Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI Anna Szczypior 2017-11-23 12:30:04 edycja dokumentu
XXIV/200/2017 z dnia 09.11.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 Anna Szczypior 2017-11-21 16:22:42 dodanie dokumentu
XXIV/199/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-21 16:21:15 dodanie dokumentu
123/2017 z dnia 17.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino" Anna Szczypior 2017-11-21 15:58:47 dodanie dokumentu
122/2017 z dnia 15.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa drogi Somonino- Goręczyno". Anna Szczypior 2017-11-17 11:40:57 dodanie dokumentu
120/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowy 2017/2018" Anna Szczypior 2017-11-17 11:39:52 dodanie dokumentu
Sesja XXV - 24.11.2017r. Anna Szczypior 2017-11-16 12:23:27 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do spraw utrzymania czystości i porządku w Gminie Anna Szczypior 2017-11-15 14:41:09 dodanie dokumentu
118/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2017-11-13 16:34:09 dodanie dokumentu
ZP.271.19.2017 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2017-11-13 13:51:40 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI Marcin Singer 2017-11-13 10:05:23 dodanie dokumentu
119/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marcin Singer 2017-11-10 13:13:15 edycja dokumentu
117/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Szczypior 2017-11-10 12:44:35 dodanie dokumentu
119/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Szczypior 2017-11-10 12:26:03 dodanie dokumentu
116/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Somonino. Anna Szczypior 2017-11-09 16:45:27 dodanie dokumentu
115/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino" Anna Szczypior 2017-11-09 16:44:09 dodanie dokumentu
Sesja XXIII - 27.09.2017r. Anna Szczypior 2017-11-09 15:56:10 edycja dokumentu
Sesja XXII - 24.07.2017r. Anna Szczypior 2017-11-09 15:55:27 edycja dokumentu
XIII/198/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2017-11-09 15:45:41 dodanie dokumentu
XII/196/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Sulęczyno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy Anna Szczypior 2017-11-09 15:44:52 edycja dokumentu
XIII/197/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Parch owo pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy Anna Szczypior 2017-11-09 15:44:43 dodanie dokumentu
XII/196/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie udzielenia Gminie Sulęczyno pomocy finansowej w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnicy Anna Szczypior 2017-11-09 15:43:39 dodanie dokumentu
XIII/195/2017 z dnia 27.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017 - 2030 Anna Szczypior 2017-11-09 15:42:34 dodanie dokumentu
XIII/194/2017 z dnia 24.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok. Anna Szczypior 2017-11-09 15:41:41 dodanie dokumentu
XIII/193/2017 z dnia 24.09.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. Anna Szczypior 2017-11-09 15:40:52 dodanie dokumentu
XIII/192/2017 z dnia 24.09.2017r. w sprawie wspólnej z Powiatem Kartuskim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach realizacji projektu, pn. ,, Akademia Aktywności 2017-18" Anna Szczypior 2017-11-09 15:39:24 dodanie dokumentu
XXIII/191/2017 z dnia 27.09.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino i Ostrzyce Anna Szczypior 2017-11-09 15:36:48 dodanie dokumentu
XXII/190/2017 z dnia 24.07.2017. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-09 15:35:05 dodanie dokumentu
BP.6733.28.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na działce nr 86/10 w miejscowości Goręczyno w Gminie Somonino Anna Szczypior 2017-11-08 15:34:21 dodanie dokumentu
113/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2017 rok Anna Szczypior 2017-11-07 15:17:14 dodanie dokumentu
ZP.271.18.2017 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018 Anna Szczypior 2017-11-06 15:41:44 dodanie dokumentu
Sesja XXIV - 09.11.2017r. Anna Szczypior 2017-11-06 13:38:18 dodanie dokumentu
114/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018". Anna Szczypior 2017-11-02 15:10:41 dodanie dokumentu
BP.6733.26.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 10,11, 13 w miejscowości Kaplica. Anna Szczypior 2017-11-02 15:07:46 edycja dokumentu
BP.6733.25.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 101/18, 101/26, 103/26, w miejscowości Wyczechowo Anna Szczypior 2017-11-02 15:07:37 edycja dokumentu
112/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych Anna Szczypior 2017-10-30 13:43:25 dodanie dokumentu
110/2017 z dnia 20.10.2017r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu i zasad zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym na terenie Gminy Somonino". Anna Szczypior 2017-10-27 07:45:10 dodanie dokumentu
ZP.271.16.2017 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino Anna Szczypior 2017-10-26 14:00:02 dodanie dokumentu
ZP.271.15.2017. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018 Anna Szczypior 2017-10-23 15:47:11 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2017-10-20 14:40:29 edycja dokumentu