Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 26.05.2021 r. 2021-06-04 13:55:03
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.05.2021 r. 2021-06-04 13:51:30
dokument Zawiadomienie GDOŚ - DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.6 z dnia 29.04.2021 r. 2021-05-04 15:06:41
dokument Zawiadomienie GDOŚ - DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.34 z dnia 29.04.2021 r. 2021-05-04 15:03:59
dokument KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2021-04-23 12:23:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. 2021-04-23 10:18:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. 2021-04-07 09:49:42
dokument Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 30.03.2021 r. 2021-04-02 13:49:41
dokument Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2021 r. 2021-03-18 11:33:10
dokument Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO-420.76.2020.MŚB.4 z dnia 19.02.2021r. 2021-03-04 09:39:40
dokument Zawiadomienie GDOŚ nr DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.7 2021-02-09 15:17:07
dokument Zawiadomienie GDOŚ z dnia 20.01.2021 r. 2021-01-27 16:30:51
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2021-01-26 15:11:58
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.139 2021-01-08 15:06:35
dokument OBWIESZCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DOA.7111.335.2020.AFI 2020-12-02 16:51:38
dokument Obwieszczenie Wody Polskie GD-ZUZ-3-421-349-2019-AO 2020-11-17 08:42:39
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ.ZIL/420.42.2020.KMK.1 2020-10-13 08:56:54
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ.ZIL/420.38.2020.KMK.1 2020-10-13 08:45:40
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 24 września 2020 r. 2020-09-29 15:12:16
dokument Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 16.09.2020 r. 2020-09-21 13:04:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino z dnia 7 września 2020 r. 2020-09-08 15:30:51
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.132 2020-08-19 13:12:19
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.129 2020-08-07 08:26:01
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.126 2020-07-29 09:05:33
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.123 2020-07-24 15:32:30
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.120 2020-07-24 15:30:53
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.117 2020-07-10 13:32:29
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.114 2020-07-08 11:15:08
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.112 2020-07-08 11:11:59
dokument Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.349.2019.AO 2020-07-06 16:02:27
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.109 2020-07-06 15:57:27
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.104 2020-06-15 09:58:04
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.101 2020-06-15 09:55:31
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.96 2020-05-19 14:43:06
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.93 2020-04-15 10:56:57
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.90 2020-04-15 10:53:49
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.86 2020-04-15 10:50:51
dokument Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności 2020-04-07 15:46:49
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.77 2020-02-18 13:16:41
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.80 2020-02-18 13:11:16
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2020-02-18 12:27:38
dokument Obwieszczenie Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.704.2019.PSz 2020-01-24 13:23:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów plejstoceńskich na terenie ujęcia komunalnego w Goręczynie, zlokalizowanego na terenie dz. nr 119/1 obręb Goręczyno. 2019-12-03 15:01:43
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopot, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego".) 2019-10-28 11:01:56
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24.10.2019r. w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 2019-10-28 10:58:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr. 196/2, obręb Hopowo. 2019-10-07 13:59:54
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Somonino (obręby Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2019-09-23 08:00:03
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego - przystępuje do sporządzenia projektów uchwał tzw. antysmogowych 2019-05-27 14:45:08
dokument Zawiadomienie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy 2019-02-05 07:48:33
dokument budowa przystani żeglarskiej z plażą, kąpieliskiem,parkingami oraz niezbędną infrastrukturą, obr. Brodnica Dolna 2019-01-28 16:09:35
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-01-03 14:38:46
dokument Sejmik Województwa Pomorskiego zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 2018-07-09 10:20:06
dokument Ogłoszenie - "II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" 2017-08-02 15:47:28
dokument Ministerstwo Środowiska informuje, ze w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. 2016-07-13 13:55:19