Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Zapytania Ofertowe i Zapytania Cenowe

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 168023G - ul. Topolowa w Goręczynie (odcinek o długości 600 mb) wraz z budową parkingu, ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego"" 2021-10-13 16:39:39
dokument ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Budowa zewnętrznej windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie ul. Osiedlowa 17"" 2021-10-11 14:48:58
dokument ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno" 2021-08-18 11:20:20
dokument ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy adaptacji sal w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie na wielofunkcyjne pomieszczenie wraz z niezbędnym zapleczem." 2021-03-16 15:35:18
dokument ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie dokumentacji dla budowy kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie przy ul. Osiedlowej." 2021-03-11 15:17:11
dokument Zapytanie ofertowe na: ,,Zaprojektowanie i wykonanie muralu na murze oporowym przy drodze powiatowej nr 1223G na przeciwko dworca PKP" 2021-01-27 16:16:59
dokument Zapytanie ofertowe na: wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: ,,Budowa terenowych urządzeń sportowych w Somoninie" 2021-01-14 15:38:07
dokument Zapytanie ofertowe na: ,,Odławianie i przetrzymywanie w schronisku bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Somonino w latach 2021-2022" 2020-11-23 16:14:26
dokument Zapytanie ofertowe na: ,,Czyszczenie i odmulanie stawu oraz uporządkowanie terenu wokół stawu miejscowości Hopowo" 2020-11-23 16:07:02
dokument ZP.271.6.2020 Zapytanie ofertowe na: "Remont dachu budynku OSP w Kameli" 2020-09-15 14:17:25
dokument ZP.271.04.2020 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano - dokument stracił ważność 2020-06-08 08:35:06
dokument Zapytanie ofertowe na: ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Somonino 2020-04-23 13:50:25
dokument Zapytanie ofertowe na: ,, Wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej w Egiertowie". 2017-06-21 13:26:44
dokument Zapytanie ofertowe na: ,,Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Somonino". 2017-05-04 14:04:52
dokument Zapytanie ofertowe na: ,,Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino". 2017-04-18 13:19:21
dokument Zapytanie ofertowe na ,,Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo ". 2016-07-27 15:25:12
dokument Zapytanie ofertowe na na wykonanie zadania: ,,Gminny program opieki nad zabytkami? na lata 2016 ? 2019. 2016-02-16 13:06:32
dokument Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2016 roku 2015-11-23 11:58:56
dokument Zapytanie ofertowe na utylizację sprzętu Obrony Cywilnej 2015-10-05 13:10:03