Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
130/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Somoninie Marcin Singer 2017-12-06 18:04:14 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do spraw utrzymania czystości i porządku w Gminie Marcin Singer 2017-12-05 18:35:40 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-11-30 12:43:33 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-11-30 12:25:51 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-11-30 12:21:57 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Somonino na lata 2014-2030 Anna Szczypior 2017-11-29 15:50:12 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Somonino na lata 2014-2030 Anna Szczypior 2017-11-29 15:49:51 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Somonino na lata 2014-2030 Anna Szczypior 2017-11-29 15:48:57 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo Anna Szczypior 2017-11-29 10:26:51 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-11-28 17:27:57 edycja dokumentu
121/2017 z dnia 15.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-28 16:29:27 dodanie dokumentu
111/2017 z dnia 27.10.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-28 16:28:43 dodanie dokumentu
108/2017 z dnia 17.10.2017r. w sprawie miany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-28 16:25:29 dodanie dokumentu
105/2017 z dnia 03.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2017-11-28 16:22:26 dodanie dokumentu
99/2017 z dnia 28.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-28 16:14:30 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI Anna Szczypior 2017-11-23 12:30:04 edycja dokumentu
XXIV/200/2017 z dnia 09.11.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 Anna Szczypior 2017-11-21 16:22:42 dodanie dokumentu
XXIV/199/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-21 16:21:15 dodanie dokumentu
123/2017 z dnia 17.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino" Anna Szczypior 2017-11-21 15:58:47 dodanie dokumentu
122/2017 z dnia 15.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa drogi Somonino- Goręczyno". Anna Szczypior 2017-11-17 11:40:57 dodanie dokumentu
120/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowy 2017/2018" Anna Szczypior 2017-11-17 11:39:52 dodanie dokumentu
Sesja XXV - 24.11.2017r. Anna Szczypior 2017-11-16 12:23:27 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do spraw utrzymania czystości i porządku w Gminie Anna Szczypior 2017-11-15 14:41:09 dodanie dokumentu
118/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2017-11-13 16:34:09 dodanie dokumentu
ZP.271.19.2017 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2017-11-13 13:51:40 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI Marcin Singer 2017-11-13 10:05:23 dodanie dokumentu
119/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Singer 2017-11-10 13:13:15 edycja dokumentu
117/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Szczypior 2017-11-10 12:44:35 dodanie dokumentu
119/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Szczypior 2017-11-10 12:26:03 dodanie dokumentu
116/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Somonino. Anna Szczypior 2017-11-09 16:45:27 dodanie dokumentu
115/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino" Anna Szczypior 2017-11-09 16:44:09 dodanie dokumentu
Sesja XXIII - 27.09.2017r. Anna Szczypior 2017-11-09 15:56:10 edycja dokumentu
Sesja XXII - 24.07.2017r. Anna Szczypior 2017-11-09 15:55:27 edycja dokumentu
XIII/198/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2017-11-09 15:45:41 dodanie dokumentu
XII/196/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Sulęczyno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy Anna Szczypior 2017-11-09 15:44:52 edycja dokumentu
XIII/197/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Parch owo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy Anna Szczypior 2017-11-09 15:44:43 dodanie dokumentu
XII/196/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Sulęczyno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy Anna Szczypior 2017-11-09 15:43:39 dodanie dokumentu
XIII/195/2017 z dnia 27.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017 - 2030 Anna Szczypior 2017-11-09 15:42:34 dodanie dokumentu
XIII/194/2017 z dnia 24.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok. Anna Szczypior 2017-11-09 15:41:41 dodanie dokumentu
XIII/193/2017 z dnia 24.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. Anna Szczypior 2017-11-09 15:40:52 dodanie dokumentu