Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZP.271.43.2018 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino w okresie od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Anna Szczypior 2018-12-13 11:57:36 dodanie dokumentu
Sesja III - 19.12.2018r. Anna Szczypior 2018-12-11 14:06:36 edycja dokumentu
Sesja III - 19.12.2018r. Anna Szczypior 2018-12-11 14:05:05 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-12-11 12:25:34 edycja dokumentu
ZP.271.42.2018 Realizacja projektu p.n."Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 3 - ,,Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego" Anna Szczypior 2018-12-11 10:44:12 dodanie dokumentu
BP.6733.17.2018.AP Anna Szczypior 2018-12-05 16:22:52 dodanie dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-11-26 15:01:50 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie Anna Szczypior 2018-11-23 12:54:34 edycja dokumentu
Biblioteka Publiczna w Somoninie Anna Szczypior 2018-11-23 12:54:03 edycja dokumentu
Sesja II - 28.11.2018r. Anna Szczypior 2018-11-21 12:16:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-11-21 12:03:29 edycja dokumentu
BP.6733.11.2018.AP budowa sieci kanalizacji sanitarnej, obręb Ostrzyce Anna Szczypior 2018-11-21 11:51:52 edycja dokumentu
Kontakt Anna Szczypior 2018-11-20 14:43:24 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Anna Szczypior 2018-11-20 14:42:39 edycja dokumentu
ZP.271.41.2018 Realizacja projektu p.n. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 1 - ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybaki i Rąty" . Anna Szczypior 2018-11-20 12:10:39 dodanie dokumentu
OŚ.6220.3.2012/2018.TG.1 Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działkach nr 262/1 i 266/8 w Ostrzycach Anna Szczypior 2018-11-15 11:22:17 dodanie dokumentu
BP.6733.13.2018.AP Anna Szczypior 2018-11-14 14:39:47 edycja dokumentu
BP.6733.16.2018.AP Anna Szczypior 2018-11-14 14:39:24 dodanie dokumentu
BP.6733.15.2018.AP Anna Szczypior 2018-11-14 14:39:06 dodanie dokumentu
ZP.271.40.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2018/2019 Anna Szczypior 2018-11-14 12:33:37 dodanie dokumentu
Sesja I - 20.11.2018r. Anna Szczypior 2018-11-13 14:31:02 dodanie dokumentu
BP.6733.14.2018.AP Anna Szczypior 2018-11-09 11:57:14 edycja dokumentu
ZP.271.39.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 2 - ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". Anna Szczypior 2018-11-09 10:02:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 29.10.2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego Anna Szczypior 2018-11-08 15:19:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 29.10.2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego Anna Szczypior 2018-11-08 15:18:19 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo Anna Szczypior 2018-11-08 15:13:14 edycja dokumentu
ZP.271.38.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-11-08 14:46:53 dodanie dokumentu
Zakończenie kadencji 2014-2018 Anna Szczypior 2018-11-08 09:09:05 dodanie dokumentu
Sołtysek Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-11-08 09:00:04 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-11-07 14:12:01 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo Anna Szczypior 2018-10-31 12:12:22 dodanie dokumentu
BP.6733.14.2018.AP Anna Szczypior 2018-10-26 09:03:12 dodanie dokumentu
ZP.271.35.2018 Realizacja projektu p.n."Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 3 - ,,Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego" Anna Szczypior 2018-10-25 13:06:31 dodanie dokumentu
BP.6733.13.2018.AP Anna Szczypior 2018-10-24 16:18:24 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-10-19 14:14:16 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-10-19 12:48:47 edycja dokumentu
ZP.271.34.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 2 - ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". Anna Szczypior 2018-10-17 15:06:10 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 16.10.2018r. w sprawie ustalenia dyżurów członków terytorialnej komisji wyborczej Anna Szczypior 2018-10-16 09:28:50 dodanie dokumentu
BP.6730.91.2018.AP zmiana sposobu użytkowania poddasza istniejącego budynku świetlicy na cele ,,zielone szkoły" wraz z dobudową schodów zewnętrznych Anna Szczypior 2018-10-15 14:56:23 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2018.TG. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Rybaki Anna Szczypior 2018-10-15 08:23:57 edycja dokumentu