Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
HARMONOGRAM DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOMONINIE powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Somoninie zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 14:47:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 14:37:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Somoninie zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 14:34:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Somoninie zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 14:32:55 dodanie dokumentu
Pismo Starosty Kartuskiego z dnia 17.03.2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-18 12:47:02 dodanie dokumentu
Sesja XVII - 05.03.2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-18 12:40:19 dodanie dokumentu
XVII/174/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:54:43 dodanie dokumentu
XVII/173/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2020 Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:51:50 dodanie dokumentu
XVII/172/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:50:02 dodanie dokumentu
XVII/171/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:47:53 dodanie dokumentu
XVII/170/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:43:44 dodanie dokumentu
XVII/169/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Janusz Augustynowicz 2020-03-18 10:02:46 dodanie dokumentu
XVII/168/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Somonino do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:54:40 dodanie dokumentu
XVII/167/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:48:42 dodanie dokumentu
XVII/166/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:46:26 dodanie dokumentu
XVII/165/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:29:42 dodanie dokumentu
XVII/164/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:26:16 dodanie dokumentu
XVII/163/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:21:01 dodanie dokumentu
XVII/162/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borcz Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:16:19 dodanie dokumentu
XVII/161/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo-Południe Janusz Augustynowicz 2020-03-18 09:12:11 dodanie dokumentu
XVII/160/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-17 15:35:36 dodanie dokumentu
XVII/159/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-17 15:31:53 dodanie dokumentu
XVII/158/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Goręczyno Janusz Augustynowicz 2020-03-17 15:30:08 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.02.2020.AP Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacjami teletechnicznymi, na potrzeby zasilenia podstacji trakcyjnych PT Somonino i PT Glincz (etap 3) oraz budowy linii kablowych SN 3 kV DC zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych nn, kabli nn sterowania rozłącznikami sieci trakcyjnej wraz z kanalizacją teletechniczną dla zasilani linii kolejowej nr 201 i 214 na działkach nr. ew. 327/2, 345, 346, 347, 353, 354, 356, 359, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 374, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/3, 379/4, 380, 386, 388/2, 390/1, 390/2, 391, 392, 393, 395, 396/2, 397, 398, 400, 401/1, 403, 404, 407, 478, 479, 480, 503 obręb Sławki, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-17 15:25:29 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.20.2019.AP Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 160/63 mm na działce nr 473/1 w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo w Gminie Żukowo i na działkach nr 149/4,308,157/3,158/5,23,20,19/1,18/5,18/2,18/8,18/11,18/10,2,15,36/1,41,160/11,281/33,14,8/4,12,11,26/3,306/78,305,21,1/101,1/102,1/103,1/98,3,4,5,7 w obrębie ewidencyjnym Borcz w Gminie Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-03-17 15:01:10 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.01.2020.AP Budowa stacji trakcyjnej SN 15 kV PT Somonino oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działkach nr ew. 480 i 481 obręb Sławki, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-16 15:42:21 dodanie dokumentu
XVII/157/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie Janusz Augustynowicz 2020-03-16 10:37:37 dodanie dokumentu
Komunikaty Wójta Gminy Somonino z dnia 14.03.2020 r. Marcin Singer 2020-03-14 23:04:34 edycja dokumentu
Komunikaty Wójta Gminy Somonino z dnia 14.03.2020 r. Marcin Singer 2020-03-14 23:03:29 usunięcie załacznika
Komunikaty Wójta Gminy Somonino z dnia 14.03.2020 r. Marcin Singer 2020-03-14 23:03:14 edycja dokumentu
Komunikaty Wójta Gminy Somonino z dnia 14.03.2020 r. Marcin Singer 2020-03-14 23:02:53 usunięcie załacznika
Komunikaty Wójta Gminy Somonino z dnia 14.03.2020 r. Marcin Singer 2020-03-14 14:32:32 dodanie dokumentu
XVII/156/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-13 14:15:42 dodanie dokumentu
XVII/155/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Janusz Augustynowicz 2020-03-13 14:14:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. Janusz Augustynowicz 2020-03-12 15:44:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino z dnia 12.03.2020 r. w sprawie pracy Urzędu Gminy Janusz Augustynowicz 2020-03-12 12:07:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino z dnia 12.03.2020 r. w sprawie pracy Urzędu Gminy Janusz Augustynowicz 2020-03-12 12:07:03 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino z dnia 12.03.2020 r. w sprawie pracy Urzędu Gminy Marcin Singer 2020-03-12 10:30:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 Marcin Singer 2020-03-11 11:48:55 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Slupsku II z dnia 9 marca 2020r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej Marcin Singer 2020-03-10 15:02:50 dodanie dokumentu