Zapytania Anna Szczypior 2018-12-27 15:07:44 edycja dokumentu
Interpelacje i Zapytania Anna Szczypior 2018-12-27 15:00:01 dodanie dokumentu
112/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino" Anna Szczypior 2018-12-24 12:33:12 dodanie dokumentu
111/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie pobierania opłaty za niektóre usługi świadczone w Urzędzie Gminy Anna Szczypior 2018-12-24 12:31:14 dodanie dokumentu
110/2018 z dnia 17.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 12:30:09 dodanie dokumentu
109/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,, Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" Anna Szczypior 2018-12-24 12:29:24 dodanie dokumentu
108/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zamówienia publicznego pn.: ,, Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce- Ramleje". Anna Szczypior 2018-12-24 12:28:22 dodanie dokumentu
107/2018 z dnia 30.11.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej na inwestycji pn.: ,,Budowa bieżni prostej, boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie". Anna Szczypior 2018-12-24 12:26:43 dodanie dokumentu
106/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 12:24:51 dodanie dokumentu
105/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji pn. ,,Instrukcja prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników". Anna Szczypior 2018-12-24 12:24:10 dodanie dokumentu
104/2018 z dnia 23.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Anna Szczypior 2018-12-24 12:22:28 dodanie dokumentu
103/2018 z dnia 23.11.2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zamówienia publicznego pn.: ,, Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" Anna Szczypior 2018-12-24 12:16:06 dodanie dokumentu
100/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie aktualizacji wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 12:14:31 dodanie dokumentu
99/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 12:11:30 dodanie dokumentu
98/2018 z dnia 14.11.2018r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 8 o powierzchni 0,2900 ha, położonej w Rybaki, gminie Somonino wraz z prawem własności części drogi dojazdowej do stacji Wieżyca Anna Szczypior 2018-12-24 12:10:05 dodanie dokumentu
97/2018 z dnia 9.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2018/2019" Anna Szczypior 2018-12-24 12:08:25 dodanie dokumentu
96/2018 z dnia 9.11.2018r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2019 oraz wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 Anna Szczypior 2018-12-24 12:06:05 dodanie dokumentu
95/2018 z dnia 9.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 11:54:08 dodanie dokumentu
94/2018 z dnia 5.11.2018r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania Dyrektora Gminnego Przedszkola w Goręczynie podczas jego nieobecności Anna Szczypior 2018-12-24 11:53:23 dodanie dokumentu
93/2018 z dnia 31.10.2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 11:49:57 dodanie dokumentu
92/2018 z dnia 31.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 11:48:09 dodanie dokumentu
91/2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino" Anna Szczypior 2018-12-24 11:47:23 dodanie dokumentu
90/2018 z dnia 18.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 11:44:11 dodanie dokumentu
89/2018 z dnia 11.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Anna Szczypior 2018-12-24 10:15:37 dodanie dokumentu
88/2018 z dnia 11.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Anna Szczypior 2018-12-24 10:11:47 dodanie dokumentu
87/2018 z dnia 10.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 10:10:30 dodanie dokumentu
86/2018 z dnia 02.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na : ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Anna Szczypior 2018-12-24 10:09:01 dodanie dokumentu
85/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola, prowadzonych przez Gminę Somonino. Anna Szczypior 2018-12-24 10:07:06 dodanie dokumentu
84/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-12-24 10:05:09 dodanie dokumentu