Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała XXXVI/325/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 29.05.2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/269/06 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie podziału powiatu kartuskiego na okręgi wyborcze Anna Szczypior 2018-06-11 14:15:57 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-06-11 14:01:31 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-06-11 13:39:03 edycja dokumentu
BP.6733.04.2018.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii SN 15kV na linię kablową SN 15 kV na działkach nr 115/26, 115/29, 115/34, 406, 114/13, 115/16, 115/18 i 115/25 obręb ewidencyjny Ostrzyce Anna Szczypior 2018-06-07 12:25:37 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-07 10:54:21 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-07 10:53:58 edycja dokumentu
BP.6733.1.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 99, 108/17, 97/2, 108/10 i 108/14, obręb ewidencyjny Połęczyno, Gmina Somonino, Anna Szczypior 2018-06-06 13:25:06 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-05 15:32:58 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-06-05 15:29:04 edycja dokumentu
40/2018 z dnia 25.05.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-06-05 12:55:37 dodanie dokumentu
37/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano". Anna Szczypior 2018-06-05 12:54:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - "II etap rewitaalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" Anna Szczypior 2018-05-30 15:01:46 edycja dokumentu
ZP.271.13.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-05-29 14:04:08 dodanie dokumentu
ZP.271.12.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" Anna Szczypior 2018-05-17 14:50:27 dodanie dokumentu
Borkowski Jacek Anna Szczypior 2018-05-09 14:49:06 dodanie dokumentu
Borkowski Jacek Anna Szczypior 2018-05-09 14:48:21 dodanie dokumentu
Borkowski Anna Szczypior 2018-05-09 14:47:52 dodanie dokumentu
Czapliński Andrzej Anna Szczypior 2018-05-09 14:46:28 dodanie dokumentu
Formela Wiesław Anna Szczypior 2018-05-09 14:45:59 dodanie dokumentu
Maliszewski Leszek Anna Szczypior 2018-05-09 14:45:38 dodanie dokumentu
Nadolski Zbigniew Anna Szczypior 2018-05-09 14:45:18 dodanie dokumentu
Potrykus Roman Anna Szczypior 2018-05-09 14:44:53 dodanie dokumentu
Pyszka Tadeusz Anna Szczypior 2018-05-09 14:44:31 dodanie dokumentu
Regliński Kazimierz Anna Szczypior 2018-05-09 14:44:10 dodanie dokumentu
Rybakowski Marcin Anna Szczypior 2018-05-09 14:43:39 dodanie dokumentu
Stencel Krzysztof Anna Szczypior 2018-05-09 14:43:08 dodanie dokumentu
Trepczyk Gerard Anna Szczypior 2018-05-09 14:42:47 dodanie dokumentu
Ustowski Jarosław Anna Szczypior 2018-05-09 14:42:07 dodanie dokumentu
Węsiora Karol Anna Szczypior 2018-05-09 14:41:16 dodanie dokumentu
Wojtala Adam Anna Szczypior 2018-05-09 14:39:52 dodanie dokumentu
36/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie określenia wysokości mieisęcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-05-08 14:51:36 dodanie dokumentu
35/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-05-04 14:33:16 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-05-04 13:58:11 edycja dokumentu
BP.6733.28.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na działce nr 86/10 w miejscowości Goręczyno w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-05-02 16:20:14 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-04-30 14:34:15 edycja dokumentu
XXX/250/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie podziału Gminy Somonino na stałe obwody głosowania Anna Szczypior 2018-04-25 15:36:36 dodanie dokumentu
XXX/249/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-04-25 15:35:43 dodanie dokumentu
XXX/248/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:34:07 dodanie dokumentu
XXX/247/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:32:52 dodanie dokumentu
XXX/246/2018 z dnia 13.04.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2017 Anna Szczypior 2018-04-25 15:31:33 dodanie dokumentu