Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kompetencje Wójta Gminy

Wójt pełni funkcje reprezentacyjne oraz utrzymuje bieżące robocze kontakty z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami, których działalność jest związana z wykonywaniem zadań przez gminę.

Wójt jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników urzędu.

Do kompetencji wójta określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy należy w szczególności :

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 2. wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 3. kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników urzędu,
 5. dokonywanie ocen kwalifikacyjnych pracowników w oparciu o wyniki ich pracy,
 6. ogłaszanie budżetu gminy,
 7. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy,
 8. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 9. składanie Radzie Gminy określonych sprawozdań z realizacji zadań.


Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa. 

Do zadań Wójta określonych w Statucie Gminy należy w szczególności :

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
 3. określenie sposobu wykonywania uchwał,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu,
 6. nadzór nad należytą realizacją zadań własnych gminy, zleconych gminie, jak też przyjętych do wykonania w drodze porozumienia,
 7. nadawanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi,
 8. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 10. ustalanie zakresu spraw Gminy, których prowadzenie w swoim imieniu zamierza powierzyć swojemu zastępcy lub sekretarzowi Gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szczypior 26-04-2015 10:07:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Singer 26-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Singer 04-11-2020 08:58:04