Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument XXVI/287/2021 z dnia 13 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-06-07 12:30:53
dokument XXVI/286/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-06-07 12:28:14
dokument XXVI/285/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wyczechowo 2021-06-07 12:25:39
dokument XXVI/284/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Starkowa Huta 2021-06-07 12:23:04
dokument XXVI/283/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Somonino 2021-06-07 12:20:47
dokument XXVI/282/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sławki 2021-06-07 12:15:56
dokument XXVI/281/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rybaki 2021-06-07 12:13:20
dokument XXVI/280/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rąty 2021-06-07 12:10:08
dokument XXVI/279/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ramleje 2021-06-07 12:04:36
dokument XXVI/278/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Połęczyno 2021-06-07 12:02:32
dokument XXVI/277/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Piotrowo 2021-06-07 11:56:25
dokument XXVI/276/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ostrzyce 2021-06-07 11:53:48
dokument XXVI/275/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kaplica 2021-06-07 11:51:16
dokument XXVI/274/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamela 2021-06-07 11:49:04
dokument XXVI/273/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Hopowo 2021-06-07 11:27:35
dokument XXVI/272/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goręczyno 2021-06-07 11:23:53
dokument XXVI/271/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Egiertowo 2021-06-07 11:21:28
dokument XXVI/270/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borcz 2021-06-07 11:16:41
dokument XXVI/269/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 2021-06-07 11:14:54
dokument XXVI/268/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino 2021-06-07 11:12:59
dokument XXVI/267/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2021-06-07 10:27:28
dokument XXV/266/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-04-30 13:06:58
dokument XXV/265/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-04-30 12:59:09
dokument XXV/264/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino 2021-04-30 12:53:42
dokument XXV/263/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino 2021-04-30 12:50:29
dokument XXV/262/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie zmiany statutów sołectw 2021-04-30 12:45:22
dokument XXV/261/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połęczyno 2021-04-30 12:39:49
dokument XXV/260/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2021-04-30 12:25:00
dokument XXV/259/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2021-04-30 12:21:55
dokument XXV/258/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2021-04-30 12:16:57
dokument XXV/257/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 2021-04-30 12:10:43
dokument XXV/256/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Somonino na lata 2021-2027 2021-04-30 12:04:01
dokument XXV/255/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Usługowego sp. z o. o. w Sławkach na lata 2021 - 2025 2021-04-30 11:56:55
dokument XXV/254/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2020 2021-04-30 11:48:47
dokument XXV/253/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2020 2021-04-30 11:44:12
dokument XXV/252/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2020 2021-04-30 11:30:24
dokument XXIV/251/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2021 2021-03-18 15:53:21
dokument XXIV/250/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2020 2021-03-18 15:50:47
dokument XXIV/249/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-03-18 15:43:56
dokument XXIV/248/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-03-18 15:37:27
dokument XXIV/247/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok 2021-03-18 15:33:40
dokument XXIV/246/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-03-18 15:30:34
dokument XXIV/245/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-03-18 14:43:51
dokument XXIV/244/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały o charakterze apelu w sprawie niedyskryminacji oraz szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-03-18 13:12:11
dokument XXIV/243/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 2021-03-18 12:58:27
dokument XXIV/242/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2021 rok 2021-03-18 12:53:53
dokument XXIV/241/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice, Gminą Stężyca, Gminą Sulęczyno, Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Przodkowo, Gminą Chmielno, Gminą Somonino, Fundacją Słoneczne Wzgórze, Spółdzielnią Socjalną Bezpieczni Podopieczni i Spółdzielnią Socjalną Pasja, w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych 2021-03-18 12:44:06
dokument XXIV/240/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki 2021-03-18 12:39:23
dokument XXIII/239/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2020-12-31 12:26:21
dokument XXIII/238/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2020-12-31 12:17:36
dokument XXIII/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stężyca 2020-12-31 12:11:45
dokument XXIII/236/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 12:08:35
dokument XXIII/235/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 11:47:30
dokument XXIII/234/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 11:42:02
dokument XXIII/233/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 11:31:57
dokument XXIII/232/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego 2020-12-31 11:25:09
dokument XXIII/231/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 11:17:20
dokument XXIII/230/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania 2020-12-31 10:34:32
dokument XXIII/229/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w spawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie oraz nadania mu Statutu 2020-12-31 10:30:45
dokument XXIII/228/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Somonino 2020-12-31 09:43:42
dokument XXIII/227/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Somonino na 2021 r. 2020-12-31 09:37:14
dokument XXIII/226/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 2020-12-31 09:26:22
dokument XXII/225/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-12-04 11:07:33
dokument XXII/224/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-12-04 10:45:37
dokument XXII/223/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie 2020-12-04 10:15:21
dokument XXII/222/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia 2020-12-04 09:59:50
dokument XXII/221/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-12-04 09:56:49
dokument XXII/220/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Somonino 2020-12-04 09:54:54
dokument XXII/219/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Somonino 2020-12-04 09:49:14
dokument XXII/218/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławki 2020-12-04 09:45:16
dokument XXII/217/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rybaki 2020-12-04 09:32:06
dokument XXII/216/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2020-12-04 09:16:19
dokument XXII/215/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2020-12-04 09:04:09
dokument XXII/214/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2020-12-04 08:52:21
dokument XXII/213/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2020-12-04 08:47:30
dokument XXII/212/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-12-04 08:39:14
dokument APEL NR 1/2020 z dnia 26 października 2020 roku do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 2020-11-10 17:23:49
dokument XXI/211/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Pomorskim w sprawie montażu tablic dla Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 2020-11-10 17:18:03
dokument XXI/210/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Pomorskim w sprawie montażu tablic dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni 2020-11-10 17:14:31
dokument XXI/209/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-11-10 17:07:00
dokument XXI/208/2020 z dnia 26 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-11-10 17:04:53
dokument XXI/207/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2020-11-10 16:57:49
dokument XXI/206/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-11-10 16:55:34
dokument XXI/205/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kartuskim porozumienia w sprawie przyjęcia realizacji zadania polegającego na wykonaniu robót w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w msc. Somonino 2020-11-10 16:53:50
dokument XXI/204/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2020-11-10 16:50:25
dokument XXI/203/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino 2020-11-10 16:48:34
dokument XXI/202/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somonino 2020-11-10 16:45:10
dokument XXI/201/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Somonino przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Somonino 2020-11-10 16:43:15
dokument XXI/200/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo 2020-11-10 16:24:37
dokument XXI/199/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 15 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaplica 2020-11-10 16:20:54
dokument XXI/198/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino" 2020-11-10 16:18:34
dokument XX/197/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-08-27 15:19:14
dokument XX/196/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-08-27 15:11:04
dokument XX/195/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Somonino na rok szkolny 2020/2021 2020-08-27 15:06:28
dokument XX/194/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta uzdolnionym uczniom 2020-08-27 15:00:03
dokument XX/193/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Somonino" 2020-08-27 14:54:28
dokument XX/192/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino 2020-08-27 14:46:14
dokument XIX/191/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2019 2020-07-09 15:38:38
dokument XIX/190/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania 2020-07-09 15:35:46
dokument XIX/189/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-07-09 15:09:21
dokument XIX/188/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2020-07-09 15:05:05
dokument XIX/187/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Somonino do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2020-07-09 15:00:04
dokument XIX/186/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2020-07-09 14:51:06
dokument XIX/185/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych 2020-07-09 14:47:49
dokument XVIII/184/2020 z dnia 14 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-06-12 11:51:13
dokument XVIII/183/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-06-12 11:48:45
dokument XVIII/182/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławki 2020-06-12 11:44:45
dokument XVIII/181/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rybaki 2020-06-12 11:41:53
dokument XVIII/180/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty 2020-06-12 11:38:42
dokument XVIII/179/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2019 2020-06-12 11:23:36
dokument XVIII/178/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2019 2020-06-12 11:19:30
dokument XVIII/177/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2019 2020-06-12 11:05:26
dokument XVIII/176/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany członków Komisji skarg, wniosków i petycji 2020-06-12 10:35:49
dokument XVIII/175/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne 2020-06-12 10:31:47
dokument XVII/174/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2020-03-18 10:54:43
dokument XVII/173/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2020 2020-03-18 10:51:50
dokument XVII/172/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok 2020-03-18 10:50:02
dokument XVII/171/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-03-18 10:47:53
dokument XVII/170/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2020-03-18 10:43:44
dokument XVII/169/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-03-18 10:02:46
dokument XVII/168/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Somonino do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2020-03-18 09:54:40
dokument XVII/167/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2020 rok 2020-03-18 09:48:42
dokument XVII/166/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-18 09:46:26
dokument XVII/165/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-18 09:29:42
dokument XVII/164/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-18 09:26:16
dokument XVII/163/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-18 09:21:01
dokument XVII/162/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borcz 2020-03-18 09:16:19
dokument XVII/161/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo-Południe 2020-03-18 09:12:11
dokument XVII/160/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino 2020-03-17 15:35:36
dokument XVII/159/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino 2020-03-17 15:31:53
dokument XVII/158/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Goręczyno 2020-03-17 15:30:08
dokument XVII/157/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2020-03-16 10:37:37
dokument XVII/156/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino 2020-03-13 14:15:42
dokument XVII/155/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 2020-03-13 14:14:13
dokument XVI/154/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. 2020-01-13 12:17:53
dokument XVI/153/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 2020-01-13 12:06:53
dokument XVI/152/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. 2020-01-13 12:00:02
dokument XVI/151/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-01-13 11:47:36
dokument XVI/150/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino. 2020-01-13 11:39:14
dokument XV/149/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2020 rok. 2019-12-24 11:21:23
dokument XV/148/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020-2035. 2019-12-24 11:19:47
dokument XV/147/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 2019-12-24 11:17:54
dokument XV/146/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 2019-12-24 11:16:21
dokument XV/145/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 2019-12-24 11:14:46
dokument XV/144/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-12-24 11:13:21
dokument XV/143/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2019-12-24 09:25:58
dokument XV/142/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somonino. 2019-12-24 09:24:11
dokument XV/141/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m? pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Somonino. 2019-12-24 09:23:14
dokument XV/140/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 2019-12-24 09:20:17
dokument XV/139/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 2019-12-24 09:17:57
dokument XV/138/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wyczechowo. 2019-12-24 09:16:36
dokument XV/137/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino. 2019-12-24 09:15:18
dokument XV/136/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Egiertowo - rejon skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 i drogi krajowej nr 20. 2019-12-24 09:13:58
dokument XV/135/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Somonino na 2020 rok. 2019-12-24 09:09:34
dokument XV/134/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok., 2019-12-24 09:08:04
dokument XV/133/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020-2029. 2019-12-24 09:06:31
dokument XIV/132/2019 z dnia 05.12.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035. 2019-12-17 09:12:04
dokument XIV/131/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-12-17 09:10:28
dokument XIV/130/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie uznania skargi na pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie za bezzasadną. 2019-12-17 09:09:34
dokument XIV/129/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino. 2019-12-17 09:08:12
dokument XIV/128/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania. 2019-12-17 09:05:59
dokument XIV/127/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-12-17 09:03:00
dokument XIV/126/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somonino. 2019-12-17 09:01:13
dokument XIV/125/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 2019-12-17 09:00:00
dokument XIV/124/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2019-12-17 08:56:43
dokument XIII/123/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-12-02 09:25:11
dokument XIII/122/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie oraz nadania mu statutu. 2019-12-02 09:24:09
dokument XIII/121/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Somonino. 2019-12-02 09:21:45
dokument XIII/120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-12-02 09:19:30
dokument XII/119/2019 z dnia 16 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035. 2019-10-30 10:08:09
dokument XII/118/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-10-30 10:07:33
dokument XII/117/2019 z dnia 16.10.2019r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kartuzach. 2019-10-30 10:05:49
dokument XII/116/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2019-10-30 10:04:19
dokument XII/115/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie przekazania Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych informacji o podjętych działaniach oraz czynnościach w sprawie i ich wynikach. 2019-10-30 10:03:09
dokument XI/114/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 2019-09-25 14:25:44
dokument XI/113/2019 z dnia 18.09.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035. 2019-09-25 14:24:30
dokument XI/112/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-09-25 14:22:34
dokument XI/111/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu w formie wykaszania skarp i poboczy w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 224. 2019-09-25 14:21:39
dokument XI/110/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu w formie wykonania remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej 224. 2019-09-25 14:20:20
dokument XI/109/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 2019-09-25 14:16:59
dokument XI/108/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2019-09-25 14:15:41
dokument XI/107/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. 2019-09-25 14:14:44
dokument XI/106/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie wyodrębnienia Domu Samopomocy w Rybakach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie oraz nadania mu Statutu. 2019-09-25 14:13:19
dokument XI/105/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców. 2019-09-25 14:11:35
dokument XI/104/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki. 2019-09-25 14:08:37
dokument XI/103/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty. 2019-09-25 14:07:06
dokument XI/102/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 2019-09-25 14:05:29
dokument X/101/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Somonino i wyznaczenia aglomeracji Somonino 2019-08-23 12:08:00
dokument X/100/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-08-23 12:06:46
dokument X/99/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino 2019-08-23 12:03:10
dokument X/98/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie emisji obligacji 2019-08-23 12:01:42
dokument X/97/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino" 2019-08-23 12:00:58
dokument X/96/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino" 2019-08-23 11:59:53
dokument X/95/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino 2019-08-23 11:33:31
dokument X/94/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino 2019-08-23 11:07:31
dokument X/93/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2019-08-23 11:03:41
dokument X/92/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-23 10:58:11
dokument X/91/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-23 10:55:59
dokument X/90/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2019-08-23 10:53:41
dokument X/89/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Centrum" 2019-08-23 10:49:21
dokument X/88/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2019-08-23 10:47:02
dokument X/87/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Somoninie 2019-08-23 10:45:18
dokument X/86/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 2019-08-23 10:43:49
dokument IX/85/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2018 rok 2019-07-04 11:25:56
dokument IX/84/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania 2019-07-04 11:24:10
dokument IX/83/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok 2019-07-04 11:22:50
dokument IX/82/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2019-07-04 11:21:40
dokument IX/81/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa 2019-07-04 11:20:10
dokument IX/80/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa 2019-07-04 11:18:43
dokument IX/79/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyczechowo i Hopowo 2019-07-04 11:17:22
dokument IX/78/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie ustanowienia tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino" oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tego tytułu. 2019-07-04 11:14:27
dokument VIII/77/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok 2019-06-12 08:42:55
dokument VIII/76/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowa Huta 2019-06-12 08:41:48
dokument VIII/75/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goręczyno 2019-06-12 08:39:45
dokument VII/74/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie współpracy Gminy Somonino, Gminy Kartuzy, Powiatu Kartuskiego i Samorządu Województwa Pomorskiego w celu podjęcia działań zamierzających do rozwiązywania problemów komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP1924G i drogi wojewódzkiej nr 224 oraz drogi prowadzącej do osiedla ,,Bernardyno" w Somoninie. 2019-05-28 13:33:47
dokument VII/73/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie regulaminu korzystania z przystani kajakowych w Gminie Somonino 2019-05-28 13:33:12
dokument VII/72/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2019-05-28 13:32:44
dokument VII/71/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2019-05-28 13:32:08
dokument VII/70/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2019-05-28 13:30:39
dokument VII/69/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2019 rok 2019-05-28 13:29:06
dokument VII/68/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2018. 2019-05-28 13:27:30
dokument VII/67/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2018. 2019-05-28 13:26:17
dokument VII/66/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2018. 2019-05-28 13:25:34
dokument VI/65/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somonino 2019-04-10 16:17:18
dokument VI/64/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Wyczechowo 2019-04-10 16:13:05
dokument VI/63/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Starkowa Huta 2019-04-10 16:12:24
dokument VI/62/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Somonino 2019-04-10 16:11:42
dokument VI/61/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Sławki 2019-04-10 16:11:08
dokument VI/60/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Rybaki 2019-04-10 16:08:13
dokument VI/59/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Rąty 2019-04-10 16:07:38
dokument VI/58/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Ramleje 2019-04-10 16:07:02
dokument VI/57/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Połęczyno 2019-04-10 16:06:25
dokument VI/56/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Piotrowo 2019-04-10 16:05:53
dokument VI/55/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Ostrzyce 2019-04-10 16:05:22
dokument VI/54/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Kaplica 2019-04-10 16:04:54
dokument VI/53/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamela 2019-04-10 16:04:21
dokument VI/52/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Hopowo 2019-04-10 16:03:49
dokument VI/51/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Goręczyno 2019-04-10 16:03:21
dokument VI/50/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Egiertowo 2019-04-10 16:02:46
dokument VI/49/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Borcz 2019-04-10 16:02:13
dokument VI/48/2019 z dnia 19.03.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 2019-04-10 16:00:28
dokument VI/47/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok 2019-04-10 15:59:01
dokument VI/46/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2019-04-10 15:57:29
dokument VI/45/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2019-04-10 15:56:44
dokument VI/44/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok 2019-04-10 15:55:56
dokument VI/43/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w 2019 roku 2019-04-10 15:54:07
dokument VI/42/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2019-04-10 15:49:59
dokument VI/41/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy hali sportowej w Egiertowie 2019-04-10 15:48:56
dokument VI/40/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie służebności 2019-04-10 15:47:34
dokument VI/39/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino. 2019-04-10 15:46:41
dokument VI/38/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki 2019-04-10 15:45:29
dokument VI/37/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-04-10 15:44:06
dokument VI/36/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok 2019-04-10 15:41:14
dokument V/35/2019 z dnia 13.09.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-03-20 15:44:07
dokument IV/34/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie nowych statutów sołectw 2019-03-01 12:08:24
dokument IV/33/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomościami w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-03-01 12:06:58
dokument IV/32/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet dla sołtysów Gminy Somonino 2019-03-01 12:04:01
dokument IV/31/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Hali Rehabilitacyjno - Sportowej w Somoninie 2019-03-01 12:03:06
dokument IV/30/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino 2019-03-01 12:00:40
dokument IV/29/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybaki 2019-03-01 11:57:59
dokument IV/28/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rąty 2019-03-01 11:56:58
dokument IV/27/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrzyce 2019-03-01 11:56:07
dokument IV/26/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo 2019-03-01 11:54:15
dokument III/25/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2019 rok 2019-03-01 11:09:25
dokument III/24/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 2019-03-01 11:08:43
dokument III/23/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2019-03-01 11:07:46
dokument III/22/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego 2019-03-01 11:06:57
dokument III/21/2018 z dnia 19.12.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2019-03-01 11:05:28
dokument III/20/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2019-03-01 11:03:39
dokument III/19/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie reprezentowania Gminy Somonino w Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby 2019-03-01 11:02:43
dokument III/18/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Egiertowo 2019-03-01 11:00:20
dokument III/17/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Somonino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" 2019-03-01 10:57:52
dokument III/16/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia ,, Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somonino za lata 2014-2017" 2019-03-01 10:53:56
dokument III/15/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. 2019-03-01 10:52:35
dokument III/14/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-03-01 10:50:38
dokument III/13/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-03-01 10:48:38
dokument II/12/2018 z dnia 28.11.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2019-02-15 15:12:10
dokument II/11/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2019-02-15 15:11:04
dokument II/10/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 15:09:47
dokument II/9/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną z Nadleśnictwem Kolbudy realizację zadania polegającą na budowie drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowości Borcz 2019-02-15 15:08:56
dokument I/8/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-15 14:36:55
dokument I/7/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych 2019-02-15 14:36:02
dokument I/6/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Komisji Rozwoju i Budżetu 2019-02-15 14:34:07
dokument I/5/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2019-02-15 14:33:16
dokument I/4/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino 2019-02-15 14:29:35
dokument I/3/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino 2019-02-15 14:28:35
dokument I/2/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Somonino 2019-02-15 14:27:19
dokument I/1/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 2019-02-15 14:25:58