Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Andrzej Sołtysek Janusz Augustynowicz 2020-07-10 14:45:53 dodanie dokumentu
za 2019 rok Janusz Augustynowicz 2020-07-10 14:41:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.117 Janusz Augustynowicz 2020-07-10 13:32:29 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2020-07-10 13:21:27 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2020-07-10 13:19:07 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2020-07-10 13:17:08 usunięcie załacznika
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2020-07-10 13:17:05 usunięcie załacznika
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2020-07-10 13:17:02 usunięcie załacznika
Sesja XIX - 30.06.2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-10 13:04:13 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 lipca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-07-10 11:36:33 dodanie dokumentu
XIX/191/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2019 Janusz Augustynowicz 2020-07-09 15:38:38 dodanie dokumentu
XIX/190/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania Janusz Augustynowicz 2020-07-09 15:35:46 dodanie dokumentu
XIX/189/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-07-09 15:09:21 dodanie dokumentu
XIX/188/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym Janusz Augustynowicz 2020-07-09 15:05:05 dodanie dokumentu
XIX/187/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Somonino do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Janusz Augustynowicz 2020-07-09 15:00:04 dodanie dokumentu
XIX/186/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie Janusz Augustynowicz 2020-07-09 14:51:06 dodanie dokumentu
XIX/185/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych Janusz Augustynowicz 2020-07-09 14:47:49 dodanie dokumentu
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr ewidencyjnym 53, położonej w obrębie Kamela Janusz Augustynowicz 2020-07-09 08:34:34 dodanie dokumentu
budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2020-07-08 11:57:17 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2020-07-08 11:51:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.114 Janusz Augustynowicz 2020-07-08 11:15:08 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.112 Janusz Augustynowicz 2020-07-08 11:11:59 dodanie dokumentu
BP.6730.172.2017.AP Janusz Augustynowicz 2020-07-08 10:55:46 dodanie dokumentu
ZW1.6730.1.61.2020.AP Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/91 położonej w obrębie ewidencyjnym Borcz, gm. Somonino Janusz Augustynowicz 2020-07-08 10:48:03 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.01.2020.AP Budowa stacji trakcyjnej SN 15 kV PT Somonino oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działkach nr ew. 480 i 481 obręb Sławki, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-07-08 10:41:33 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w interaktywnych spotkaniach teatralnych o tematyce ekologicznej: ,,Rajska wyspa", ,,Złe decyzje", ,,Podniebna misja", ,,Czarownica niska emisja", ,,Najważniejsza lekcja", ,,Dusza lasu" Janusz Augustynowicz 2020-07-08 10:23:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej nr 86/10 w Goręczynie Janusz Augustynowicz 2020-07-08 10:19:17 dodanie dokumentu
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Janusz Augustynowicz 2020-07-08 07:58:13 dodanie dokumentu
Nabór na: Inspektor do spraw księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych Janusz Augustynowicz 2020-07-07 15:56:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Somoninie - ul. Osiedlowa - etap 1" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:21:56 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 49/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 42/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Modernizację odcinka drogi transportu rolnego relacji Goręczyno - Ramleje" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:17:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia ,,Rodzinne spacery po Gminie Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:13:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:09:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:07:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego ,,Skarby Natury Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:04:43 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-07-07 12:01:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów zielarsko-kosmetycznych ,,Skarby Natury Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:49:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Goręczyno - Ramleje" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:45:30 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:43:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Budowa kaszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie" Janusz Augustynowicz 2020-07-07 11:41:10 dodanie dokumentu