Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZP.271.11.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" Anna Szczypior 2018-04-06 11:34:10 dodanie dokumentu
Sesja XXX - 13.04.2018r. Anna Szczypior 2018-04-06 11:01:20 dodanie dokumentu
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-04-04 16:05:21 edycja dokumentu
BP.6733.04.2018.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii SN 15kV na linię kablową SN 15 kV na działkach nr 115/26, 115/29, 115/34, 406, 114/13, 115/16, 115/18 i 115/25 obręb ewidencyjny Ostrzyce Anna Szczypior 2018-04-04 11:34:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXIX/230/18 Rady Gminy Somonino w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Anna Szczypior 2018-04-04 09:24:43 dodanie dokumentu
BP.6730.1.2018.AP. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1/109, obręb ewidencyjny Borcz, Gmina Somonino Marcin Singer 2018-03-30 13:59:33 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi za rok 2017 Anna Szczypior 2018-03-28 13:53:52 dodanie dokumentu
29/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Anna Szczypior 2018-03-28 11:38:52 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2018.AP Budowa warsztatu obsługi pojazdów mechanicznych wraz z usługami lakierniczymi, na działce nr ew. 101/24 obręb Rybaki, gmina Somonino Anna Szczypior 2018-03-28 11:37:36 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-26 14:18:16 edycja dokumentu
28/2018 z dnia 16.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: realizację projektu, pn.: ,, Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni". Anna Szczypior 2018-03-26 10:27:40 dodanie dokumentu
20/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-23 14:08:04 dodanie dokumentu
26/2018 z dnia 16.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Somonino" - branża elektryczna i telekomunikacyjna. Anna Szczypior 2018-03-23 14:07:10 dodanie dokumentu
25/2018 z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-23 14:05:42 dodanie dokumentu
137/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-03-23 08:02:34 edycja dokumentu
137/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-03-23 08:02:31 usunięcie załacznika
137/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino Anna Szczypior 2018-03-23 07:57:29 edycja dokumentu
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-03-21 08:47:58 edycja dokumentu
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-03-21 08:47:45 usunięcie załacznika
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-03-21 08:17:43 edycja dokumentu
BP.6733.2.2017.AP budowa drogi wewnętrznej, przepustu dla małych zwierząt i murów oporowych na działkach nr 36/17 i 51/14 obręb ewidencyjny Rybaki, Gmina Somonino, Anna Szczypior 2018-03-20 06:54:22 edycja dokumentu
BP.6733.2.2017.AP budowa drogi wewnętrznej, przepustu dla małych zwierząt i murów oporowych na działkach nr 36/17 i 51/14 obręb ewidencyjny Rybaki, Gmina Somonino, Anna Szczypior 2018-03-20 06:53:56 dodanie dokumentu
XXVIII/221/18 z dnia 26.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-16 10:15:37 edycja dokumentu
XXVIII/221/18 z dnia 26.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok Anna Szczypior 2018-03-16 10:15:28 usunięcie załacznika
Sesja XXIX - 28.03.2018r. Anna Szczypior 2018-03-16 07:01:35 dodanie dokumentu
Nabór na: PODINSPEKTOR DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO l PROMOCJI GMINY Anna Szczypior 2018-03-15 15:08:59 dodanie dokumentu
BP.6733.1.2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 99, 108/17, 97/2, 108/10 i 108/14, obręb ewidencyjny Połęczyno, Gmina Somonino, Anna Szczypior 2018-03-15 07:15:08 dodanie dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-14 11:00:12 edycja dokumentu
budżet i majątek Anna Szczypior 2018-03-14 10:53:31 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2017.MB Budowa stacji benzynowej wraz z myjnią samochodową na działce nr 63/21 położonej w miejscowości Starkowa Huta, Gmina Somonino Anna Szczypior 2018-03-12 16:01:57 edycja dokumentu
ZP.271.06.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni 1" Anna Szczypior 2018-03-08 14:20:47 dodanie dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-03-08 10:32:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Marcin Singer 2018-03-08 10:27:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Marcin Singer 2018-03-08 10:27:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie - zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 Marcin Singer 2018-03-08 10:25:00 dodanie dokumentu
2017 Marcin Singer 2018-03-08 08:00:08 edycja dokumentu
2015 Marcin Singer 2018-03-08 07:59:29 edycja dokumentu
2014 Marcin Singer 2018-03-08 07:59:00 edycja dokumentu
2015 Marcin Singer 2018-03-08 07:50:08 edycja dokumentu
2016 Marcin Singer 2018-03-08 07:46:39 edycja dokumentu