Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2017 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 144/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-01-26 13:58:17
dokument 143/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach OSP na terenie gminy Somonino 2018-01-08 14:34:08
dokument 142/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-01-05 13:43:21
dokument 141/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-01-05 13:42:51
dokument 140/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-01-05 13:42:27
dokument 139/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-01-05 13:41:56
dokument 138/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-01-05 13:41:10
dokument 137/2017 z dnia 29.12.2017r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino 2017-12-29 13:36:03
dokument 136/2017 z dnia 27.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-01-05 10:30:34
dokument 135/2017 z dnia 21.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-29 13:34:26
dokument 134/2017 z dnia 14.12.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2017 rok 2017-12-29 13:33:10
dokument 133/2017 z dnia 14.12.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-12-29 13:43:06
dokument 132/2017 z dnia 13.12.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. "Pełni kompetencji!" - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino 2018-01-05 13:56:14
dokument 131/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla zadania inwestycyjnego, pn.: ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino". 2018-01-05 10:14:52
dokument 130/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Somoninie 2017-12-06 18:04:14
dokument 129/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji I Uczestnictwa w Projekcie, Nr wniosku RPPM.03.01.00-22-0014/16, pt. ,,Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino!" - miejsca w przedszkolach, dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji realizowanego w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-12-29 14:24:12
dokument 128/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-01-05 12:53:30
dokument 127/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2018-01-05 12:52:19
dokument 126/2017 z dnia 28.11.2017r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Somonino 2018-01-05 09:48:48
dokument 125/2017 z dnia 28.11.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Gminnego Przedszkola w Goręczynie 2018-01-05 09:28:53
dokument 124/2017 z dnia 28.11.2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Dyrektora Szkoły im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie oraz udzielenia pełnomocnictwa 2018-01-05 09:26:33
dokument 123/2017 z dnia 17.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino" 2017-11-21 15:58:47
dokument 122/2017 z dnia 15.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa drogi Somonino- Goręczyno". 2017-11-17 11:40:57
dokument 121/2017 z dnia 15.11.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-28 16:29:27
dokument 120/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowy 2017/2018" 2017-11-17 11:39:52
dokument 119/2017 z dnia 10.11.2017r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-10 12:26:03
dokument 118/2017 z dnia 09.11.2017r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2017-11-13 16:34:09
dokument 117/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-11-10 12:44:35
dokument 116/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu dokumentów i materiałów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Gminy Somonino. 2017-11-09 16:45:27
dokument 115/2017 z dnia 03.11.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino" 2017-11-09 16:44:09
dokument 114/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2017/2018". 2017-11-02 15:10:41
dokument 113/2017 z dnia 31.10.2017r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2017 rok 2017-11-07 15:17:14
dokument 112/2017 z dnia 30.10.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2017-10-30 13:43:25
dokument 111/2017 z dnia 27.10.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-28 16:28:43
dokument 110/2017 z dnia 20.10.2017r. w sprawie zatwierdzenia ,,Planu i zasad zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych w sezonie zimowym na terenie Gminy Somonino". 2017-10-27 07:45:10
dokument 109/2017 z dnia 19.10.2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-10-19 14:43:00
dokument 108/2017 z dnia 17.10.2017r. w sprawie miany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-28 16:25:29
dokument 107/2017 z dnia 5.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Dostawa oleju opałowego dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino". 2017-10-17 14:25:17
dokument 106/2017 z dnia 5.10.2017r. w sprawie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy Somonino 2017-10-06 14:20:10
dokument 105/2017 z dnia 03.10.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2017-11-28 16:22:26
dokument 104/2017 z dnia 03.10.2017r. w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości. 2017-10-09 12:47:15
dokument 103/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2017-10-03 16:13:30
dokument 102/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2017-10-03 16:12:57
dokument 101/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2017-10-03 16:12:33
dokument 100/2017 z dnia 29.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu 2017-10-03 16:11:50
dokument 99/2017 z dnia 28.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-28 16:14:30
dokument 97/2017 z dnia 14.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-19 17:17:20
dokument 96/2017 z dnia 05.09.2017r. uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Somonino oraz jednostki organizacyjne gminy. 2017-09-12 16:34:17
dokument 95/2017 z dnia 05.09.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienie publicznego na: - budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno 2017-09-07 13:37:12
dokument 94/2017 z dnia 5.09.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. 2017-09-06 14:08:19
dokument 93a/2017 z dnia 1.09.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Somonino. 2017-10-04 12:13:23
dokument 93/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie dostosowania planów finansowych na 2017 rok zespołów szkół do nowego ustroju szkolnego 2017-09-06 14:06:15
dokument 92/2017 z dnia 01.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-09-11 16:14:58
dokument 91/2017 z dnia 28.08.2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2018 2017-09-06 14:00:57
dokument 90/2017 z dnia 28.08.2017r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2018 2017-09-06 13:58:37
dokument 89/2017 z dnia 25.08.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. ,,Pełni kompetencji!" - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino. 2017-10-11 08:32:59
dokument 88/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Rąty - Koszowatka" 2017-08-24 16:33:24
dokument 87/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości 2017-08-24 16:31:58
dokument 86/2017 z dnia 21.08.2017r. w sprawie powołania komisji do roztrzygnięcia zapytania ofertowego pn.,,Opracowanie projektu, wykonanie, dostawa i montaż znaku promocyjno-informacyjnego Gminy Somonino, tzw. ,,witacza"." 2017-08-22 16:19:00
dokument 85/2017 z dnia 18.08.2017r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-28 13:07:30
dokument 84/2017 z dnia 14.08.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przprowadzenia postępowań o udzielnie zamówień publicznych na dostawę artykułów i produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie 2017-08-22 16:16:31
dokument 83/2017 z dnia 11.08.2017r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018 2017-08-22 16:14:44
dokument 82/2017 z dnia 09.08.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prowadzenie zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Somonino, prowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach Gminy Somonino. 2017-08-22 16:13:13
dokument 81/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie wprowadzenia procecury przeprowadzenia kontroli podatkowej 2017-08-09 22:06:28
dokument 80/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie określenia procedury kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Somonino 2017-08-09 22:04:20
dokument 79/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy w Somoninie dokonujących czynności konkrolnych 2017-08-09 13:21:56
dokument 78/2017 z dnia 7.08.2017r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2017-08-22 16:10:41
dokument 77/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wiloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2017 roku 2017-08-28 13:40:29
dokument 76/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 roku. 2017-08-28 13:39:28
dokument 75/2017 z dnia 07.08.2017r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności przekształcenia Zespołu Szkół w Somoninie w Szkołę Podstawową w Somoninie i Zespołu Szkół w Goręczynie w Szkołę Podstawową w Goręczynie 2017-08-09 21:50:36
dokument 74/2017 z dnia 25.07.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-08-09 21:57:16
dokument 73/2017 z dnia 29.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-07-07 14:29:45
dokument 72/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji administracyjnych. 2017-06-28 15:35:37
dokument 71/2017 z dnia 26.06.2017r. w sprawie powołania Komisji 2017-06-28 15:34:26
dokument 70/2017 z dnia 23.06.2017r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Somonino 2017-06-26 13:36:23
dokument 69/2017 z dnia 23.06.2017r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Somonino 2017-06-26 13:34:41
dokument 68/2017 z dnia 14.06.2017r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie 2017-08-22 16:57:16
dokument 67/2017 z dnia 14.06.2017r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Modernizacja systemu oświetlenie na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania". 2017-06-22 14:36:51
dokument 66/2017 z dnia 14.06.2017r. w spawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2017-06-21 16:12:01
dokument 65/2017 z dnia 14.06.2016r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: modernizację drogi transportu rolnego Rąty - Koszowatka 2017-06-22 14:32:58
dokument 64/2017 z dnia 14.06.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-06-26 13:37:07
dokument 63/2017 z dnia 13.06.2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół w Goręczynie Pani Kamili Plichta ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-06-16 12:33:14
dokument 62/2017 z dnia 13.06.2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół w Goręczynie Pana Andrzeja Popiel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-06-16 12:31:04
dokument 61/2017 z dnia 13.06.2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. świętego Franciszka z Asyżu w Egiertowie Pani Martyny Gizela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-06-16 12:29:02
dokument 60/2017 z dnia 12.06.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2016 Wójta Gminy Somonino z dnia 7.03.2016r. 2017-06-12 14:28:11
dokument 59/2017 z dnia 12.06.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 102/2016 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 listopada 2016 roku 2017-06-12 14:27:02
dokument 58/2017 z dnia 02.06.2017r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacja projekru pn.: ,,Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi". 2017-06-06 17:06:14
dokument 57/2017 z dnia 02.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino". 2017-06-06 17:03:50
dokument 56/2017 z dnia 2.06.2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji administracyjnych. 2017-06-02 14:36:43
dokument 55/2017 z dnia 01.06.2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę kasową oraz gospodarkę drukami ścisłego zarachowania 2017-06-07 14:47:19
dokument 54/2017 z dnia 01.06.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Goręczynie 2017-06-07 14:45:53
dokument 53/2017 z dnia 1.06.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiech w Borczu 2017-06-07 14:44:56
dokument 52/2017 z dnia 1.06.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. świętego Franciszka z Asyżu 2017-06-07 14:43:59
dokument 51/2017 z dnia 1.06.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczyno 2017-06-07 14:41:22
dokument 50/2017 z dnia 1.06.2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 2017-06-07 14:40:14
dokument 49/2017 z dnia 30.05.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-06-08 17:06:08
dokument 48/2017 z dnia 24.05.2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w zakresie gospodarki majątkiem trwałym 2017-06-07 14:49:26
dokument 47/2017 z dnia 24.05.2017r. w sprawie powołania Komisji Przetragowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino. 2017-05-25 16:12:59
dokument 46/2017 z dnia 22.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Goręczynie 2017-05-23 14:13:26
dokument 45/2017 z dnia 22.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu. 2017-05-23 14:12:18
dokument 44/2017 z dnia 22.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. świętego Franciszka z Asyżu 2017-05-23 14:11:04
dokument 43/2017 z dnia 22.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie 2017-05-23 14:10:00
dokument 42/2017 z dnia 22.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 2017-05-23 14:07:44
dokument 41/2017 z dnia 17.05.2017r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji administracyjnych. 2017-05-22 12:40:06
dokument 40/2017 z dnia 17.05.2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących i wprowadzających instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych 2017-06-16 12:27:28
dokument 39/2017 z dnia 12.05.2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkurs plastycznego ,,Somonino Eko Gminą" 2017-05-16 15:15:29
dokument 38/2017 z dnia 12.05.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-05-22 13:39:24
dokument 37/2017 z dnia 08.05.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2017-05-09 15:39:52
dokument 36/2017 z dnia 27.04.2017r. w sprawie woli bezpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych. 2017-04-28 13:18:39
dokument 35/2017 z dnia 25.04.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-05-04 15:36:20
dokument 34/2017 z dnia 19.04.2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2017-04-19 13:44:48
dokument 33/2017 z dnia 11.04.2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 2017-04-13 09:39:40
dokument 32/2017 z dnia 11.04.2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. 2017-04-13 09:38:21
dokument 30/2017 z dnia 10.04.2017r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2017-04-10 15:41:01
dokument 29/2017 z dnia 10.04.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-04-18 13:44:53
dokument 28/2017 z dnia 31.03.2017r. zmieniające zarządzenie nr 119/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz innych materiałów do realizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Somonino. 2017-04-05 16:24:05
dokument 27/2017 z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-04-06 15:36:10
dokument 26/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu plastycznego ,,Somonino Eko Gminą" 2017-04-05 16:21:10
dokument 25/2017 z dnia 29.03.2017r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznyc przedszkolach i publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2017 rok 2017-04-13 14:26:37
dokument 24/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2017-03-22 08:36:43
dokument 23/2017 z dnia 20.03.2017r. w sprawie Regulaminu Zakłądowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy w Somoninie. 2017-03-20 12:07:34
dokument 22/2017 z dnia 17.03.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. 2017-03-29 11:34:55
dokument 21/2017 z dnia 14.03.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-03-22 08:42:28
dokument 20/2017 z dnia 10.03.2017 w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Somoninie 2017-03-10 14:09:31
dokument 19/2017 z dnia 27.02.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych. 2017-03-10 14:07:45
dokument 18/2017 z dnia 23.02.2017r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół, zespołów szkół i przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Somonino. 2017-03-13 13:24:49
dokument 17/2017 z dnia 23.02.2017r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem hali sportowej w Borczu. 2017-03-09 13:52:57
dokument 16/2017 z dnia 22.02.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-03-09 13:51:42
dokument 15/2017 z dnia 07.02.2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Somonino 2017-02-21 15:13:09
dokument 14/2017 z dnia 7.02.2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, Nr wniosku RPPM.03.02.01-22-0067/15, nr umowy o dofinansowanie: pt. ,,Pełni kompetencji!" - realizaja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino realizowanego w ramach Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej wspólfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2017-03-13 13:37:43
dokument 13/2017 z dnia 7.02.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-02-14 12:20:36
dokument 12/2017 z dnia 02.02.2017r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Społecznej 2017-03-13 13:22:33
dokument 11/2017 z dnia 02.02.2017r. w sprawie powołania Komisji 2017-02-08 17:56:57
dokument 10/2017 z dnia 1.02.2017r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,, Przedszkolaki z naszej paki w Gminieni Somonino" - miejsca w przedszkolach, dodatkowe zajęcia i nauczyciele pełni kompetencji. 2017-02-21 15:10:33
dokument 9/2017 z dnia 01.02.2017r. w sprawie upoważnień do podpisywania pism i decyzji administracyjnych 2017-03-13 13:20:10
dokument 8/2017 z dnia 31.01.2017r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Somonino 2017-02-03 10:29:54
dokument 7/2017 z dnia 31.01.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2017-01-31 15:26:15
dokument zarz 6/2017 z dnia 25.01.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-01-31 15:22:09
dokument zarz 5/2017z dnia 25.01.2017r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolu oraz niepublicznym punkcie przedszkolnym działającym na terenie Gminy Somonino za 2016 rok 2017-01-30 09:30:23
dokument zarz 4/2017 z dnia 3.01.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2017-01-27 13:42:00
dokument zarz 3/2017 z dnia 3.01.2017r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznym przedszkolu działającym na terenie Gminy Somonino na 2017 rok 2017-01-17 14:51:18
dokument zarz 2/2017 z dnia 02.01.2017r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych 2017-01-17 14:49:52
dokument zarz1/2017 z dnia 01.01.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok 2017-01-17 14:49:17