Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
VI/48/2019 z dnia 19.03.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 Anna Szczypior 2019-04-10 16:00:28 dodanie dokumentu
VI/47/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok Anna Szczypior 2019-04-10 15:59:01 dodanie dokumentu
VI/46/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu Anna Szczypior 2019-04-10 15:57:29 dodanie dokumentu
VI/45/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu Anna Szczypior 2019-04-10 15:56:44 dodanie dokumentu
VI/44/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok Anna Szczypior 2019-04-10 15:55:56 dodanie dokumentu
VI/43/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w 2019 roku Anna Szczypior 2019-04-10 15:54:07 dodanie dokumentu
VI/42/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie Anna Szczypior 2019-04-10 15:49:59 dodanie dokumentu
VI/41/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy hali sportowej w Egiertowie Anna Szczypior 2019-04-10 15:48:56 dodanie dokumentu
VI/40/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie służebności Anna Szczypior 2019-04-10 15:47:34 dodanie dokumentu
VI/39/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino. Anna Szczypior 2019-04-10 15:46:41 dodanie dokumentu
VI/38/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki Anna Szczypior 2019-04-10 15:45:29 dodanie dokumentu
VI/37/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Anna Szczypior 2019-04-10 15:44:06 dodanie dokumentu
VI/36/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok Anna Szczypior 2019-04-10 15:41:14 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2019-04-08 15:22:41 edycja dokumentu
Sesja VII - 16.04.2019r. Anna Szczypior 2019-04-08 13:51:12 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Somonino zaprasza do złożenia oferty handlowej na budowę kontenerowej kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie. Anna Szczypior 2019-04-05 10:30:54 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Somonino zaprasza do złożenia oferty handlowej na budowę kontenerowej kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie. Anna Szczypior 2019-04-03 15:38:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - "II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" Anna Szczypior 2019-04-03 13:55:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie - "II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" Anna Szczypior 2019-04-03 13:53:50 edycja dokumentu
Wójt Gminy Somonino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ,,Sprzedaż samochodu pożarniczego GBAM z OSP Goręczyno" Anna Szczypior 2019-04-02 10:28:54 edycja dokumentu
Wójt Gminy Somonino ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ,,Sprzedaż samochodu pożarniczego GBAM z OSP Goręczyno" Anna Szczypior 2019-03-28 14:39:45 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-03-27 14:18:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Anna Szczypior 2019-03-26 09:06:41 dodanie dokumentu
Sesja V - 08.03.2019r. Anna Szczypior 2019-03-20 15:47:18 dodanie dokumentu
V/35/2019 z dnia 13.09.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Szczypior 2019-03-20 15:44:07 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-03-15 12:17:25 edycja dokumentu
Protokół konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie projektów nowych statutów sołectw Anna Szczypior 2019-03-14 12:49:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Somoninie. Anna Szczypior 2019-03-13 12:58:40 dodanie dokumentu
Sesja VI - 19.03.2019r. Anna Szczypior 2019-03-12 14:12:26 dodanie dokumentu
Sesja V - 08.03.2019r. Anna Szczypior 2019-03-12 14:04:09 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2019-03-07 15:28:03 edycja dokumentu
Sesja V - 08.03.2019r. Anna Szczypior 2019-03-07 10:57:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy Anna Szczypior 2019-03-07 09:25:42 edycja dokumentu
Sesja IV - 13.02.2019r. Anna Szczypior 2019-03-06 11:43:49 edycja dokumentu
Sesja I - 20.11.2018r. Anna Szczypior 2019-03-04 14:15:50 edycja dokumentu
Interpelacje i Zapytania Anna Szczypior 2019-03-01 13:11:50 edycja dokumentu
Sesja IV - 13.02.2019r. Anna Szczypior 2019-03-01 12:40:39 dodanie dokumentu
Sesja III - 19.12.2018r. Anna Szczypior 2019-03-01 12:37:03 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-03-01 12:22:31 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-03-01 12:18:59 edycja dokumentu