Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZW1.6733.1.11.2019.AP rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy na działkach nr ew. 284/17, 284/13, 284/18, 284/19, 284/20, 160, 287/5, 287/4, 284/14, 287/3, 287/2, 284/15, 284/16, 284/8, 284/7, 162/6, 162/1, 162/2, 162/5, 162/3, 162/4, 162/7 obręb Połęczyno Natalia Blok 2019-10-14 13:21:15 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Natalia Blok 2019-10-14 08:57:42 dodanie dokumentu
zarządzenie 92/2019 z dnia 10.10.2019r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Szczypior 2019-10-10 12:26:40 dodanie dokumentu
92/2019 z dnia 10.10.2019r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Szczypior 2019-10-10 12:25:57 edycja dokumentu
92/2019 z dnia 10.10.2019r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Szczypior 2019-10-10 12:25:29 dodanie dokumentu
Urząd Gminy Somonino informuje mieszkańców i wszystkich korzystających z terenu dworca PKP, że dnia 10.10 rozpoczną się roboty budowlane związane z budową węzła integracyjnego w Somoninie. Prosimy o dostosowanie się do oznakowania tymczasowego. Termin ukończenia prac planowany jest na 30.06.2020 r. Za utrudnienia przepraszamy! Natalia Blok 2019-10-08 15:01:08 dodanie dokumentu
Sesja XII - 16.10.2019r. Natalia Blok 2019-10-08 14:20:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 11:03:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 11:02:42 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta rejon ul. Przedsiębiorców i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marcin Singer 2019-10-08 10:59:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:57:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:57:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:52:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:51:51 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:49:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce "Centrum" i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marcin Singer 2019-10-08 10:45:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marcin Singer 2019-10-08 10:44:23 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino Marcin Singer 2019-10-08 10:43:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:42:36 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:42:33 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:42:30 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:42:28 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta rejon ul. Przedsiębiorców i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marcin Singer 2019-10-08 10:40:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:39:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-08 10:39:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marcin Singer 2019-10-08 10:36:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marcin Singer 2019-10-08 10:34:51 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Marcin Singer 2019-10-08 10:33:32 edycja dokumentu
Prezentacja Okręgowych Komisji Wyborczych Anna Szczypior 2019-10-08 08:30:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr. 196/2, obręb Hopowo. Natalia Blok 2019-10-07 13:59:54 dodanie dokumentu
2018 r. Natalia Blok 2019-10-04 13:50:23 edycja dokumentu
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem Gminy Somonino do zapoznania się z treścią Strategii Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020-2029 oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości. Natalia Blok 2019-10-04 12:37:24 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Natalia Blok 2019-10-03 07:40:52 edycja dokumentu
Nabór na: od referenta do podinspektora ds. archiwum Natalia Blok 2019-10-02 14:25:48 dodanie dokumentu
86/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem Hali sportowej w Somoninie Natalia Blok 2019-10-02 13:05:35 dodanie dokumentu
90/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu na podstawie rozdziału III § 10 ust. 1,2,3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino Nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. Natalia Blok 2019-10-02 12:15:49 dodanie dokumentu
89/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu na podstawie rozdziału III § 10 ust. 1,2,3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino Nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. Natalia Blok 2019-10-02 12:14:55 dodanie dokumentu
88/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu na podstawie rozdziału III § 10 ust. 1,2,3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino Nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. Natalia Blok 2019-10-02 12:14:17 dodanie dokumentu
87/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu na podstawie rozdziału III § 10 ust. 1,2,3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino Nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. Natalia Blok 2019-10-02 12:13:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Marcin Singer 2019-10-01 22:09:19 dodanie dokumentu