Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
W3.271.1.10.2020.RS - "Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" Janusz Augustynowicz 2020-09-18 09:08:26 edycja dokumentu
W3.271.1.10.2020.RS - "Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" Janusz Augustynowicz 2020-09-17 15:31:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 Janusz Augustynowicz 2020-09-17 10:26:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.09.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na grę planszową ,,Śmieć(i)MY" Janusz Augustynowicz 2020-09-17 09:35:25 dodanie dokumentu
W3.271.1.09.2020.RS Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie Janusz Augustynowicz 2020-09-16 17:20:14 edycja dokumentu
2020 Janusz Augustynowicz 2020-09-16 17:14:39 dodanie dokumentu
2019 Janusz Augustynowicz 2020-09-16 16:24:32 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2020-09-15 15:53:48 edycja dokumentu
ZP.271.6.2020 Zapytanie ofertowe na: "Remont dachu budynku OSP w Kameli" Janusz Augustynowicz 2020-09-15 14:17:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - Dyżury GBS Janusz Augustynowicz 2020-09-15 08:56:39 dodanie dokumentu
W3.271.1.10.2020.RS - "Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" Janusz Augustynowicz 2020-09-14 15:53:44 edycja dokumentu
W3.271.1.10.2020.RS - "Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" Janusz Augustynowicz 2020-09-14 15:53:04 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2020-09-14 13:41:54 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2020-09-14 13:41:30 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.08.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Dostawa autobusu na potrzeby WTZ" Janusz Augustynowicz 2020-09-14 13:19:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.08.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Remont zespołu boisk kompleksu sportowego ,,ORLIK" w Somoninie" Janusz Augustynowicz 2020-09-14 12:01:27 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2020-09-11 14:36:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej nr 86/10 w Goręczynie Janusz Augustynowicz 2020-09-11 09:56:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 września 2020 roku w sprawie woli bezpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 40/16 oraz 40/38 położone w miejscowości Rąty Janusz Augustynowicz 2020-09-11 09:50:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2020-09-11 09:30:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury bezpieczeństwa dotyczącej funkcjonowania Urzędu Gminy Somonino w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" Janusz Augustynowicz 2020-09-10 14:58:00 dodanie dokumentu
W3.271.1.10.2020.RS - "Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" Janusz Augustynowicz 2020-09-09 16:44:54 edycja dokumentu
W3.271.1.10.2020.RS - "Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" Janusz Augustynowicz 2020-09-09 16:40:03 edycja dokumentu
W3.271.1.10.2020.RS - "Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" Janusz Augustynowicz 2020-09-09 16:39:31 dodanie dokumentu
W3.271.3.11.2020.RS Dostawa autobusu na potrzeby dowozu uczestników WTZ Somonino na zajęcia programowe, realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Janusz Augustynowicz 2020-09-09 16:33:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino z dnia 7 września 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-09-08 15:30:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOMONINO w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2020-09-04 14:37:54 dodanie dokumentu
ZW1.6730.1.61.2020.AP Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/91 położonej w obrębie ewidencyjnym Borcz, gm. Somonino Marcin Singer 2020-09-04 09:48:14 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.10.2020.AP Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 141, 145, 116/68, 116/67, 116/65, 116/27, 116/17, 116/35, 116/23, 116/22, 90, 119/1, 116/18, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/34, 116/64, 120 w obrębie ewidencyjnym Kamela w Gminie Somonino Marcin Singer 2020-09-04 09:46:33 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.10.2020.AP Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 141, 145, 116/68, 116/67, 116/65, 116/27, 116/17, 116/35, 116/23, 116/22, 90, 119/1, 116/18, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/34, 116/64, 120 w obrębie ewidencyjnym Kamela w Gminie Somonino Marcin Singer 2020-09-04 09:43:47 edycja dokumentu
Marek Paczoska Janusz Augustynowicz 2020-09-03 15:35:46 edycja dokumentu
Leszek Maliszewski Janusz Augustynowicz 2020-09-03 15:35:03 edycja dokumentu
Karol Węsiora Janusz Augustynowicz 2020-09-03 15:34:34 edycja dokumentu
Krzysztof Stencel Janusz Augustynowicz 2020-09-03 15:33:18 edycja dokumentu
Dorota Elas Janusz Augustynowicz 2020-09-03 15:32:53 edycja dokumentu
W3.271.3.11.2020.RS Dostawa autobusu na potrzeby dowozu uczestników WTZ Somonino na zajęcia programowe, realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Janusz Augustynowicz 2020-09-03 15:16:08 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-09-02 16:21:12 dodanie dokumentu
W3.271.1.09.2020.RS Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie Janusz Augustynowicz 2020-09-02 16:14:40 edycja dokumentu
Spis Rolny 2020 - prezentacja Janusz Augustynowicz 2020-09-02 16:11:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19". Janusz Augustynowicz 2020-08-31 15:46:16 dodanie dokumentu