Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XIII/192/2017 z dnia 24.09.2017r. w sprawie wspólnej z Powiatem Kartuskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach realizacji projektu, pn. ,, Akademia Aktywności 2017-18" Anna Szczypior 2017-11-09 15:39:24 dodanie dokumentu
XXIII/191/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino i Ostrzyce Anna Szczypior 2017-11-09 15:36:48 dodanie dokumentu
XXII/190/2017 z dnia 24.07.2017. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-09 15:35:05 dodanie dokumentu
BP.6733.28.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na działce nr 86/10 w miejscowości Goręczyno w Gminie Somonino Anna Szczypior 2017-11-08 15:34:21 dodanie dokumentu
113/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-07 15:17:14 dodanie dokumentu
ZP.271.18.2017 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018 Anna Szczypior 2017-11-06 15:41:44 dodanie dokumentu
Sesja XXIV - 09.11.2017r. Anna Szczypior 2017-11-06 13:38:18 dodanie dokumentu
114/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018". Anna Szczypior 2017-11-02 15:10:41 dodanie dokumentu
BP.6733.26.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 10,11, 13 w miejscowości Kaplica. Anna Szczypior 2017-11-02 15:07:46 edycja dokumentu
BP.6733.25.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 101/18, 101/26, 103/26, w miejscowości Wyczechowo Anna Szczypior 2017-11-02 15:07:37 edycja dokumentu
112/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych Anna Szczypior 2017-10-30 13:43:25 dodanie dokumentu
110/2017 z dnia 20.10.2017r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu i zasad zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym na terenie Gminy Somonino". Anna Szczypior 2017-10-27 07:45:10 dodanie dokumentu
ZP.271.16.2017 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2017-10-26 14:00:02 dodanie dokumentu
ZP.271.15.2017. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018 Anna Szczypior 2017-10-23 15:47:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2017-10-20 14:40:29 edycja dokumentu
Ogłoszenie - "II etap rewitaalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" Anna Szczypior 2017-10-20 12:46:31 edycja dokumentu
BP.6733.27.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 82/4 i 115/2 w miejscowości Starkowa Huta. Anna Szczypior 2017-10-20 08:04:40 dodanie dokumentu
109/2017 z dnia 19.10.2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Anna Szczypior 2017-10-19 14:43:00 dodanie dokumentu
107/2017 z dnia 5.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Dostawa oleju opałowego dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino". Anna Szczypior 2017-10-17 14:25:17 dodanie dokumentu
BP.6733.23.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 10/33, 15, 45, 47/13, 47/9 w miejscowości Egiertowo w Gminie Somonino. Anna Szczypior 2017-10-13 13:08:41 edycja dokumentu
ZP.271.14.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III Anna Szczypior 2017-10-12 13:35:51 dodanie dokumentu
BP.6733.18.2016.AP ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią do odbioru ścieków w miejscowości: Szymbark - Gmina Stężyca oraz Rybaki i Rąty - Gmina Somonino. Anna Szczypior 2017-10-11 16:12:25 edycja dokumentu
89/2017 z dnia 25.08.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. ,,Pełni kompetencji!" - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino. Anna Szczypior 2017-10-11 08:32:59 dodanie dokumentu
BP.6733.5.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w obrębie ewidencyjnym Starkowa Huta i Egiertowo Anna Szczypior 2017-10-10 16:49:32 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2017.MB Budowa stacji benzynowej wraz z myjnią samochodową na działce nr 63/21 położonej w miejscowości Starkowa Huta, Gmina Somonino Anna Szczypior 2017-10-09 15:16:11 edycja dokumentu
104/2017 z dnia 03.10.2017r. w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości. Anna Szczypior 2017-10-09 12:47:15 dodanie dokumentu
106/2017 z dnia 5.10.2017r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy Somonino Anna Szczypior 2017-10-06 14:20:10 dodanie dokumentu
BP.6733.12.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Rąty, Gmina Somonino Marcin Singer 2017-10-05 14:09:54 edycja dokumentu
BP.6733.12.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Rąty, Gmina Somonino Marcin Singer 2017-10-05 14:08:19 usunięcie załacznika
BP.6733.12.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Rąty, Gmina Somonino Marcin Singer 2017-10-05 14:07:44 edycja dokumentu
ZP.271.13.2017 - Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2017/2018 Marcin Singer 2017-10-05 13:46:13 dodanie dokumentu
93a/2017 z dnia 1.09.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Somonino. Anna Szczypior 2017-10-04 12:13:23 dodanie dokumentu
103/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu Anna Szczypior 2017-10-03 16:14:33 edycja dokumentu
103/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu Anna Szczypior 2017-10-03 16:13:30 dodanie dokumentu
102/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu Anna Szczypior 2017-10-03 16:12:57 dodanie dokumentu
101/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu Anna Szczypior 2017-10-03 16:12:33 dodanie dokumentu
100/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu Anna Szczypior 2017-10-03 16:11:50 dodanie dokumentu
BP.6733.18.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowej linii 220 kV łączącej projektowaną linie 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo z istniejącą linią 220kV Żydowo - Gdańsk 1 na dz. nr 139/7 w miejscowości Kaplica w Gminie Somonino Anna Szczypior 2017-10-03 16:00:25 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Somonino Anna Szczypior 2017-09-20 15:44:52 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Goręczyno Anna Szczypior 2017-09-20 15:44:42 edycja dokumentu