Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
20/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-23 14:08:04 dodanie dokumentu
26/2018 z dnia 16.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Somonino" - branża elektryczna i telekomunikacyjna. Anna Szczypior 2018-03-23 14:07:10 dodanie dokumentu
25/2018 z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-23 14:05:42 dodanie dokumentu
137/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-03-23 08:02:34 edycja dokumentu
137/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-03-23 08:02:31 usunięcie załacznika
137/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-03-23 07:57:29 edycja dokumentu
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-03-21 08:47:58 edycja dokumentu
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-03-21 08:47:45 usunięcie załacznika
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-03-21 08:17:43 edycja dokumentu
BP.6733.2.2017.AP budowa drogi wewnętrznej, przepustu dla małych zwierząt i murów oporowych na działkach nr 36/17 i 51/14 obręb ewidencyjny Rybaki, Gmina Somonino, Anna Szczypior 2018-03-20 06:54:22 edycja dokumentu
BP.6733.2.2017.AP budowa drogi wewnętrznej, przepustu dla małych zwierząt i murów oporowych na działkach nr 36/17 i 51/14 obręb ewidencyjny Rybaki, Gmina Somonino, Anna Szczypior 2018-03-20 06:53:56 dodanie dokumentu
XXVIII/221/18 z dnia 26.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-16 10:15:37 edycja dokumentu
XXVIII/221/18 z dnia 26.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-16 10:15:28 usunięcie załacznika
Sesja XXIX - 28.03.2018r. Anna Szczypior 2018-03-16 07:01:35 dodanie dokumentu
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-03-15 15:08:59 dodanie dokumentu
BP.6733.1.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 99, 108/17, 97/2, 108/10 i 108/14, obręb ewidencyjny Połęczyno, Gmina Somonino, Anna Szczypior 2018-03-15 07:15:08 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-14 11:00:12 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-14 10:53:31 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2017.MB Budowa stacji benzynowej wraz z myjnią samochodową na działce nr 63/21 położonej w miejscowości Starkowa Huta, Gmina Somonino Anna Szczypior 2018-03-12 16:01:57 edycja dokumentu
ZP.271.06.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni 1" Anna Szczypior 2018-03-08 14:20:47 dodanie dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-03-08 10:32:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Marcin Singer 2018-03-08 10:27:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Marcin Singer 2018-03-08 10:27:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Marcin Singer 2018-03-08 10:25:00 dodanie dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-03-08 08:00:08 edycja dokumentu
2015 Marcin Singer 2018-03-08 07:59:29 edycja dokumentu
2014 Marcin Singer 2018-03-08 07:59:00 edycja dokumentu
2015 Marcin Singer 2018-03-08 07:50:08 edycja dokumentu
2016 Marcin Singer 2018-03-08 07:46:39 edycja dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-03-08 07:43:19 edycja dokumentu
ZP.271.9.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 Anna Szczypior 2018-03-07 14:48:19 dodanie dokumentu
24/2018 z dnia 07.03.2018r. w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Anna Szczypior 2018-03-07 09:15:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino Anna Szczypior 2018-03-06 13:58:34 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino Anna Szczypior 2018-03-06 13:57:42 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-05 15:05:34 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-05 14:59:04 edycja dokumentu
XXVIII/222/18 z dnia 26.02.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018 - 2035 Anna Szczypior 2018-03-02 14:26:14 dodanie dokumentu
XXVIII/221/18 z dnia 26.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-02 14:25:00 dodanie dokumentu
XXVII/220/18 z dnia 21.02.2018r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w 2018 roku. Anna Szczypior 2018-03-02 14:23:33 dodanie dokumentu
11/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano" - ,,Budowa drogi na odcinku Somonino - Goręczyno" Anna Szczypior 2018-03-02 14:02:21 dodanie dokumentu