Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Mapa serwisu

Urząd Gminy Somonino

|--- Dane teleadresowe

|--- Regulamin Organizacyjny Urzędu

|--- Statut Urzędu Gminy

|--- Statut Gminy

|--- Kontrole

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

|--- Działalność Gospodarcza

      |--- Alkohole

|--- Budownictwo

      |--- Ogłoszenia, Obwieszczenia

      |--- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

            |--- 2024

      |--- Warunki zabudowy

            |--- 2017

            |--- 2018

            |--- 2019

            |--- 2020

            |--- 2022

            |--- 2021

      |--- Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

|--- Ochrona Środowiska

      |--- Ogłoszenia

      |--- Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

      |--- Plany i Programy

      |--- Analiza stanu gospodarki

      |--- Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

            |--- 2014

            |--- 2015

            |--- 2016

            |--- 2017

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

|--- Petycje

      |--- Petycja - 5.08.2022r.

      |--- Petycja - 8.04.2022r.

      |--- Petycja - 9.05.2022r.

      |--- Petycja - 10.12.2020 r.

      |--- Petycja - 25.09.2020 r.

      |--- Petycja - 25.03.2020 r.

      |--- Petycja z dnia 17.12.2019

|--- Urząd Stanu Cywilnego

|--- Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Zamówienia Publiczne

|--- Przetargi publiczne

|--- Przetargi publiczne do 2020r

|--- Zapytania Ofertowe i Zapytania Cenowe

Informacje

|--- Ogłoszenia

|--- Jednostki Gminy Somonino

|--- Placówki Oświaty

|--- Archiwum poprzedniego BIP-a

|--- Zgromadzenia publiczne ; imprezy masowe

|--- Organizacje pozarządowe

      |--- Sprawozdania

      |--- Ogłoszenia

|--- Budżet i Majątek

      |--- 2014r.

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017r.

      |--- 2016r.

      |--- 2015r.

|--- Oświadczenia majątkowe

      |--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

            |--- za 2023 rok

            |--- w 2024 roku

            |--- w 2023 roku

            |--- za 2022 rok

            |--- w 2020 roku

            |--- za 2019 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

      |--- Urząd

            |--- za 2023 rok

            |--- za 2022 rok

            |--- za 2019 rok

            |--- 2019 rok

            |--- Rozpoczęcie kadencji 2018-2023

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

      |--- Radni

            |--- Rozpoczęcie kadencji 2024-2029

            |--- za 2023 rok

            |--- Zakończenie kadencji 2018-2024

            |--- za 2022 rok

            |--- w 2020 roku

            |--- za 2019 rok

            |--- za 2018 rok

            |--- Rozpoczęcie kadencji 2018-2023

            |--- Zakończenie kadencji 2014-2018

            |--- za 2017 rok

      |--- Wójt Gminy

|--- Wybory

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 r.

      |--- Wybory samorządowe na kadencję 2024 - 2029

            |--- Gminna Komisja Wyborcza

            |--- Organizacja wyborów samorządowych na kadencję 2024-2029

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 15.10.2023r.

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 roku

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Gminy Somonino - kadencja 2018-2023

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13.10.2019 r.

      |--- Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019r.

      |--- Wybory samorządowe na kadencję 2018-2023

            |--- Informacje, uchwały obwodowe komisje wyborcze

            |--- Informacje, obwieszczenia i uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie

      |--- Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

      |--- Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015r.

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

|--- Przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

|--- Dotacje dla przedszkoli

|--- Wybory Ławników

      |--- Wybór Ławników 2024 - 2027

      |--- Wybory Ławników 2020-2023

|--- Zasłużony dla Gminy Somonino

|--- Spis Rolny 2020

|--- Zgromadzenia

|--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

|--- Raport o stanie dostępności

|--- Dystrybucja węgla

|--- Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa, najem

      |--- Przetargi i rokowanie

      |--- Najem i dzierżawa

Rada Gminy

|--- Biuro Rady

|--- Uchwały

      |--- Kadencja 2024 - 2029

      |--- Kadencja 2018-2024

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2002-2006

|--- Sesje

      |--- Kadencja 2002-2006

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2024 - 2029

      |--- Kadencja 2018 - 2024

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- Sesja III - 22.12.2014r.

            |--- Sesja II - 01.12.2014r.

            |--- Sesja I - 01.12.2014r.

|--- Imienne wykazy głosowań radnych

      |--- Kadencja 2024 - 2029

|--- Transmisje VIDEO z sesji Rady Gminy

|--- Interpelacje i zapytania Radnych Gminy

|--- Skład Rady oraz Komisji

      |--- Kadencja 2002-2006

|--- Kompetencję Przewodniczącego Rady i Zadania Rady Gminy

Wójt Gminy

|--- Zarządzenia

      |--- Kadencja 2024 - 2029

            |--- 2024 rok

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- 2018 rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2020 rok

            |--- 2024 rok

            |--- 2023 rok

            |--- 2022 rok

            |--- 2021 rok

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

            |--- 2016 rok

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2002-2006

|--- Kompetencje Wójta

|--- Raport o stanie gminy

      |--- Raport za 2023 rok

      |--- Raport za 2022 rok

      |--- Raport za 2021 rok

      |--- Raport za 2019 rok

      |--- Raport za 2018 rok

|--- Kontakt

Ochrona Danych Osobowych

|--- Inspektor ochrony danych

|--- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

|--- Polityki bezpieczeństwa danych osobowych

Plany i Programy

|--- Plan Zamówień Publicznych

|--- Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Somonino na lata 2016 - 2026

|--- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

|--- Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Somonino na lata 2014-2030

|--- Rejestr Instytucji Kultury

|--- Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030