Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Organizacja wyborów samorządowych na kadencję 2024-2029

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument POSTANOWIENIE NR 208/211/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Somonino 2024-04-05 10:36:02
dokument POSTANOWIENIE NR 208/209/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Somonino 2024-04-05 10:34:05
dokument U C H W A Ł A NR 102/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-04-03 13:06:03
dokument P O S T A N O W I E N I E NR 208/168/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3 i Nr 8 w gminie Somonino 2024-04-03 10:45:58
dokument I N F O R M A C J A o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego 2024-03-28 11:13:48
dokument Szkolenie Członków Obwodowych Komisji Wyborczych - Kwalifikacja ważności głosu 2024-03-27 15:53:29
dokument Szkolenie Członków Obwodowych Komisji Wyborczych 2024-03-27 15:52:58
dokument P O S T A N O W I E N I E NR 208/63/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i Nr 10 w gminie Somonino 2024-03-26 12:18:00
dokument I N F O R M A C J A Wójta Gminy Somonino z dnia 20.03.2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-20 14:39:46
dokument P O S T A N O W I E N I E NR 201/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-03-20 14:34:07
dokument P O S T A N O W I E N I E NR 198/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - dla Gminy Somonino wymienione w załącznikach od 169 do 182 2024-03-18 14:30:09
dokument I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 11 marca 2024 r. w celu powołania powołania w gminie Somonino obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7kwietnia 2024r. 2024-03-14 10:20:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Somonino z dnia 7 marca 2024 roku o podaniu informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-07 12:39:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Kartuskiego z dnia 12 lutego 2024 roku informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kartuzach w wyborach do Rady Powiatu Kartuskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 15:24:30
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Somonino z dnia 12 lutego 2024 roku informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-12 15:18:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 06.02.2024r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach , liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2024r. 2024-02-09 12:34:23
dokument I N F O R M A C J E dla kandydatów kandydujących w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. dotyczące lustracji 2024-02-07 11:27:32
dokument U C H W A Ł A NR 25/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym tryb przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-02-07 11:21:53
dokument U C H W A Ł A NR 26/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-02-07 11:19:36
dokument I N F O R M A C J A o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-07 11:17:16
dokument I N F O R M A C J A o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-07 11:11:27
dokument I N F O R M A C J A o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-07 11:02:35
dokument I N F O R M A C J A o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-02-07 11:00:07
dokument I N F O R M A C J A o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia2024 r. 2024-02-07 10:57:46
dokument P O S T A N O W I E N I E Nr 127/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-02-07 08:58:57
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Somonino z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 2024-02-07 08:34:02
dokument K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Słupsku II według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. 2024-01-30 10:35:08
dokument R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2024-01-30 10:29:20
dokument P O S T A N O W I E N I E Komisarza Wyborczego II z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie podziału powiatu kartuskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2024-01-04 15:01:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Pomorskiego z dnia 30.11.2023r. podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 - 2029 2023-11-30 18:03:26