Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury bezpieczeństwa dotyczącej funkcjonowania Urzędu Gminy Somonino w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii". Janusz Augustynowicz 2020-08-31 15:45:17 dodanie dokumentu
W3.271.3.11.2020.RS Dostawa autobusu na potrzeby dowozu uczestników WTZ Somonino na zajęcia programowe, realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Janusz Augustynowicz 2020-08-28 15:47:16 edycja dokumentu
Nabór na: Inspektor do spraw księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych Janusz Augustynowicz 2020-08-28 15:40:40 edycja dokumentu
XX/197/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 Janusz Augustynowicz 2020-08-27 15:19:14 dodanie dokumentu
XX/196/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-08-27 15:11:04 dodanie dokumentu
XX/195/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Somonino na rok szkolny 2020/2021 Janusz Augustynowicz 2020-08-27 15:06:28 dodanie dokumentu
XX/194/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta uzdolnionym uczniom Janusz Augustynowicz 2020-08-27 15:00:03 dodanie dokumentu
XX/193/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-08-27 14:54:28 dodanie dokumentu
XX/192/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino Janusz Augustynowicz 2020-08-27 14:46:14 dodanie dokumentu
Kadencja 2018 - 2023 Janusz Augustynowicz 2020-08-27 10:31:21 edycja dokumentu
Sesja XX - 14.08.2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-08-26 16:40:11 dodanie dokumentu
W3.271.1.09.2020.RS Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie Janusz Augustynowicz 2020-08-26 16:24:04 edycja dokumentu
W3.271.1.09.2020.RS Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie Janusz Augustynowicz 2020-08-26 16:22:18 edycja dokumentu
ZW1.6730.1.61.2020.AP Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/91 położonej w obrębie ewidencyjnym Borcz, gm. Somonino Janusz Augustynowicz 2020-08-25 15:54:02 edycja dokumentu
W3.271.3.11.2020.RS Dostawa autobusu na potrzeby dowozu uczestników WTZ Somonino na zajęcia programowe, realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Janusz Augustynowicz 2020-08-21 14:27:24 edycja dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-08-19 14:58:46 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2020.TG Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewidencyjnym 53, położonej w obrębie Kamela Janusz Augustynowicz 2020-08-19 14:48:14 edycja dokumentu
W3.271.3.11.2020.RS Dostawa autobusu na potrzeby dowozu uczestników WTZ Somonino na zajęcia programowe, realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Janusz Augustynowicz 2020-08-19 14:43:22 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.132 Janusz Augustynowicz 2020-08-19 13:12:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2020 roku. Janusz Augustynowicz 2020-08-19 12:45:53 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2020.TG Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewidencyjnym 53, położonej w obrębie Kamela Marcin Singer 2020-08-19 07:48:42 edycja dokumentu
W3.271.1.09.2020.RS Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie Marcin Singer 2020-08-19 07:37:49 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 roku. Janusz Augustynowicz 2020-08-18 15:32:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rybaki i Rąty" Janusz Augustynowicz 2020-08-18 15:22:01 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-08-18 14:59:05 dodanie dokumentu
W3.271.3.11.2020.RS Dostawa autobusu na potrzeby dowozu uczestników WTZ Somonino na zajęcia programowe, realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Natalia Blok 2020-08-14 12:45:56 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.10.2020.AP Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 141, 145, 116/68, 116/67, 116/65, 116/27, 116/17, 116/35, 116/23, 116/22, 90, 119/1, 116/18, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/34, 116/64, 120 w obrębie ewidencyjnym Kamela w Gminie Somonino Natalia Blok 2020-08-12 16:05:39 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.09.2020.AP Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną, budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej, budowa bieżni lekkoatletycznej na działce nr ew. 10 obręb Borcz w Gminie Somonino Natalia Blok 2020-08-12 16:05:27 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.10.2020.AP Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 141, 145, 116/68, 116/67, 116/65, 116/27, 116/17, 116/35, 116/23, 116/22, 90, 119/1, 116/18, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/34, 116/64, 120 w obrębie ewidencyjnym Kamela w Gminie Somonino Natalia Blok 2020-08-12 16:03:50 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.09.2020.AP Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną, budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej, budowa bieżni lekkoatletycznej na działce nr ew. 10 obręb Borcz w Gminie Somonino Natalia Blok 2020-08-12 16:00:35 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.09.2020.AP Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną, budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej, budowa bieżni lekkoatletycznej na działce nr ew. 10 obręb Borcz w Gminie Somonino Natalia Blok 2020-08-12 16:00:14 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.02.2020.AP Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacjami teletechnicznymi, na potrzeby zasilenia podstacji trakcyjnych PT Somonino i PT Glincz (etap 3) oraz budowy linii kablowych SN 3 kV DC zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych nn, kabli nn sterowania rozłącznikami sieci trakcyjnej wraz z kanalizacją teletechniczną dla zasilani linii kolejowej nr 201 i 214 na działkach nr. ew. 327/2, 345, 346, 347, 353, 354, 356, 359, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 374, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/3, 379/4, 380, 386, 388/2, 390/1, 390/2, 391, 392, 393, 395, 396/2, 397, 398, 400, 401/1, 403, 404, 407, 478, 479, 480, 503 obręb Sławki, gmina Somonino Natalia Blok 2020-08-12 15:56:39 edycja dokumentu
W3.271.1.09.2020.RS Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie Natalia Blok 2020-08-10 14:32:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.129 Natalia Blok 2020-08-07 08:26:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.129 Natalia Blok 2020-08-07 08:26:01 dodanie dokumentu
Sesja XX - 14.08.2020 r. Natalia Blok 2020-08-06 10:12:39 dodanie dokumentu
Wytyczne dotyczące dla kandydatów na rachmistrzów. Natalia Blok 2020-08-06 07:55:30 dodanie dokumentu
Podstawowe informacje o spisie - ulotka promocyjna. Natalia Blok 2020-08-06 07:54:48 dodanie dokumentu
Wytyczne dotyczące szkoleń dla kandydatów na rachmistrzów. Natalia Blok 2020-08-06 07:54:07 usunięcie dokumentu
Podstawowe informacje o spisie - ulotka promocyjna. Natalia Blok 2020-08-06 07:54:04 usunięcie dokumentu