Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Goręczyno Anna Szczypior 2017-09-19 14:29:54 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Somonino Anna Szczypior 2017-09-19 14:29:25 dodanie dokumentu
BP.6733.23.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 10/33, 15, 45, 47/13, 47/9 w miejscowości Egiertowo w Gminie Somonino. Anna Szczypior 2017-09-19 14:17:38 dodanie dokumentu
BP.6733.20.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 51/2 i 48/6 w miejscowości Egiertowo. Anna Szczypior 2017-09-19 13:57:31 edycja dokumentu
BP.6733.22.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw z siłownią zewnętrzną na działce nr 285 w miejscowości Borcz Anna Szczypior 2017-09-19 13:56:42 edycja dokumentu
BP.6733.18.2016.AP ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią do odbioru ścieków w miejscowości: Szymbark - Gmina Stężyca oraz Rybaki i Rąty - Gmina Somonino. Anna Szczypior 2017-09-19 13:53:49 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2017.MB Budowa stacji benzynowej wraz z myjnią samochodową na działce nr 63/21 położonej w miejscowości Starkowa Huta, Gmina Somonino Anna Szczypior 2017-09-19 11:47:03 edycja dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016 Anna Szczypior 2017-09-19 11:36:32 edycja dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Anna Szczypior 2017-09-13 11:50:21 edycja dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Anna Szczypior 2017-09-13 11:50:14 usunięcie załacznika
93/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie dostosowania planów finansowych na 2017 rok zespołów szkół do nowego ustroju szkolnego Anna Szczypior 2017-09-12 16:36:27 edycja dokumentu
93/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie dostosowania planów finansowych na 2017 rok zespołów szkół do nowego ustroju szkolnego Anna Szczypior 2017-09-12 16:35:28 usunięcie załacznika
96/2017 z dnia 05.09.2017r. uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Somonino oraz jednostki organizacyjne gminy. Anna Szczypior 2017-09-12 16:34:17 dodanie dokumentu
92/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-09-11 16:14:58 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-09-08 13:35:58 edycja dokumentu
ZP.271.12.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III Anna Szczypior 2017-09-08 12:06:08 dodanie dokumentu
95/2017 z dnia 05.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienie publicznego na: - budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno Anna Szczypior 2017-09-07 13:37:12 dodanie dokumentu
94/2017 z dnia 5.09.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. Anna Szczypior 2017-09-06 14:08:19 dodanie dokumentu
93/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie dostosowania planów finansowych na 2017 rok zespołów szkół do nowego ustroju szkolnego Anna Szczypior 2017-09-06 14:07:30 edycja dokumentu
93/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie dostosowania planów finansowych na 2017 rok zespołów szkół do nowego ustroju szkolnego Anna Szczypior 2017-09-06 14:06:15 dodanie dokumentu
91/2017 z dnia 28.08.2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2018 Anna Szczypior 2017-09-06 14:00:57 dodanie dokumentu
90/2017 z dnia 28.08.2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2018 Anna Szczypior 2017-09-06 13:58:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Starosty Kartuskiego: zawiadamiam, że w dniu 2017-08-31 roku została wydana decyzja nr B.6740.1336.2017.MC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G" Anna Szczypior 2017-09-04 12:46:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Starosty Kartuskiego: zawiadamiam, że w dniu 2017-08-31 roku została wydana decyzja nr B.6740.1602.2017.IP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G" Anna Szczypior 2017-09-04 12:44:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - "II etap rewitaalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" Marcin Singer 2017-09-04 08:04:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie - "II etap rewitaalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" Marcin Singer 2017-09-04 08:03:52 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami w projektowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Borcz Anna Szczypior 2017-08-31 16:18:08 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2017-08-31 16:17:00 edycja dokumentu
BP.6733.21.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu o średnicy 63 PE i długości około 120 metrów na działkach nr 451/12 i 457 w miejscowości Sławki Anna Szczypior 2017-08-31 07:53:43 edycja dokumentu
77/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wiloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2017 roku Anna Szczypior 2017-08-28 13:40:29 dodanie dokumentu
76/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 roku. Anna Szczypior 2017-08-28 13:39:28 dodanie dokumentu
85/2017 z dnia 18.08.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-08-28 13:07:30 dodanie dokumentu
88/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Rąty - Koszowatka" Anna Szczypior 2017-08-24 16:33:24 dodanie dokumentu
87/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości Anna Szczypior 2017-08-24 16:31:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.94.2017.MBC.ES.9 ws. Budowy drogi gminnej - ul.Długiej w Hopowie wraz z budową kanalizacji deszczowej Marcin Singer 2017-08-23 23:47:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.94.2017.MBC.ES.9 ws. Budowy drogi gminnej - ul.Długiej w Hopowie wraz z budową kanalizacji deszczowej Marcin Singer 2017-08-23 23:46:20 dodanie dokumentu
ZP.271.11.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III Anna Szczypior 2017-08-23 14:16:54 dodanie dokumentu
68/2017 z dnia 14.06.2017r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie Anna Szczypior 2017-08-22 16:57:16 dodanie dokumentu
86/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie powołania komisji do roztrzygnięcia zapytania ofertowego pn.,,Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż znaku promocyjno-informacyjnego Gminy Somonino, tzw. ,,witacza"." Anna Szczypior 2017-08-22 16:19:00 dodanie dokumentu
84/2017 z dnia 14.08.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przprowadzenia postępowań o udzielnie zamówień publicznych na dostawę artykułów i produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie Anna Szczypior 2017-08-22 16:16:31 dodanie dokumentu