Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZP.271.38.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-11-08 14:46:53 dodanie dokumentu
Zakończenie kadencji 2014-2018 Anna Szczypior 2018-11-08 09:09:05 dodanie dokumentu
Sołtysek Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-11-08 09:00:04 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Anna Szczypior 2018-11-07 14:12:01 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo Anna Szczypior 2018-10-31 12:12:22 dodanie dokumentu
BP.6733.14.2018.AP Anna Szczypior 2018-10-26 09:03:12 dodanie dokumentu
ZP.271.35.2018 Realizacja projektu p.n."Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 3 - ,,Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego" Anna Szczypior 2018-10-25 13:06:31 dodanie dokumentu
BP.6733.13.2018.AP Anna Szczypior 2018-10-24 16:18:24 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-10-19 14:14:16 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-10-19 12:48:47 edycja dokumentu
ZP.271.34.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 2 - ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". Anna Szczypior 2018-10-17 15:06:10 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 16.10.2018r. w sprawie ustalenia dyżurów członków terytorialnej komisji wyborczej Anna Szczypior 2018-10-16 09:28:50 dodanie dokumentu
BP.6730.91.2018.AP zmiana sposobu użytkowania poddasza istniejącego budynku świetlicy na cele ,,zielone szkoły" wraz z dobudową schodów zewnętrznych Anna Szczypior 2018-10-15 14:56:23 dodanie dokumentu
OŚ.6220.2.2018.TG. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w obrębie Rybaki Anna Szczypior 2018-10-15 08:23:57 edycja dokumentu
BP.6733.12.2018.AP przedsięwzięcie polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Anna Szczypior 2018-10-12 14:33:19 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 Anna Szczypior 2018-10-11 14:29:13 dodanie dokumentu
BP.6730.96.2018.AP Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/35 obręb ewidencyjny Borcz Anna Szczypior 2018-10-09 14:49:02 edycja dokumentu
Materiały Szkoleniowe dla OKW Anna Szczypior 2018-10-09 13:37:53 dodanie dokumentu
ZP.271.32.2018 Realizacja projektu p.n."Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 3 - ,,Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego oraz dwóch agregatów pradotwórczych" Anna Szczypior 2018-10-08 14:51:12 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 05.10.2018r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Egiertowie (gm. Somonino) Anna Szczypior 2018-10-08 10:05:54 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 04.10.2018r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 w Somoninie Anna Szczypior 2018-10-05 12:29:18 dodanie dokumentu
Sesja XXXIV - 12.10.2018r. Anna Szczypior 2018-10-05 12:22:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 03.10.2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Anna Szczypior 2018-10-03 16:19:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 03.10.2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Somonino zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Anna Szczypior 2018-10-03 16:15:53 dodanie dokumentu
XXXIII/273/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-10-03 13:50:42 dodanie dokumentu
XXXIII/272/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie służebności Anna Szczypior 2018-10-03 13:49:55 dodanie dokumentu
XXXIII/271/2018 z dnia 26.09.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2018-10-03 13:49:11 dodanie dokumentu
XXXIII/270/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-10-03 13:48:08 dodanie dokumentu
XXXIII/269/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Szczypior 2018-10-03 13:47:16 dodanie dokumentu
XXXIII/268/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino. Anna Szczypior 2018-10-03 13:46:12 dodanie dokumentu
XXXIII/267/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłate nabycie przez Gminę Somonino nieruchomości od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Anna Szczypior 2018-10-03 13:45:14 edycja dokumentu
XXXIII/267/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłate nabycie przez Gminę Somonino nieruchomości od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku Anna Szczypior 2018-10-03 13:45:03 dodanie dokumentu
XXXIII/266/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-10-03 13:43:40 dodanie dokumentu
XXXIII/265/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie zmiana Statutu Gminy Anna Szczypior 2018-10-03 13:42:13 dodanie dokumentu
XXXII/264/2018 z dnia 27.07.2018r. w sprawie w sprawie przyjęcia przez Gminę Somonino do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodnościekowa w aglomeracjach Anna Szczypior 2018-10-03 13:40:33 dodanie dokumentu
XXXII/263/2018 z dnia 27.07.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowania dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 Anna Szczypior 2018-10-03 13:39:46 dodanie dokumentu
XXXII/262/2018 z dnia 27.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-10-03 13:38:43 dodanie dokumentu
XXXII/261/2018 z dnia 27.07.2018r. w sprawie współdziałania z Gminą Przywidz w zakresie remontu drogi gminnej. Anna Szczypior 2018-10-03 13:37:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie z dnia 1.10.2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Somonino zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Szczypior 2018-10-02 13:00:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie 74/2018 z dnia 12.09.2018r. w sprawie powołania oraz zakresu zadań pełnomocnika do spraw informatyki do obsługi Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Anna Szczypior 2018-10-01 13:58:15 dodanie dokumentu