Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-07-25 14:10:56 edycja dokumentu
Sesja XXII - 24.07.2017r. Anna Szczypior 2017-07-24 10:49:15 dodanie dokumentu
XXI/185/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somonino na lata 2017-2020 Anna Szczypior 2017-07-24 10:36:26 edycja dokumentu
XXI/185/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somonino na lata 2017-2020 Anna Szczypior 2017-07-24 10:36:16 usunięcie załacznika
XXI/184/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2016 rok Anna Szczypior 2017-07-24 10:36:06 edycja dokumentu
XXI/184/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2016 rok Anna Szczypior 2017-07-24 10:35:52 usunięcie załacznika
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-07-24 10:34:38 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-07-21 14:14:49 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-07-21 13:04:29 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-07-21 12:44:16 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-07-21 12:32:28 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-07-21 12:30:17 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-07-21 12:27:05 edycja dokumentu
BP.6733.21.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu o średnicy 63 PE i długości około 120 metrów na działkach nr 451/12 i 457 w miejscowości Sławki Anna Szczypior 2017-07-18 15:39:17 dodanie dokumentu
Gminne Przedszkole w Goręczynie Anna Szczypior 2017-07-11 12:22:46 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu Anna Szczypior 2017-07-11 12:21:12 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Egiertowie Anna Szczypior 2017-07-11 12:20:36 dodanie dokumentu
Zespół Szkół w Goręczynie Anna Szczypior 2017-07-11 12:15:28 dodanie dokumentu
Zespół Szkół w Somoninie Anna Szczypior 2017-07-11 12:09:05 dodanie dokumentu
Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Anna Szczypior 2017-07-11 12:07:32 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie Anna Szczypior 2017-07-11 12:06:59 dodanie dokumentu
Biblioteka Publiczna w Somoninie Anna Szczypior 2017-07-11 12:06:21 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie Anna Szczypior 2017-07-11 12:05:45 dodanie dokumentu
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie Anna Szczypior 2017-07-11 12:03:53 dodanie dokumentu
Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe w Sławkach Anna Szczypior 2017-07-11 11:26:21 edycja dokumentu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Somoninie Anna Szczypior 2017-07-11 11:18:59 dodanie dokumentu
Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe w Sławkach Anna Szczypior 2017-07-11 11:13:09 edycja dokumentu
Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe w Sławkach Anna Szczypior 2017-07-11 11:02:43 edycja dokumentu
Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo Usługowe w Sławkach Anna Szczypior 2017-07-11 11:00:14 dodanie dokumentu
73/2017 z dnia 29.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-07-07 14:30:34 edycja dokumentu
73/2017 z dnia 29.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-07-07 14:29:45 dodanie dokumentu
XXI/189/17 z dnia 28.06.2017r. zmieniająca w sprawie: przyjęcia i wdrożenia ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Somonino". Anna Szczypior 2017-07-06 18:02:33 dodanie dokumentu
XXI/188/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu :"Czyste powietrze Pomorza - edycja 2017". Anna Szczypior 2017-07-06 18:00:56 dodanie dokumentu
XXI/187/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino Anna Szczypior 2017-07-06 17:59:05 dodanie dokumentu
XXI/186/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Somonino instrumentem płatniczym Anna Szczypior 2017-07-06 17:58:20 dodanie dokumentu
XXI/185/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somonino na lata 2017-2020 Anna Szczypior 2017-07-06 17:57:17 dodanie dokumentu
XXI/184/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2016 rok Anna Szczypior 2017-07-06 17:54:22 dodanie dokumentu
XXI/183/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie emisji obligacji Anna Szczypior 2017-07-06 17:52:11 dodanie dokumentu
XXI/182/17 z dnia 28.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego Anna Szczypior 2017-07-06 17:51:35 dodanie dokumentu
XXI/181/17 z dnia 28.06.2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 Anna Szczypior 2017-07-06 17:50:45 dodanie dokumentu