Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 29.10.2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Natalia Blok 2019-11-08 13:34:55 dodanie dokumentu
Nabór na: od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Referacie Rozwoju i Promocji Natalia Blok 2019-11-08 10:51:24 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.14.2019.AP z dnia 07.11.2019r. Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 49/15 i 49/21 obręb Egiertowo,gmina Somonino. Natalia Blok 2019-11-08 09:58:57 dodanie dokumentu
104/2019 z dnia 06.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Na podstawie rozdziału III § 10 ust.1,2.3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. Natalia Blok 2019-11-07 15:12:06 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.1.2019.TG Budowa budynku inwentarskiego - obory do obsady 72,98 DJP, realizowanej na działce nr ew. 53/3, obręb Somonino, gmina Somonino. Natalia Blok 2019-11-07 07:54:29 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Natalia Blok 2019-11-07 07:53:40 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Natalia Blok 2019-11-07 07:52:37 usunięcie załacznika
W3.271.2.17.2019.RS z dnia 06.11.2019r. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2019/2020. Natalia Blok 2019-11-06 16:14:35 dodanie dokumentu
98/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Natalia Blok 2019-11-06 14:47:15 dodanie dokumentu
102/2019 z dnia 06.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Natalia Blok 2019-11-06 14:30:16 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Natalia Blok 2019-11-05 13:54:11 edycja dokumentu
W3.271.1.16.2019.RS Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Somoninie na potrzeby GOPS. Natalia Blok 2019-11-04 14:13:03 dodanie dokumentu
Adamczyk Bożena- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Natalia Blok 2019-10-31 13:02:57 edycja dokumentu
Adamczyk Bożena- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie Natalia Blok 2019-10-31 13:02:54 usunięcie załacznika
101/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Na podstawie rozdziału III § 10 ust.1,2.3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. Natalia Blok 2019-10-31 11:24:42 dodanie dokumentu
Sesja X - 14.08.2019 r. Natalia Blok 2019-10-31 10:40:13 edycja dokumentu
Sesja IX - 14.06.2019 r. Natalia Blok 2019-10-31 09:08:50 edycja dokumentu
Sesja IX - 14.06.2019 r. Natalia Blok 2019-10-31 09:03:19 edycja dokumentu
Sesja XI - 18.09.2019 r. Natalia Blok 2019-10-30 14:15:54 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 14:04:14 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 13:25:58 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 13:24:37 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 13:20:26 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 13:18:34 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 13:16:37 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 13:09:30 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 13:05:49 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 12:54:57 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 12:52:22 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 12:51:43 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 12:48:17 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 10:14:13 edycja dokumentu
budżet i majątek Natalia Blok 2019-10-30 10:12:08 edycja dokumentu
XII/119/2019 z dnia 16 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035. Natalia Blok 2019-10-30 10:08:09 dodanie dokumentu
XII/118/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. Natalia Blok 2019-10-30 10:07:33 dodanie dokumentu
XII/117/2019 z dnia 16.10.2019r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kartuzach. Natalia Blok 2019-10-30 10:06:36 edycja dokumentu
XII/116/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej. Natalia Blok 2019-10-30 10:06:20 edycja dokumentu
XII/115/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie przekazania Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych informacji o podjętych działaniach oraz czynnościach w sprawie i ich wynikach. Natalia Blok 2019-10-30 10:06:08 edycja dokumentu
XII/117/2019 z dnia 16.10.2019r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kartuzach. Natalia Blok 2019-10-30 10:05:49 dodanie dokumentu
XII/116/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej. Natalia Blok 2019-10-30 10:04:19 dodanie dokumentu