Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-03-01 12:18:59 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-03-01 12:18:02 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-03-01 12:15:53 edycja dokumentu
IV/34/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie nowych statutów sołectw Anna Szczypior 2019-03-01 12:08:24 dodanie dokumentu
IV/33/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomościami w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Anna Szczypior 2019-03-01 12:06:58 dodanie dokumentu
IV/32/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet dla sołtysów Gminy Somonino Anna Szczypior 2019-03-01 12:04:01 dodanie dokumentu
IV/31/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Hali Rehabilitacyjno - Sportowej w Somoninie Anna Szczypior 2019-03-01 12:03:06 dodanie dokumentu
IV/30/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino Anna Szczypior 2019-03-01 12:00:40 dodanie dokumentu
IV/29/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybaki Anna Szczypior 2019-03-01 11:57:59 dodanie dokumentu
IV/28/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rąty Anna Szczypior 2019-03-01 11:56:58 dodanie dokumentu
IV/27/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrzyce Anna Szczypior 2019-03-01 11:56:07 dodanie dokumentu
IV/26/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo Anna Szczypior 2019-03-01 11:54:15 dodanie dokumentu
III/25/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2019 rok Anna Szczypior 2019-03-01 11:09:25 dodanie dokumentu
III/24/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 Anna Szczypior 2019-03-01 11:08:43 dodanie dokumentu
III/23/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu Anna Szczypior 2019-03-01 11:07:46 dodanie dokumentu
III/22/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego Anna Szczypior 2019-03-01 11:06:57 dodanie dokumentu
III/21/2018 z dnia 19.12.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2019-03-01 11:05:28 dodanie dokumentu
III/20/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2019-03-01 11:03:39 dodanie dokumentu
III/19/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie reprezentowania Gminy Somonino w Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby Anna Szczypior 2019-03-01 11:02:43 dodanie dokumentu
III/18/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Egiertowo Anna Szczypior 2019-03-01 11:00:20 dodanie dokumentu
III/17/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Somonino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" Anna Szczypior 2019-03-01 10:57:52 dodanie dokumentu
III/16/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia ,, Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somonino za lata 2014-2017" Anna Szczypior 2019-03-01 10:53:56 dodanie dokumentu
III/15/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. Anna Szczypior 2019-03-01 10:52:35 dodanie dokumentu
III/14/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Anna Szczypior 2019-03-01 10:50:38 dodanie dokumentu
III/13/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Anna Szczypior 2019-03-01 10:48:38 dodanie dokumentu
Nabór na: od referenta do inspektora ds. oświaty i płac Anna Szczypior 2019-02-28 14:12:13 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 11:19:24 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 11:18:45 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 11:18:29 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 11:18:17 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 11:17:49 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 11:16:43 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 11:15:59 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 11:06:49 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2019-02-27 10:37:26 dodanie dokumentu
BP.6733.01.2019.AP budowa linii elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV Anna Szczypior 2019-02-25 14:47:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY SOMONINO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo Anna Szczypior 2019-02-22 09:32:39 dodanie dokumentu
Andrzej Sołtysek - Przewodniczący Rady Gminy Anna Szczypior 2019-02-21 13:35:06 dodanie dokumentu
Rozpoczęcie Kadencji 2018-2023 - Marian Kowalewski Anna Szczypior 2019-02-21 13:33:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców Anna Szczypior 2019-02-19 13:37:35 edycja dokumentu