Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2019 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZW1.6733.1.18.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 158/6, 158/7, 139 i 129 obręb Połęczyno, gmina Somonino, na wniosek: Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego sp. z o.o. w Sławkach. 2020-01-24 11:16:32
dokument ZW1.6733.1.16.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej o długości ok. 120 m wraz z przyłączami, na działkach nr ew. 9/4, 18/1, 531/4, obręb Ostrzyce, gmina Somonino. 2020-01-07 10:07:29
dokument ZW1.6733.1.20.2019.AP Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 160/63 mm na działce nr 473/1 w obrębie ewidencyjnym Skrzeszewo w Gminie Żukowo i na działkach nr 149/4,308,157/3,158/5,23,20,19/1,18/5,18/2,18/8,18/11,18/10,2,15,36/1,41,160/11,281/33,14,8/4,12,11,26/3,306/78,305,21,1/101,1/102,1/103,1/98,3,4,5,7 w obrębie ewidencyjnym Borcz w Gminie Somonino. 2019-12-24 08:22:41
dokument ZW1.6733.1.19.2019.AP Budowa technologicznej sieci wodociągowej służącej do nawodnienia boiska na działkach nr ew. 55/11, 55/36, 56/1, 55/2, 234/1, 53 i 52 obręb Goręczyno. 2019-12-04 14:29:36
dokument ZW1.6733.1.17.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 35, 58/3, 58/14 i 73 obręb Ramleje. 2019-11-14 15:10:54
dokument ZW1.6733.1.16.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ew. 9/4 i 18/1 obręb Ostrzyce. 2019-11-14 15:04:11
dokument ZW1.6733.1.15.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 97/9, 97/4, 104/2 i 105 obręb Egiertowo. 2019-11-14 15:02:48
dokument ZW1.6733.1.14.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 49/15 i 49/21 obręb Egiertowo,gmina Somonino. 2019-11-08 09:58:57
dokument ZW1.6733.1.13.2019.AP rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 2848/6, 51/2, 53, 20/10, 20/16, 20/27, 20/34, 17/5, 17/25, 17/20, 20/47, 20/49, 20/46, 20/44, 20/37 obręb Egiertowo, gmina Somonino. 2019-09-09 12:12:12
dokument ZW1.6733.1.12.2019.AP budowa drogi i ścieżki pieszej na działce nr 222/10 obręb Goręczyno i działce nr 128/7 obręb Rąty, gmina Somonino. 2019-09-09 12:00:30
dokument ZW1.6733.1.11.2019.AP rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłączy na działkach nr ew. 284/17, 284/13, 284/18, 284/19, 284/20, 160, 287/5, 287/4, 284/14, 287/3, 287/2, 284/15, 284/16, 284/8, 284/7, 162/6, 162/1, 162/2, 162/5, 162/3, 162/4, 162/7 obręb Połęczyno 2019-08-14 16:09:13
dokument ZW1.6733.1.10.2019.AP budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach nr ew. 37/1, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 38/1, 67/4, 68/1, 69/4, 70/2, 115/1, 115/2 obręb Starkowa Huta. 2019-07-25 13:16:55
dokument ZW1.6733.1.09.2019.AP budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci napowietrznej nn-0,4kV oraz przebudowa sieci napowietrznej SN-15kV na działkach nr 152, 188, 191 obręb Ramleje. 2019-07-08 15:19:33
dokument ZW1.6733.1.08.2019.AP budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, sieci napowietrznej nn-0,4kV oraz przebudowa sieci napowietrznej SN-15kV na działkach nr 67, 68, 69/9 obręb Ramleje. 2019-07-08 15:15:16
dokument ZW1.6733.1.07.2019.AP budowa linii kablowej nn-0,4kV na działkach nr 45, 49/9, 49/10, 49/11, 49/12, 49/13, 49/14, 49/15 obręb Egiertowo. 2019-07-08 15:10:46
dokument ZW1.6733.1.06.2019.AP budowa linii kablowej nn-04kVwraz z złączami energetycznymi, obręb Rybaki 2019-06-10 14:47:08
dokument BP.6733.02.2019.AP 2019-06-04 15:08:02
dokument ZW1.6733.1.05.2019.AP rozbudowa sieci wodociągowej, obręb Borcz 2019-05-31 12:48:53
dokument ZW1.6733.1.04.2019.AP budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, obręb Sławki 2019-05-31 12:47:50
dokument BP.6733.03.2019.AP budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nN, linii kablowej SN, przebudowie linii napowietrznej SN, budowie linii kablowej nN wraz z łączami kablowymi 2019-04-13 13:36:38
dokument BP.6733.01.2019.AP budowa linii elektroenergetycznych nN 0,4kV i SN 15kV 2019-02-25 14:47:53