Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZP.271.05.2018 ,,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno i Kamela" 2018-02-08 15:24:01 Składanie ofert w toku
2018-02-26
ZP.271.04.2018 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III 2018-02-09 14:55:59 Minął termin składania ofert
ZP.271.03.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano 2018-02-05 14:24:44 Minął termin składania ofert
ZP.271.02.2018 Budowa bieżni prostej, boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie 2018-01-24 13:47:54 Minął termin składania ofert
ZP.271.01.2018 Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi część 1 - Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G 2018-02-08 15:31:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2017 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino 2017-11-28 15:04:07 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2017 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018 2017-11-20 14:14:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2017 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino 2017-11-13 12:49:04 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2017. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018 2017-11-03 14:07:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III 2017-12-18 17:14:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2017 - Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2017/2018 2017-10-17 14:23:23 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III 2017-10-10 15:48:41 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III 2017-09-07 15:09:56 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2017 - Udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. "Pełni kompetencji ? realizacja zajęć dodatkowych w Gminie Somonino" 2017-10-12 15:56:23 Minął termin składania ofert
ZP.271.09.2017 - Udzielenie zamówienia na "Dostawę artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie" 2017-08-29 14:25:14 Minął termin składania ofert
ZP.271.08.2017 - Udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. "Realizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Somonino" 2017-10-12 15:56:07 Minął termin składania ofert
ZP.271.07.2017 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Rąty - Koszowatka 2017-06-30 13:49:59 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2017 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino 2017-06-22 13:11:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2017 Dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino 2017-04-18 14:48:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.02.2017 ,,Modernizację placów zabaw oraz dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino." 2017-03-31 14:02:26 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2016 Usługi Społeczne 2017-02-01 14:57:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2016 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino 2016-12-07 14:15:53 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2016 Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz innych materiałów do realizacji zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych Gminy Somonino - część 2 2016-12-07 14:16:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2016 Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz innych materiałów do realizacji zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych Gminy Somonino 2016-12-01 15:22:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino 2016-12-16 08:50:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2016 ,, Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie " 2016-11-17 12:49:51 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2016 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2016/2017 2016-11-10 18:27:39 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2016 Usługi społeczne - Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dodatkowych w z związku z realizacją projektu pt. ?Pełni kompetencji! ? realizacja zajęć dodatkowych w Gminie Somonino współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2016-11-17 11:25:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2016 Projekt pn. ,,Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Goręczyno" współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 2016-09-26 15:40:14 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2016 ,,Budowa ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie" - etap II 2016-09-02 13:28:43 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2016 ,,Budowa ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie" - etap II 2016-08-11 10:54:40 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2016 Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap V 2016-08-11 09:49:26 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2016 Dostawa oleju opałowego dla obiektów użyteczności publicznej na sezon grzewczy 2016/2017 2016-08-03 15:18:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2016 Dostawa artykułów i produktów żywnościowych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 2016-08-08 14:09:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.09.2016 Obsługa bankowa Gminy Somonino. 2016-08-01 14:42:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.08.2016 Reintegracja społeczno - zawodowa w CIS - etap IV 2016-07-25 14:31:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2016 modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce-Ramleje 2016-07-12 11:53:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2016r. Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. III w związku z realizacją projektu pt. ,,Twoja szansa." współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa. 2016-07-13 13:51:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2016 Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. II 2016-06-24 11:59:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2016 ,,Budowa ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2016-06-01 15:39:56 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2016 Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. I w związku z realizacją projektu pt. ,,Twoja szansa." współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa. 2016-05-04 14:47:16 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2015 Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Somonino w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-12 08:24:31 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2015 - Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016 2015-09-29 12:18:16 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2015 Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino. 2015-09-29 12:18:29 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2015 Dostawa artykułów i produktów żywnościowych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 2015-09-11 12:58:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2015 - Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Somonino do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 2015-08-13 14:50:41 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2015 - Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino. 2015-08-05 11:31:02 Minął termin składania ofert
ZP.271.12. 2015 - Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Somonino i jej jednostek 2015-07-21 09:33:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.11. 2015 - Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Rąty - Koszowatka - Ostrzyce w miejscowości Rąty 2015-07-20 09:37:22 Minął termin składania ofert
ZP.271.10. 2015 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino 2015-07-23 10:20:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.02.2015 - Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino. 2015-07-23 11:39:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2015 - Dostawa różnego typu wyposażenia do placówek oświatowych. 2015-06-01 14:19:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.08.2015 - Dostawa, instalacja i serwis sprzętu komputerowego. 2015-05-28 10:05:11 Minął termin składania ofert
ZP. 271.07.2015 - Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2015-05-21 11:40:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.05.2015 - Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2015-04-13 12:26:21 Minął termin składania ofert
ZP.271.03.2015 - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2015-03-11 14:01:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.28.2014 - Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Egiertowie 2015-01-07 15:25:16 Minął termin składania ofert