Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2020 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 151/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia " Regulaminu udzielania zamówień publicznych" 2022-03-04 12:26:23
dokument ZARZĄDZENIE Nr 150/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wyodrębnienia dokumentacji księgowej oraz ewidencji księgowej w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w Urzędzie Gminy Somonino 2021-03-11 12:59:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 149/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych 2021-03-11 12:44:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 148/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2021-01-21 14:13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2021-01-18 13:45:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 147/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2021-01-08 14:36:16
dokument Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2021-01-08 14:34:40
dokument Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2021-01-08 14:33:18
dokument Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2021-01-08 14:31:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 143/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2021-01-08 14:29:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO Z DNIA 31 GRUDNIA 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2021-01-08 14:27:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-12-29 10:45:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 131/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.12.2020 r. w sprawie sprzedaży autobusu FORD - L4 TRANSIT z WTZ Somonino 2020-12-29 10:33:44
dokument Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino" 2020-12-28 10:21:42
dokument Zarządzenie Nr 139/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 1. ,,Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egiertowo" 2. ,,Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole w Starkowej Hucie wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę" 2020-12-28 10:14:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 138/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 18.12.2020 r. w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach 2020-12-22 15:16:55
dokument Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - zakres 1" 2020-12-22 15:05:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 133/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 15.12.2020 r. w sprawie powołania reprezentanta pracowników Urzędu Gminy Somonino, który w porozumieniu z pracodawcą dokona wyboru instytucji zarządzającej oszczędnościami gromadzonymi przez uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych 2020-12-22 14:23:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-12-22 14:12:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 135/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 2020-12-16 16:35:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 134/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 2020-12-16 16:18:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-12-09 12:59:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 127/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych 2020-12-07 15:46:16
dokument Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej w Somoninie - ul. Osiedlowa - etap 1" 2020-12-07 09:19:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 128/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym 2020-12-07 09:12:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-12-07 08:43:25
dokument ZARZĄDZENIE nr 117/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie nabycia prawa własności działki nr 657 położonej w obrębie ewidencyjnym Somonino w Gminie Somonino o pow. 1700 m2 2020-12-04 14:45:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 126/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności 2020-11-25 16:29:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 121/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.11.2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów gminnych oraz nieruchomości gminnych innych niż grunty rolne 2020-11-25 16:25:27
dokument Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" 2020-11-25 09:02:55
dokument Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Somonino 2020-11-24 15:02:41
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami" 2020-11-24 09:19:07
dokument Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Remont Zespołu Boisk Kompleksu ORLIK w Somoninie" 2020-11-23 16:40:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 120/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17.11.2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2020-11-23 15:18:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 10 listopada 2020 roku W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY SOMONINO NA LATA 2021-2035 2020-11-23 15:03:54
dokument ZARZĄDZENIE nr 114/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 09 listopada 2020 roku w sprawie nabycia prawa własności działki nr 35/8 położonej w miejscowości Egiertowo, gminie Somonino o pow. 132 m2 2020-11-23 14:49:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 81/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-11-23 14:43:58
dokument Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Somonino 2020-11-16 16:34:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 6 listopada 2020 roku W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO NA ROK 2021 2020-11-16 16:25:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-11-16 16:15:01
dokument Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.11.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Dostawa oleju opałowego dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2020/2021" 2020-11-16 16:10:05
dokument Zarządzenie Nr 115/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino 2020-11-10 15:22:32
dokument Zarządzenie Nr 113/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 listopada 2020 roku w sprawie czasowej zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy Somonino 2020-11-09 15:47:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy Somonino 2020-11-09 15:41:22
dokument Zarządzenie Nr 109/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.11.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino od 2 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku" 2020-11-09 15:21:08
dokument Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.11.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2020/2021" 2020-11-09 15:13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-11-09 15:03:21
dokument Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach 2020-11-03 15:24:13
dokument Zarządzenie Nr 105/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-11-03 15:00:27
dokument Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano" 2020-11-03 14:34:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 29 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2020-11-03 14:18:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 102/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 29 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2020-11-03 14:09:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 2020-10-28 08:46:07
dokument Zarządzenie Nr 99/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23 października 2020 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych oraz gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Gminy Somonino 2020-10-26 11:18:46
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 23 października 2020 roku w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2020 2020-10-26 10:02:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 12 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-10-26 09:23:02
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.10.2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" - część 2 - ,,Budowa węzła integracyjnego w Somoninie". 2020-10-22 17:15:01
dokument Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.10.2020 r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-10-21 16:36:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 95/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 20 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2020-10-21 16:20:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i członka rady sołeckiej w sołectwie Borcz 2020-10-21 16:05:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-10-19 15:42:23
dokument Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 23.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa kotłowni gazowej przy budynku Urzędu Gminy w Somoninie" oraz ,,Budowa kotłowni gazowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie" 2020-10-13 10:08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 października 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 90/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa drogi nr 168021G w Somoninie" 2020-10-09 09:32:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-10-09 09:20:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-10-09 09:15:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-10-09 09:12:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2020-10-09 09:04:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 85/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności 2020-10-09 08:58:47
dokument Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.10.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2020 - 2022" 2020-10-02 14:39:04
dokument Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.10.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa drogi nr 168021G w Somoninie" 2020-10-02 14:35:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-10-02 14:32:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 78A/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 09 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-25 10:51:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 09 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-25 10:30:39
dokument Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-09-17 10:26:43
dokument Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.09.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na grę planszową ,,Śmieć(i)MY" 2020-09-17 09:35:25
dokument Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.08.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Dostawa autobusu na potrzeby WTZ" 2020-09-14 13:19:45
dokument Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.08.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Remont zespołu boisk kompleksu sportowego ,,ORLIK" w Somoninie" 2020-09-14 12:01:27
dokument Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej nr 86/10 w Goręczynie 2020-09-11 09:56:22
dokument Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 września 2020 roku w sprawie woli bezpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach 40/16 oraz 40/38 położone w miejscowości Rąty 2020-09-11 09:50:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2021 rok 2020-09-11 09:30:41
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury bezpieczeństwa dotyczącej funkcjonowania Urzędu Gminy Somonino w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" 2020-09-10 14:58:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-02 16:21:12
dokument Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19". 2020-08-31 15:46:16
dokument Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury bezpieczeństwa dotyczącej funkcjonowania Urzędu Gminy Somonino w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii". 2020-08-31 15:45:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 68/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2020 roku. 2020-08-19 12:45:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2020 roku. 2020-08-18 15:32:34
dokument Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Roboty budowlane w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rybaki i Rąty" 2020-08-18 15:22:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-08-18 14:59:05
dokument Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.08.2020r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku dotyczącego zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka własnym środkiem transportu. 2020-08-05 11:14:46
dokument Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.07.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-08-01 22:32:28
dokument Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.07.2020r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie 2020-08-01 22:30:42
dokument Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Somonio z dnia 28.07.2020 r. w sprawie ustanowienia zasad obejmowania Patronatem Wójta Gminy Somonino 2020-07-28 17:21:18
dokument Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 23.07.2020 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 - ,,Wyprawka Szkolna" 2020-07-24 15:20:44
dokument Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.07.2020 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę 2020-07-24 15:10:36
dokument Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Dostawa artykułów żywnościowych do szkół" 2020-07-22 14:22:06
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Obsługa bankowa Gminy Somonino" 2020-07-22 14:08:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-07-22 13:58:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17.07.2020 r. w sprawie powołania Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach 2020-07-22 13:53:22
dokument Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-07-22 13:40:30
dokument Zarządzenie nr 54/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolne, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu 2020-07-16 15:45:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 07.07.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w interaktywnych spotkaniach teatralnych o tematyce ekologicznej: ,,Rajska wyspa", ,,Złe decyzje", ,,Podniebna misja", ,,Czarownica niska emisja", ,,Najważniejsza lekcja", ,,Dusza lasu" 2020-07-08 10:23:48
dokument Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu uczestnictwa w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki gminnej nr 86/10 w Goręczynie 2020-07-08 10:19:17
dokument Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Somoninie - ul. Osiedlowa - etap 1" 2020-07-07 12:21:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 42/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Modernizację odcinka drogi transportu rolnego relacji Goręczyno - Ramleje" 2020-07-07 12:17:25
dokument Zarządzenie nr 48/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia ,,Rodzinne spacery po Gminie Somonino" 2020-07-07 12:13:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach 2020-07-07 12:09:59
dokument Zarządzenie nr 46/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.06.2020 r. w sprawie powołania Komisji 2020-07-07 12:07:23
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego ,,Skarby Natury Gminy Somonino" 2020-07-07 12:04:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-07-07 12:01:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów zielarsko-kosmetycznych ,,Skarby Natury Gminy Somonino" 2020-07-07 11:49:20
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Goręczyno - Ramleje" 2020-07-07 11:45:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-07-07 11:43:09
dokument Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Budowa kaszubskiej biesiadno-sąsiedzkiej wiaty wraz z monidłem w Hopowie" 2020-07-07 11:41:10
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Zasoby naturalne skarbem Gminy Somonino" 2020-07-07 11:37:30
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Goręczyno - Ramleje" 2020-06-22 15:38:19
dokument Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" 2020-06-16 12:07:26
dokument Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.06.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów plenerowych BioBlitz w Trątkownicy w dniach 19-20 czerwca 2020 roku 2020-06-16 11:54:06
dokument Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2020 2020-06-16 11:29:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-06-16 08:58:55
dokument Zarządzenie Nr 30a/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" 2020-06-16 08:54:31
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 4.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy dostawie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Przywidz" 2020-06-04 11:17:42
dokument Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.05.2020 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu plastycznego ,,Skarby Natury Gminy Somonino" 2020-06-01 11:42:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2020-05-26 15:30:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-05-26 15:28:17
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22 05 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano" 2020-05-22 14:27:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.05.2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2020-05-22 13:36:33
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wznowienia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. 2020-05-22 13:33:36
dokument Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wznowienia działalności Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. 2020-05-22 13:30:15
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wznowienia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie. 2020-05-22 13:28:11
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. 2020-05-19 15:10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-05-19 14:58:20
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. 2020-04-27 15:53:20
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. 2020-04-27 15:50:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-04-23 13:20:05
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-04-17 09:59:40
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-04-17 09:36:59
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. 2020-04-14 10:00:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 08.04.2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Socjalnej 2020-04-10 12:06:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-04-01 09:20:02
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. 2020-03-25 13:54:11
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15 /2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.03.2020 roku w sprawie powołania Komisji do spraw organizacji wyborów 2020-03-25 08:13:39
dokument Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie, Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach. 2020-03-12 15:44:32
dokument Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 11 marca 2020r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 2020-03-11 11:48:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-03-02 10:53:01
dokument Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2020 z dnia 17.01.2020 r. Wójta Gminy Somonino dotyczące ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2020-02-28 13:48:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-02-28 10:14:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 8/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 luty 2020 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących i wprowadzających Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 2020-02-28 10:05:27
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Somonino w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-02-28 10:00:48
dokument Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 3.02.2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2020 r. 2020-02-28 09:58:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2020-02-28 09:55:34
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2020 2020-02-28 09:50:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/2020 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-02-28 08:35:30
dokument Zarządzenie 2/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.01.2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/l/2020 na realizację zadań publicznych w 2020 r. 2020-02-27 15:47:46
dokument Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.01.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2020 r. 2020-02-27 15:46:28