Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog 2024 2024-01-08 15:20:33
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-09-19 10:38:42
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2023-09-18 08:48:07
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-18 08:43:08
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-09-12 14:01:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 25.08.2022r. o podjęciu przez Radę Gminy Somonino Uchwały Nr LIV/502/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla fragmentu wsi Goręczyno rejon ul. Kasztelańska 2023-09-11 07:58:31
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Egiertowo - załącznik graficzny 2023-05-29 11:48:10
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Egiertowo. 2023-02-20 14:49:48
dokument Informacja o dyskusjach publicznych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamela i fragmentu wsi Połęczyno ul. Działkowa 2022-12-23 13:01:21
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kamela. 2022-12-23 12:56:01
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Połęczyno - ul. Działkowa 2022-12-23 12:52:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 05.07.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Egiertowo - rejon skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 i drogi krajowej nr 20 2022-07-05 12:53:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 2022-06-28 14:38:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 17.05.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-05-24 13:57:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 17.05.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 15 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaplica 2022-05-24 13:54:19
dokument OBWIESZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Borcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-24 11:07:37
dokument OBWIESZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-03-24 10:57:53
dokument OBWIESZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Borcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-12-07 12:58:06
dokument OBWIESZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2021-09-21 15:29:49
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-07-01 15:38:09
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-05-04 14:44:25
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-04-02 13:07:55
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-04-02 11:33:49
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo - Południe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2021-04-02 10:43:14
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-12-14 15:35:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 1 lipca 2020 roku o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-07-06 15:49:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 1 lipca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2020-07-06 15:44:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-07-06 15:25:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 1 lipca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 2020-07-06 15:23:12
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOMONINO Z DNIA 1 KWIETNIA 2020 ROKU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM STRATEGICZNYCH OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2020-04-01 16:37:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 7 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 2020-01-10 10:45:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino z dnia 29.10.2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. 2019-11-08 13:34:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-10-01 22:09:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino 2019-10-01 22:02:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce "Centrum" i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-10-01 22:00:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-10-01 21:58:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta rejon ul. Przedsiębiorców i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-10-01 21:56:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2019-10-01 21:54:54
dokument UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY SOMONINO z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo 2019-02-22 09:32:39
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-01-29 14:41:35
dokument OGŁOSZENIE dot. dyskusji społecznej nad projektem planów miejscowych wsi Ostrzyce. 2019-01-29 14:31:07
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo - dokument stracił ważność 2018-10-31 12:12:22
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2018-04-11 14:34:54
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2018-04-11 14:34:06
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Somonino 2018-03-06 13:57:42
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Hopowo 2017-11-29 10:26:51
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Goręczyno 2017-09-19 14:29:54
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Somonino 2017-09-19 14:29:25