Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 ZW1.6733.13.2024.AM Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Przebudowa odcinka ulicy Sportowej w Rątach
2 I N F O R M A C J A o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego
3 O B W I E S Z C Z E N I E Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1
4 ZW1.6733.12.2024.KK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Goręczyno
5 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu"
6 Zarządzenie 63/2024 z dnia 27.05.2024r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
7 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 15 maja 2024 roku o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Hopowo
8 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 15 maja 2024 roku o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ostrzyce
9 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 15 maja 2024 roku o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Sławki
10 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 15 maja 2024 roku o zarządzonych wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rąty