Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2017 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument BP.6733.30.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodosiagowej na dziełce nr 152, obręb ewid Ramleje, Gmina Somonino 2017-12-29 09:22:28
dokument BP.6733.29.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości 3640m wraz z przepompownią do odbioru ścieków obręb Rąty w Gminie Somonino 2017-12-15 14:16:47
dokument BP.6733.28.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na działce nr 86/10 w miejscowości Goręczyno w Gminie Somonino 2017-11-08 15:34:21
dokument BP.6733.27.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 82/4 i 115/2 w miejscowości Starkowa Huta. 2017-10-20 08:04:40
dokument BP.6733.26.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 10,11, 13 w miejscowości Kaplica. 2017-09-19 16:18:27
dokument BP.6733.25.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 101/18, 101/26, 103/26, w miejscowości Wyczechowo 2017-09-19 16:15:21
dokument BP.6733.24.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 19/1, 240, 270, w miejscowości Borcz 2017-09-19 16:13:15
dokument BP.6733.23.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 10/33, 15, 45, 47/13, 47/9 w miejscowości Egiertowo w Gminie Somonino. 2017-09-19 14:17:38
dokument BP.6733.22.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu zabaw z siłownią zewnętrzną na działce nr 285 w miejscowości Borcz 2017-08-07 00:13:34
dokument BP.6733.21.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu o średnicy 63 PE i długości około 120 metrów na działkach nr 451/12 i 457 w miejscowości Sławki 2017-07-18 15:39:17
dokument BP.6733.20.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 51/2 i 48/6 w miejscowości Egiertowo. 2017-06-30 13:54:16
dokument BP.6733.19.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr 23/20, 23/94, 23/95, 144 w miejscowości Egiertowo, Gmina Somonino 2017-06-14 16:14:21
dokument BP.6733.18.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowej linii 220 kV łączącej projektowaną linie 400 kV Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo z istniejącą linią 220kV Żydowo - Gdańsk 1 na dz. nr 139/7 w miejscowości Kaplica w Gminie Somonino 2017-06-08 16:17:28
dokument BP.6733.17.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w celu zasileniu działek budowlanych na dz. nr 166 i 162/14 w miejscowości Rąty 2017-07-05 13:37:13
dokument BP.6733.16.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu na dz. nr 152/18 i 153/17 w miejscowości Połęczyno 2017-05-18 22:24:21
dokument BP.6733.15.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 136/1, 137/17, 137/8, 137/11,137/13 w obrębie ewidencyjnym Połęczyno 2017-05-12 22:28:50
dokument BP.6733.14.2017.AP.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 223/1 i 224 w obrębie ewidencyjnym Połęczyno 2017-05-12 22:25:33
dokument BP.6733.13.2017.AP sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pomostu pływającego, umocnieniu linii brzegowej, budowa plaży na dz. nr 145 w miejscowości Połęczyno i dz. nr 100 w miejscowości Kamela. 2017-04-06 08:39:36
dokument BP.6733.12.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Rąty, Gmina Somonino 2017-04-03 14:41:42
dokument BP.6733.11.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Borcz 2017-03-28 13:56:30
dokument BP.6733.10.2017.AP. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w celu zasilenia działek budowlanych w miejscowości Sławki 2017-03-28 13:54:58
dokument BP.6733.9.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu w miejscowości Sławki 2017-03-28 13:53:22
dokument BP.6733.8.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 260/3 i 244/4 w obrębie ewidencyjnym Ostrzyce w Gminie Somonino 2017-03-16 15:44:20
dokument BP.6733.7.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 51/2 i 48/6 w obrębie ewidencyjnym Egiertowo w Gminie Somonino 2017-03-16 15:41:36
dokument BP.6733.6.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 129 w obrębie widencyjnym Połęczyno w Gminie Somonino 2017-03-16 15:38:23
dokument BP.6733.5.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w obrębie ewidencyjnym Starkowa Huta i Egiertowo 2017-02-27 13:58:05
dokument BP.6733.4.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na działkach położonych w miejscowości Egiertowo w Gminie Somonino. 2017-02-21 15:26:12
dokument BP.6733.3.2017.AP w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu w obrębie miejscowości Sławki 2017-02-13 11:23:07
dokument BP.6733.2.2017.AP Budowa kontenerowej stacji transformatorowej średniego napięcia 15kV, obręb Kaplica 2017-01-30 15:12:11
dokument BP.6733.1.2017.AP ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej n aterenie działek położionych w obrębie Borcz, Gmina Somonino 2017-01-18 16:43:23