Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ulotka promocyjna Natalia Blok 2020-08-06 07:53:41 usunięcie dokumentu
Wytyczne dotyczące dla kandydatów na rachmistrzów. Natalia Blok 2020-08-06 07:50:43 usunięcie dokumentu
Ulotka promocyjna Natalia Blok 2020-08-06 07:49:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.08.2020r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka własnym środkiem transportu. Natalia Blok 2020-08-05 11:14:46 dodanie dokumentu
ZW1.6730.1.61.2020.AP Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/91 położonej w obrębie ewidencyjnym Borcz, gm. Somonino Natalia Blok 2020-08-04 14:28:28 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Natalia Blok 2020-08-04 14:24:30 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.06.2020.AP Budowa zastawki na rzece Wiercica przy jez. Połęczyńskim na działce nr 168 obręb 09 Połęczyno, gmina Somonino Natalia Blok 2020-08-03 08:16:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.07.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marcin Singer 2020-08-01 22:32:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.07.2020r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Marcin Singer 2020-08-01 22:30:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Somonio z dnia 28.07.2020 r. w sprawie ustanowienia zasad obejmowania Patronatem Wójta Gminy Somonino Marcin Singer 2020-08-01 22:28:49 edycja dokumentu
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Marcin Singer 2020-08-01 22:04:52 edycja dokumentu
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 Marcin Singer 2020-08-01 22:00:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2020-08-01 21:56:42 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2020-08-01 21:56:20 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2020-08-01 21:55:01 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2020-07-29 09:40:36 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2020-07-29 09:14:37 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.126 Janusz Augustynowicz 2020-07-29 09:05:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Somonio z dnia 28.07.2020 r. w sprawie ustanowienia zasad obejmowania Patronatem Wójta Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2020-07-28 17:21:18 dodanie dokumentu
Spis Rolny 2020 - zadania GBS - prezentacja Janusz Augustynowicz 2020-07-28 17:12:56 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.08.2020.AP Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na działkach nr ew. 152/18 i 152/14 obręb Połęczyno, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2020-07-24 15:35:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.123 Janusz Augustynowicz 2020-07-24 15:32:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.120 Janusz Augustynowicz 2020-07-24 15:30:53 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2020.TG Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewidencyjnym 53, położonej w obrębie Kamela Janusz Augustynowicz 2020-07-24 15:27:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 23.07.2020 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 - ,,Wyprawka Szkolna" Janusz Augustynowicz 2020-07-24 15:20:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.07.2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę Janusz Augustynowicz 2020-07-24 15:10:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Dostawa artykułów żywnościowych do szkół" Janusz Augustynowicz 2020-07-22 14:22:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Obsługa bankowa Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-07-22 14:08:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Janusz Augustynowicz 2020-07-22 13:58:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17.07.2020 r. w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach Janusz Augustynowicz 2020-07-22 13:53:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-07-22 13:40:30 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Nr 73/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-17 13:29:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolne, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu Janusz Augustynowicz 2020-07-16 15:45:42 dodanie dokumentu
W3.271.3.08.2020.RS - ,,Dostawa artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Somoninie, Goręczynie i Egiertowie" Janusz Augustynowicz 2020-07-15 16:41:19 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2020.TG Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewidencyjnym 53, położonej w obrębie Kamela Janusz Augustynowicz 2020-07-15 09:37:40 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2020-07-15 09:29:23 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2020-07-15 09:12:10 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2020-07-15 09:08:43 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2020-07-15 09:06:08 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2020-07-15 09:05:47 edycja dokumentu