Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
45/2018 z dnia 15.06.2018r. w sprawie udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 21.06.2018r. Anna Szczypior 2018-06-28 09:45:31 dodanie dokumentu
44/2018 z dnia 12.06.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Anna Szczypior 2018-06-28 09:43:42 dodanie dokumentu
43/2018 z dnia 12.06.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Anna Szczypior 2018-06-28 09:42:19 dodanie dokumentu
42/2018 z dnia 07.06.2018r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych". Anna Szczypior 2018-06-28 09:40:32 dodanie dokumentu
41/2018 z dnia 4.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa przystani kajakowej w miejscowości Somonino". Anna Szczypior 2018-06-28 09:39:25 dodanie dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-06-27 11:47:00 edycja dokumentu
ZP.271.16.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-06-26 13:14:24 dodanie dokumentu
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Anna Szczypior 2018-06-26 11:51:06 dodanie dokumentu
BP.6733.07.2018.AP budowa sieci wodociągowej zasilającej zabudowę mieszkalną obręb Egiertowo Anna Szczypior 2018-06-21 14:14:29 dodanie dokumentu
BP.6733.06.2018.AP rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 521/1, 521/8, 389, 396/3, obręb ewidencyjny Goręczyno Anna Szczypior 2018-06-18 12:26:19 dodanie dokumentu
Czapliński Andrzej Anna Szczypior 2018-06-15 15:35:36 edycja dokumentu
Borkowski Jacek Anna Szczypior 2018-06-15 15:35:18 dodanie dokumentu
Czapliński Andrzej Anna Szczypior 2018-06-15 15:34:48 dodanie dokumentu
Formela Wiesław Anna Szczypior 2018-06-15 15:33:56 dodanie dokumentu
Maliszewski Leszek Anna Szczypior 2018-06-15 15:31:50 dodanie dokumentu
Nadolski Zbigniew Anna Szczypior 2018-06-15 15:30:56 dodanie dokumentu
Potrykus Roman Anna Szczypior 2018-06-15 15:30:17 dodanie dokumentu
Pyszka Tadeusz Anna Szczypior 2018-06-15 15:29:48 dodanie dokumentu
Regliński Kazimierz Anna Szczypior 2018-06-15 15:29:18 dodanie dokumentu
Rybakowski Marcin Anna Szczypior 2018-06-15 15:28:52 dodanie dokumentu
Stencel Krzysztof Anna Szczypior 2018-06-15 15:28:09 dodanie dokumentu
Trepczyk Gerard Anna Szczypior 2018-06-15 15:27:27 dodanie dokumentu
Ustowski Jarosław Anna Szczypior 2018-06-15 15:26:57 dodanie dokumentu
Węsiora Karol Anna Szczypior 2018-06-15 15:24:46 dodanie dokumentu
Wojtala Adam Anna Szczypior 2018-06-15 15:23:45 dodanie dokumentu
Sesja XXXI - 27.06.2018r. Anna Szczypior 2018-06-15 12:37:08 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-12 10:19:21 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-12 10:17:04 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-12 10:10:48 edycja dokumentu
Uchwała XXXVI/325/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/269/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie podziału powiatu kartuskiego na okręgi wyborcze Anna Szczypior 2018-06-11 14:15:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-06-11 14:01:31 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-06-11 13:39:03 edycja dokumentu
BP.6733.04.2018.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii SN 15kV na linię kablową SN 15 kV na działkach nr 115/26, 115/29, 115/34, 406, 114/13, 115/16, 115/18 i 115/25 obręb ewidencyjny Ostrzyce Anna Szczypior 2018-06-07 12:25:37 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-07 10:54:21 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-07 10:53:58 edycja dokumentu
BP.6733.1.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 99, 108/17, 97/2, 108/10 i 108/14, obręb ewidencyjny Połęczyno, Gmina Somonino, Anna Szczypior 2018-06-06 13:25:06 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-05 15:32:58 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-05 15:29:04 edycja dokumentu
40/2018 z dnia 25.05.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-06-05 12:55:37 dodanie dokumentu
37/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano". Anna Szczypior 2018-06-05 12:54:21 dodanie dokumentu