Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
X/101/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Somonino i wyznaczenia aglomeracji Somonino Natalia Blok 2019-08-23 12:08:00 dodanie dokumentu
X/100/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania Natalia Blok 2019-08-23 12:06:46 dodanie dokumentu
X/99/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Natalia Blok 2019-08-23 12:03:10 dodanie dokumentu
X/98/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie emisji obligacji Natalia Blok 2019-08-23 12:01:42 dodanie dokumentu
X/97/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino" Natalia Blok 2019-08-23 12:00:58 dodanie dokumentu
X/96/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino" Natalia Blok 2019-08-23 11:59:53 dodanie dokumentu
X/95/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino Natalia Blok 2019-08-23 11:33:31 dodanie dokumentu
X/94/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino Natalia Blok 2019-08-23 11:07:31 dodanie dokumentu
X/93/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Natalia Blok 2019-08-23 11:03:41 dodanie dokumentu
X/92/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Natalia Blok 2019-08-23 10:58:11 dodanie dokumentu
X/91/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino od dnia 1 września 2019 roku Natalia Blok 2019-08-23 10:55:59 dodanie dokumentu
X/90/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu Natalia Blok 2019-08-23 10:53:41 dodanie dokumentu
X/89/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Centrum" Natalia Blok 2019-08-23 10:52:22 edycja dokumentu
X/88/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych Natalia Blok 2019-08-23 10:52:12 edycja dokumentu
X/87/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Somoninie Natalia Blok 2019-08-23 10:52:04 edycja dokumentu
X/86/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Natalia Blok 2019-08-23 10:51:56 edycja dokumentu
X/89/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Centrum" Natalia Blok 2019-08-23 10:49:21 dodanie dokumentu
X/88/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych Natalia Blok 2019-08-23 10:47:02 dodanie dokumentu
X/87/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Somoninie Natalia Blok 2019-08-23 10:45:18 dodanie dokumentu
X/86/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Natalia Blok 2019-08-23 10:43:49 dodanie dokumentu
74/2019 z dnia 22.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Natalia Blok 2019-08-22 15:24:17 dodanie dokumentu
73/2019 z dnia 22.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Natalia Blok 2019-08-22 14:54:37 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Natalia Blok 2019-08-22 12:13:54 dodanie dokumentu
W3.271.1.12.2019.RS Budowa drogi gminnej ul.Długiej w miejscowości Hopowo wraz z budową kanalizacji deszczowej. Natalia Blok 2019-08-21 13:00:27 usunięcie załacznika
Sesja X - 14.08.2019 r. Natalia Blok 2019-08-21 12:52:30 edycja dokumentu
Sesja X - 14.08.2019 r. Natalia Blok 2019-08-21 12:26:14 dodanie dokumentu
Interpelacje i Zapytania Natalia Blok 2019-08-21 11:30:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej. Natalia Blok 2019-08-21 09:27:14 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych. Natalia Blok 2019-08-21 09:25:20 dodanie dokumentu
Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów. Natalia Blok 2019-08-21 09:24:03 dodanie dokumentu
69/2019 z dnia 08.08.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Natalia Blok 2019-08-19 11:36:13 dodanie dokumentu
Praca w obwodowych komisjach wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP Natalia Blok 2019-08-19 11:30:00 dodanie dokumentu
Praca w obwodowych komisjach wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP Natalia Blok 2019-08-19 11:29:27 usunięcie dokumentu
Praca w obwodowych komisjach wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP Natalia Blok 2019-08-19 11:27:17 edycja dokumentu
Praca w obwodowych komisjach wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP Natalia Blok 2019-08-19 11:26:08 dodanie dokumentu
ZW1.6730.1.60.2019.AP budowa 4 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Borcz Natalia Blok 2019-08-14 16:27:48 edycja dokumentu
ZW1.6730.1.59.2019AP budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb Borcz Natalia Blok 2019-08-14 16:27:34 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.11.2019.AP rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy na działkach nr ew. 284/17, 284/13, 284/18, 284/19, 284/20, 160, 287/5, 287/4, 284/14, 287/3, 287/2, 284/15, 284/16, 284/8, 284/7, 162/6, 162/1, 162/2, 162/5, 162/3, 162/4, 162/7 obręb Połęczyno Natalia Blok 2019-08-14 16:09:13 dodanie dokumentu
W3.271.1.09.2019.RS Remont kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wyposażeniem w sprzęt kuchenny Natalia Blok 2019-08-14 14:18:52 usunięcie załacznika
W3.271.1.12.2019.RS Budowa drogi gminnej ul.Długiej w miejscowości Hopowo wraz z budową kanalizacji deszczowej. Natalia Blok 2019-08-14 11:03:00 dodanie dokumentu