Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku 2024-02-22 14:49:34
dokument Zarządzenie 23/2024 z dnia 30.01.2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2024 r. 2024-01-31 11:13:12
dokument Zarządzenie 3/2024 z dnia 5.01.2024r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r 2024-01-08 11:49:39
dokument Zarządzenie 1/2024 z dnia 04.01.2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym , prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2024 roku 2024-01-04 15:20:26
dokument Zarządzenie Nr 106/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.09.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi . 2023-09-29 08:06:19
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2023r. 2023-02-01 10:58:59
dokument Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym w ponowionym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. 2022-03-29 23:21:41
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ponowionym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022r. 2022-03-28 12:11:25
dokument Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku 2022-02-16 11:12:47
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.10.2020 r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-10-23 14:18:13
dokument Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku 2020-02-28 12:05:12
dokument zarządzenie 92/2019 z dnia 10.10.2019r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-10 12:26:40
dokument Zarządzenie 46/2019 z dnia 04.06.2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019 r. w uzupełniającym, otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-06-04 15:21:32
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Somonino 42/2019 z dnia 24.05.2019r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego, otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 2019-05-24 13:35:20
dokument Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-07 14:36:06
dokument ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019r. w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-01-09 16:01:29
dokument otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku 2019-01-02 14:58:30
dokument Zarządzenie 80/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-09-28 14:00:07
dokument Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku 2018-02-22 13:28:08
dokument Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2018 rok 2018-01-16 15:22:07
dokument otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-01-16 15:21:31
dokument OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI 2017-11-13 10:05:23
dokument Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku 2017-03-08 16:18:44
dokument Nabór na członków Komisji Konkursowej przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert 2017-02-06 11:04:33
dokument otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2017-01-31 14:44:54
dokument rozporządzenie dotyczące nowych wzorów oferty, umowy i sprawozdania realizacji zadania publicznego. 2017-01-30 15:08:11
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. Program powszechnej nauki pływania ,,Umiem pływać" 2016-03-22 14:26:25
dokument Informacja Wójta Gminy Somonino o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku 2016-02-15 13:09:49
dokument Wójt Gminy Somonino zaprasza do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2016-01-11 14:13:37
dokument Wójt Gminy Somonino ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-01-04 10:56:47
dokument Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na budowę hospicjum stacjonarnego w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego w tym z Gminy Somonino. 2015-08-24 12:25:21
dokument Informacja o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Somonino w 2015 roku 2015-02-11 14:41:48
dokument Informacja o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Somonino w 2015 roku 2015-02-10 12:24:30
dokument Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - dokument stracił ważność 2015-01-14 16:36:16
dokument Nabór na kandydatów do Komisji Konkursowej 2015-01-13 21:44:05
dokument Ochrona i promocja zdrowia 2015-01-13 21:38:21