Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXVI/217/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-04 12:28:55 dodanie dokumentu
XXVI/216/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2018-01-04 12:28:06 dodanie dokumentu
XXVI/215/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2017 rok Anna Szczypior 2018-01-04 12:26:59 dodanie dokumentu
XXVI/214/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino Anna Szczypior 2018-01-04 12:26:15 dodanie dokumentu
XXVI/213/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goręczyno Anna Szczypior 2018-01-04 12:23:55 dodanie dokumentu
XXVI/212/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borcz Anna Szczypior 2018-01-04 12:23:08 dodanie dokumentu
XXVI/211/2017 z dnia 20.12.2017r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-04 12:22:29 dodanie dokumentu
XXV/210/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-01-04 12:10:46 dodanie dokumentu
XXV/209/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Anna Szczypior 2018-01-04 12:10:01 dodanie dokumentu
XXV/208/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-01-04 12:02:09 dodanie dokumentu
XXV/207/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-01-04 12:00:19 dodanie dokumentu
XXV/206/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-01-04 11:58:19 dodanie dokumentu
XXV/205/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok Anna Szczypior 2018-01-04 11:57:11 dodanie dokumentu
XXV/204/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Somoninie w osmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Wyszyńskiego w Somoinie Anna Szczypior 2018-01-04 11:56:08 dodanie dokumentu
XXV/203/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Goręczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie Anna Szczypior 2018-01-04 11:55:00 dodanie dokumentu
XXV/202/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie Anna Szczypior 2018-01-04 11:52:30 dodanie dokumentu
XXV/201/2017 z dnia 24.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu. Anna Szczypior 2018-01-04 11:50:45 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do inspektora do spraw rolnictwa i ochrony środowiska Anna Szczypior 2018-01-03 15:59:40 dodanie dokumentu
129/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji I Uczestnictwa w Projekcie, Nr wniosku RPPM.03.01.00-22-0014/16, pt. ,,Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino!" - miejsca w przedszkolach, dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji realizowanego w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Anna Szczypior 2017-12-29 14:24:12 dodanie dokumentu
133/2017 z dnia 14.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-12-29 13:43:06 dodanie dokumentu
137/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino Anna Szczypior 2017-12-29 13:36:03 dodanie dokumentu
135/2017 z dnia 21.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Szczypior 2017-12-29 13:34:26 dodanie dokumentu
134/2017 z dnia 14.12.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2017 rok Anna Szczypior 2017-12-29 13:33:10 dodanie dokumentu
BP.6733.30.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodosiagowej na dziełce nr 152, obręb ewid Ramleje, Gmina Somonino Marcin Singer 2017-12-29 09:22:41 edycja dokumentu
BP.6733.30.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodosiagowej na dziełce nr 152, obręb ewid Ramleje, Gmina Somonino Marcin Singer 2017-12-29 09:22:28 dodanie dokumentu
Ministerstwo Środowiska informuje, ze w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Marcin Singer 2017-12-19 15:12:38 edycja dokumentu
BP.6733.29.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3640m wraz z przepompownią do odbioru ścieków obręb Rąty w Gminie Somonino Marcin Singer 2017-12-15 14:16:47 dodanie dokumentu
BP.6733.27.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 82/4 i 115/2 w miejscowości Starkowa Huta. Marcin Singer 2017-12-15 13:35:37 edycja dokumentu
BP.6733.24.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 19/1, 240, 270, w miejscowości Borcz Marcin Singer 2017-12-14 22:59:27 edycja dokumentu
Sesja XXVI - 20.12.2017r. Marcin Singer 2017-12-14 22:51:23 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2017-12-14 12:57:17 edycja dokumentu
Sesja XXVI - 20.12.2017r. Marcin Singer 2017-12-14 11:19:17 dodanie dokumentu
130/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Somoninie Marcin Singer 2017-12-06 18:04:14 dodanie dokumentu
Nabór na: Referent do spraw utrzymania czystości i porządku w Gminie Marcin Singer 2017-12-05 18:35:40 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-11-30 12:43:33 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-11-30 12:25:51 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2017-11-30 12:21:57 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Somonino na lata 2014-2030 Anna Szczypior 2017-11-29 15:50:12 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Somonino na lata 2014-2030 Anna Szczypior 2017-11-29 15:49:51 edycja dokumentu
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Somonino na lata 2014-2030 Anna Szczypior 2017-11-29 15:48:57 dodanie dokumentu