Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2019 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE nr 134 / 2019 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2019 rok w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów 2020-02-27 15:44:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/2019 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2020-02-27 15:42:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/2019 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2020-02-27 15:41:54
dokument 131/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-01-10 10:18:47
dokument 130/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-01-10 10:07:32
dokument 129/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-01-10 10:01:42
dokument 128/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-01-10 09:57:58
dokument 127/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-01-10 09:55:21
dokument 126/2019 z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2020-01-10 09:52:16
dokument 125/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach 2020-01-07 01:12:31
dokument 124/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2020-01-07 01:10:11
dokument 123/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonio 2020-01-07 01:08:05
dokument 122/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Somonino 2020-01-07 01:05:57
dokument 121/2019 z dnia 17.12.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino w 2020 roku". 2019-12-19 10:42:22
dokument 120/2019 z dnia 13.12.2019r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Somonino. 2019-12-23 14:52:37
dokument 119/2019 z dnia 13.12.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goręczyno". 2019-12-13 13:12:24
dokument 118/2019 z dnia 13.12.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,,Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Rybakach". 2019-12-13 13:10:40
dokument 117/2019 z dnia 10.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-12-19 13:32:45
dokument 116/2019 z dnia 29.11.2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujących w Urzędzie Gminy Somonino. 2019-12-04 14:18:21
dokument 115/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-12-06 12:59:14
dokument 114/2019 z dnia 22.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa i montaż mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Gminy Przywidz 2019-11-26 13:50:33
dokument 113/2019 z dnia 21.11.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-11-28 15:13:54
dokument 112/2019 z dnia 20.11.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,,Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Hopowo wraz z budową kanalizacji deszczowej". 2019-11-22 11:23:33
dokument 111/2019 z dnia 19.11.2019 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,,Budowa drogi gminnej relacji Somonino-Goręczyno-część 2 etapy I-III". 2019-11-22 11:21:53
dokument 110/2019 z dnia 19.11.2019r. w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 19.11.2019r. 2019-11-25 14:53:48
dokument 109/2019 z dnia 19.11.2019r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie 2019-11-20 08:13:18
dokument 108/2019 z dnia 19.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2019/2020" 2019-11-19 15:22:27
dokument 107/2019 z dnia 19.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Adaptacja części pomieszczeń szkoły podstawowej w Somoninie na potrzeby GOPS" 2019-11-19 15:20:22
dokument 106/2019 z dnia 13.11.2019r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2020 2019-11-15 08:48:17
dokument 105/2019 z dnia 13.11.2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020-2035 2019-11-14 11:50:38
dokument 104/2019 z dnia 06.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Na podstawie rozdziału III § 10 ust.1,2.3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. 2019-11-07 15:12:06
dokument 103/2019 z dnia 06.11.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-11-19 12:01:05
dokument 102/2019 z dnia 06.11.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-11-06 14:30:16
dokument 101/2019 z dnia 30.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu Na podstawie rozdziału III § 10 ust.1,2.3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. 2019-10-31 11:24:42
dokument 100/2019 z dnia 29.10.2019r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino 2019-10-29 10:01:21
dokument 99/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-10-28 15:19:36
dokument 98/2019 z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-11-06 14:47:15
dokument 97/2019 z dnia 25.10.2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Somonino. 2019-10-25 09:06:08
dokument 96/2019 z dnia 25.10.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2019/2020" 2019-10-25 09:04:48
dokument 95/2019 z dnia 17.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-10-28 11:40:23
dokument 94/2019 z dnia 16.10.2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-10-17 08:41:36
dokument 93/2019 z dnia 10.10.2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13.10.2019r. 2019-10-24 09:00:11
dokument 92/2019 z dnia 10.10.2019r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-10 12:25:29
dokument 91/2019 z dnia 10.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-10-22 09:04:18
dokument 90/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu na podstawie rozdziału III § 10 ust. 1,2,3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino Nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. 2019-10-02 12:15:49
dokument 89/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu na podstawie rozdziału III § 10 ust. 1,2,3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino Nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. 2019-10-02 12:14:55
dokument 88/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu na podstawie rozdziału III § 10 ust. 1,2,3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino Nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. 2019-10-02 12:14:17
dokument 87/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu na podstawie rozdziału III § 10 ust. 1,2,3 Instrukcji Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Somonino Nr 48/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w jednostkach obsługiwanych. 2019-10-02 12:13:06
dokument 86/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem Hali sportowej w Somoninie 2019-10-02 13:05:35
dokument 85/2019 z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-10-15 13:53:08
dokument 83/2019 z dnia 19.09.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-09-30 11:27:28
dokument 82/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa kotłowni gazowych w Somoninie" 2019-09-20 09:38:41
dokument 81/2019 z dnia 17.09.2019r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Hopowo wraz z budową kanalizacji deszczowej". 2019-09-20 09:35:17
dokument 80/2019 z dnia 04.09.2019r. w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego GBAM Star - 244 z OSP Kamela 2019-09-05 14:18:45
dokument 79/2019 z dnia 29.08.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-09-11 10:41:30
dokument 78/2019 z dnia 28.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Hopowo wraz z budową kanalizacji deszczowej" 2019-08-30 12:26:30
dokument 77/2019 z dnia 28.08.2019 - w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Socjalnej 2019-09-10 14:16:01
dokument 76/2019 z dnia 28.08.2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2019 rok 2019-09-10 14:17:49
dokument 75/2019 z dnia 23.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:-,,Budowę węzła integracyjnego w Somoninie" 2019-08-26 12:59:55
dokument 74/2019 z dnia 22.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-08-22 15:24:17
dokument 73/2019 z dnia 22.08.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-08-22 14:54:37
dokument 72/2019 z dnia 21.08.2019r. w sprawie powołania komisji do spraw organizacji wyborów 2019-08-30 12:22:53
dokument 71/2019 z dnia 09.08.2019r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-08-12 10:45:41
dokument 70/2019 z dnia 09.08.2019r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2019 roku 2019-08-12 10:43:26
dokument 69/2019 z dnia 08.08.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-08-19 11:36:13
dokument 68/2019 z dnia 06.08.2019r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2019r. - ,,Wyprawka szkolna" 2019-08-07 14:27:51
dokument 67/2019 z dnia 30.07.2019r. w sprawie odwołania i powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie 2019-08-01 08:22:20
dokument 66/2019 z dnia 23.07.2019r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. 2019-07-23 13:53:39
dokument 65/2019 z dnia 22.07.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-08-02 12:32:21
dokument 64/2019 z dnia 22.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : ,,Dostawa artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla dzieci i młodzieży w SP w Somoninie i Goręczynie". 2019-07-23 09:48:24
dokument 63/2019 z dnia 17.07.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remont kuchni wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz wyposażeniem w sprzęt kuchenny w SP Egiertowo". 2019-07-17 09:59:29
dokument 62/2019 z dnia 08.07.2019r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących i wprowadzających Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 2019-07-11 15:03:41
dokument 61/2019 z dnia 08.07.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-07-22 09:54:20
dokument 60/2019 z dnia 08.07.2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz przeglądu i kontroli aktualności, kompletności i zgodności z przepisami prawa ewidencji, materiałów i dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Somonino. 2019-07-24 09:41:47
dokument 59/2019 z dnia 01.07.2019r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn: ,,Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno (Etap I-III)" 2019-07-04 09:16:51
dokument 58/2019 z dnia 01.07.2019r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zamówienia publicznego pn: "Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno - Część 1 etapu I-III" 2019-07-04 09:14:06
dokument 57/2019 z dnia 01.07.2019r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika GOPS w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2019-07-11 14:59:51
dokument 56/2019 z dnia 01.07.2019r. w sprawie upoważnienia pracownika GOPS w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego 2019-07-11 14:58:10
dokument 55/2019 z dnia 27.06.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-07-05 13:12:20
dokument 54/2019 z dnia 27.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - "Budowa kontenerowych kotłowni gazowych" 2019-06-28 13:28:08
dokument 53/2019 z dnia 25.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2019 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-06-28 13:27:00
dokument 52/2019 z dnia 25.06.2019r. w sprawie powołania Komisji 2019-06-28 13:25:57
dokument 51/2019 z dnia 24.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-06-28 13:25:13
dokument 50/2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: "EKO ENERGIA OD SOMONINA Aż PO PRZYWIDZ". współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu ze środków europejskiego 2019-06-28 13:24:13
dokument 49/2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego 2019-06-28 13:22:24
dokument 48/2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Ramłeje --Goręczyno 2019-06-28 13:20:20
dokument 47/2019 z dnia 17.06.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-28 13:18:05
dokument 46/2019 z dnia 04.05.2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019 r. w uzupełniającym, otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-06-04 15:22:23
dokument 45/2019 z dnia 31.05.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-10 14:55:53
dokument 44/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-05-28 14:11:52
dokument 43/2019 z dnia 24.05.2019r. w sprawie powołania Komisji 2019-05-28 14:10:41
dokument 42/2019 z dnia 24.05.2019r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego, otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019 2019-05-24 13:37:04
dokument 41/2019 z dnia 20.05.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-28 14:09:51
dokument 39/2019 z dnia 07.05.2019r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 roku 2019-05-09 12:49:23
dokument 38/2019 z dnia 30.04.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa kontenerowych kotłowni gazowych" 2019-05-10 13:30:26
dokument 37/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 2019-05-08 14:12:06
dokument 36/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2019 2019-05-08 14:03:06
dokument 35/2019 z dnia 29.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-09 12:47:41
dokument 34/2019 z dnia 19.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-08 13:59:47
dokument 33/2019 z dnia 18.04.2019 r. W sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Egiertowo" 2019-05-28 14:08:54
dokument 32/2019 z dnia 12.04.2019r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. wyborów i referendów 2019-05-08 13:58:44
dokument 31/2019 z dnia 12.04.2019r. w sprawie nabycia prawa własności działki nr 331/1 położonej w miejscowości Goręczyno, Gminie Somonino o pow. 211 m2 i działki nr 332/1 położonej w miejscowości Goręczyno, gminie Somonino o pow. 181 m2 2019-05-08 13:57:34
dokument 30/2019 z dnia 12.04.2019r. w sprawie nabycia prawa własności działki nr 330/1 położonej w miejscowości Goręczyno, Gminie Somonino o pow. 212 m2 2019-05-08 13:56:07
dokument 29/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Somoninie 2019-04-11 15:15:07
dokument 28/2019 z dnia 08.04.2019r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Somonino 2019-05-08 13:51:05
dokument 27/2019 z dnia 08.04.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-08 13:49:23
dokument 26/2019 z dnia 22. 03.2019 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego GBAM Star - 244 z OSP Goręczyno 2019-04-11 15:14:04
dokument 25/2019 z dnia 22.03.2019r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" 2019-04-11 15:12:34
dokument 24/2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji wyborów 2019-04-11 15:11:08
dokument 23/2019 z dnia 20.03.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-04-11 15:10:15
dokument 21/2019 z dnia 13.03.2019r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Somoninie 2019-04-11 15:07:51
dokument 20/2019 z dnia 07.03.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Budowa drogi Somonino - Goręczyno - część 2" 2019-04-11 15:05:32
dokument 18/2019 z dnia 04.03.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-04-11 15:03:03
dokument 17/2019 z dnia 26.02.2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2019-04-11 15:01:34
dokument 16/2019 z dnia 20.02.2019r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019-04-11 15:00:37
dokument 14/2019 z dnia 08.02.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-04-11 14:59:05
dokument 13/2019 z dnia 05.02.2019r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Somonino do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 13:46:46
dokument 12/2019 z dnia 05.02.2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Somonino do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 13:45:37
dokument 11/2019 z dnia 02.02.2019r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-15 13:44:33
dokument 10/2019 z dnia 28.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2019 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-02-15 13:43:06
dokument 9/2019 z dnia 25.01.2019r. w sprawie prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach OSP na terenie gminy Somonino. 2019-02-15 13:51:02
dokument 8/2019 z dnia 23.01.2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2019-02-15 13:41:29
dokument 7/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2019 2019-02-15 13:39:06
dokument 6/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: rozbudowe i modernizację systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino 2019-02-15 13:36:53
dokument 5/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie powołania komisji ds. uporządkowania i przyjęcia dokumentacji kadrowo - płacowej. 2019-02-15 13:34:29
dokument 4/2019 z dnia 09.01.2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w 2019 r. w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 2019-02-15 13:32:39
dokument 3/2019 z dnia 03.01.2019r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-04 12:23:05
dokument 2/2019 z dnia 3.01.2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-04 12:21:56
dokument 1/2019 z dnia 02.01.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2019. 2019-01-02 15:23:07