Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-02-01 14:21:47 edycja dokumentu
ZP.271.05.2018 ,,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno i Kamela" Anna Szczypior 2018-02-01 12:12:16 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-31 15:55:09 dodanie dokumentu
144/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2018-01-26 13:58:17 dodanie dokumentu
8/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-01-26 13:55:23 dodanie dokumentu
7/2018 z dnia 22.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie". Anna Szczypior 2018-01-26 13:54:26 dodanie dokumentu
Kontakt Anna Szczypior 2018-01-26 10:38:18 edycja dokumentu
2014 Marcin Singer 2018-01-24 12:38:29 dodanie dokumentu
2015 Marcin Singer 2018-01-24 12:10:39 dodanie dokumentu
2016 Marcin Singer 2018-01-24 11:57:43 dodanie dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-01-24 11:55:17 edycja dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-01-24 11:54:38 edycja dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-01-24 11:54:22 dodanie dokumentu
2018 rok Marcin Singer 2018-01-24 11:51:26 dodanie dokumentu
6/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych". Anna Szczypior 2018-01-23 14:54:17 dodanie dokumentu
ZP.271.04.2018 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III Anna Szczypior 2018-01-23 14:35:05 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Anna Szczypior 2018-01-23 12:00:50 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Anna Szczypior 2018-01-22 15:26:21 edycja dokumentu
ZP.271.03.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-01-22 14:52:10 dodanie dokumentu
Sesja XXV - 24.11.2017r. Anna Szczypior 2018-01-22 12:22:23 edycja dokumentu
5/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" - ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G. Anna Szczypior 2018-01-18 14:15:56 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-01-18 13:33:37 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-01-18 13:16:24 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-01-18 12:47:27 dodanie dokumentu
BP.6733.29.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3640m wraz z przepompownią do odbioru ścieków obręb Rąty w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-01-17 16:24:14 edycja dokumentu
BP.6733.29.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3640m wraz z przepompownią do odbioru ścieków obręb Rąty w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-01-17 16:21:09 edycja dokumentu
4/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Anna Szczypior 2018-01-17 13:38:36 dodanie dokumentu
Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-17 12:10:44 edycja dokumentu
Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-17 12:10:35 usunięcie załacznika
3/2018 z dnia 16.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Szczypior 2018-01-16 15:25:41 dodanie dokumentu
Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-16 15:22:07 dodanie dokumentu
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Anna Szczypior 2018-01-16 15:21:31 dodanie dokumentu
2/2018 z dnia 12.01.2018r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-12 13:29:36 dodanie dokumentu
1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-12 13:18:08 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie Anna Szczypior 2018-01-10 15:59:56 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie Anna Szczypior 2018-01-10 15:59:42 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie Anna Szczypior 2018-01-10 15:57:33 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Egiertowie im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie Anna Szczypior 2018-01-10 15:56:04 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2018-01-09 16:43:57 edycja dokumentu
BP.6733.29.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3640m wraz z przepompownią do odbioru ścieków obręb Rąty w Gminie Somonino Marcin Singer 2018-01-09 16:37:58 edycja dokumentu