Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZP.271.31.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 2 - ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". Anna Szczypior 2018-09-27 13:37:45 dodanie dokumentu
ZP.271.30.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje Anna Szczypior 2018-09-26 16:26:52 dodanie dokumentu
BP.6730.96.2018.AP Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/35 obręb ewidencyjny Borcz Anna Szczypior 2018-09-25 14:30:19 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II 24.09.2018r. Anna Szczypior 2018-09-25 10:13:47 dodanie dokumentu
ZP.271.29.2018 Realizacja projektu p.n. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 1 ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Egiertowo, Goręczyno, Rybaki i Rąty oraz w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Egiertowo Anna Szczypior 2018-09-21 14:28:37 dodanie dokumentu
Informacja dla kandydatów na członków Komisji Obwodowych Anna Szczypior 2018-09-18 15:14:06 edycja dokumentu
Informacja dla kandydatów na członków Komisji Obwodowych Anna Szczypior 2018-09-18 15:13:59 usunięcie załacznika
Sesja XXXIII - 26.09.2018r. Anna Szczypior 2018-09-18 15:10:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 18.09.2018r. numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Anna Szczypior 2018-09-18 15:06:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 18.09.2018r. numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Anna Szczypior 2018-09-18 15:05:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-09-18 15:01:04 edycja dokumentu
ZP.271.28.2018 Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2018/2019 Anna Szczypior 2018-09-13 15:28:10 dodanie dokumentu
Informacja dla kandydatów na członków Komisji Obwodowych Anna Szczypior 2018-09-13 11:35:19 dodanie dokumentu
Uchwała 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 12.09.2018r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie w wyborach do Rady Gminy Somonino oraz Wójta Gminy Somonino zarządzonych na dzień 21.10.2018r. Anna Szczypior 2018-09-13 10:02:24 dodanie dokumentu
Harmonogram Dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych oraz wójtów w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018r. Anna Szczypior 2018-09-12 16:11:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 12.09.2018r. w sprawie wybory Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018r. Anna Szczypior 2018-09-12 16:07:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 12.09.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018r. Anna Szczypior 2018-09-12 16:04:38 dodanie dokumentu
ZP.271.27.2018 Budowa placu zabaw z siłownia zewnętrzną w miejscowości Borcz Anna Szczypior 2018-09-12 15:04:19 dodanie dokumentu
Informacja o szkoleniu oraz pierwszym posiedzeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie Anna Szczypior 2018-09-11 09:21:11 dodanie dokumentu
Postanowienie KW w Słupsku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie Anna Szczypior 2018-09-11 09:13:21 dodanie dokumentu
71/2018 z dnia 06.09.2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika - MAO (Measure Authorising Officer) oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn.: ,, Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino Anna Szczypior 2018-09-10 17:01:17 dodanie dokumentu
70/2018 z dnia 28.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę węzła integracyjnego w Somoninie. Anna Szczypior 2018-09-10 16:57:56 dodanie dokumentu
69/2018 z dnia 28.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-09-10 16:56:30 edycja dokumentu
69/2018 z dnia 28.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-09-10 16:56:22 usunięcie załacznika
69/2018 z dnia 28.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-09-10 16:56:13 dodanie dokumentu
67/2018 z dnia 27.08.2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2019 Anna Szczypior 2018-09-10 16:55:06 dodanie dokumentu
66/2018 z dnia 27.08.2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2019 Anna Szczypior 2018-09-10 16:46:54 dodanie dokumentu
68/2018 z dnia 27.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2018-2019. Anna Szczypior 2018-09-10 16:40:02 dodanie dokumentu
65/2018 z dnia 24.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-09-10 16:38:10 dodanie dokumentu
64/2018 z dnia 20.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie Anna Szczypior 2018-09-10 16:37:01 dodanie dokumentu
62/2018 z dnia 08.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-09-10 16:33:28 dodanie dokumentu
59/2018 z dnia 07.08.2018r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 roku Anna Szczypior 2018-09-10 16:32:22 dodanie dokumentu
ZP.271.26.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje Anna Szczypior 2018-09-10 15:17:34 dodanie dokumentu
BP.6733.08.2018.AP rozbudowa sieci wodociągowej zasilającą zabudowę mieszkalną, obręb ewidencyjny Rąty Anna Szczypior 2018-09-07 13:52:14 edycja dokumentu
BP.6733.07.2018.AP budowa sieci wodociągowej zasilającej zabudowę mieszkalną obręb Egiertowo Anna Szczypior 2018-09-07 13:52:01 edycja dokumentu
BP.6733.06.2018.AP rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 521/1, 521/8, 389, 396/3, obręb ewidencyjny Goręczyno Anna Szczypior 2018-09-07 13:51:50 edycja dokumentu
BP.6733.11.2018.AP budowa sieci kanalizacji sanitarnej, obręb Ostrzyce Anna Szczypior 2018-09-06 15:09:56 dodanie dokumentu
BP.6733.3.2018.AP o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającym na rozbudowie sieci wodociągowej oraz oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok 200 m wraz z budową przyłączy, obręb Hopowo Anna Szczypior 2018-09-06 15:07:05 dodanie dokumentu
BP.6730.96.2018.AP Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/35 obręb ewidencyjny Borcz Anna Szczypior 2018-09-06 15:01:12 edycja dokumentu
ZP.271.25.2018 Realizacja projektu p.n. "Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" część 2 - Budowa węzła integracyjnego w Somoninie. Anna Szczypior 2018-09-06 14:52:04 dodanie dokumentu