Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych SA, z dnia 31.08.2022 r., wydał w dniu 21.09.2023 r. decyzję nr 49z/2023/MH - o pozwoleniu na budowę 2024-02-20 10:17:38
dokument Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09 stycznia 2024 roku 2024-01-18 09:06:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Topolowej w Goręczynie wraz z budową parkingu, odwodnienia, kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego". 2023-12-08 14:08:59
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-29 14:54:41
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-10-10 08:17:34
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-10-10 08:14:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -ul. Topolowa 2023-09-20 12:07:39
dokument Wynik Przetargu - Piotrowo 2023-09-11 08:05:27
dokument Wynik Przetargu - Połęczyno 2023-09-04 15:08:01
dokument Wynik przetargu - Starkowa Huta 2023-09-01 14:09:00
dokument Wyniki przetargu - Piotrowo 2023-09-01 14:08:03
dokument OBWIESZCZENIE z dn. 22 sierpnia 2023 r. Wójta Gminy Somonino o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - ZW1 .6733.10.2023.AM 2023-08-23 14:18:37
dokument Informacja o wyniku II rokowań z dnia 16.08.2023r. 2023-08-18 13:45:23
dokument Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 30.06.2023r. 2023-07-11 11:48:25
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko -fragment wsi Egiertowo, Ostrzyce, Borcz 2023-07-04 13:23:02
dokument Informacja o wyniku rokowań z dnia 18.04.2023r. i przetargu z dnia 21.04.2023r. 2023-04-25 10:34:52
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-04-17 13:05:54
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2023-04-17 13:01:20
dokument Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości należących do Gminy Somonino położonych w Ramlejach z dnia 17.03.2023r. 2023-03-23 12:50:43
dokument Obwieszczenie Starosta Kartuski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: " Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rybaki" 2023-03-14 15:06:17
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Egiertowo 2023-02-14 13:27:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino skrzyżowanie ul. Ceramicznej i Kasztelańskiej 2022-12-30 13:20:19
dokument Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino skrzyżowanie ul. Ceramicznej i Kasztelańskiej 2022-12-30 13:12:47
dokument Informacja o dyskusjach publicznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamela i fragmentu wsi Połęczyno ul. Działkowa 2022-12-23 13:03:40
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 2022-12-20 09:03:26
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2022-12-20 08:58:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 13.12.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę inwestycji kolejowej 2022-12-15 13:54:42
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 13.12.2022r 2022-12-14 09:35:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 04.10.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 2022-10-06 14:32:54
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12.09.2022 r w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: " Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" 2022-09-14 12:38:18
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z dnia 30.08.2022 2022-08-30 13:21:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19.07.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.:"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" 2022-07-21 14:44:47
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 19.07.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.:"Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" 2022-07-21 10:19:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10.06.2022 r. w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego nr WI-III.746.1.8.2022.EB-g Dla inwestycji pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, gmina Somonino, obręb Sławki, dz.327/1 - teren kolejowy zamknięty. 2022-06-15 09:47:35
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 25.05.2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" 2022-05-31 10:29:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 17.05.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 15 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaplica 2022-05-18 10:54:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 17.05.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-05-18 10:50:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 26.04.2022r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino - szkoła i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2022-05-02 08:25:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14.04.2022 r. w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego nr WI-III.746.1.8.2022.OM-c 2022-04-22 13:17:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 1.03.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino - szkoła i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2022-03-03 11:25:02
dokument Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 21.01.2022 r. - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno" 2022-01-25 14:35:43
dokument Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 10.12.2021 r. - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1923G wraz z budową kładki dla rowerzystów w miejscowości Sławki - Goręczyno" 2021-12-15 12:02:36
dokument OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA 2015-04-20 11:31:19