Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
W3.271.1.20.2020.RS - ,,Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlice" 2021-01-08 14:55:06 Minął termin składania ofert
W3.271.1.19.2020.RS - ,,Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egiertowo" 2021-05-07 14:21:58 Minął termin składania ofert
W3.271.1.18.2020.RS - ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino - Zadanie 4 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - zakres 1" 2021-01-26 15:15:56 Minął termin składania ofert
W3.271.1.13.2020.RS - ,,Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej w Somoninie - ul. Osiedlowa - etap 1" 2020-12-30 15:44:19 Minął termin składania ofert
W3.271.3.16.2020.RS - ,,Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2020/2021" 2020-11-30 15:43:02 Minął termin składania ofert
W3.271.2.15.2020.RS - ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r." 2020-12-30 15:18:01 Minął termin składania ofert
W3.271.2.14.2020.RS - ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2020/2021" 2020-11-20 14:37:22 Minął termin składania ofert
W3.271.2.12.2020.RS - ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w 2020 - 2022 roku" 2020-10-27 15:31:21 Minął termin składania ofert
W3.271.1.10.2020.RS - "Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" 2020-10-15 15:42:14 Minął termin składania ofert
W3.271.3.11.2020.RS Dostawa autobusu na potrzeby dowozu uczestników WTZ Somonino na zajęcia programowe, realizujące zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 2020-09-09 16:33:45 Minął termin składania ofert
W3.271.1.09.2020.RS Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego Orlik w Somoninie 2020-09-16 17:20:14 Minął termin składania ofert
W3.271.3.08.2020.RS - ,,Dostawa artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Somoninie, Goręczynie i Egiertowie" 2020-08-03 12:44:20 Minął termin składania ofert
W3.271.2.07.2020.RS - ,,Obsługa bankowa Gminy Somonino" 2020-08-01 22:14:53 Minął termin składania ofert
W3.271.1.06.2020.RS - ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie, ul. Osiedlowa" - etap 1 2020-07-28 17:31:15 Minął termin składania ofert
W3.271.1.05.2020.RS - ,,Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Goręczyno - Ramleje" 2020-07-08 16:21:17 Minął termin składania ofert
W3.271.2.04.2020.RS - Pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu p.n. ,,EKO ENERGIA OD SOMONINA AŻ PO PRZYWIDZ" 2020-06-09 15:19:30 Minął termin składania ofert
ZP.OSP.271.01.2020 - Dostawa średniego samochodu specjalnego, pożarniczego , ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4X4 dla OSP Ostrzyce 2020-06-02 14:23:35 Minął termin składania ofert
W3.271.1.03.2020.RS - Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano 2020-06-18 15:46:58 Minął termin składania ofert
W3.271.2.18.2019.RS z dnia 10.12.2019r. Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2020-01-07 13:51:43 Minął termin składania ofert
W3.271.2.17.2019.RS z dnia 06.11.2019r. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2019/2020. 2019-12-02 14:27:33 Minął termin składania ofert
W3.271.1.16.2019.RS Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Somoninie na potrzeby GOPS. 2019-11-26 14:52:39 Minął termin składania ofert
W3.271.3.15.2019.RS Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2019/2020. 2019-10-31 15:27:06 Minął termin składania ofert
W3.271.1.13.2019.RS Budowa kontenerowych kotłowni gazowych 2019-12-19 13:12:21 Minął termin składania ofert
W3.271.1.12.2019.RS Budowa drogi gminnej ul.Długiej w miejscowości Hopowo wraz z budową kanalizacji deszczowej. 2019-09-11 15:10:42 Minął termin składania ofert
W3.271.1.11.2019.RS Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi - część 2 2019-09-09 12:49:20 Minął termin składania ofert
W3.271.3.10.2019.RS Dostawa artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Somoninie i w Goręczynie. 2019-08-02 12:19:18 Minął termin składania ofert
W3.271.1.09.2019.RS Remont kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wyposażeniem w sprzęt kuchenny 2019-08-14 14:19:02 Minął termin składania ofert
W3.271.1.08.2019.RS Budowa kontenerowych kotłowni gazowych 2019-06-28 11:52:43 Minął termin składania ofert
W3.271.1.07.2019.RS Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ramleje - Goręczyno 2019-06-17 15:07:23 Minął termin składania ofert
ZP.271.06.2019 "Budowa kontenerowych kotłowni gazowych" część 1 - ,,Budowa kontenerowej kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie" 2019-05-17 12:18:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.04.2019 Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno - część 2 etapy I÷III 2019-03-28 14:37:32 Minął termin składania ofert
Zp.271.02.2019 Realizacja projektu p.n. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 1 - ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybaki i Rąty" . 2019-02-13 13:47:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.43.2018 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino w okresie od 2 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. 2018-12-28 09:52:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.42.2018 Realizacja projektu p.n."Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 3 - ,,Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego" 2019-02-08 12:59:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.41.2018 Realizacja projektu p.n. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 1 - ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybaki i Rąty" . 2018-12-28 09:53:02 Minął termin składania ofert
ZP.271.40.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2018/2019 2018-12-03 08:15:17 Minął termin składania ofert
ZP.271.39.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 2 - ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". 2018-12-12 10:00:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.38.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano 2018-12-17 10:47:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.35.2018 Realizacja projektu p.n."Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 3 - ,,Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego" 2018-11-14 11:35:19 Minął termin składania ofert
ZP.271.34.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 2 - ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". 2018-11-09 09:50:12 Minął termin składania ofert
ZP.271.32.2018 Realizacja projektu p.n."Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 3 - ,,Dostawa pojazdu wielofunkcyjnego oraz dwóch agregatów pradotwórczych" 2018-10-24 12:16:15 Minął termin składania ofert
ZP.271.31.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 2 - ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". 2018-10-15 15:21:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.30.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje 2019-04-17 09:12:18 Minął termin składania ofert
ZP.271.29.2018 Realizacja projektu p.n. "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" Zadanie 1 ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Egiertowo, Goręczyno, Rybaki i Rąty oraz w zakresie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Egiertowo 2018-11-06 13:46:33 Minął termin składania ofert
ZP.271.28.2018 Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2018/2019 2018-10-11 13:53:50 Minął termin składania ofert
ZP.271.27.2018 Budowa placu zabaw z siłownia zewnętrzną w miejscowości Borcz 2018-10-23 13:34:02 Minął termin składania ofert
ZP.271.26.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje 2018-09-26 11:55:13 Minął termin składania ofert
ZP.271.25.2018 Realizacja projektu p.n. "Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" część 2 - Budowa węzła integracyjnego w Somoninie. 2018-09-24 12:57:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2018 Realizacja projektu p.n. "Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" część 2 - Budowa węzła integracyjnego w Somoninie. 2018-09-06 11:17:45 Minął termin składania ofert
ZP.271.24.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w 2018 - 2019 roku 2018-08-29 13:22:53 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2018 Dostawę artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie 2018-09-04 12:06:13 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2018 Budowa placu zabaw z siłownia zewnętrzną w miejscowości Borcz 2018-08-21 13:22:49 Minął termin składania ofert
ZP.OSP.271.01.2018 Dostawa średniego samochodu specjalnego, pożarniczego , ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4X4 dla OSP Goręczyno 2018-08-22 07:59:13 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonym przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 2018-09-06 11:21:29 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje 2018-09-07 14:13:26 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2018 Budowa placu zabaw z siłownia zewnętrzną w miejscowości Borcz 2018-08-01 14:19:38 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2018 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce - Ramleje 2018-08-01 08:27:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano 2018-08-01 08:27:17 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano 2018-07-11 15:28:29 Minął termin składania ofert
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO 2018-07-16 12:58:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano 2018-06-21 08:35:38 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" 2018-07-09 09:47:08 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano 2018-05-15 14:53:53 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" 2018-04-26 14:18:01 Minął termin składania ofert
ZP.271.06.2018 Realizacja projektu p.n. ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni 1" 2018-04-04 16:05:59 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 2018-03-16 13:59:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.07.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w 2018 roku 2018-03-13 15:40:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.05.2018 ,,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno i Kamela" 2018-03-09 14:33:37 Minął termin składania ofert
ZP.271.04.2018 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III 2018-02-27 14:09:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.03.2018 Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano 2018-02-22 11:56:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.02.2018 Budowa bieżni prostej, boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie 2018-02-27 14:09:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.01.2018 Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi część 1 - Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G 2018-02-08 15:31:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2017 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino 2017-11-28 15:04:07 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2017 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018 2017-11-20 14:14:36 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2017 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino 2017-11-13 12:49:04 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2017. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018 2017-11-03 14:07:30 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III 2017-12-18 17:14:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2017 - Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2017/2018 2017-10-17 14:23:23 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III 2017-10-10 15:48:41 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2017 Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno -część 1 I÷III 2017-09-07 15:09:56 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2017 - Udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. "Pełni kompetencji ? realizacja zajęć dodatkowych w Gminie Somonino" 2017-10-12 15:56:23 Minął termin składania ofert
ZP.271.09.2017 - Udzielenie zamówienia na "Dostawę artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie" 2017-08-29 14:25:14 Minął termin składania ofert
ZP.271.08.2017 - Udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. "Realizacja zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Somonino" 2017-10-12 15:56:07 Minął termin składania ofert
ZP.271.07.2017 Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Rąty - Koszowatka 2017-06-30 13:49:59 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2017 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino 2017-06-22 13:11:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2017 Dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino 2017-04-18 14:48:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.02.2017 ,,Modernizację placów zabaw oraz dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino." 2017-03-31 14:02:26 Minął termin składania ofert
ZP.271.23.2016 Usługi Społeczne 2017-02-01 14:57:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.21.2016 Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino 2016-12-07 14:15:53 Minął termin składania ofert
ZP.271.22.2016 Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz innych materiałów do realizacji zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych Gminy Somonino - część 2 2016-12-07 14:16:05 Minął termin składania ofert
ZP.271.20.2016 Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz innych materiałów do realizacji zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych Gminy Somonino 2016-12-01 15:22:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2016 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino 2016-12-16 08:50:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2016 ,, Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie " 2016-11-17 12:49:51 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2016 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2016/2017 2016-11-10 18:27:39 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2016 Usługi społeczne - Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dodatkowych w z związku z realizacją projektu pt. ?Pełni kompetencji! ? realizacja zajęć dodatkowych w Gminie Somonino współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2016-11-17 11:25:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.15.2016 Projekt pn. ,,Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Goręczyno" współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 2016-09-26 15:40:14 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2016 ,,Budowa ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie" - etap II 2016-09-02 13:28:43 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2016 ,,Budowa ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie" - etap II 2016-08-11 10:54:40 Minął termin składania ofert
ZP.271.12.2016 Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap V 2016-08-11 09:49:26 Minął termin składania ofert
ZP.271.11.2016 Dostawa oleju opałowego dla obiektów użyteczności publicznej na sezon grzewczy 2016/2017 2016-08-03 15:18:34 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2016 Dostawa artykułów i produktów żywnościowych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 2016-08-08 14:09:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.09.2016 Obsługa bankowa Gminy Somonino. 2016-08-01 14:42:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.08.2016 Reintegracja społeczno - zawodowa w CIS - etap IV 2016-07-25 14:31:49 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2016 modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce-Ramleje 2016-07-12 11:53:03 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2016r. Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. III w związku z realizacją projektu pt. ,,Twoja szansa." współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa. 2016-07-13 13:51:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2016 Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. II 2016-06-24 11:59:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.4.2016 ,,Budowa ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2020-09-22 11:29:17 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2016 Reintegracja społeczno - zawodowa w Centrum Integracji Społecznej - etap. I w związku z realizacją projektu pt. ,,Twoja szansa." współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno - zawodowa. 2020-09-22 11:25:12 Minął termin składania ofert
ZP.271.19.2015 Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Somonino w sezonie zimowym 2015/2016 2020-09-22 11:02:56 Minął termin składania ofert
ZP.271.18.2015 - Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2015/2016 2020-09-22 11:02:41 Minął termin składania ofert
ZP.271.17.2015 Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino. 2020-09-22 11:02:18 Minął termin składania ofert
ZP.271.16.2015 Dostawa artykułów i produktów żywnościowych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 2020-09-22 11:01:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.14.2015 - Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci z terenu gminy Somonino do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. 2020-09-22 11:01:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.13.2015 - Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino. 2020-09-22 11:01:15 Minął termin składania ofert
ZP.271.12. 2015 - Ochrona ubezpieczeniowa Gminy Somonino i jej jednostek 2020-09-22 10:59:40 Minął termin składania ofert
ZP.271.11. 2015 - Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Rąty - Koszowatka - Ostrzyce w miejscowości Rąty 2015-07-20 09:37:22 Minął termin składania ofert
ZP.271.10. 2015 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Somonino 2020-09-22 10:59:16 Minął termin składania ofert
ZP.271.02.2015 - Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino. 2020-09-22 10:58:51 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2015 - Dostawa różnego typu wyposażenia do placówek oświatowych. 2020-09-22 10:58:15 Minął termin składania ofert
ZP.271.08.2015 - Dostawa, instalacja i serwis sprzętu komputerowego. 2020-09-22 10:57:54 Minął termin składania ofert
ZP. 271.07.2015 - Budowa miejsc rekreacji w Ostrzycach i Wyczechowie w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2020-09-22 10:57:35 Minął termin składania ofert
ZP.271.05.2015 - Dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2020-09-22 10:57:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.03.2015 - Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2015-03-11 14:01:27 Minął termin składania ofert
ZP.271.28.2014 - Dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Egiertowie 2015-01-07 15:25:16 Minął termin składania ofert