Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2022 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 183/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Somonino 2023-04-05 11:48:52
dokument Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Somonino 2023-03-17 11:27:07
dokument Zarządzenie Nr 210/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2023-01-31 08:33:21
dokument Zarządzenie Nr 203/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2023-01-20 08:35:15
dokument Zarządzenie Nr 209/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-01-13 10:51:05
dokument Zarządzenie Nr 208/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-01-13 10:50:23
dokument Zarządzenie Nr 207/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-01-13 10:49:24
dokument Zarządzenie Nr 206/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-01-13 10:48:48
dokument Zarządzenie Nr 205/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-01-13 10:48:05
dokument Zarządzenie Nr 204/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-01-13 10:46:45
dokument Zarządzenie Nr 201/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2023-01-10 10:12:41
dokument Zarządzenie Nr 199/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-12-22 15:03:39
dokument Zarządzenie Nr 198/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 14.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Dostawa oleju opałowego do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Somonino w sezonie grzewczym 2023" 2022-12-21 12:02:35
dokument Zarządzenie Nr 191/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup energii elektrycznej dla Gminy Somonino oraz jednostek organizacyjnych Gminy Somonino w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r." 2022-12-21 10:20:34
dokument Zarządzenie Nr 190/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu" 2022-12-21 09:58:14
dokument Zarządzenie Nr 197/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenia usług przewozowych osób z niepełnosprawnościami - uczestników WTZ Somonino w okresie od 02.01.2023r do 31.12.2023 2022-12-19 11:17:36
dokument Zarządzenie Nr 196/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.12.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym. 2022-12-16 13:29:55
dokument Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-12-16 13:22:54
dokument Zarządzenie Nr 194/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-12-16 13:21:24
dokument Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-12-15 12:35:20
dokument Zarządzenie Nr 193/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-12-15 11:36:38
dokument Zarządzenie Nr 192/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: " Przebudowa drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela" 2022-12-15 08:49:55
dokument Zarządzenie Nr 189/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.12.2022 r. w sprawie ustalania stawek czynszu za wynajem Hali Sportowej w Egiertowie 2022-12-08 09:37:09
dokument Zarządzenie Nr 188/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.12.2022 r. w sprawie ustalania stawek czynszu za wynajem Hali Sportowej w Borczu 2022-12-08 09:34:46
dokument Zarządzenie Nr 187/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 06.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na kalendarz ekologiczny pt. "Czy to lato czy to zima segregację czas zaczynać!" 2022-12-07 10:29:40
dokument Zarządzenie Nr 184/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Somonino" 2022-12-02 09:54:01
dokument Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok. 2022-12-02 09:49:12
dokument Zarządzenie Nr 174/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.11.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok. 2022-11-28 10:21:31
dokument Zarządzenie Nr 180/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 23.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-11-25 14:34:19
dokument Zarządzenie Nr 179/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-25 12:06:55
dokument Zarządzenie Nr 178/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.11.2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino. 2022-11-18 14:21:26
dokument Zarządzenie Nr 177/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.11.2022 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności. 2022-11-18 14:19:47
dokument Zarządzenie Nr 170/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.10.2022 r. w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2022 2022-11-16 14:18:59
dokument Zarządzenie Nr 175/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Projektu Budżetu Gminy Somonino na rok 2023 2022-11-14 11:56:44
dokument Zarządzenie Nr 176/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.11.2022 r. w sprawie przyjęcia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino. 2022-11-14 11:52:09
dokument Zarządzenie Nr 169/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok. 2022-11-08 13:24:17
dokument Zarządzenie Nr173_2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.11.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-11-07 08:51:30
dokument Zarządzenie Nr171_2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.10.2022 w sprawie Regulaminu gospodarowania energią w budynkach użyteczności publicznej Gminy Somonino 2022-11-03 13:48:46
dokument Zarządzenie Nr166_2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.10.2022 w sprawie wprowadzenia zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2016 Wójta Gminy Somonino z dnia 5.09.2016r. 2022-10-28 12:56:34
dokument Zarządzenie Nr168_2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.10.2022 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: "Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Goręczynie". 2022-10-25 12:37:30
dokument Zarządzenie Nr167_2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.10.2022 w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: "Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach". 2022-10-25 12:35:42
dokument Zarządzenie Nr 163A/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 14.10.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok. 2022-10-25 11:06:14
dokument Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" dla Urzędu Gminy Somonino" 2022-10-19 09:18:05
dokument Zarządzenie Nr 154/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok. 2022-10-18 10:56:52
dokument Zarządzenie Nr 163/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-10-18 08:41:46
dokument Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-10-18 08:37:32
dokument Zarządzenie Nr 161/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.10.2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Socjalnej 2022-10-12 13:40:45
dokument Zarządzenie Nr 159/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2022-10-05 12:28:39
dokument Zarządzenie Nr 158/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2022-10-05 12:27:35
dokument Zarządzenie Nr 157/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2022-10-05 12:26:31
dokument Zarządzenie Nr 155/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Somonino" 2022-10-04 14:10:29
dokument Zarządzenie Nr 148/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 19.09.2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Somonino do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 2022-10-04 11:32:26
dokument Zarządzenie Nr 160/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Somonino, Goręczyno oraz trasy autobusowej w sezonie 2022/2023" 2022-10-04 11:26:32
dokument Zarządzenie Nr 144/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 15.09.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r. 2022-09-27 13:34:27
dokument Zarządzenie Nr 153/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych - w sezonie 2022/2023" 2022-09-27 09:59:36
dokument Zarządzenie Nr 151/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 19.09.2022 r. w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2022-09-23 11:28:15
dokument Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 23.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-09-23 11:03:58
dokument Zarządzenie Nr 150/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 19.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: "Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą". 2022-09-22 12:19:57
dokument Zarządzenie Nr 149/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 19.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: "Jesienne eko-rewolucje w Gminie Somonino". 2022-09-22 12:17:19
dokument Zarządzenie Nr 145/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej inwestycji pn: "Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie". 2022-09-16 10:54:34
dokument Zarządzenie Nr 143/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-09-14 14:07:05
dokument Zarządzenie Nr 142/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.09.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym 2022-09-14 13:57:35
dokument Zarządzenie Nr 141/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 02.09.2022 r. w sprawie udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 2022-09-13 13:02:49
dokument Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 02.09.2022 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022-09-07 10:59:54
dokument Zarządzenie Nr 138/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-09-07 09:36:13
dokument Zarządzenie Nr 125/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-09-06 12:58:08
dokument Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.09.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę. 2022-09-06 12:25:27
dokument Zarządzenie Nr 136/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.08.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie 2022-09-05 09:46:50
dokument Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji dla zamówienia publicznego na: " Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" - Część III - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach - Silos 2022-09-01 14:32:54
dokument Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.08.2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2023 rok 2022-09-01 13:38:58
dokument Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.08.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym. 2022-08-31 12:41:51
dokument Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn:" Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino - Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo - Trątkownica". 2022-08-31 12:26:27
dokument Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2022 roku. 2022-08-30 10:06:20
dokument Zarządzenie Nr 132/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.08.2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2022roku. 2022-08-30 10:01:21
dokument Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.08.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym. 2022-08-29 10:11:17
dokument Zarządzenie Nr 129/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu 2022-08-26 11:07:47
dokument Zarządzenie Nr 128/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Goręczynie 2022-08-26 11:05:52
dokument Zarządzenie Nr 127/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Egiertowie 2022-08-26 11:03:24
dokument Zarządzenie Nr 126/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.08.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 2022-08-26 10:59:17
dokument Zarządzenie Nr 121/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" - Część IV " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sławki" 2022-08-22 08:26:00
dokument Zarządzenie Nr 124/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-08-19 10:20:54
dokument Zarządzenie Nr 123/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-08-19 10:20:09
dokument Zarządzenie Nr 122/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-08-19 10:18:49
dokument Zarządzenie Nr 119A/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-08-11 13:25:16
dokument Zarządzenie Nr 119/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.08.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-08-11 12:42:41
dokument Zarządzenie Nr 120/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 08.08.2022 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:" Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" - Część III - Modernizacja gminnej oczyszczalni Ścieków w Sławkach - Silos 2022-08-11 11:20:42
dokument Zarządzenie Nr 117/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-08-04 14:14:40
dokument Zarządzenie Nr 118/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-08-03 10:21:20
dokument Zarządzenie Nr 102/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2022 r. w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2022 2022-07-27 10:32:39
dokument Zarządzenie Nr 116/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Somonino w okresie od 01.09.2022r. do 23.06.2023r. poprzez zakup dla nich przez Gminę Somonino ulgowych biletów miesięcznych" 2022-07-27 09:29:54
dokument Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 11.07.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-07-20 14:42:16
dokument Zarządzenie Nr 115/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 15.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych w 2022/2023 roku" 2022-07-19 10:09:00
dokument Zarządzenie Nr 112/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.07.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 2022-07-14 10:15:53
dokument Zarządzenie Nr 113/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji 2022-07-13 07:55:01
dokument Zarządzenie Nr 101/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2022-2035 2022-07-12 10:56:22
dokument Zarządzenie Nr 100/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-07-12 10:53:06
dokument Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.07.2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022-07-08 09:14:44
dokument Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-07-07 15:06:50
dokument Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji dla zamówienia publicznego pn. : "Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach". 2022-07-07 13:12:53
dokument Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn: "Naturalnie Nakręceni - edukacja ekologiczna w Gminie Somonino". 2022-07-06 09:10:33
dokument Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela" 2022-07-06 09:07:57
dokument Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu 2022-07-04 09:17:05
dokument Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-30 14:07:04
dokument Zarządzenie Nr 104/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-30 13:56:08
dokument Zarządzenie Nr 105/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2022-06-30 13:53:49
dokument Zarządzenie Nr 99/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 27.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu 2022-06-29 09:42:28
dokument Zarządzenie Nr 98/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-06-29 09:17:53
dokument Zarządzenie Nr 93/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 8.06.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn: "Poznaj Polskę" 2022-06-15 10:19:14
dokument Zarządzenie Nr 95/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach" 2022-06-13 13:35:12
dokument Zarządzenie Nr 94/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 8.06.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok. 2022-06-10 13:41:33
dokument Zarządzenie Nr 91/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 7.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-06-08 10:27:55
dokument Zarządzenie Nr 90/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 7.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-06-08 10:27:04
dokument Zarządzenie Nr 89/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 7.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-06-08 10:25:05
dokument Zarządzenie Nr 87/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok. 2022-06-03 11:51:59
dokument Zarządzenie Nr 86/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.05.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym 2022-05-31 14:02:18
dokument Zarządzenie Nr 84/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022rok. 2022-05-30 14:50:33
dokument Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji dla zamówienia publicznego pn: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w miejscowości Wyczechowo i Rąty" 2022-05-27 10:27:12
dokument Zarządzenie Nr 83/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów plenerowych BioBlitz III w Piotrowie w dniach 27-28 maja 2022 roku 2022-05-27 08:25:32
dokument Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: "Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie" 2022-05-25 12:10:30
dokument Zarządzenie Nr 81/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 20.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Przebudowa drogi gminnej nr 168003G w Trątkownicy oraz drogi gminnej nr 168004G w kierunku Kamiennego Wesela" 2022-05-24 14:10:15
dokument Zarządzenie Nr 78/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.05.2022 r. w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 166/4, położonej w miejscowości Somonino, gmina Somonino. 2022-05-20 13:12:24
dokument Zarządzenie Nr 79/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 19.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora gminnego przedszkola w Gminie Somonino. 2022-05-20 10:14:58
dokument Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 19.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji dla zamówienia publicznego pn.: "Budowa placu postojowego na zapleczu Urzędu Gminy wraz z budowa ogrodzenia i odwodnienia" 2022-05-20 08:42:09
dokument Zarządzenie Nr 77/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych odcinków dróg gminnych poprzez ułożenie masy asfaltowej" 2022-05-19 12:22:01
dokument Zarządzenie Nr 64/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.04.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: 'Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie". 2022-05-18 10:32:45
dokument Zarządzenie Nr 76/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.05.2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Systemu Teleinformatycznego do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją ( EZD PUW0 oraz koordynatorów wdrożenia EZD PUW 2022-05-16 14:18:20
dokument Zarządzenie Nr 75/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.05.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-05-13 13:10:00
dokument Zarządzenie Nr 68/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 29.04.2022 r. w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2022 2022-05-10 08:15:43
dokument Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa otwartej strefy aktywności w Hopowie". 2022-05-09 14:21:12
dokument Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.05.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym. 2022-05-09 13:37:43
dokument Zarządzenie Nr 71/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont nawierzchni tłuczniowo-żwirowych odcinków dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni z płyt typu YOMB". 2022-05-09 13:29:47
dokument Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : "Budowa chodnika w ciągu ul. Sportowej w Goręczynie". 2022-05-09 13:24:47
dokument Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną w miejscowości Wyczechowo i Rąty" 2022-05-06 13:54:31
dokument Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn: ,,Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 168007G ul. Siemiana oraz nr 168009G ul. Witosławy w Somoninie". 2022-05-06 12:57:08
dokument Zarządzenie Nr 67/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-05-02 08:59:25
dokument Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 22.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-05-02 08:50:15
dokument Zarządzenie Nr 66/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem biurowym" 2022-05-02 08:46:18
dokument Zarządzenie Nr 65/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac konkursu plastycznego "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" 2022-05-02 08:35:02
dokument Zarządzenie Nr 63/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.04.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym. 2022-04-27 09:42:27
dokument Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.04.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym. 2022-04-27 09:40:26
dokument Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 14.04.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-04-26 12:08:47
dokument Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.04.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 2022-04-25 10:41:30
dokument Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.04.2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do prowadzenia spraw z zakresu przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 2022-04-25 10:28:01
dokument Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 14.04.2022 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji elektronicznych nośników informacji niejawnych o klauzuli " zastrzeżone" systemu YI "ASK-1" 2022-04-22 10:46:18
dokument Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Budowa placu postojowego na zapleczu urzędu gminy wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia" 2022-04-15 11:25:13
dokument Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu 2022-04-13 14:50:35
dokument Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie 2022-04-13 14:49:22
dokument Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętego Franciszka z Asyżu w Egiertowie 2022-04-13 14:48:21
dokument Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. 2022-04-13 14:46:56
dokument Zarządzenie Nr 33/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.03.2022 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu pn.:" Radunice na łonie Ostrzyc". 2022-04-12 11:49:15
dokument Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 1.04.2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu zo dzierżawę gruntów gminnych. 2022-04-11 14:35:41
dokument Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 1.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-04-07 10:28:24
dokument Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 1.04.2022 r. w sprawie powołania Gminnego koordynatora do spraw uchodźców z Ukrainy. 2022-04-07 10:26:06
dokument Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 1.04.2022 r. w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów w roku 2022 2022-04-06 12:30:01
dokument Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-04-05 12:05:27
dokument Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.03.2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-03-28 13:50:11
dokument Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ponowionym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022r. 2022-03-28 12:13:36
dokument Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 23.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych oraz dyrektora gminnego przedszkola w Gminie Somonino. 2022-03-24 11:57:29
dokument Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.03.2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych 2022-03-24 11:23:37
dokument Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.03.2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych 2022-03-22 13:59:29
dokument Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.03.2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych 2022-03-22 13:58:52
dokument Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.03.2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych 2022-03-22 13:56:58
dokument Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.03.2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych 2022-03-22 13:56:05
dokument Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-03-22 13:52:51
dokument Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.03.2022 w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją w ramach Osi Priorytetowej projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie - REACT - EU". 2022-03-22 12:53:41
dokument Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.03.2022 w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją projektu grantowego pn.: " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR". 2022-03-22 12:47:50
dokument Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 08.02.2022 w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją inwestycji pn.: "Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" oraz inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie". 2022-03-22 12:43:36
dokument Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.03.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: "Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" na działce nr 167/3 w m. Starkowa Huta, gmina Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie 2022-03-22 12:31:41
dokument Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w Starkowej Hucie i Egiertowie." 2022-03-18 13:47:49
dokument Zarządzenie Nr 35/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" 2022-03-18 13:35:10
dokument Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą" 2022-03-18 09:22:24
dokument Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 15.03.2022 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Somonino. 2022-03-17 12:23:42
dokument Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" - Część I - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Sławkach- Silos" 2022-03-15 14:19:23
dokument Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 3.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-03-11 11:19:07
dokument Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 23.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-03-11 11:18:27
dokument Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 2.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok. 2022-03-09 11:19:25
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 2.03.2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-03-08 09:09:46
dokument Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 1.03.2022 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Somonino do prowadzenia spraw Gminy w imieniu Wójta Gminy Somonino 2022-03-08 08:54:13
dokument Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-03-08 08:39:01
dokument Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 2.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa budynków świetlic kontenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Wyczechowie i w Rątach" 2022-03-04 14:12:21
dokument Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 02.03.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę. 2022-03-04 13:27:24
dokument Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 02.03.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę. 2022-03-04 13:25:32
dokument Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.02.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę. 2022-03-01 12:02:17
dokument Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.02.2022 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w ponowionym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego wc2022r. 2022-02-28 12:56:17
dokument Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.02.2022 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2022-02-25 13:04:19
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.02.2022 w sprawie ogłoszenia ponownego otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022r. 2022-02-25 12:58:45
dokument Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.02.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont dachu Punktu Informacji Turystycznej w Ostrzycach" 2022-02-21 14:31:38
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r 2022-02-14 11:32:33
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 02.02.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2022 r. 2022-02-03 08:58:09
dokument Zarządzenie Nr 9/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.01.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-02-02 12:45:09
dokument Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.01.2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok. 2022-02-02 09:09:42
dokument Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.01.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym. 2022-02-01 13:13:47
dokument Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.01.2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2022-01-25 14:58:54
dokument Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.01.2022 w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2022 2022-01-21 09:44:34
dokument Zarządzenie Nr 1A/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.01.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok 2022-01-18 12:59:51
dokument Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.01.2022 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022r. 2022-01-13 08:44:35
dokument Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.01.2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatku osłonowego oraz przekazywania wnioskodawcom informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. 2022-01-10 10:44:04
dokument Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.01.2022 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o stypendia sportowe. 2022-01-10 10:29:56
dokument Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.01.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022r 2022-01-05 08:58:44