Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
83/2017 z dnia 11.08.2017r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 Anna Szczypior 2017-08-22 16:14:44 dodanie dokumentu
82/2017 z dnia 09.08.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Somonino, prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach Gminy Somonino. Anna Szczypior 2017-08-22 16:13:13 dodanie dokumentu
78/2017 z dnia 7.08.2017r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. Anna Szczypior 2017-08-22 16:10:41 dodanie dokumentu
Kontakt Marcin Singer 2017-08-17 09:57:07 edycja dokumentu
Kontakt Marcin Singer 2017-08-17 09:56:51 edycja dokumentu
Kontakt Marcin Singer 2017-08-17 09:54:41 edycja dokumentu
Kontakt Marcin Singer 2017-08-17 09:54:27 dodanie dokumentu
Kontakt Marcin Singer 2017-08-16 11:49:51 edycja dokumentu
ZP.271.10.2017 - Udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. "Pełni kompetencji ? realizacja zajęć dodatkowych w Gminie Somonino" Marcin Singer 2017-08-14 12:46:13 dodanie dokumentu
ZP.271.09.2017 - Udzielenie zamówienia na "Dostawę artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie" Marcin Singer 2017-08-14 12:30:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenia nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.14 oraz RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.15 RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.13 Aneta Radomska 2017-08-10 17:57:52 edycja dokumentu
Obwieszczenia nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.14 oraz RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.15 RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.13 Aneta Radomska 2017-08-10 17:55:16 edycja dokumentu
Obwieszczenia nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.14 oraz RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.15 RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.13 Aneta Radomska 2017-08-10 17:51:37 edycja dokumentu
Obwieszczenia nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.14 oraz RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.15 RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji nr RDOŚ-Gd-WOO.4207.12.2017.MBC.WR.13 Aneta Radomska 2017-08-10 17:47:14 dodanie dokumentu
81/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie wprowadzenia procecury przeprowadzenia kontroli podatkowej Aneta Radomska 2017-08-09 22:06:28 dodanie dokumentu
80/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Somonino Aneta Radomska 2017-08-09 22:04:20 dodanie dokumentu
74/2017 z dnia 25.07.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Aneta Radomska 2017-08-09 21:57:16 dodanie dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Aneta Radomska 2017-08-09 21:51:50 edycja dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Aneta Radomska 2017-08-09 21:50:36 dodanie dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Marcin Singer 2017-08-09 21:47:29 usunięcie dokument
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Marcin Singer 2017-08-09 21:46:18 edycja dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Marcin Singer 2017-08-09 21:46:10 edycja dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Marcin Singer 2017-08-09 21:45:44 edycja dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Aneta Radomska 2017-08-09 21:42:12 dodanie dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Aneta Radomska 2017-08-09 21:41:09 usunięcie dokument
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Aneta Radomska 2017-08-09 13:22:08 edycja dokumentu
79/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy w Somoninie dokonujących czynności konkrolnych Aneta Radomska 2017-08-09 13:21:56 dodanie dokumentu
75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie Aneta Radomska 2017-08-09 13:15:11 dodanie dokumentu
BP.6733.11.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Borcz Aneta Radomska 2017-08-09 12:54:09 edycja dokumentu
BP.6733.19.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 23/20, 23/94, 23/95, 144 w miejscowości Egiertowo, Gmina Somonino Aneta Radomska 2017-08-09 12:53:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2017-08-08 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: "Budowy trasy rowerowej na odcinku Somonino-Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G" Marcin Singer 2017-08-08 02:01:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2017-08-08 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G na wniosek z dnia 18.07.2017 r. Marcin Singer 2017-08-08 02:01:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2017-08-08 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: "Budowy trasy rowerowej na odcinku Somonino-Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G" Marcin Singer 2017-08-07 00:23:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2017-08-08 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie: "Budowy trasy rowerowej na odcinku Somonino-Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G" Marcin Singer 2017-08-07 00:22:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2017-08-08 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G na wniosek z dnia 18.07.2017 r. Marcin Singer 2017-08-07 00:20:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2017-08-08 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G na wniosek z dnia 18.07.2017 r. Marcin Singer 2017-08-07 00:18:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2017-08-08 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1922G na wniosek z dnia 18.07.2017 r. Marcin Singer 2017-08-07 00:17:28 dodanie dokumentu
BP.6733.22.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw z siłownią zewnętrzną na działce nr 285 w miejscowości Borcz Marcin Singer 2017-08-07 00:13:56 edycja dokumentu
BP.6733.22.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw z siłownią zewnętrzną na działce nr 285 w miejscowości Borcz Marcin Singer 2017-08-07 00:13:34 dodanie dokumentu
BP.6733.18.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowej linii 220 kV łączącej projektowaną linie 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo z istniejącą linią 220kV Żydowo - Gdańsk 1 na dz. nr 139/7 w miejscowości Kaplica w Gminie Somonino Marcin Singer 2017-08-07 00:06:45 edycja dokumentu