Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXXI/258/18 z dnia 27.06.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2018-07-06 09:33:45 dodanie dokumentu
XXXI/257/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-07-06 09:29:55 dodanie dokumentu
XXXI/256/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 09:23:26 dodanie dokumentu
XXXI/255/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Somonino. Anna Szczypior 2018-07-06 09:15:40 dodanie dokumentu
XXXI/254/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 09:10:41 edycja dokumentu
XXXI/254/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 09:10:22 dodanie dokumentu
XXXI/253/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego Sp. z o.o. w Sławkach na lata 2018-2020 Anna Szczypior 2018-07-06 09:06:42 dodanie dokumentu
XXXI/252/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i celowych Anna Szczypior 2018-07-06 08:50:24 dodanie dokumentu
XXXI/251/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 08:40:40 dodanie dokumentu
Adamczyk Bożena - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Anna Szczypior 2018-07-05 09:35:35 dodanie dokumentu
Agnieszka Ulaczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Anna Szczypior 2018-07-05 09:35:01 dodanie dokumentu
Bociańska Jolanta - Dyrektor Zespołu Szkół w Somoninie Anna Szczypior 2018-07-05 09:34:15 dodanie dokumentu
Korzeniewska Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół w Goręczynie Anna Szczypior 2018-07-05 09:33:46 dodanie dokumentu
Kowalewski Marian - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Anna Szczypior 2018-07-05 09:33:15 dodanie dokumentu
Kwaszyńska Iliada - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Egiertowie Anna Szczypior 2018-07-05 09:32:19 dodanie dokumentu
Matkowski Sławomir - Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Anna Szczypior 2018-07-05 09:31:52 dodanie dokumentu
Mischke Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borczu Anna Szczypior 2018-07-05 09:31:27 dodanie dokumentu
Myszk Mirosław - prezes zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo- Usługowego w Sławkach Anna Szczypior 2018-07-05 09:30:28 dodanie dokumentu
Piotrowiak Maria - Członek Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Usługowego w Sławkach Anna Szczypior 2018-07-05 09:29:42 dodanie dokumentu
Roszkowska Dorota - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Goręczynie Anna Szczypior 2018-07-05 09:29:06 dodanie dokumentu
Srock Ewa - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Anna Szczypior 2018-07-05 09:28:08 dodanie dokumentu
Suchodolska Gizela - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Anna Szczypior 2018-07-05 09:27:41 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy - Zbigniew Richert Anna Szczypior 2018-07-05 09:25:59 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy - Cecylia Kitowska Anna Szczypior 2018-07-05 09:25:14 dodanie dokumentu
Kierownik Referatu Organizacyjnego - Anna Ciszek Anna Szczypior 2018-07-05 09:20:14 dodanie dokumentu
Z-ca Kierownika USC - Bernadeta Licau Anna Szczypior 2018-07-05 09:19:37 dodanie dokumentu
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Ingelore Klinkosz Anna Szczypior 2018-07-05 09:18:43 dodanie dokumentu
51/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Anna Szczypior 2018-07-03 15:24:51 dodanie dokumentu
2017 rok Anna Szczypior 2018-07-03 12:18:47 dodanie dokumentu
Sołtysek Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-03 12:10:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino dot. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Szczypior 2018-07-02 12:23:38 dodanie dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:47:01 edycja dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:46:32 edycja dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:45:53 edycja dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:37:38 edycja dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:35:25 edycja dokumentu
48/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu, pn.: ,,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno i Kamela". Anna Szczypior 2018-06-28 09:52:10 dodanie dokumentu
47/2018 z dnia 22.06.2018r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-06-28 09:48:23 dodanie dokumentu
46/2018 z dnia 18.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-06-28 09:46:39 dodanie dokumentu
45/2018 z dnia 15.06.2018r. w sprawie udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 21.06.2018r. Anna Szczypior 2018-06-28 09:45:31 dodanie dokumentu