Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sesja XXV - 24.11.2017r. Anna Szczypior 2018-01-22 12:22:23 edycja dokumentu
5/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" - ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G. Anna Szczypior 2018-01-18 14:15:56 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-01-18 13:33:37 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-01-18 13:16:24 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-01-18 12:47:27 dodanie dokumentu
BP.6733.29.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3640m wraz z przepompownią do odbioru ścieków obręb Rąty w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-01-17 16:24:14 edycja dokumentu
BP.6733.29.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3640m wraz z przepompownią do odbioru ścieków obręb Rąty w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-01-17 16:21:09 edycja dokumentu
4/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Anna Szczypior 2018-01-17 13:38:36 dodanie dokumentu
Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-17 12:10:44 edycja dokumentu
Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-17 12:10:35 usunięcie załacznika
3/2018 z dnia 16.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Szczypior 2018-01-16 15:25:41 dodanie dokumentu
Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-16 15:22:07 dodanie dokumentu
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Szczypior 2018-01-16 15:21:31 dodanie dokumentu
2/2018 z dnia 12.01.2018r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-12 13:29:36 dodanie dokumentu
1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-12 13:18:08 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie Anna Szczypior 2018-01-10 15:59:56 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie Anna Szczypior 2018-01-10 15:59:42 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie Anna Szczypior 2018-01-10 15:57:33 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Egiertowie im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie Anna Szczypior 2018-01-10 15:56:04 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2018-01-09 16:43:57 edycja dokumentu
BP.6733.29.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3640m wraz z przepompownią do odbioru ścieków obręb Rąty w Gminie Somonino Marcin Singer 2018-01-09 16:37:58 edycja dokumentu
ZP.271.02.2018 Budowa bieżni prostej, boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie Marcin Singer 2018-01-09 15:58:34 dodanie dokumentu
143/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach OSP na terenie gminy Somonino Anna Szczypior 2018-01-08 14:34:08 dodanie dokumentu
BP.6730.1.2018.AP. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/109, obręb ewidencyjny Borcz, Gmina Somonino Anna Szczypior 2018-01-05 14:08:31 dodanie dokumentu
132/2017 z dnia 13.12.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. "Pełni kompetencji!" - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-01-05 13:56:14 dodanie dokumentu
142/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-01-05 13:43:21 dodanie dokumentu
141/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-01-05 13:42:51 dodanie dokumentu
140/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-01-05 13:42:27 dodanie dokumentu
139/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-01-05 13:41:56 dodanie dokumentu
138/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-01-05 13:41:10 dodanie dokumentu
128/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2018-01-05 12:53:30 dodanie dokumentu
127/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Anna Szczypior 2018-01-05 12:52:19 dodanie dokumentu
136/2017 z dnia 27.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2018-01-05 10:30:34 dodanie dokumentu
131/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego, pn.: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino". Anna Szczypior 2018-01-05 10:14:52 dodanie dokumentu
126/2017 z dnia 28.11.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-01-05 09:48:48 dodanie dokumentu
125/2017 z dnia 28.11.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Gminnego Przedszkola w Goręczynie Anna Szczypior 2018-01-05 09:28:53 dodanie dokumentu
124/2017 z dnia 28.11.2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie oraz udzielenia pełnomocnictwa Anna Szczypior 2018-01-05 09:26:33 dodanie dokumentu
ZP.271.01.2018 Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi część 1 - Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G Anna Szczypior 2018-01-04 13:42:06 dodanie dokumentu
XXVI/219/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego Anna Szczypior 2018-01-04 12:33:46 dodanie dokumentu
XXVI/218/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego Anna Szczypior 2018-01-04 12:32:50 dodanie dokumentu