Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie RDOŚ-Gd-W00.420.45.2023.MR.28 2024-04-11 09:42:56
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.683.2023.KG w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2024-02-23 09:31:21
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ-Gd-W00.420.45.2023.MR.22 budowie linii 400 RV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowa (CWO-GBL/GRU), 2024-02-22 14:53:49
dokument ZAWIADOMIENIE RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2023.MR/MC.25 budowie linii 400 kV Choczewo Gdańsk Przyjaźń (CWO - GDP) 2024-02-22 14:52:20
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2024-02-06 10:04:30
dokument Zawiadomienie GDOŚ nr. DOOŚ-WDŚZIL.420.31.2019.EK.MD.12 z dnia 12.01.2024 r. 2024-01-23 10:11:48
dokument Obwieszczenie ZW1.6140.1.2024.TG w sprawie wyłożenia projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Somonino na 2024 rok 2024-01-19 13:55:34
dokument Zawiadomienie ,,Budowa linii 400kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń (CWO - GDP)" 2023-12-29 09:47:49
dokument Obwieszczenie ,,Budowa linii 400kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń (CWO - GDP)" 2023-12-29 09:47:05
dokument Zawiadomienie ,,Budowa Iinii 400 kV Choczewo -nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (CWO- GBL/GRU)" 2023-12-29 09:42:18
dokument Obwieszczenie ,,Budowa Iinii 400 kV Choczewo --nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo (CWO- GBL/GRU)" 2023-12-29 09:36:26
dokument Zawiadomienie ,,II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM". 2023-12-29 08:44:56
dokument Informacja ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego GD.ZUZ.3.4210.829.2023.KN 2023-12-27 15:15:59
dokument Orzeczenie o jakości wody do spożycia - 27 miejsc 2023-12-27 15:14:28
dokument Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa linii 400 kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń 2023-11-24 14:01:50
dokument Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa linii 400 kV Choczewo - napięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziądz Węgrowo 2023-11-24 14:00:28
dokument Obwieszczenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2023-11-21 14:02:15
dokument Zawiadomienie dot. środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolej owych nr 201, 214, 229 i linii PKM". 2023-11-13 13:55:28
dokument Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny 2023-10-23 13:46:53
dokument Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W6d Polskich w Gdańsku informuje o wydaniu decyzji GD.RUZ.4210.272.2022.10.MM z dnia 18.08.2023r. 2023-08-23 14:14:32
dokument Orzeczenia o jakości wody do spożycia 2023-08-02 15:25:09
dokument Zawiadomienie dot. budowy linii 400kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń 2023-07-25 12:07:30
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych ... 2023-07-24 14:40:39
dokument Zawiadomienie dot. budowy linii 400kV Choczewo - Gdańsk Przyjaźń 2023-07-07 14:07:54
dokument Zawiadomienie dot. budowy linii 400 kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziąc Węgrowo 2023-06-26 13:35:05
dokument Decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2023-06-21 15:19:05
dokument Obwieszczenie - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje: 2023-03-21 12:16:31
dokument Ocena jakości wody 2023-01-20 11:18:42
dokument Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 10.01.2023r 2023-01-17 09:03:36
dokument Ogłoszenie Starosty Kartuskiego R.6540.5.2022.BO z dnia 3.01.2023r. 2023-01-10 09:36:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 2022-12-19 12:31:58
dokument Ocena jakości wody 2022-11-23 15:16:25
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Somonino na lata 2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029 2022-11-18 11:54:39
dokument Obwieszczenie z dnia 16.11.2022 w sprawie POŚ dla Gminy Somonino 2022-11-16 16:14:08
dokument Obwieszczenie R.6540.5.2022.BO 2022-11-08 11:51:33
dokument Obwieszczenie WP GD.RUZ.4210.259.15.2021.MM z dnia 25.10.2022 r. 2022-11-03 14:10:24
dokument Orzeczenia o jakości wody 2022-10-04 12:15:04
dokument Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOC.6320.49.2019.AL.6 z dnia 26.09.2022 r. 2022-10-03 13:58:16
dokument Obwieszczenie R.6530.15.2020.BO z dnia 15.09.2022r. 2022-09-19 12:06:26
dokument Zawiadomienie DOOŚ - WDŚZIL.420.18.2020.MKW.66 z dnia 29.08.2022r 2022-08-31 12:34:54
dokument Zawiadomienie DOOŚ - WDŚZIL.420.18.2020.MKW.64 z dnia 10.08.2022r. 2022-08-17 11:29:11
dokument Obwieszczenie GD.RUZ.4210.259.11.2021.MM z dnia 12.07.2022r. 2022-07-19 11:45:25
dokument Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego z dnia 29 czerwca 2022 r. 2022-07-04 09:33:30
dokument Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.53 z dnia 28.06.2022 r. 2022-06-30 10:28:50
dokument Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.48 z dnia 28.06.2022 r. 2022-06-30 10:27:39
dokument Obwieszczenie GD.RUZ.4210.259.8.2021.MM z dnia 06.06.2022r. 2022-06-10 13:07:43
dokument Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.49 z dnia 22.04.2022 r. 2022-04-27 11:31:02
dokument Obwieszczenie WI-II.7840.1.12.2022.WJ z dnia 21.04.2022r. 2022-04-22 13:47:59
dokument Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.47 z dnia 08.04.2022 r. 2022-04-12 10:36:36
dokument Obwieszczenie GD.RUZ.4210.259.3.2021.MM z dnia 15.02.2022r. 2022-02-18 10:05:37
dokument Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.43 z dnia 27.01.2022 r. 2022-02-03 13:41:53
dokument Ocena jakości wody 2022-01-18 12:53:25
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z dnia 20.12.2021r. 2022-01-11 13:45:41
dokument Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.41 z dnia 15.12.2021 r. 2021-12-20 13:10:05
dokument Obwieszczenie GINB DOA.7110.109.2021.KBA z dnia 26.11.2021 r. 2021-12-03 11:31:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.7840.1.109.2020.SJ z dnia 23.11.2021 r. 2021-11-26 12:59:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.7840.1.109.2020.SJ z dnia 28.10.2021 r. 2021-11-04 13:25:07
dokument Obwieszczenie GINB DOA.7110.109.2021.KBA z dnia 26.10.2021 r. 2021-10-29 14:24:45
dokument Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020 z dnia 12.10.2021 r. 2021-10-19 09:58:39
dokument Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.39 z dnia 26.08.2021 r. 2021-09-03 10:32:05
dokument Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.14 z dnia 26.07.2021 r. 2021-07-29 15:02:07
dokument Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.13 z dnia 26.07.2021 r. 2021-07-29 15:00:59
dokument Ocena jakości wody do spożycia z dnia 07.06.2021 - Somonino. 2021-07-28 08:05:32
dokument Ocena jakości wody do spożycia z dnia 07.06.2021 - Goręczyno. 2021-07-28 08:04:34
dokument Ocena jakości wody do spożycia z dnia 07.06.2021 - Wyczechowo. 2021-07-28 08:03:46
dokument Ocena jakości wody do spożycia z dnia 07.06.2021 - Połęczyno. 2021-07-28 08:02:37
dokument Obwieszczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego DOA.7110.109.2021.KBA z dnia 23.07.2021 2021-07-28 07:56:21
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego WI-II.7840.1.109.2020.SJ z dnia 19.07.2021 r. 2021-07-21 00:12:15
dokument Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku z dnia 26.05.2021 r. 2021-06-04 13:55:03
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.05.2021 r. 2021-06-04 13:51:30
dokument Zawiadomienie GDOŚ - DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.6 z dnia 29.04.2021 r. 2021-05-04 15:06:41
dokument Zawiadomienie GDOŚ - DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.34 z dnia 29.04.2021 r. 2021-05-04 15:03:59
dokument KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2021-04-23 12:23:39
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. 2021-04-23 10:18:55
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. 2021-04-07 09:49:42
dokument Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 30.03.2021 r. 2021-04-02 13:49:41
dokument Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2021 r. 2021-03-18 11:33:10
dokument Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO-420.76.2020.MŚB.4 z dnia 19.02.2021r. 2021-03-04 09:39:40
dokument Zawiadomienie GDOŚ nr DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.7 2021-02-09 15:17:07
dokument Zawiadomienie GDOŚ z dnia 20.01.2021 r. 2021-01-27 16:30:51
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2021-01-26 15:11:58
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.139 2021-01-08 15:06:35
dokument OBWIESZCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO DOA.7111.335.2020.AFI 2020-12-02 16:51:38
dokument Obwieszczenie Wody Polskie GD-ZUZ-3-421-349-2019-AO 2020-11-17 08:42:39
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ.ZIL/420.42.2020.KMK.1 2020-10-13 08:56:54
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ.ZIL/420.38.2020.KMK.1 2020-10-13 08:45:40
dokument OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 24 września 2020 r. 2020-09-29 15:12:16
dokument Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 16.09.2020 r. 2020-09-21 13:04:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino z dnia 7 września 2020 r. 2020-09-08 15:30:51
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.132 2020-08-19 13:12:19
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.129 2020-08-07 08:26:01
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.126 2020-07-29 09:05:33
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.123 2020-07-24 15:32:30
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.120 2020-07-24 15:30:53
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.117 2020-07-10 13:32:29
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.114 2020-07-08 11:15:08
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.112 2020-07-08 11:11:59
dokument Zawiadomienie PGW Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.349.2019.AO 2020-07-06 16:02:27
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.109 2020-07-06 15:57:27
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.104 2020-06-15 09:58:04
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.101 2020-06-15 09:55:31
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.96 2020-05-19 14:43:06
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.93 2020-04-15 10:56:57
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.90 2020-04-15 10:53:49
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.86 2020-04-15 10:50:51
dokument Orzeczenie o jakości wody do spożycia w punkcie zgodności 2020-04-07 15:46:49
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.77 2020-02-18 13:16:41
dokument Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.76.2018.JP.80 2020-02-18 13:11:16
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2020-02-18 12:27:38
dokument Obwieszczenie Wody Polskie nr GD.ZUZ.3.421.704.2019.PSz 2020-01-24 13:23:59
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów plejstoceńskich na terenie ujęcia komunalnego w Goręczynie, zlokalizowanego na terenie dz. nr 119/1 obręb Goręczyno. 2019-12-03 15:01:43
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o udziale społeczeństwa w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopot, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. ,,uchwała antysmogowa dla województwa pomorskiego".) 2019-10-28 11:01:56
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 24.10.2019r. w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii. 2019-10-28 10:58:11
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr. 196/2, obręb Hopowo. 2019-10-07 13:59:54
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Somonino (obręby Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 2019-09-23 08:00:03
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego - przystępuje do sporządzenia projektów uchwał tzw. antysmogowych 2019-05-27 14:45:08
dokument Zawiadomienie dot. wyłożenia do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Gminy 2019-02-05 07:48:33
dokument budowa przystani żeglarskiej z plażą, kąpieliskiem,parkingami oraz niezbędną infrastrukturą, obr. Brodnica Dolna 2019-01-28 16:09:35
dokument Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-01-03 14:38:46
dokument Sejmik Województwa Pomorskiego zawiadamia, że przystępuje do opracowania projektów Programów ochrony środowiska przed hałasem na lata 2019-2023 2018-07-09 10:20:06
dokument Ogłoszenie - "II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201,214, 229 i linii PKM" 2017-08-02 15:47:28
dokument Ministerstwo Środowiska informuje, ze w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. 2016-07-13 13:55:19