Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2018 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument 124/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gmina na 2018 rok 2019-02-15 13:30:23
dokument 123/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gmina na 2018 rok 2019-02-15 13:29:05
dokument 122/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2019-02-15 13:28:37
dokument 121/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2019-02-15 13:27:58
dokument 120/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2019-02-15 13:27:29
dokument 119/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2019-02-15 13:26:50
dokument 118/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2019-02-15 13:26:16
dokument 117/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika - MAO oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. realizacji projektu, pn. ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino 2019-02-15 13:25:24
dokument 116/2018 z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Somonino 2019-02-15 13:23:46
dokument 115/2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-02-15 13:23:02
dokument 114/2018 z dnia 20.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-08 15:53:20
dokument 112/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Somonino" 2018-12-24 12:33:12
dokument 111/2018 z dnia 19.12.2018r. w sprawie pobierania opłaty za niektóre usługi świadczone w Urzędzie Gminy 2018-12-24 12:31:14
dokument 110/2018 z dnia 17.12.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 12:30:09
dokument 109/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,, Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni" 2018-12-24 12:29:24
dokument 108/2018 z dnia 10.12.2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zamówienia publicznego pn.: ,, Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego relacji Ostrzyce- Ramleje". 2018-12-24 12:28:22
dokument 107/2018 z dnia 30.11.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej na inwestycji pn.: ,,Budowa bieżni prostej, boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie". 2018-12-24 12:26:43
dokument 106/2018 z dnia 29.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok 2018-12-24 12:24:51
dokument 105/2018 z dnia 28.11.2018r. w sprawie wprowadzenia instrukcji pn. ,,Instrukcja prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników". 2018-12-24 12:24:10
dokument 104/2018 z dnia 23.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" 2018-12-24 12:22:28
dokument 103/2018 z dnia 23.11.2018r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru zamówienia publicznego pn.: ,, Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" 2018-12-24 12:16:06
dokument 102/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie 2019-02-15 13:20:59
dokument 101/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie 2019-02-15 13:19:28
dokument 100/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie aktualizacji wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok 2018-12-24 12:14:31
dokument 99/2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 12:11:30
dokument 98/2018 z dnia 14.11.2018r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 8 o powierzchni 0,2900 ha, położonej w Rybaki, gminie Somonino wraz z prawem własności części drogi dojazdowej do stacji Wieżyca 2018-12-24 12:10:05
dokument 97/2018 z dnia 9.11.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Somonino w sezonie zimowym 2018/2019" 2018-12-24 12:08:25
dokument 96/2018 z dnia 9.11.2018r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2019 oraz wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2019-2035 2018-12-24 12:06:05
dokument 95/2018 z dnia 9.11.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 11:54:08
dokument 94/2018 z dnia 5.11.2018r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania Dyrektora Gminnego Przedszkola w Goręczynie podczas jego nieobecności 2018-12-24 11:53:23
dokument 93/2018 z dnia 31.10.2018r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok 2018-12-24 11:49:57
dokument 92/2018 z dnia 31.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 11:48:09
dokument 91/2018 z dnia 30.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na : ,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Somonino" 2018-12-24 11:47:23
dokument 90/2018 z dnia 18.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 11:44:11
dokument 89/2018 z dnia 11.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" 2018-12-24 10:15:37
dokument 88/2018 z dnia 11.10.2018r. w sprawie powołania Komisji 2018-12-24 10:11:47
dokument 87/2018 z dnia 10.10.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 10:10:30
dokument 86/2018 z dnia 02.10.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na : ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" 2018-12-24 10:09:01
dokument 85/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkola, prowadzonych przez Gminę Somonino. 2018-12-24 10:07:06
dokument 84/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-12-24 10:05:09
dokument 83/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-12-24 10:04:32
dokument 82/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-12-24 10:03:24
dokument 81/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2018-12-24 10:02:05
dokument 80/2018 z dnia 28.09.2018r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-09-28 13:56:43
dokument 79/2018 z dnia 27.09.2018r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 2018-12-24 09:55:05
dokument 78/2018 z dnia 27.09.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 09:52:57
dokument 77/2018 z dnia 21.09.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawę oleju opałowego dla obiektów użyteczności publicznej w Gminie Somonino 2018-12-24 09:51:08
dokument 76/2018 z dnia 20.09.2018r. w sprawie pobierania opłaty za niektóre usługi świadczone w Urzędzie Gminy 2018-12-24 09:48:22
dokument 75/2018 z dnia 12.09.2018r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalazacyjnego na terenie aglomeracji Somonino". 2018-12-24 09:45:00
dokument 74/2018 z dnia 12.09.2018r. w sprawie powołania oraz zakresu zadań pełnomocnika do spraw informatyki do obsługi Gminnej Komisji Wyborczej w Somoninie oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2018-12-24 09:42:33
dokument 73/2018 z dnia 10.09.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,, Budowa bieżni prostej, boiska sportowego wraz z trbunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie". 2018-12-24 09:40:09
dokument 72/2018 z dnia 10.09.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-24 09:31:20
dokument 71a/2018 z dnia 9.09.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 2018-12-24 09:29:52
dokument 71/2018 z dnia 06.09.2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika - MAO (Measure Authorising Officer) oraz Zastępcy Pełnomocnika ds. realizacji projektu pn.: ,, Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino 2018-09-10 17:01:17
dokument 70/2018 z dnia 28.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę węzła integracyjnego w Somoninie. 2018-09-10 16:57:56
dokument 69/2018 z dnia 28.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-10 16:56:13
dokument 68/2018 z dnia 27.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2018-2019. 2018-09-10 16:40:02
dokument 67/2018 z dnia 27.08.2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2019 2018-09-10 16:55:06
dokument 66/2018 z dnia 27.08.2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2019 2018-09-10 16:46:54
dokument 65/2018 z dnia 24.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-10 16:38:10
dokument 64/2018 z dnia 20.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Somoninie i Goręczynie 2018-09-10 16:37:01
dokument 62/2018 z dnia 08.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-09-10 16:33:28
dokument 61/2018 z dnia 03.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w latach 2018 - 2019 2018-08-08 17:52:05
dokument 60/2018 z dnia 01.08.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szłakiem Raduni 2018-08-08 17:38:58
dokument 59/2018 z dnia 07.08.2018r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-09-10 16:32:22
dokument 58/2018 z dnia 01.08.2018r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze pólrocze 2018 roku. 2018-08-08 17:42:40
dokument 57/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzna w miejscowości Borcz 2018-07-31 20:35:50
dokument 56/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja odcinka drogi transportu rolnego Ostrzyce - Ramleje 2018-07-31 20:34:07
dokument 55/2018 z dnia 30.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-08-08 17:47:35
dokument 54/2018 z dnia 17.07.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: Budowa turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim w miejscowości Połęczyno i Kamela 2018-08-08 17:44:38
dokument 52/2018 z dnia 10.07.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-07-24 15:53:43
dokument 51/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie powołania Komisji 2018-07-03 15:24:51
dokument 49/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługa ubezpieczeniowa Gminy Somonino 2018-07-24 15:49:37
dokument 48/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu, pn.: ,,Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad Jeziorem Połęczyńskim w miejscowościach Połęczyno i Kamela". 2018-06-28 09:52:10
dokument 47/2018 z dnia 22.06.2018r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok 2018-06-28 09:48:23
dokument 46/2018 z dnia 18.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-28 09:46:39
dokument 45/2018 z dnia 15.06.2018r. w sprawie udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 21.06.2018r. 2018-06-28 09:45:31
dokument 44/2018 z dnia 12.06.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-06-28 09:43:42
dokument 43/2018 z dnia 12.06.2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2018-06-28 09:42:19
dokument 42/2018 z dnia 07.06.2018r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych". 2018-06-28 09:40:32
dokument 41/2018 z dnia 4.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa przystani kajakowej w miejscowości Somonino". 2018-06-28 09:39:25
dokument 40/2018 z dnia 25.05.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-06-05 12:55:37
dokument 39/2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie wdrożenia polityki ochrony danych pn. ,, Strategia Bezpieczeństwa" w Urzędzie Gminy w Somoninie. 2018-07-24 15:52:19
dokument 38/2018 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Somonino 2018-07-24 15:50:36
dokument 37/2018 z dnia 27.04.2018 w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano". 2018-06-05 12:54:21
dokument 36/2018 z dnia 27.04.2018r. w sprawie określenia wysokości mieisęcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok 2018-05-08 14:51:36
dokument 35/2018 z dnia 25.04.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-05-04 14:33:16
dokument 34/2018 z dnia 17.04.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2018-04-18 14:52:06
dokument 33/2018 z dnia 17.04.2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie, pt. ,, Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 2018-04-18 14:51:18
dokument 32/2018 z dnia 09.04.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-11 15:50:43
dokument 31/2018 z dnia 30.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-11 15:50:00
dokument 30/2018 z dnia 29.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-04-11 15:49:15
dokument 29/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2018-03-28 11:38:52
dokument 28/2018 z dnia 16.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: realizację projektu, pn.: ,, Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni". 2018-03-26 10:27:40
dokument 26/2018 z dnia 16.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Somonino" - branża elektryczna i telekomunikacyjna. 2018-03-23 14:07:10
dokument 25/2018 z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-23 14:05:42
dokument 24/2018 z dnia 07.03.2018r. w sprawie odwołania i powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2018-03-07 09:15:45
dokument 23/2018 z dnia 01.03.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Somonino w 2018r." 2018-03-02 12:22:51
dokument 22/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie wprowadzenie w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu, pn.: ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni". 2018-03-02 12:21:02
dokument 21/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół przedszkoli, prowadzonych przez Gminę Somonino. 2018-03-02 12:19:07
dokument 20/2018 z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-03-23 14:08:04
dokument 19/2018 z dnia 23.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Połęczyńskim". 2018-03-02 12:16:34
dokument 18/2018 z dnia 21.02.2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w zakresie gospodarki majątkiem trwałym 2018-03-02 11:44:11
dokument 17/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej 2018-02-23 12:39:25
dokument 16/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-02-23 12:38:15
dokument 15/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie zbycia działek nr 98/1 i 98/2 położonych w Kameli 2018-02-13 14:46:07
dokument 14/2018 z dnia 12.02.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w 2018 roku w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-13 14:44:19
dokument 13/2018 z dnia 06.02.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2018-02-13 21:15:22
dokument 12/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2018-02-13 21:11:44
dokument 11/2018 z dnia 26.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa trasy rowerowej Ostrzyce - Kolano" - ,,Budowa drogi na odcinku Somonino - Goręczyno" 2018-03-02 14:02:21
dokument 10/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie nabycia działki 101/1o pow. 0,1540 położonej w Kameli 2018-02-13 14:51:03
dokument 9/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie. 2018-03-02 10:30:04
dokument 8/2018 z dnia 24.01.2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino 2018-01-26 13:55:23
dokument 7/2018 z dnia 22.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa bieżni prostej boiska sportowego wraz z trybunami w Goręczynie oraz remont bieżni lekkoatletycznej w Somoninie". 2018-01-26 13:54:26
dokument 6/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych". 2018-01-23 14:54:17
dokument 5/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi" - ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Somonino - Ostrzyce w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1923G. 2018-01-18 14:15:56
dokument 4/2018 z dnia 17.01.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej 2018-01-17 13:38:36
dokument 3/2018 z dnia 16.01.2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2018-01-16 15:25:41
dokument 2/2018 z dnia 12.01.2018r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Somonino na 2018 rok 2018-01-12 13:29:36
dokument 1/2018 z dnia 02.01.2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2018-01-12 13:18:08