Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2017 Marcin Singer 2018-03-08 07:43:19 edycja dokumentu
ZP.271.9.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 Anna Szczypior 2018-03-07 14:48:19 dodanie dokumentu
24/2018 z dnia 07.03.2018r. w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Anna Szczypior 2018-03-07 09:15:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino Anna Szczypior 2018-03-06 13:58:34 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino Anna Szczypior 2018-03-06 13:57:42 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-05 15:05:34 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-05 14:59:04 edycja dokumentu
XXVIII/222/18 z dnia 26.02.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018 - 2035 Anna Szczypior 2018-03-02 14:26:14 dodanie dokumentu
XXVIII/221/18 z dnia 26.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-02 14:25:00 dodanie dokumentu
XXVII/220/18 z dnia 21.02.2018r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w 2018 roku. Anna Szczypior 2018-03-02 14:23:33 dodanie dokumentu
11/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano" - ,,Budowa drogi na odcinku Somonino - Goręczyno" Anna Szczypior 2018-03-02 14:02:21 dodanie dokumentu
5/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" - ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G. Anna Szczypior 2018-03-02 14:00:17 edycja dokumentu
5/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" - ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G. Anna Szczypior 2018-03-02 13:59:11 edycja dokumentu
5/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" - ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G. Anna Szczypior 2018-03-02 13:59:03 usunięcie załacznika
23/2018 z dnia 01.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w 2018r." Anna Szczypior 2018-03-02 12:22:51 dodanie dokumentu
22/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie wprowadzenie w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu, pn.: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni". Anna Szczypior 2018-03-02 12:21:02 dodanie dokumentu
21/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Somonino. Anna Szczypior 2018-03-02 12:19:07 dodanie dokumentu
19/2018 z dnia 23.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim". Anna Szczypior 2018-03-02 12:16:34 dodanie dokumentu
18/2018 z dnia 21.02.2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w zakresie gospodarki majątkiem trwałym Anna Szczypior 2018-03-02 11:44:11 dodanie dokumentu
9/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie. Anna Szczypior 2018-03-02 10:30:04 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Anna Szczypior 2018-02-28 13:22:19 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Anna Szczypior 2018-02-26 15:00:47 dodanie dokumentu
ZP.271.07.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w 2018 roku Anna Szczypior 2018-02-23 14:35:46 dodanie dokumentu
17/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej Anna Szczypior 2018-02-23 12:39:25 dodanie dokumentu
16/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-02-23 12:38:15 dodanie dokumentu
BP.6733.1.2016.JK ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmiane zagospodarowania terenu poprzez budowę przystani kajakowej nad rzeką Radunia, na terenie części działek nr 53, 52, 83 położonych w miejscowości Goręczyno. Anna Szczypior 2018-02-23 10:09:21 edycja dokumentu
Sesja XXVIII - 26.02.2018r. Anna Szczypior 2018-02-23 10:06:11 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku Anna Szczypior 2018-02-22 13:28:08 dodanie dokumentu
Sesja XXVII - 21.02.2018r. Anna Szczypior 2018-02-19 12:11:54 dodanie dokumentu
BP.6733.30.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodosiagowej na dziełce nr 152, obręb ewid Ramleje, Gmina Somonino Marcin Singer 2018-02-13 21:27:26 edycja dokumentu
13/2018 z dnia 06.02.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Marcin Singer 2018-02-13 21:15:22 dodanie dokumentu
12/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Marcin Singer 2018-02-13 21:12:52 edycja dokumentu
12/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Marcin Singer 2018-02-13 21:11:44 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Marcin Singer 2018-02-13 20:58:56 dodanie dokumentu
10/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie nabycia działki 101/1o pow. 0,1540 położonej w Kameli Marcin Singer 2018-02-13 14:51:17 edycja dokumentu
10/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie nabycia działki 101/1o pow. 0,1540 położonej w Kameli Marcin Singer 2018-02-13 14:51:03 dodanie dokumentu
15/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zbycia działek nr 98/1 i 98/2 położonych w Kameli Marcin Singer 2018-02-13 14:47:48 edycja dokumentu
15/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zbycia działek nr 98/1 i 98/2 położonych w Kameli Marcin Singer 2018-02-13 14:46:07 dodanie dokumentu
14/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2018 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Marcin Singer 2018-02-13 14:44:19 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Marcin Singer 2018-02-09 15:00:19 edycja dokumentu