Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
POSTANOWIENIE NR 17/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzenia Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-31 08:29:54 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 16/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-31 08:27:57 dodanie dokumentu
budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2020-03-30 11:18:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-30 08:34:31 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 26 marca 2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-30 08:31:50 dodanie dokumentu
Statut Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-26 15:34:29 edycja dokumentu
Statut Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-26 14:52:03 edycja dokumentu
Statut Gminy Somonino Marcin Singer 2020-03-26 14:51:20 dodanie dokumentu
Statut Gminy (zakładka menu) Marcin Singer 2020-03-26 14:50:13 dodanie pozycji menu
Stat Marcin Singer 2020-03-26 14:49:44 usunięcie dokumentu
index Marcin Singer 2020-03-26 14:49:36 usunięcie dokumentu
index Janusz Augustynowicz 2020-03-26 14:47:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. Janusz Augustynowicz 2020-03-25 13:54:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 15 /2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.03.2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji wyborów Janusz Augustynowicz 2020-03-25 08:13:39 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.1.2020.TG Wykonanie studni zastępczej nr 1A wraz z obudową, projektowanej na gminnym ujęciu wody podziemnej w Starkowej Hucie, działka nr 194/1, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-23 15:09:01 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2019.TG Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Wyczechowo do miejscowości Trątkownica, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-03-23 15:07:11 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2019.TG Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Wyczechowo do miejscowości Trątkownica, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-03-23 14:52:37 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.1.2020.TG Wykonanie studni zastępczej nr 1A wraz z obudową, projektowanej na gminnym ujęciu wody podziemnej w Starkowej Hucie, działka nr 194/1, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-23 14:51:02 edycja dokumentu
ZW1.6730.1.24.2020.AP budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 49/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Egiertowo, gm. Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-03-23 14:47:10 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 23 marca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-23 14:40:37 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino z dnia 18 marca 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-23 14:39:01 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 10 marca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-23 14:37:08 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 23 marca 2020 r. o zasadach i terminie przyznawania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Somonino w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-23 14:35:51 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.4.2019.TG Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od miejscowości Wyczechowo do miejscowości Trątkownica, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-03-19 15:50:16 edycja dokumentu
HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOMONINIE powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Somoninie zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 14:47:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 14:37:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Somoninie zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 14:34:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Somoninie zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 14:32:55 dodanie dokumentu
Pismo Starosty Kartuskiego z dnia 17.03.2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-18 12:47:02 dodanie dokumentu
Sesja XVII - 05.03.2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-18 12:40:19 dodanie dokumentu
XVII/174/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:54:43 dodanie dokumentu
XVII/173/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2020 Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:51:50 dodanie dokumentu
XVII/172/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:50:02 dodanie dokumentu
XVII/171/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:47:53 dodanie dokumentu
XVII/170/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:43:44 dodanie dokumentu
XVII/169/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:02:46 dodanie dokumentu
XVII/168/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Somonino do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:54:40 dodanie dokumentu
XVII/167/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:48:42 dodanie dokumentu
XVII/166/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:46:26 dodanie dokumentu
XVII/165/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:29:42 dodanie dokumentu