Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument S Z K O L E N I E - Protokół obwodowy 2024-06-05 14:29:29
dokument P R E Z E N T A C J A OKW 2024-06-05 14:28:39
dokument U C H W A Ł A NR 262/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-06-05 14:25:37
dokument I N F O R M A C J A o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego 2024-05-29 14:24:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 13 maja 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 1 2024-05-29 14:23:38
dokument I N F O R M A C J A Wójta Gminy Somonino dot. pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych 2024-05-22 15:58:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 22 maja 2024 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku 2024-05-22 15:47:40
dokument P O S T A N O W I E N I E NR 438/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-21 15:11:07
dokument P O S T A N O W I E N I E NR 435/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - załącznik od nr 170 do nr 183 2024-05-21 15:09:59
dokument I N F O R M A C J A Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 13 maja 2024 r. w celu powołania w gminie Somonino obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r. 2024-05-14 10:29:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Somonino z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-10 07:39:38
dokument I N F O R M A C J A o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-09 13:29:55
dokument I N F O R M A C J A o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-09 13:29:01
dokument I N F O R M A C J A Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-09 13:26:27
dokument I N F O R M A C J A o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat 2024-05-09 13:24:23
dokument P O S T A N O W I E N I E Nr 197/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Somonino na stałe obwody głosowania 2024-05-09 13:23:30
dokument I N F O R M A C J A KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 9 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-09 13:22:06
dokument Z G Ł O S Z E N I E kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. 2024-05-08 11:49:29
dokument P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2024-03-26 14:24:55