Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
60/2018 z dnia 01.08.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szłakiem Raduni Alicja Wydrowska 2018-08-08 17:38:58 dodanie dokumentu
ZP.271.22.2018 Budowa placu zabaw z siłownia zewnętrzną w miejscowości Borcz Alicja Wydrowska 2018-08-01 14:24:46 dodanie dokumentu
ZP.OSP.271.01.2018 Dostawa średniego samochodu specjalnego, pożarniczego , ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4X4 dla OSP Goręczyno Alicja Wydrowska 2018-08-01 14:13:01 dodanie dokumentu
57/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzna w miejscowości Borcz Alicja Wydrowska 2018-07-31 20:35:50 dodanie dokumentu
56/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje Alicja Wydrowska 2018-07-31 20:34:07 dodanie dokumentu
ZP.271.18.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonym przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 Alicja Wydrowska 2018-07-31 20:17:35 dodanie dokumentu
ZP.271.21.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje Alicja Wydrowska 2018-07-31 12:43:37 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2017.MB Budowa stacji benzynowej wraz z myjnią samochodową na działce nr 63/21 położonej w miejscowości Starkowa Huta, Gmina Somonino Marcin Singer 2018-07-31 01:58:03 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2017.MB Budowa stacji benzynowej wraz z myjnią samochodową na działce nr 63/21 położonej w miejscowości Starkowa Huta, Gmina Somonino Marcin Singer 2018-07-31 01:57:47 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Marcin Singer 2018-07-31 01:52:19 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Marcin Singer 2018-07-31 01:51:54 edycja dokumentu
52/2018 z dnia 10.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-07-24 15:53:43 dodanie dokumentu
39/2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie wdrożenia polityki ochrony danych pn. ,, Strategia Bezpieczeństwa" w Urzędzie Gminy w Somoninie. Anna Szczypior 2018-07-24 15:52:19 dodanie dokumentu
38/2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-24 15:50:36 dodanie dokumentu
49/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługa ubezpieczeniowa Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-24 15:49:37 dodanie dokumentu
Sesja XXXII - 27.07.2018r. Anna Szczypior 2018-07-24 15:01:34 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-07-23 14:45:16 edycja dokumentu
BP.6733.08.2018.AP rozbudowa sieci wodociągowej zasilającą zabudowę mieszkalną, obręb ewidencyjny Rąty Anna Szczypior 2018-07-20 09:27:01 dodanie dokumentu
ZP.271.20.2018 Budowa placu zabaw z siłownia zewnętrzną w miejscowości Borcz Anna Szczypior 2018-07-17 15:02:38 dodanie dokumentu
ZP.271.15.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje Anna Szczypior 2018-07-17 11:19:16 dodanie dokumentu
ZP.271.19.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-07-12 11:48:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie odwołania od postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku II Anna Szczypior 2018-07-11 13:33:09 dodanie dokumentu
Sejmik Województwa Pomorskiego zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 Anna Szczypior 2018-07-09 10:20:06 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Anna Szczypior 2018-07-09 09:48:40 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-07-06 09:40:04 edycja dokumentu
XXXI/260/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 09:37:00 dodanie dokumentu
XXXI/259/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie emisji obligacji Anna Szczypior 2018-07-06 09:34:54 dodanie dokumentu
XXXI/258/18 z dnia 27.06.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2018-07-06 09:33:45 dodanie dokumentu
XXXI/257/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-07-06 09:29:55 dodanie dokumentu
XXXI/256/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 09:23:26 dodanie dokumentu
XXXI/255/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Somonino. Anna Szczypior 2018-07-06 09:15:40 dodanie dokumentu
XXXI/254/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 09:10:41 edycja dokumentu
XXXI/254/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 09:10:22 dodanie dokumentu
XXXI/253/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego Sp. z o.o. w Sławkach na lata 2018-2020 Anna Szczypior 2018-07-06 09:06:42 dodanie dokumentu
XXXI/252/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i celowych Anna Szczypior 2018-07-06 08:50:24 dodanie dokumentu
XXXI/251/18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-06 08:40:40 dodanie dokumentu
Adamczyk Bożena - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Anna Szczypior 2018-07-05 09:35:35 dodanie dokumentu
Agnieszka Ulaczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Anna Szczypior 2018-07-05 09:35:01 dodanie dokumentu
Bociańska Jolanta - Dyrektor Zespołu Szkół w Somoninie Anna Szczypior 2018-07-05 09:34:15 dodanie dokumentu
Korzeniewska Elżbieta - Dyrektor Zespołu Szkół w Goręczynie Anna Szczypior 2018-07-05 09:33:46 dodanie dokumentu