Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan Zmówień Publicznych na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-01-24 13:30:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.704.2019.PSz Janusz Augustynowicz 2020-01-24 13:23:59 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 12:31:24 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 12:24:18 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.15.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 97/9, 97/4, 104/2 i 105 obręb Egiertowo. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 11:34:15 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.20.2019.AP Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 160/63 mm na działce nr 473/1 w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo w Gminie Żukowo i na działkach nr 149/4,308,157/3,158/5,23,20,19/1,18/5,18/2,18/8,18/11,18/10,2,15,36/1,41,160/11,281/33,14,8/4,12,11,26/3,306/78,305,21,1/101,1/102,1/103,1/98,3,4,5,7 w obrębie ewidencyjnym Borcz w Gminie Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 11:29:43 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.18.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 158/6, 158/7, 139 i 129 obręb Połęczyno, gmina Somonino, na wniosek: Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego sp. z o.o. w Sławkach. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 11:24:53 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.18.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 158/6, 158/7, 139 i 129 obręb Połęczyno, gmina Somonino, na wniosek: Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego sp. z o.o. w Sławkach. Janusz Augustynowicz 2020-01-24 11:16:32 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Somoninie Janusz Augustynowicz 2020-01-17 14:28:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2020-01-17 14:13:20 dodanie dokumentu
Sesja XVI - 08.01.2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 12:51:43 dodanie dokumentu
XVI/154/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 12:17:53 dodanie dokumentu
XVI/153/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 12:06:53 dodanie dokumentu
XVI/152/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 12:00:02 dodanie dokumentu
XVI/151/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 11:47:36 dodanie dokumentu
XVI/150/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-13 11:39:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 7 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2020-01-10 10:45:36 dodanie dokumentu
131/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Janusz Augustynowicz 2020-01-10 10:18:47 dodanie dokumentu
130/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Janusz Augustynowicz 2020-01-10 10:07:32 dodanie dokumentu
129/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Janusz Augustynowicz 2020-01-10 10:01:42 dodanie dokumentu
128/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Janusz Augustynowicz 2020-01-10 09:57:58 dodanie dokumentu
127/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Janusz Augustynowicz 2020-01-10 09:55:21 dodanie dokumentu
126/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Janusz Augustynowicz 2020-01-10 09:52:16 dodanie dokumentu
OŚ.6220.5.2018/2019.TG Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego z procesem przetwarzania odpadów z grupy 10 01 realizowanego na dz. nr 167/3 ob. Starkowa Huta Janusz Augustynowicz 2020-01-09 14:33:05 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.21.2019.AP Budowa studni do ujmowania wody oraz technologicznej sieci wodociągowej służącej do nawodnienia boiska na działkach nr ew. 55/11, 55/36, 56/1, 234/1, 53 obręb Goręczyno, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-08 12:03:39 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.19.2019.AP Budowa technologicznej sieci wodociągowej służącej do nawodnienia boiska na działkach nr 55/11, 55/36, 56/1, 55/2, 234/1, 53 i 52 w obrębie ewidencyjnym Goręczyno, w gminie Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-08 11:57:47 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.17.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ew. 73, 35, 58/3, 58/14, obręb Ramleje, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-08 11:48:28 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.14.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ew. 49/15 i 49/21, obręb Egiertowo, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-08 11:43:38 dodanie dokumentu
Sesja XVI - 08.01.2020 Janusz Augustynowicz 2020-01-07 10:13:03 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.16.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej o długości ok. 120 m wraz z przyłączami, na działkach nr ew. 9/4, 18/1, 531/4, obręb Ostrzyce, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-01-07 10:07:29 dodanie dokumentu
Sesja XV - 18.12.2019 r. Janusz Augustynowicz 2020-01-07 09:06:11 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Natalia Blok 2020-01-07 08:55:51 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2019.TG Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Wyczechowo do miejscowości Trątkownica, gmina Somonino. Natalia Blok 2020-01-07 08:55:12 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Natalia Blok 2020-01-07 08:54:39 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Natalia Blok 2020-01-07 08:54:22 edycja dokumentu
Interpelacje i Zapytania Marcin Singer 2020-01-07 01:19:02 edycja dokumentu
125/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach Marcin Singer 2020-01-07 01:12:31 dodanie dokumentu
124/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Marcin Singer 2020-01-07 01:10:11 dodanie dokumentu
123/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonio Marcin Singer 2020-01-07 01:08:05 dodanie dokumentu
122/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Somonino Marcin Singer 2020-01-07 01:05:57 dodanie dokumentu