Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Myszk Mirosław - prezes zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo- Usługowego w Sławkach Anna Szczypior 2018-07-05 09:30:28 dodanie dokumentu
Piotrowiak Maria - Członek Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Usługowego w Sławkach Anna Szczypior 2018-07-05 09:29:42 dodanie dokumentu
Roszkowska Dorota - Dyrektor Gminnego Przedszkola w Goręczynie Anna Szczypior 2018-07-05 09:29:06 dodanie dokumentu
Srock Ewa - Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach Anna Szczypior 2018-07-05 09:28:08 dodanie dokumentu
Suchodolska Gizela - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Anna Szczypior 2018-07-05 09:27:41 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy - Zbigniew Richert Anna Szczypior 2018-07-05 09:25:59 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy - Cecylia Kitowska Anna Szczypior 2018-07-05 09:25:14 dodanie dokumentu
Kierownik Referatu Organizacyjnego - Anna Ciszek Anna Szczypior 2018-07-05 09:20:14 dodanie dokumentu
Z-ca Kierownika USC - Bernadeta Licau Anna Szczypior 2018-07-05 09:19:37 dodanie dokumentu
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych - Ingelore Klinkosz Anna Szczypior 2018-07-05 09:18:43 dodanie dokumentu
51/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Anna Szczypior 2018-07-03 15:24:51 dodanie dokumentu
2017 rok Anna Szczypior 2018-07-03 12:18:47 dodanie dokumentu
Sołtysek Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-07-03 12:10:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino dot. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Szczypior 2018-07-02 12:23:38 dodanie dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:47:01 edycja dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:46:32 edycja dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:45:53 edycja dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:37:38 edycja dokumentu
Dotacje dla przedszkoli Anna Szczypior 2018-07-02 08:35:25 edycja dokumentu
48/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu, pn.: ,,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno i Kamela". Anna Szczypior 2018-06-28 09:52:10 dodanie dokumentu
47/2018 z dnia 22.06.2018r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-06-28 09:48:23 dodanie dokumentu
46/2018 z dnia 18.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-06-28 09:46:39 dodanie dokumentu
45/2018 z dnia 15.06.2018r. w sprawie udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 21.06.2018r. Anna Szczypior 2018-06-28 09:45:31 dodanie dokumentu
44/2018 z dnia 12.06.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Anna Szczypior 2018-06-28 09:43:42 dodanie dokumentu
43/2018 z dnia 12.06.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Anna Szczypior 2018-06-28 09:42:19 dodanie dokumentu
42/2018 z dnia 07.06.2018r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych". Anna Szczypior 2018-06-28 09:40:32 dodanie dokumentu
41/2018 z dnia 4.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa przystani kajakowej w miejscowości Somonino". Anna Szczypior 2018-06-28 09:39:25 dodanie dokumentu
2018 rok Anna Szczypior 2018-06-27 11:47:00 edycja dokumentu
ZP.271.16.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano Anna Szczypior 2018-06-26 13:14:24 dodanie dokumentu
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Anna Szczypior 2018-06-26 11:51:06 dodanie dokumentu
BP.6733.07.2018.AP budowa sieci wodociągowej zasilającej zabudowę mieszkalną obręb Egiertowo Anna Szczypior 2018-06-21 14:14:29 dodanie dokumentu
BP.6733.06.2018.AP rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 521/1, 521/8, 389, 396/3, obręb ewidencyjny Goręczyno Anna Szczypior 2018-06-18 12:26:19 dodanie dokumentu
Czapliński Andrzej Anna Szczypior 2018-06-15 15:35:36 edycja dokumentu
Borkowski Jacek Anna Szczypior 2018-06-15 15:35:18 dodanie dokumentu
Czapliński Andrzej Anna Szczypior 2018-06-15 15:34:48 dodanie dokumentu
Formela Wiesław Anna Szczypior 2018-06-15 15:33:56 dodanie dokumentu
Maliszewski Leszek Anna Szczypior 2018-06-15 15:31:50 dodanie dokumentu
Nadolski Zbigniew Anna Szczypior 2018-06-15 15:30:56 dodanie dokumentu
Potrykus Roman Anna Szczypior 2018-06-15 15:30:17 dodanie dokumentu
Pyszka Tadeusz Anna Szczypior 2018-06-15 15:29:48 dodanie dokumentu