Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetargi publiczne do 2020r (zakładka menu) Marcin Singer 2021-02-25 14:56:57 edycja pozycji menu
Nabór na: od Młodszego Referenta do Inspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji Marcin Singer 2021-02-24 11:37:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Marcin Singer 2021-02-24 11:29:31 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Marcin Singer 2021-02-24 11:25:01 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.5.2020.TG ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Somonino, gmina Somonino, pow. Kartuski, województwo pomorskie." Marcin Singer 2021-02-24 11:24:06 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Marcin Singer 2021-02-24 11:22:32 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.2.2021.AP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie działek nr 23/103 i 23/88 w miejscowości Egiertowo, w Gminie Somonino Marcin Singer 2021-02-24 11:19:56 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Janusz Augustynowicz 2021-02-10 14:13:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Janusz Augustynowicz 2021-02-10 14:09:12 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.2.2021.AP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie działek nr 23/103 i 23/88 w miejscowości Egiertowo, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-02-10 13:42:43 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Janusz Augustynowicz 2021-02-10 13:35:26 edycja dokumentu
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Janusz Augustynowicz 2021-02-10 12:37:54 edycja dokumentu
Sesja XXIV - 17.02.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-02-09 15:45:39 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-02-09 15:38:43 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-02-09 15:29:39 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-02-09 15:27:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie GDOŚ nr DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.7 Janusz Augustynowicz 2021-02-09 15:17:07 dodanie dokumentu
Warsztat Terapii Zajęciowej w Somoninie Janusz Augustynowicz 2021-02-08 11:06:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku Janusz Augustynowicz 2021-02-05 14:44:22 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2021-02-05 14:33:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.02.2021 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Somoninie Janusz Augustynowicz 2021-02-05 09:01:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-02-05 08:39:34 dodanie dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2021-02-01 11:49:33 edycja dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-02-01 11:49:14 dodanie dokumentu
Informacje ogólne Janusz Augustynowicz 2021-01-29 13:50:11 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Janusz Augustynowicz 2021-01-29 13:47:10 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2021-01-29 11:42:08 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-01-29 11:36:04 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Janusz Augustynowicz 2021-01-27 16:39:41 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.19.2020.AP Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 91/2 w miejscowości Rąty, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-01-27 16:32:55 edycja dokumentu
Zawiadomienie GDOŚ z dnia 20.01.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-01-27 16:30:51 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.1.2021.TG ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 55 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 79/9; 81/6; 83/1; 88/16; 103/7 i 210 obręb Starkowa Huta, gmina Somonino, powiat kartuski, woj. Pomorskie" Janusz Augustynowicz 2021-01-27 16:28:23 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-01-27 16:23:28 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na: ,,Zaprojektowanie i wykonanie muralu na murze oporowym przy drodze powiatowej nr 1223G na przeciwko dworca PKP" Janusz Augustynowicz 2021-01-27 16:16:59 dodanie dokumentu
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (zakładka menu) Marcin Singer 2021-01-27 01:47:49 edycja pozycji menu
Narodowy Spis Powszechny 2021 (zakładka menu) Marcin Singer 2021-01-27 01:46:59 dodanie pozycji menu
W3.271.1.18.2020.RS - ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino - Zadanie 4 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - zakres 1" Janusz Augustynowicz 2021-01-26 15:15:56 edycja dokumentu
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Janusz Augustynowicz 2021-01-26 15:11:58 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2021-01-26 15:06:02 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.1.2021.AP Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku OSP Egiertowo na terenie działki nr 108/16 w miejscowości Egiertowo, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-01-26 12:21:20 dodanie dokumentu