Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2024 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 48/2024 z dnia 09.04.2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac konkursu plastycznego ''Szanuj życie! Bezpieczna Praca w gospodarstwie rolnym'' 2024-04-11 08:06:04
dokument Zarządzenie nr 47/2024z dnia 09.04.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżaw 2024-04-11 07:59:16
dokument Zarządzenie nr 46/2024 2024-04-11 07:58:50
dokument Zarządzenie 45/2024 z dnia 29.03.2024r. w sprawie: prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach OSP na terenie gminy Somonino. 2024-04-02 11:39:19
dokument Zarządzenie 44/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Somonino 2024-04-02 11:37:54
dokument Zarządzenie Nr 43/2024 z dnia 27.03.2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2023. 2024-03-28 11:08:47
dokument Zarządzenie Nr 42/2024 z dnia 27.03.2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2023. 2024-03-28 11:06:49
dokument Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023 - 2025" 2024-03-27 15:43:50
dokument Zarządzenie 40/2024 2024-03-27 15:42:06
dokument Zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 2024-03-27 11:54:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok 2024-03-27 11:54:24
dokument Zarządzenie 37/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 2024-03-25 08:12:28
dokument Zarządzenie 36/2024 z dnia 15.03.2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu" 2024-03-25 08:10:55
dokument Zarządzenie 35/2024 z dnia 12.03.2024r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2024-03-15 08:29:04
dokument Zarządzenie 34/2024 z dnia 12.03.2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 2024-03-13 14:42:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/2024 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 marca 2024 rok w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów w roku 202 2024-03-07 07:48:00
dokument Zarządzenie 32/2024 z dnia 5.03.2024r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych, nieużytków oraz gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Gminy Somonino. 2024-03-05 12:50:24
dokument Zarządzenie 31/2024 z dnia 26.02.2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie" 2024-02-29 15:22:28
dokument Zarządzenie 30/2024 z dnia 22.02.2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok. 2024-03-06 14:57:20
dokument Zarządzenie 29/2024 z dnia 20.02.2024r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do najmu i użyczenia. 2024-02-21 15:32:48
dokument Zarządzenie 28/2024 z dnia 14.02.2024r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność gminy Somonino 2024-02-21 15:42:37
dokument Zarządzenie nr 27/2024 r. z dnia 09.02.2024 r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023-2025" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego. 2024-02-09 12:20:11
dokument Zarządzenie nr 26/2024 z dnia 06.02.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2024 z dnia 01.02.2024r. 2024-02-06 15:08:53
dokument Zarządzenie 25/2024 z dnia 01.02.2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remont budynku dawnej szkoły w Siarkowej Hucie". 2024-02-01 14:32:15
dokument Zarządzenie 24A/2024 z dnia 31.01.2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok. 2024-02-19 11:40:13
dokument Zarządzenie 24/2024 z dnia 01.02.2024r. w rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora ,,Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023 - 2025". 2024-02-01 14:31:13
dokument Zarządzenie 23/2024 z dnia 30.01.2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2024 r. 2024-02-01 14:29:35
dokument Zarządzenie 22/2024 z dnia 29.01.2024r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok 2024-01-30 14:47:38
dokument Zarządzenie 21A/2024 z dnia 26.01.2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok 2024-02-09 13:30:39
dokument Zarządzenie 21/2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zasad wyodrębnienia dokumentacji księgowej oraz ewidencji księgowej w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Urzędzie Gminy Somonino 2024-01-30 14:45:56
dokument Zarządzenie 20/2024 z dnia 22.01.2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2024-01-22 15:40:05
dokument Zarządzenie 19/2024 z dnia 19.01.2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remont budynku gospodarczego w Piotrowie" 2024-01-22 15:34:19
dokument Zarządzenie 18/2024 z dnia 17.01.2024r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 2024-01-22 15:33:23
dokument Zarządzenie 17/2023 z dnia 17.01.2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok 2024-01-22 15:33:09
dokument Zarządzenie Nr 16 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją inwestycji pn.: ,, Budowa windy zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie". 2024-01-19 08:40:48
dokument Zarządzenie Nr 15 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją inwestycji pn.: ,, Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej oraz edukacja w Gminie Somonino '' 2024-01-19 08:37:52
dokument Zarządzenie Nr 14 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu '' 2024-01-19 08:34:21
dokument Zarządzenie Nr 13 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej (część ul. Na Os. Mestwina) w Somoninie 2024-01-19 08:30:20
dokument Zarządzenie Nr 12 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowej w Goręczynie ''. 2024-01-19 08:24:27
dokument Zarządzenie Nr 11/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ?Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ulicy św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie" 2024-01-19 08:18:44
dokument Zarządzenie Nr 10/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gnilny Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ?Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach". 2024-01-19 08:10:32
dokument Zarządzenie nr 9/2024 z dnia 16.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa windy zewnętrznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie" 2024-01-17 16:05:13
dokument Zarządzenie 8/2024 z dnia 12.01.2024r. w sprawie zasad rozliczania i kontroli dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2024-01-12 12:10:45
dokument Zarządzenie 7/2024 z dnia 12.01.2024r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2024-01-12 12:05:49
dokument Zarządzenie nr 6/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia planu naprawczego dla projektu grantowego "Wsparcie rodzin z popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2024-01-12 11:58:19
dokument Zarządzenie 5/2024 z dnia 11.01.2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie" 2024-01-11 15:04:56
dokument Zarządzenie 4/2024 z dnia 08.01.2024r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino - Połęczyno 2024-01-11 15:03:32
dokument Zarządzenie 3/2024 z dnia 5.01.2024r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r 2024-01-08 11:48:05
dokument Zarządzenie 2/2024 z dnia 04.01.2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Somonino w roku 2024" 2024-01-08 11:46:35
dokument Zarządzenie 1/2024 z dnia 04.01.2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym , prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2024 roku 2024-01-04 15:19:12