Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument LXIII/595/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2023 2024-03-26 11:10:59
dokument LXIII/594/2024 z dnia 20.03.2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024 - 2045 2024-03-26 11:09:41
dokument LXIII/593/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2024 rok. 2024-03-26 11:04:41
dokument LXIII/592/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków 2024-03-26 11:03:47
dokument LXIII/591/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2024-03-26 11:02:38
dokument LXIII/590/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2024 rok 2024-03-26 11:01:27
dokument LXII/589/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie wyboru uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Kartuzach 2024-02-28 15:44:18
dokument LXII/588/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej 2024-02-28 15:42:55
dokument LXII/587/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy Somonino 2024-02-28 15:41:00
dokument LXII/586/2024 z dnia 21.02.2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024 - 2045 2024-02-28 15:39:42
dokument LXII/585/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2024 rok. 2024-02-28 15:38:09
dokument LXII/584/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok. 2024-02-28 15:36:49
dokument LXII/583/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz Gminy Miasta Gdańska 2024-02-28 15:35:46
dokument LXII/582/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Somonino 2024-02-28 15:34:35
dokument LXII/581/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2024-02-28 15:33:27
dokument LXII/580/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie zmiany obszaru i granic aglomeracji Somonino 2024-02-28 15:31:57
dokument LXII/579/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Somonino, a Gminą Miasta Gdańska w przedmiocie powierzenia Gminie Miasta Gdańska realizacji zadań publicznych z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii ?Rowerowy Maj? w latach: 2024, 2025 i 2026 2024-02-28 15:30:48
dokument LXII/578/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino 2024-02-28 15:29:13
dokument LXII/577/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goręczyno - etap II. 2024-02-28 15:28:10
dokument LXII/576/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borcz. 2024-02-28 15:26:53
dokument LXII/575/2024 z dnia 21.02.2024r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania, jak również wymiaru i zakresu usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczenia wykonywania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich 2024-02-28 15:25:55
dokument LXI/574/2024 z dnia 23.01.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2024 rok. 2024-01-24 12:37:23
dokument LX/573/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2024 rok. 2023-12-27 15:45:05
dokument LX/572/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024 - 2045 2023-12-27 15:43:56
dokument LIX/571/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2023-12-27 15:42:43
dokument LIX/570/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2023-12-27 15:41:41
dokument LIX/569/2023 z dnia 20.12.2023r. zmieniająca uchwalę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 - 2045 2023-12-27 15:40:33
dokument LIX/568/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok. 2023-12-27 15:39:11
dokument LIX/567/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków 2023-12-27 15:38:11
dokument LIX/566/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2023-12-27 15:36:51
dokument LIX/565/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Somonino oraz warunków i zasad korzystania z nich 2023-12-27 15:35:42
dokument LIX/564/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 - 2026 2023-12-27 15:34:38
dokument LIX/563/2023 z dnia 20.12.2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-27 15:32:03
dokument LVIII/562/2023 z dnia 29.11.2023r. zmieniająca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 - 2045 2023-12-05 08:53:33
dokument LVIII/561/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok. 2023-12-05 08:51:45
dokument LVIII/560/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2023-12-05 08:50:32
dokument LVIII/559/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego 2023-12-05 08:44:12
dokument LVIII/558/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-12-05 08:43:13
dokument LVIII/557/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławki 2023-12-05 08:42:20
dokument LVIII/556/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Egiertowo 2023-12-05 08:41:25
dokument LVIII/555/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Skarbu Państwa do zasobu gminnego 2023-12-05 08:40:09
dokument LVIII/554/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. 2023-12-05 08:38:13
dokument LVII/553/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kartuzach 2023-10-27 08:55:20
dokument LVII/552/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2023-10-27 08:52:41
dokument LVII/551/2023 z dnia 24.10.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 - 2045 2023-10-27 08:50:47
dokument LVII/550/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok. 2023-10-27 08:48:43
dokument LVII/549/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Somonino 2023-10-27 08:46:56
dokument LVII/548/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet dla sołtysów Gminy Somonino 2023-10-27 08:41:02
dokument LVII/547/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2023-10-27 08:35:10
dokument LVII/546/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych i nagród, ich rodzajów oraz wysokości 2023-10-27 08:22:06
dokument LVII/545/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 r. 2023-10-27 08:20:48
dokument LVII/544/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie przyjęcia ?Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023-2025". 2023-10-27 08:19:26
dokument LVII/543/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławki 2023-10-27 08:18:29
dokument LVII/542/2023 z dnia 24.10.2023r.w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ramleje 2023-10-27 08:17:34
dokument LVII/541/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ramleje. 2023-10-27 08:10:54
dokument LVII/540/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ramleje. 2023-10-27 08:08:29
dokument LVII/539/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2023-10-27 08:07:24
dokument LVII/538/2023 z dnia 24.10.2023r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2023-10-27 07:59:43
dokument LVI/537/2023 z dnia 27.09.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ostrzyce. 2023-10-05 08:23:52
dokument LVI/536/2023 z dnia 27.09.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 - 2045 2023-10-05 08:22:56
dokument LVI/535/2023 z dnia 27.09.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok. 2023-10-05 08:21:42
dokument LVI/534/2023 z dnia 27.09.2023r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2023-10-05 08:17:22
dokument LVI/533/2023 z dnia 27.09.2023r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. 2023-10-05 08:15:44
dokument LVI/532/2023 z dnia 27.09.2023r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 2023-10-05 08:14:19
dokument LVI/531/2023 z dnia 27.09.2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących w zasobie Gminy Somonino. 2023-10-05 08:12:40
dokument LV/530/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2023-09-07 16:37:10
dokument LV/529/2023 z dnia 30.08.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 - 2045 2023-09-07 16:36:17
dokument LV/528/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok. 2023-09-07 16:33:59
dokument LV/527/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2023-09-07 16:32:58
dokument LV/526/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 2023-09-07 16:32:14
dokument LV/525/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2023-09-07 16:31:28
dokument LV/524/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2023-09-07 16:30:11
dokument LV/523/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze 2023-09-07 16:29:17
dokument LV/522/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Centrum" 2023-09-07 16:28:20
dokument LV/521/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino 2023-09-07 16:26:51
dokument LV/520/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ostrzyce -Koszowatka. 2023-09-07 16:26:00
dokument LV/519/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borcz 2023-09-07 16:25:01
dokument LV/518/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borcz 2023-09-07 16:24:10
dokument LV/517/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino". 2023-09-07 16:23:17
dokument LV/516/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ramleje. 2023-09-07 16:21:41
dokument LV/515/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-09-07 16:20:43
dokument LV/514/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 2023-09-07 16:19:39
dokument LV/513/2023 z dnia 30.08.2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 2023-09-07 16:17:57
dokument LIV/512/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2022 2023-06-21 08:47:59
dokument LIV/511/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania 2023-06-21 08:47:02
dokument LIV/510/2023 z dnia 15.06.2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 - 2045 2023-06-21 08:46:11
dokument LIV/509/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok. 2023-06-21 08:44:01
dokument LIV/508/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2023-06-21 08:40:09
dokument LIV/507/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków 2023-06-21 08:37:18
dokument LIV/506/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2023 rok 2023-06-21 08:36:24
dokument LIV/505/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piotrowo. 2023-06-21 08:33:53
dokument LIV/504/2023 z dnia 15.06.2023 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Egiertowo 2023-06-21 08:32:52
dokument LIV/503/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka. 2023-06-21 08:31:45
dokument LIV/502/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goręczyno -rejon ulica Kasztelańska. 2023-06-21 08:30:44
dokument LIV/501/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borcz. 2023-06-21 08:29:07
dokument LIV/500/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goręczynie oraz nadania mu aktu założycielskiego i statutu 2023-06-21 08:28:12
dokument LIV/499/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2023-06-21 08:20:20
dokument LIV/498/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2023-06-21 08:19:15
dokument LIV/497/2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie. 2023-06-21 08:17:25
dokument LIII/496/2023 z dnia 26.04.2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023 - 2045 2023-05-09 13:57:50
dokument LIII/495/2023 z dnia 26.04.2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok. 2023-05-09 13:57:36
dokument LIII/494/2023 z dnia 26.04.2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino rejon - ul. Kasztelańska 2023-05-09 13:57:25
dokument LIII/493/2023 z dnia 26.04.2023r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2023-05-09 13:57:12
dokument LIII/492/2023 z dnia 26.04.2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połęczyno. 2023-05-09 13:57:00
dokument LIII/491/2023 z dnia 26.04.2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Piotrowo 2023-05-09 13:56:47
dokument LIII/490/2023 z dnia 26.04.2023r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody pn.: "Aleja pomnikowa Sarni Dwór" 2023-05-09 13:56:09
dokument LIII/489//2023 z dnia 26.04.2023r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2023-05-09 13:55:38
dokument LII/488/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2023 2023-03-30 11:20:05
dokument LII/487/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2023. 2023-03-30 11:18:53
dokument LII/486/2023 z dnia 22 marca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 2023-03-30 10:58:51
dokument LII/485/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok 2023-03-30 10:57:07
dokument LII/484/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2023-03-30 10:55:51
dokument LII/483/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu. 2023-03-30 10:42:02
dokument LII/482/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2023-03-30 10:37:49
dokument LII/481/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 2023-03-30 10:36:41
dokument LII/480/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Połęczyno- ul. Działkowa 2023-03-30 10:35:23
dokument LII/479/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kamela 2023-03-30 10:33:42
dokument LII/478/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starkowa Huta 2023-03-30 10:32:02
dokument LII/477/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ramleje 2023-03-30 10:30:48
dokument LII/476/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borcz 2023-03-30 09:36:33
dokument LII/475/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie Programu opieki na d zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2023 rok 2023-03-30 09:35:34
dokument LII/474/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych i nagród, ich rodzajów oraz wysokości 2023-03-30 09:28:07
dokument LII/473/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2022. 2023-03-30 09:24:41
dokument LII/472/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za 2022 rok 2023-03-30 09:21:04
dokument LII/471/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2022 2023-03-30 09:12:40
dokument LII/470/2023 z dnia 22 marca 2023r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. 2023-03-30 09:09:37
dokument LI/469/2023 z dnia 06 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 2023-02-14 10:19:01
dokument LI/468/2023 z dnia 06 lutego 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2023 rok. 2023-02-14 10:15:11
dokument LI/467/2023 z dnia 06 lutego 2023r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2024 rok 2023-02-14 10:14:00
dokument L/466/2023 z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-01-13 09:55:57
dokument L/465/2023 z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 2023-01-13 09:53:09
dokument L/464/2023 z dnia 10 stycznia 2023r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2023-01-13 09:51:20
dokument XLIX/463/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym 2022-12-28 12:04:35
dokument XLIX/462/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2023r. 2022-12-28 12:02:49
dokument XLIX/461/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 2022-12-28 12:01:46
dokument XLIX/460/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. zmieniających uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022- 2035 2022-12-28 12:00:30
dokument XLIX/459/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 r. 2022-12-28 11:57:03
dokument XLIX/458/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-12-28 11:55:41
dokument XLIX/457/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia. 2022-12-28 11:41:50
dokument XLIX/456/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 2022-12-28 11:37:21
dokument XLIX/455/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somonino 2022-12-28 11:28:27
dokument XLIX/454/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przekazania skargi dotyczącej opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy w Somoninie 2022-12-28 11:27:01
dokument XLIX/453/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - "Centrum" 2022-12-28 11:24:48
dokument XLIX/452/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Somonino na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029" 2022-12-28 11:22:33
dokument XLVIII/451/2022 z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022rok. 2022-12-02 12:24:09
dokument XLVII/450/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 2022-12-02 12:19:04
dokument XLVII/449/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu. 2022-12-02 12:17:40
dokument XLVII/448/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Somoninie 2022-12-02 12:16:25
dokument XLVII/447/2022 z dnia 23 listopada 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022 - 2035 2022-12-02 12:14:59
dokument XLVII/446/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022rok. 2022-12-02 12:03:01
dokument XLVII/445/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino 2022-12-02 12:01:39
dokument XLVII/444/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-12-02 11:59:15
dokument XLVII/443/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino - szkoła. 2022-12-02 11:56:27
dokument XLVII/442/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 68/7 położonej w obrębie ew. Egiertowo. 2022-12-02 11:54:46
dokument XLVII/441/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połęczyno. 2022-12-02 11:49:36
dokument XLVII/440/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Somonino działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami> 2022-12-02 11:48:36
dokument XLVII/439/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somonino za lata 2020-2021" 2022-12-02 11:42:42
dokument XLVII/438/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych 2022-12-02 11:40:39
dokument XLVII/437/2022 z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. 2022-12-02 11:37:31
dokument XLVIII/451/2022 z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok. 2022-12-02 10:58:22
dokument XLVI/436/2022 z dnia 7 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok. 2022-11-10 13:02:30
dokument XLV/435/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony przed wpływem sztucznego promieniowania mikrofalowego. 2022-11-02 09:34:40
dokument XLV/434/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok. 2022-11-02 09:33:18
dokument XLV/433/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino. 2022-11-02 09:27:18
dokument XLV/432/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Somonino 2022-11-02 09:18:52
dokument XLV/431/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2022-11-02 09:15:49
dokument XLV/430/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino. 2022-11-02 09:13:41
dokument XLV/429/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie przyjęcia "Raportu Ochrony Środowiska dla Gminy Somonino za lata 2019-2019" 2022-11-02 09:07:24
dokument XLV/428/2022 z dnia 26 października 2022r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r. 2022-11-02 08:58:32
dokument XLIV/427/2022 z dnia 28 września 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok. 2022-10-11 10:54:20
dokument XLIII/426/2022 z dnia 14 września 2022r. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022 - 2035 2022-09-22 13:59:32
dokument XLIII/425/2022 z dnia 14 września 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok. 2022-09-22 13:57:10
dokument XLIII/424/2022 z dnia 14 września 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żukowo 2022-09-22 13:55:18
dokument XLIII/423/2022 z dnia 14 września 2022r. w sprawie powierzenia Gminie Stężyca części zadania Gminy Somonino w zakresie organizacji lokalnego transportu publicznego 2022-09-22 13:54:02
dokument XLIII/422/2022 z dnia 14 września 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino 2022-09-22 13:52:10
dokument XLIII/421/2022 z dnia 14 września 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 i drogi krajowej nr 20 2022-09-22 13:50:43
dokument XLIII/420/2022 z dnia 14 września 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borcz 2022-09-22 13:48:21
dokument XLII/419/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022-2035 2022-08-17 11:23:42
dokument XLII/418/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022rok. 2022-08-17 11:21:50
dokument XLII/417/2022 z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino skrzyżowanie ul. Ceramicznej i Kasztelańskiej 2022-08-17 11:20:15
dokument XLI/416/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino 2022-07-11 09:44:51
dokument XLI/415/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 15 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaplica 2022-07-11 09:43:00
dokument XL/414/2022 z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2021 2022-06-29 09:08:39
dokument XL/413/2022 z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania 2022-06-29 09:05:56
dokument XL/412/2022 z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok 2022-06-29 09:03:45
dokument XL/411/2022 z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino 2022-06-29 09:00:00
dokument XL/410/2022 z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rybaki 2022-06-29 08:56:09
dokument XL/409/2022 z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Egiertowo 2022-06-29 08:53:11
dokument XL/408/2022 z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Somonino na rok szkolny 2022/2023 2022-06-29 08:51:04
dokument XXXVIII/407/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borcz 2022-06-22 12:59:57
dokument XXXIX/406/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok 2022-06-22 12:50:20
dokument XXXIX/405/2022 z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 2022-06-22 12:47:31
dokument XXXVIII/404/2022 z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok 2022-06-06 11:15:02
dokument XXXVIII/403/2022 z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kościerzyna 2022-06-06 11:12:03
dokument XXXVIII/402/2022 z dnia 25 maja 2022r. w sprawie emisji obligacji 2022-06-06 11:09:58
dokument XXXVIII/401/2022 z dnia 25 maja 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino 2022-06-06 11:07:17
dokument XXXVIII/400/2022 z dnia 25 maja 2022r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce- - "Południe" 2022-06-06 11:02:35
dokument XXXVIII/399/2022 z dnia 25 maja 2022r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 2022-06-06 10:39:00
dokument XXXVII/398/2022 z dnia 09 maja 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022rok. 2022-05-16 13:04:21
dokument XXXVII/397/2022 z dnia 09 maja 2022r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2022-05-16 13:03:01
dokument XXXVI/389/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2021 2022-04-26 13:11:29
dokument XXXVI/396/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Somonino do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 2022-04-20 13:18:41
dokument XXXVI/395/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022-2035 2022-04-20 13:12:09
dokument XXXVI/394/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok. 2022-04-20 13:04:57
dokument XXXVI/393/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Śniatyń na Ukrainie. 2022-04-20 13:02:09
dokument XXXVI/392/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie uzgodnienia projektu zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zmieniającego zarządzenia w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jar Rzeki Raduni". 2022-04-20 12:59:46
dokument XXXVI/391/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie miejscowości Hopowo. 2022-04-20 12:53:57
dokument XXXVI/390/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2021. 2022-04-20 12:41:41
dokument XXXVI/388/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2021 2022-04-20 12:34:15
dokument XXXV/387/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2022r. 2022-03-23 11:27:54
dokument XXXV/386/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2021 2022-03-23 11:25:03
dokument XXXV/385/2022 z dnia 16 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022-2035 2022-03-23 11:23:29
dokument XXXV/384/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022r. 2022-03-23 11:21:06
dokument XXXV/383/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stężyca. 2022-03-23 11:18:50
dokument XXXV/382/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących w zasobie Gminy Somonino. 2022-03-23 11:17:37
dokument XXXV/381/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2022-03-23 11:15:18
dokument XXXV/380/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2022-03-23 11:14:29
dokument XXXV/379/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 2022-03-23 11:12:53
dokument XXXV/378/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Somonino. 2022-03-23 11:09:45
dokument XXXV/377/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino 2022-03-23 11:08:43
dokument XXXV/376/2022 z dnia 16 marca2022r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2022r. 2022-03-23 11:06:44
dokument XXXV/375/2022 z dnia 16 marca2022r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Somonino na lata 2022-2025. 2022-03-23 11:00:47
dokument XXXV/374/2022 z dnia 16 marca2022r. w sprawie przystąpienia Gminy Somonino do realizacji Gminnego Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 2022-03-23 10:58:07
dokument XXXIV/373/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2022 rok 2022-02-22 12:46:51
dokument XXXIV/372/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2022-02-22 12:45:45
dokument XXXIV/371/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2023 rok 2022-02-22 12:43:21
dokument XXXIV/370/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 2022-02-22 12:35:09
dokument XXXIV/369/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Ramlejskich. 2022-02-22 12:33:12
dokument XXXIV/368/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. 2022-02-22 12:30:26
dokument XXXIV/367/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Starkowa Huta. 2022-02-22 12:23:53
dokument XXXIV/366/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino. 2022-02-22 12:10:58
dokument XXXIV/365/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2022-02-22 12:07:15
dokument XXXIII/363/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2022 rok 2022-02-01 13:37:16
dokument XXXIII/362/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego 2022-02-01 13:35:44
dokument XXXIII/361/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2022-02-01 13:34:11
dokument XXXIII/360/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino - szkoła. 2022-02-01 13:31:30
dokument XXXIII/364/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022-2035 2022-02-01 13:29:11
dokument XXXII/359/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2022 rok 2022-01-21 11:10:24
dokument XXXII/358/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022 - 2035 2022-01-21 11:09:22
dokument XXXII/357/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Kościerzyna 2022-01-21 11:07:47
dokument XXXII/356/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Kartuskiemu 2022-01-21 11:06:10
dokument XXXII/355/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego 2022-01-21 11:05:06
dokument XXXII/354/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Gminy Somonino 2022-01-21 11:03:55
dokument XXXII/353/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet dla sołtysów Gminy Somonino 2022-01-21 10:55:40
dokument XXXII/352/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 202-2035 2022-01-21 10:51:43
dokument XXXII/351/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2022-01-21 10:48:20
dokument XXXII/350/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 2022-01-21 10:47:06
dokument XXXII/349/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somonino 2022-01-21 10:45:16
dokument XXXII/348/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Somonino 2022-01-21 10:40:52
dokument XXXII/347/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A. 2022-01-21 10:36:37
dokument XXXII/346/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2022-01-21 10:33:29
dokument XXXII/345/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Egiertowo 2022-01-21 10:32:25
dokument XXXII/344/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wyczechowo 2022-01-21 10:30:52
dokument XXXII/343/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo-Południe 2022-01-21 10:29:15
dokument XXXII/342/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Somonino na 2022r. 2022-01-21 09:55:58
dokument XXXI/341/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Gminy w Somoninie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie 2021-12-27 15:02:41
dokument XXXI/340/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2025 2021-12-27 15:00:45
dokument XXXI/339/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-12-27 14:58:36
dokument XXXI/338/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stężyca 2021-12-27 14:50:09
dokument XXXI/337/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2021-12-27 14:48:58
dokument XXXI/336/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w prawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-06 15:26:47
dokument XXXI/335/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-12-06 15:24:12
dokument XXXI/334/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino 2021-12-06 15:22:24
dokument XXXI/333/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Somonino 2021-12-06 15:20:06
dokument XXXI/332/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Somonino 2021-12-06 15:18:36
dokument XXXI/331/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-12-06 15:16:07
dokument XXXI/330/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 2021-12-03 11:55:18
dokument XXX/329/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino 2021-11-19 14:14:41
dokument XXX/328/2021 z dnia 27 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-11-19 13:45:32
dokument XXX/327/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-11-19 13:21:17
dokument XXX/326/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino 2021-11-19 13:16:38
dokument XXX/325/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania 2021-11-19 13:12:32
dokument XXX/324/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Połęczyno - ul. Działkowa 2021-11-19 12:58:15
dokument XXX/323/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kamela 2021-11-19 11:03:51
dokument XXX/322/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Egiertowo 2021-11-19 10:57:32
dokument XXX/321/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Somonino 2021-11-19 10:54:23
dokument XXX/320/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 2021-11-19 10:40:24
dokument XXX/319/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Somonino na lata 2021- 2025 2021-11-19 10:36:23
dokument XXIX/318/2021 z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-10-21 08:22:12
dokument XXIX/317/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-10-21 08:18:36
dokument XXIX/316/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino 2021-10-20 16:20:54
dokument XXIX/315/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-10-20 16:17:55
dokument XXIX/314/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2021-10-20 16:15:56
dokument XXIX/313/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połęczyno 2021-10-20 16:07:44
dokument XXIX/312/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połęczyno 2021-10-20 16:05:12
dokument XXIX/311/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamela 2021-10-20 16:02:46
dokument XXVIII/310/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Somonino 2021-08-24 14:17:11
dokument XXVIII/309/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Somonino 2021-08-24 13:44:46
dokument XXVIII/308/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-08-24 13:41:07
dokument XXVIII/307/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-08-24 12:02:45
dokument XXVIII/306/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego 2021-08-24 11:59:56
dokument XXVIII/305/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Somonino na rok szkolny 2021/2022 2021-08-24 11:57:39
dokument XXVIII/304/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Urzędu Gminy w Somoninie 2021-08-24 11:53:06
dokument XXVIII/303/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino rejon - ul. Kasztelańska 2021-08-24 11:50:17
dokument XXVIII/302/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty 2021-08-24 11:01:41
dokument XXVIII/301/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka 2021-08-24 10:03:54
dokument XXVIII/300/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrzyce i Goręczyno 2021-08-24 09:51:34
dokument XXVII/299/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2020 2021-07-05 14:20:30
dokument XXVII/298/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania 2021-07-05 14:17:55
dokument XXVII/297/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-07-05 14:15:42
dokument XXVII/296/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-07-05 14:06:52
dokument XXVII/295/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goręczyno oraz Rąty 2021-07-05 14:04:44
dokument XXVII/294/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2021-07-05 13:49:06
dokument XXVII/293/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Somonino na lata 2021-2025 2021-07-05 12:26:24
dokument XXVII/292/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców 2021-07-05 12:20:32
dokument XXVII/291/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino 2021-07-05 12:15:39
dokument XXVII/290/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,,Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot" 2021-07-05 10:38:54
dokument XXVII/289/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków 2021-07-05 10:36:24
dokument XXVII/288/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2021-07-05 10:30:20
dokument XXVI/287/2021 z dnia 13 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-06-07 12:30:53
dokument XXVI/286/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-06-07 12:28:14
dokument XXVI/285/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wyczechowo 2021-06-07 12:25:39
dokument XXVI/284/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Starkowa Huta 2021-06-07 12:23:04
dokument XXVI/283/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Somonino 2021-06-07 12:20:47
dokument XXVI/282/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sławki 2021-06-07 12:15:56
dokument XXVI/281/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rybaki 2021-06-07 12:13:20
dokument XXVI/280/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rąty 2021-06-07 12:10:08
dokument XXVI/279/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ramleje 2021-06-07 12:04:36
dokument XXVI/278/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Połęczyno 2021-06-07 12:02:32
dokument XXVI/277/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Piotrowo 2021-06-07 11:56:25
dokument XXVI/276/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ostrzyce 2021-06-07 11:53:48
dokument XXVI/275/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kaplica 2021-06-07 11:51:16
dokument XXVI/274/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kamela 2021-06-07 11:49:04
dokument XXVI/273/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Hopowo 2021-06-07 11:27:35
dokument XXVI/272/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Goręczyno 2021-06-07 11:23:53
dokument XXVI/271/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Egiertowo 2021-06-07 11:21:28
dokument XXVI/270/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Borcz 2021-06-07 11:16:41
dokument XXVI/269/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 2021-06-07 11:14:54
dokument XXVI/268/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino 2021-06-07 11:12:59
dokument XXVI/267/2021 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2021-06-07 10:27:28
dokument XXV/266/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-04-30 13:06:58
dokument XXV/265/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-04-30 12:59:09
dokument XXV/264/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino 2021-04-30 12:53:42
dokument XXV/263/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino 2021-04-30 12:50:29
dokument XXV/262/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie zmiany statutów sołectw 2021-04-30 12:45:22
dokument XXV/261/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połęczyno 2021-04-30 12:39:49
dokument XXV/260/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2021-04-30 12:25:00
dokument XXV/259/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2021-04-30 12:21:55
dokument XXV/258/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2021-04-30 12:16:57
dokument XXV/257/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 2021-04-30 12:10:43
dokument XXV/256/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Somonino na lata 2021-2027 2021-04-30 12:04:01
dokument XXV/255/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Usługowego sp. z o. o. w Sławkach na lata 2021 - 2025 2021-04-30 11:56:55
dokument XXV/254/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2020 2021-04-30 11:48:47
dokument XXV/253/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2020 2021-04-30 11:44:12
dokument XXV/252/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2020 2021-04-30 11:30:24
dokument XXIV/251/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2021 2021-03-18 15:53:21
dokument XXIV/250/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2020 2021-03-18 15:50:47
dokument XXIV/249/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2021-03-18 15:43:56
dokument XXIV/248/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2021-03-18 15:37:27
dokument XXIV/247/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok 2021-03-18 15:33:40
dokument XXIV/246/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-03-18 15:30:34
dokument XXIV/245/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2021-03-18 14:43:51
dokument XXIV/244/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały o charakterze apelu w sprawie niedyskryminacji oraz szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 2021-03-18 13:12:11
dokument XXIV/243/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 2021-03-18 12:58:27
dokument XXIV/242/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2021 rok 2021-03-18 12:53:53
dokument XXIV/241/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice, Gminą Stężyca, Gminą Sulęczyno, Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Przodkowo, Gminą Chmielno, Gminą Somonino, Fundacją Słoneczne Wzgórze, Spółdzielnią Socjalną Bezpieczni Podopieczni i Spółdzielnią Socjalną Pasja, w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych 2021-03-18 12:44:06
dokument XXIV/240/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki 2021-03-18 12:39:23
dokument XXIII/239/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2021 rok 2020-12-31 12:26:21
dokument XXIII/238/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 2020-12-31 12:17:36
dokument XXIII/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stężyca 2020-12-31 12:11:45
dokument XXIII/236/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 12:08:35
dokument XXIII/235/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 11:47:30
dokument XXIII/234/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 11:42:02
dokument XXIII/233/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 11:31:57
dokument XXIII/232/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego 2020-12-31 11:25:09
dokument XXIII/231/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-12-31 11:17:20
dokument XXIII/230/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania 2020-12-31 10:34:32
dokument XXIII/229/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w spawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie oraz nadania mu Statutu 2020-12-31 10:30:45
dokument XXIII/228/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Somonino 2020-12-31 09:43:42
dokument XXIII/227/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Somonino na 2021 r. 2020-12-31 09:37:14
dokument XXIII/226/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach 2020-12-31 09:26:22
dokument XXII/225/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-12-04 11:07:33
dokument XXII/224/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-12-04 10:45:37
dokument XXII/223/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie 2020-12-04 10:15:21
dokument XXII/222/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczenia 2020-12-04 09:59:50
dokument XXII/221/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2020-12-04 09:56:49
dokument XXII/220/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Somonino 2020-12-04 09:54:54
dokument XXII/219/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Somonino 2020-12-04 09:49:14
dokument XXII/218/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławki 2020-12-04 09:45:16
dokument XXII/217/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rybaki 2020-12-04 09:32:06
dokument XXII/216/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela 2020-12-04 09:16:19
dokument XXII/215/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2020-12-04 09:04:09
dokument XXII/214/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2020-12-04 08:52:21
dokument XXII/213/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa 2020-12-04 08:47:30
dokument XXII/212/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 2020-12-04 08:39:14
dokument APEL NR 1/2020 z dnia 26 października 2020 roku do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 2020-11-10 17:23:49
dokument XXI/211/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Pomorskim w sprawie montażu tablic dla Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 2020-11-10 17:18:03
dokument XXI/210/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Pomorskim w sprawie montażu tablic dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni 2020-11-10 17:14:31
dokument XXI/209/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-11-10 17:07:00
dokument XXI/208/2020 z dnia 26 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-11-10 17:04:53
dokument XXI/207/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2020-11-10 16:57:49
dokument XXI/206/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-11-10 16:55:34
dokument XXI/205/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kartuskim porozumienia w sprawie przyjęcia realizacji zadania polegającego na wykonaniu robót w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w msc. Somonino 2020-11-10 16:53:50
dokument XXI/204/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 2020-11-10 16:50:25
dokument XXI/203/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino 2020-11-10 16:48:34
dokument XXI/202/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somonino 2020-11-10 16:45:10
dokument XXI/201/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Somonino przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Somonino 2020-11-10 16:43:15
dokument XXI/200/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo 2020-11-10 16:24:37
dokument XXI/199/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 15 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaplica 2020-11-10 16:20:54
dokument XXI/198/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino" 2020-11-10 16:18:34
dokument XX/197/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-08-27 15:19:14
dokument XX/196/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-08-27 15:11:04
dokument XX/195/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Somonino na rok szkolny 2020/2021 2020-08-27 15:06:28
dokument XX/194/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta uzdolnionym uczniom 2020-08-27 15:00:03
dokument XX/193/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w gminie Somonino" 2020-08-27 14:54:28
dokument XX/192/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino 2020-08-27 14:46:14
dokument XIX/191/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2019 2020-07-09 15:38:38
dokument XIX/190/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania 2020-07-09 15:35:46
dokument XIX/189/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-07-09 15:09:21
dokument XIX/188/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 2020-07-09 15:05:05
dokument XIX/187/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Somonino do złożenia wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu pn. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2020-07-09 15:00:04
dokument XIX/186/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2020-07-09 14:51:06
dokument XIX/185/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych 2020-07-09 14:47:49
dokument XVIII/184/2020 z dnia 14 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020 - 2035 2020-06-12 11:51:13
dokument XVIII/183/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2020 rok 2020-06-12 11:48:45
dokument XVIII/182/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sławki 2020-06-12 11:44:45
dokument XVIII/181/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rybaki 2020-06-12 11:41:53
dokument XVIII/180/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty 2020-06-12 11:38:42
dokument XVIII/179/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2019 2020-06-12 11:23:36
dokument XVIII/178/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2019 2020-06-12 11:19:30
dokument XVIII/177/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2019 2020-06-12 11:05:26
dokument XVIII/176/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany członków Komisji skarg, wniosków i petycji 2020-06-12 10:35:49
dokument XVIII/175/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne 2020-06-12 10:31:47
dokument XVII/174/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku 2020-03-18 10:54:43
dokument XVII/173/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2020 2020-03-18 10:51:50
dokument XVII/172/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok 2020-03-18 10:50:02
dokument XVII/171/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2020-03-18 10:47:53
dokument XVII/170/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2020-03-18 10:43:44
dokument XVII/169/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2020-03-18 10:02:46
dokument XVII/168/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Somonino do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2020-03-18 09:54:40
dokument XVII/167/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2020 rok 2020-03-18 09:48:42
dokument XVII/166/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-18 09:46:26
dokument XVII/165/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-18 09:29:42
dokument XVII/164/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-18 09:26:16
dokument XVII/163/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-03-18 09:21:01
dokument XVII/162/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borcz 2020-03-18 09:16:19
dokument XVII/161/2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo-Południe 2020-03-18 09:12:11
dokument XVII/160/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino 2020-03-17 15:35:36
dokument XVII/159/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino 2020-03-17 15:31:53
dokument XVII/158/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Goręczyno 2020-03-17 15:30:08
dokument XVII/157/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2020-03-16 10:37:37
dokument XVII/156/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino 2020-03-13 14:15:42
dokument XVII/155/2020 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 2020-03-13 14:14:13
dokument XVI/154/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień w sprawie kierowania osób zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca i Kartuzy do Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach. 2020-01-13 12:17:53
dokument XVI/153/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 2020-01-13 12:06:53
dokument XVI/152/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego o zmianie uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni. 2020-01-13 12:00:02
dokument XVI/151/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2020-01-13 11:47:36
dokument XVI/150/2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino. 2020-01-13 11:39:14
dokument XV/149/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2020 rok. 2019-12-24 11:21:23
dokument XV/148/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020-2035. 2019-12-24 11:19:47
dokument XV/147/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 2019-12-24 11:17:54
dokument XV/146/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 2019-12-24 11:16:21
dokument XV/145/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego. 2019-12-24 11:14:46
dokument XV/144/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-12-24 11:13:21
dokument XV/143/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2019-12-24 09:25:58
dokument XV/142/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somonino. 2019-12-24 09:24:11
dokument XV/141/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m? pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Somonino. 2019-12-24 09:23:14
dokument XV/140/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 2019-12-24 09:20:17
dokument XV/139/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 2019-12-24 09:17:57
dokument XV/138/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Wyczechowo. 2019-12-24 09:16:36
dokument XV/137/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino. 2019-12-24 09:15:18
dokument XV/136/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Egiertowo - rejon skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 i drogi krajowej nr 20. 2019-12-24 09:13:58
dokument XV/135/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Somonino na 2020 rok. 2019-12-24 09:09:34
dokument XV/134/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok., 2019-12-24 09:08:04
dokument XV/133/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Somonino na lata 2020-2029. 2019-12-24 09:06:31
dokument XIV/132/2019 z dnia 05.12.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035. 2019-12-17 09:12:04
dokument XIV/131/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-12-17 09:10:28
dokument XIV/130/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie uznania skargi na pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie za bezzasadną. 2019-12-17 09:09:34
dokument XIV/129/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino. 2019-12-17 09:08:12
dokument XIV/128/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości w Gminie Somonino, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania. 2019-12-17 09:05:59
dokument XIV/127/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-12-17 09:03:00
dokument XIV/126/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somonino. 2019-12-17 09:01:13
dokument XIV/125/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 2019-12-17 09:00:00
dokument XIV/124/2019 z dnia 05.12.2019r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 2019-12-17 08:56:43
dokument XIII/123/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-12-02 09:25:11
dokument XIII/122/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie oraz nadania mu statutu. 2019-12-02 09:24:09
dokument XIII/121/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Somonino. 2019-12-02 09:21:45
dokument XIII/120/2019 z dnia 20.11.2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2019-12-02 09:19:30
dokument XII/119/2019 z dnia 16 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035. 2019-10-30 10:08:09
dokument XII/118/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-10-30 10:07:33
dokument XII/117/2019 z dnia 16.10.2019r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kartuzach. 2019-10-30 10:05:49
dokument XII/116/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2019-10-30 10:04:19
dokument XII/115/2019 z dnia 16 października 2019r. w sprawie przekazania Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych informacji o podjętych działaniach oraz czynnościach w sprawie i ich wynikach. 2019-10-30 10:03:09
dokument XI/114/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 2019-09-25 14:25:44
dokument XI/113/2019 z dnia 18.09.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035. 2019-09-25 14:24:30
dokument XI/112/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok. 2019-09-25 14:22:34
dokument XI/111/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu w formie wykaszania skarp i poboczy w pasie drogowym drogi wojewódzkiej 224. 2019-09-25 14:21:39
dokument XI/110/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Pomorskiemu w formie wykonania remontu chodnika przy drodze wojewódzkiej 224. 2019-09-25 14:20:20
dokument XI/109/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 2019-09-25 14:16:59
dokument XI/108/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2019-09-25 14:15:41
dokument XI/107/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie. 2019-09-25 14:14:44
dokument XI/106/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie wyodrębnienia Domu Samopomocy w Rybakach ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie oraz nadania mu Statutu. 2019-09-25 14:13:19
dokument XI/105/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców. 2019-09-25 14:11:35
dokument XI/104/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki. 2019-09-25 14:08:37
dokument XI/103/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty. 2019-09-25 14:07:06
dokument XI/102/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. 2019-09-25 14:05:29
dokument X/101/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Somonino i wyznaczenia aglomeracji Somonino 2019-08-23 12:08:00
dokument X/100/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-08-23 12:06:46
dokument X/99/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino 2019-08-23 12:03:10
dokument X/98/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie emisji obligacji 2019-08-23 12:01:42
dokument X/97/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino" 2019-08-23 12:00:58
dokument X/96/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino" 2019-08-23 11:59:53
dokument X/95/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino 2019-08-23 11:33:31
dokument X/94/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino 2019-08-23 11:07:31
dokument X/93/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2019-08-23 11:03:41
dokument X/92/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-23 10:58:11
dokument X/91/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino od dnia 1 września 2019 roku 2019-08-23 10:55:59
dokument X/90/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 2019-08-23 10:53:41
dokument X/89/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - ,,Centrum" 2019-08-23 10:49:21
dokument X/88/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych 2019-08-23 10:47:02
dokument X/87/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Somoninie 2019-08-23 10:45:18
dokument X/86/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 2019-08-23 10:43:49
dokument IX/85/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za 2018 rok 2019-07-04 11:25:56
dokument IX/84/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania 2019-07-04 11:24:10
dokument IX/83/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok 2019-07-04 11:22:50
dokument IX/82/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2019-07-04 11:21:40
dokument IX/81/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa 2019-07-04 11:20:10
dokument IX/80/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Skarbu Państwa 2019-07-04 11:18:43
dokument IX/79/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wyczechowo i Hopowo 2019-07-04 11:17:22
dokument IX/78/2019 z dnia 14.06.2019r. w sprawie ustanowienia tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino" oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tego tytułu. 2019-07-04 11:14:27
dokument VIII/77/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok 2019-06-12 08:42:55
dokument VIII/76/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowa Huta 2019-06-12 08:41:48
dokument VIII/75/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Goręczyno 2019-06-12 08:39:45
dokument VII/74/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie współpracy Gminy Somonino, Gminy Kartuzy, Powiatu Kartuskiego i Samorządu Województwa Pomorskiego w celu podjęcia działań zamierzających do rozwiązywania problemów komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców na skrzyżowaniu drogi powiatowej DP1924G i drogi wojewódzkiej nr 224 oraz drogi prowadzącej do osiedla ,,Bernardyno" w Somoninie. 2019-05-28 13:33:47
dokument VII/73/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie regulaminu korzystania z przystani kajakowych w Gminie Somonino 2019-05-28 13:33:12
dokument VII/72/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2019-05-28 13:32:44
dokument VII/71/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2019-05-28 13:32:08
dokument VII/70/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2019-05-28 13:30:39
dokument VII/69/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2019 rok 2019-05-28 13:29:06
dokument VII/68/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2018. 2019-05-28 13:27:30
dokument VII/67/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2018. 2019-05-28 13:26:17
dokument VII/66/2019 z dnia 16.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2018. 2019-05-28 13:25:34
dokument VI/65/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somonino 2019-04-10 16:17:18
dokument VI/64/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Wyczechowo 2019-04-10 16:13:05
dokument VI/63/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Starkowa Huta 2019-04-10 16:12:24
dokument VI/62/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Somonino 2019-04-10 16:11:42
dokument VI/61/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Sławki 2019-04-10 16:11:08
dokument VI/60/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Rybaki 2019-04-10 16:08:13
dokument VI/59/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Rąty 2019-04-10 16:07:38
dokument VI/58/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Ramleje 2019-04-10 16:07:02
dokument VI/57/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Połęczyno 2019-04-10 16:06:25
dokument VI/56/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Piotrowo 2019-04-10 16:05:53
dokument VI/55/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Ostrzyce 2019-04-10 16:05:22
dokument VI/54/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Kaplica 2019-04-10 16:04:54
dokument VI/53/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamela 2019-04-10 16:04:21
dokument VI/52/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Hopowo 2019-04-10 16:03:49
dokument VI/51/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Goręczyno 2019-04-10 16:03:21
dokument VI/50/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Egiertowo 2019-04-10 16:02:46
dokument VI/49/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie Statutu Sołectwa Borcz 2019-04-10 16:02:13
dokument VI/48/2019 z dnia 19.03.2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 2019-04-10 16:00:28
dokument VI/47/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2019 rok 2019-04-10 15:59:01
dokument VI/46/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2019-04-10 15:57:29
dokument VI/45/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2019-04-10 15:56:44
dokument VI/44/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnianie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok 2019-04-10 15:55:56
dokument VI/43/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w 2019 roku 2019-04-10 15:54:07
dokument VI/42/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie ustalenia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie 2019-04-10 15:49:59
dokument VI/41/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy hali sportowej w Egiertowie 2019-04-10 15:48:56
dokument VI/40/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zniesienie służebności 2019-04-10 15:47:34
dokument VI/39/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino. 2019-04-10 15:46:41
dokument VI/38/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki 2019-04-10 15:45:29
dokument VI/37/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019-04-10 15:44:06
dokument VI/36/2019 z dnia 19.03.2019r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok 2019-04-10 15:41:14
dokument V/35/2019 z dnia 13.09.2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-03-20 15:44:07
dokument IV/34/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie nowych statutów sołectw 2019-03-01 12:08:24
dokument IV/33/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatków rolnego, leśnego i od nieruchomościami w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-03-01 12:06:58
dokument IV/32/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wypłacania diet dla sołtysów Gminy Somonino 2019-03-01 12:04:01
dokument IV/31/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy Hali Rehabilitacyjno - Sportowej w Somoninie 2019-03-01 12:03:06
dokument IV/30/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Somonino 2019-03-01 12:00:40
dokument IV/29/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybaki 2019-03-01 11:57:59
dokument IV/28/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rąty 2019-03-01 11:56:58
dokument IV/27/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ostrzyce 2019-03-01 11:56:07
dokument IV/26/19 z dnia 13.02.2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo 2019-03-01 11:54:15
dokument III/25/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2019 rok 2019-03-01 11:09:25
dokument III/24/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 2019-03-01 11:08:43
dokument III/23/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu 2019-03-01 11:07:46
dokument III/22/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kartuskiego 2019-03-01 11:06:57
dokument III/21/2018 z dnia 19.12.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2019-03-01 11:05:28
dokument III/20/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2019-03-01 11:03:39
dokument III/19/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie reprezentowania Gminy Somonino w Stowarzyszeniu Turystyczne Kaszuby 2019-03-01 11:02:43
dokument III/18/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Egiertowo 2019-03-01 11:00:20
dokument III/17/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Somonino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" 2019-03-01 10:57:52
dokument III/16/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia ,, Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Somonino za lata 2014-2017" 2019-03-01 10:53:56
dokument III/15/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. 2019-03-01 10:52:35
dokument III/14/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-03-01 10:50:38
dokument III/13/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2019-03-01 10:48:38
dokument II/12/2018 z dnia 28.11.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2018-2035 2019-02-15 15:12:10
dokument II/11/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2018 rok 2019-02-15 15:11:04
dokument II/10/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 15:09:47
dokument II/9/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wspólną z Nadleśnictwem Kolbudy realizację zadania polegającą na budowie drogi gminnej ul. Brzozowej w miejscowości Borcz 2019-02-15 15:08:56
dokument I/8/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2019-02-15 14:36:55
dokument I/7/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych 2019-02-15 14:36:02
dokument I/6/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Komisji Rozwoju i Budżetu 2019-02-15 14:34:07
dokument I/5/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej 2019-02-15 14:33:16
dokument I/4/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino 2019-02-15 14:29:35
dokument I/3/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino 2019-02-15 14:28:35
dokument I/2/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Somonino 2019-02-15 14:27:19
dokument I/1/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 2019-02-15 14:25:58