Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
83/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-12-24 10:04:32 dodanie dokumentu
82/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-12-24 10:03:24 dodanie dokumentu
81/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Anna Szczypior 2018-12-24 10:02:05 dodanie dokumentu
79/2018 z dnia 27.09.2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 Anna Szczypior 2018-12-24 09:55:05 dodanie dokumentu
78/2018 z dnia 27.09.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 09:52:57 dodanie dokumentu
77/2018 z dnia 21.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawę oleju opałowego dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Somonino Anna Szczypior 2018-12-24 09:51:08 dodanie dokumentu
76/2018 z dnia 20.09.2018r. w sprawie pobierania opłaty za niektóre usługi świadczone w Urzędzie Gminy Anna Szczypior 2018-12-24 09:48:22 dodanie dokumentu
75/2018 z dnia 12.09.2018r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalazacyjnego na terenie aglomeracji Somonino". Anna Szczypior 2018-12-24 09:45:00 dodanie dokumentu
74/2018 z dnia 12.09.2018r. w sprawie powołania oraz zakresu zadań pełnomocnika do spraw informatyki do obsługi Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Anna Szczypior 2018-12-24 09:42:33 dodanie dokumentu
73/2018 z dnia 10.09.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,, Budowa bieżni prostej, boiska sportowego wraz z trbunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie". Anna Szczypior 2018-12-24 09:40:09 dodanie dokumentu
72/2018 z dnia 10.09.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-12-24 09:31:20 dodanie dokumentu
71a/2018 z dnia 9.09.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Anna Szczypior 2018-12-24 09:29:52 dodanie dokumentu
BP.6733.10.2018.AP budowa drogi wewnętrznej osiedlowej wraz ze zjazdami oraz murów oporowych na działce 36/17 Rybaki Anna Szczypior 2018-12-24 09:05:07 edycja dokumentu
BP.6733.12.2018.AP przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Anna Szczypior 2018-12-24 09:04:55 edycja dokumentu
ZP.271.43.2018 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino w okresie od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. Anna Szczypior 2018-12-13 11:57:36 dodanie dokumentu
Sesja III - 19.12.2018r. Anna Szczypior 2018-12-11 14:06:36 edycja dokumentu
Sesja III - 19.12.2018r. Anna Szczypior 2018-12-11 14:05:05 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-12-11 12:25:34 edycja dokumentu
ZP.271.42.2018 Realizacja projektu p.n."Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 3 - ,,Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego" Anna Szczypior 2018-12-11 10:44:12 dodanie dokumentu
BP.6733.17.2018.AP Anna Szczypior 2018-12-05 16:22:52 dodanie dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-11-26 15:01:50 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie Anna Szczypior 2018-11-23 12:54:34 edycja dokumentu
Biblioteka Publiczna w Somoninie Anna Szczypior 2018-11-23 12:54:03 edycja dokumentu
Sesja II - 28.11.2018r. Anna Szczypior 2018-11-21 12:16:28 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-11-21 12:03:29 edycja dokumentu
BP.6733.11.2018.AP budowa sieci kanalizacji sanitarnej, obręb Ostrzyce Anna Szczypior 2018-11-21 11:51:52 edycja dokumentu
Kontakt Anna Szczypior 2018-11-20 14:43:24 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Anna Szczypior 2018-11-20 14:42:39 edycja dokumentu
ZP.271.41.2018 Realizacja projektu p.n. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 1 - ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybaki i Rąty" . Anna Szczypior 2018-11-20 12:10:39 dodanie dokumentu
OŚ.6220.3.2012/2018.TG.1 Budowa osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działkach nr 262/1 i 266/8 w Ostrzycach Anna Szczypior 2018-11-15 11:22:17 dodanie dokumentu
BP.6733.13.2018.AP Anna Szczypior 2018-11-14 14:39:47 edycja dokumentu
BP.6733.16.2018.AP Anna Szczypior 2018-11-14 14:39:24 dodanie dokumentu
BP.6733.15.2018.AP budowa sieci wodociągowej a także sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej Anna Szczypior 2018-11-14 14:39:06 dodanie dokumentu
ZP.271.40.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2018/2019 Anna Szczypior 2018-11-14 12:33:37 dodanie dokumentu
Sesja I - 20.11.2018r. Anna Szczypior 2018-11-13 14:31:02 dodanie dokumentu
BP.6733.14.2018.AP Anna Szczypior 2018-11-09 11:57:14 edycja dokumentu
ZP.271.39.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 2 - ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". Anna Szczypior 2018-11-09 10:02:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 29.10.2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego Anna Szczypior 2018-11-08 15:19:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 29.10.2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego Anna Szczypior 2018-11-08 15:18:19 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo Anna Szczypior 2018-11-08 15:13:14 edycja dokumentu