Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie odwieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach Janusz Augustynowicz 2021-05-13 11:29:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi gminnej tj. ulicy Witosławy polegająca na budowie chodnika i kanału technologicznego w miejscowości Somonino" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 11:27:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - Zakres 2" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 10:42:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 150/9 i 150/11 położone w miejscowości Hopowo oraz 164/3 i 205 położone w miejscowości Sławki Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:58:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano (Etap II)" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:52:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia Spacery edukacyjne ,,Co w trawie piszczy?" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:45:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia ,,Procedury bezpieczeństwa dotyczącej funkcjonowania przystani kajakowych w Somoninie i w Goręczynie w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:43:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:38:07 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-10 15:20:48 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-10 14:46:50 edycja dokumentu
W3.271.1.19.2020.RS - ,,Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egiertowo" Janusz Augustynowicz 2021-05-07 14:21:58 edycja dokumentu
Informacja dotycząca konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie zmiany statutów sołectw Janusz Augustynowicz 2021-05-07 14:17:21 edycja dokumentu
Sesja XXVI - 13.05.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-05-06 15:35:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie GDOŚ - DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.6 z dnia 29.04.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-05-04 15:06:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie GDOŚ - DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.34 z dnia 29.04.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-05-04 15:03:59 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:57:59 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:56:45 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.5.2020.TG ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Somonino, gmina Somonino, pow. Kartuski, województwo pomorskie." Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:48:09 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:44:25 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:37:18 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:02:59 edycja dokumentu
Sesja XXV - 13.04.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-05-04 13:54:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 52/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:39:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie - etap 2" Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:32:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.04.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego ,,Co w trawie piszczy?" Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:27:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:25:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:23:39 dodanie dokumentu
XXV/266/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 13:06:58 dodanie dokumentu
XXV/265/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:59:09 dodanie dokumentu
XXV/264/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:53:42 dodanie dokumentu
XXV/263/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:50:29 dodanie dokumentu
XXV/262/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie zmiany statutów sołectw Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:45:22 dodanie dokumentu
XXV/261/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połęczyno Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:39:49 dodanie dokumentu
XXV/260/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:25:00 dodanie dokumentu
XXV/259/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:21:55 dodanie dokumentu
XXV/258/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:16:57 dodanie dokumentu
XXV/257/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:10:43 dodanie dokumentu
XXV/256/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Somonino na lata 2021-2027 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:04:01 dodanie dokumentu
XXV/255/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Usługowego sp. z o. o. w Sławkach na lata 2021 - 2025 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 11:56:55 dodanie dokumentu