Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie Nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Slupsku II z dnia 9 marca 2020r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie Marcin Singer 2020-03-10 15:01:50 edycja dokumentu
Postanowienie Nr 11/2020 Komisarza Wyborczego w Slupsku II z dnia 9 marca 2020r. w sprawie powolania Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie Marcin Singer 2020-03-10 15:01:43 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 6 marca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-06 15:28:26 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 6 marca 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-03-06 15:27:34 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.1.2020.TG Wykonanie studni zastępczej nr 1A wraz z obudową, projektowanej na gminnym ujęciu wody podziemnej w Starkowej Hucie, działka nr 194/1, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-03-05 15:33:03 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Janusz Augustynowicz 2020-03-05 08:29:47 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Janusz Augustynowicz 2020-03-05 08:28:42 edycja dokumentu
budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2020-03-04 08:22:07 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.1.2019.TG Budowa budynku inwentarskiego - obory do obsady 72,98 DJP, realizowanej na działce nr ew. 53/3, obręb Somonino, gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-03-03 15:32:19 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-03-02 10:53:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2020 z dnia 17.01.2020 r. Wójta Gminy Somonino dotyczące ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-02-28 13:48:34 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino z dnia 26.02.2020 r. w sprawie budowy zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Wyczechowo, w gminie Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-02-28 12:26:15 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku Janusz Augustynowicz 2020-02-28 12:05:12 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.1.2020.TG Wykonanie studni zastępczej nr 1A wraz z obudową, projektowanej na gminnym ujęciu wody podziemnej w Starkowej Hucie, działka nr 194/1, gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-02-28 11:45:32 edycja dokumentu
budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2020-02-28 11:43:39 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-02-28 10:14:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 luty 2020 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących i wprowadzających Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Janusz Augustynowicz 2020-02-28 10:05:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Somonino w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Janusz Augustynowicz 2020-02-28 10:00:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 3.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-28 09:58:12 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino Janusz Augustynowicz 2020-02-28 09:55:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2020 Janusz Augustynowicz 2020-02-28 09:50:36 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Janusz Augustynowicz 2020-02-28 08:35:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie 2/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/l/2020 na realizację zadań publicznych w 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-27 15:47:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.01.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-27 15:46:28 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 134 / 2019 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2019 rok w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów Janusz Augustynowicz 2020-02-27 15:44:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 133/2019 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Janusz Augustynowicz 2020-02-27 15:42:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 132/2019 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Janusz Augustynowicz 2020-02-27 15:41:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 125 / 2018 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2018 rok Janusz Augustynowicz 2020-02-27 15:39:39 dodanie dokumentu
2018 Janusz Augustynowicz 2020-02-27 15:36:21 usunięcie dokumentu
ZW1.6730.1.24.2020.AP budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 49/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Egiertowo, gm. Somonino. Janusz Augustynowicz 2020-02-26 17:33:44 dodanie dokumentu
Sesja XVII - 05.03.2020 Janusz Augustynowicz 2020-02-26 17:24:57 dodanie dokumentu
budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2020-02-26 17:11:54 edycja dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 24 lutego 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-26 16:49:57 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 5/13/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 24 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-26 16:46:28 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 5/13/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 24 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-26 16:44:45 dodanie dokumentu
Oświadczenie w sprawie zmiany lokalizacji bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów Janusz Augustynowicz 2020-02-24 16:32:44 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino w sprawie zmiany lokalizacji bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów Janusz Augustynowicz 2020-02-24 16:31:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 20 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-20 15:34:55 dodanie dokumentu
Informacja Wójta Gminy Somonino z dnia 18 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-20 15:29:38 dodanie dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. Janusz Augustynowicz 2020-02-20 15:27:25 dodanie dokumentu