Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2020 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZW1.6733.1.19.2020.AP Budowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 91/2 w miejscowości Rąty, w Gminie Somonino 2020-12-23 15:29:09
dokument ZW1.6733.1.18.2020.AP Przebudowa i modernizacja budynku po byłej szkole wraz z adaptacją pomieszczeń na świetlicę na działkach nr 169/1 i 161 położonych w obrębie ewidencyjnym Starkowa Huta, w gminie Somonino 2020-12-10 15:42:46
dokument ZW1.6733.1.17.2020.AP Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na działkach nr 410/18, 412/1, 413/1, 414/1 i 415 obręb Sławki, w Gminie Somonino 2020-12-10 15:36:00
dokument ZW1.6733.1.16.2020.AP Budowa sieci elektroenergetycznej nn - 0,4 kV dla zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych i budynków gospodarki leśnej na działkach nr 152/12, 152/13, 152/23, 152/18 i 328, obręb Połęczyno, w Gminie Somonino 2020-11-23 15:38:22
dokument ZW1.6733.1.15.2020.AP Budowa linii kablowej na działkach nr 162/8, 162/14, 162/10, 166, 126/6, 126/1 i 124, obręb Rąty, w Gminie Somonino 2020-11-20 14:31:30
dokument ZW1.6733.1.14.2020.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 407/15, 407/14, 407/16, 407/17 i 131/2 wraz z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, obręb Goręczyno, w Gminie Somonino 2020-11-06 14:57:50
dokument ZW1.6733.1.13.2020.AP Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działce nr 20/60 wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego na działce nr ew. 20/55, obręb Egiertowo, w Gminie Somonino 2020-11-06 14:51:39
dokument ZW1.6733.1.12.2020.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 152/18 wraz z budową przyłączy wodociągowych na działkach nr ew. 152/12, 152/13 i 152/23 obręb Połęczyno, w Gminie Somonino 2020-10-09 14:47:35
dokument ZW1.6733.1.11.2020.AP Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr 83/11, 116/21, 90 i 116/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Kamela, w Gminie Somonino 2020-09-23 16:22:57
dokument ZW1.6733.1.10.2020.AP Budowa linii kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 141, 145, 116/68, 116/67, 116/65, 116/27, 116/17, 116/35, 116/23, 116/22, 90, 119/1, 116/18, 116/28, 116/29, 116/30, 116/31, 116/32, 116/34, 116/64, 120 w obrębie ewidencyjnym Kamela w Gminie Somonino 2020-08-12 16:03:50
dokument ZW1.6733.1.09.2020.AP Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną, budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej, budowa bieżni lekkoatletycznej na działce nr ew. 10 obręb Borcz w Gminie Somonino 2020-08-12 16:00:14
dokument ZW1.6733.1.08.2020.AP Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na działkach nr ew. 152/18 i 152/14 obręb Połęczyno, w Gminie Somonino 2020-06-15 08:59:44
dokument ZW1.6733.1.07.2020.AP Budowa sieci napowietrznej SN - 15kV na działkach nr 152, 188 i 191 obręb Ramleje, Gmina Somonino 2020-05-22 13:50:35
dokument ZW1.6733.1.03.2020.AP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 75/3, 74, 73/32 obręb Egiertowo, gmina Somonino 2020-05-18 15:43:28
dokument ZW1.6733.1.06.2020.AP Budowa zastawki na rzece Wiercica przy jez. Połęczyńskim na działce nr 168 obręb 09 Połęczyno, gmina Somonino 2020-05-18 15:38:55
dokument ZW1.6733.1.04.2020.AP Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN - 15 KV, budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV i budowie stacji transformatorowej słupowej SN/nN - 15/0,4 kV na działkach nr ew. 57/1, 54 i 51 obręb Kamela, gmina Somonino 2020-04-17 11:24:45
dokument ZW1.6733.1.02.2020.AP Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacjami teletechnicznymi, na potrzeby zasilenia podstacji trakcyjnych PT Somonino i PT Glincz (etap 3) oraz budowy linii kablowych SN 3 kV DC zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych nn, kabli nn sterowania rozłącznikami sieci trakcyjnej wraz z kanalizacją teletechniczną dla zasilani linii kolejowej nr 201 i 214 na działkach nr. ew. 327/2, 345, 346, 347, 353, 354, 356, 359, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 374, 375, 376, 377, 378, 379/1, 379/3, 379/4, 380, 386, 388/2, 390/1, 390/2, 391, 392, 393, 395, 396/2, 397, 398, 400, 401/1, 403, 404, 407, 478, 479, 480, 503 obręb Sławki, gmina Somonino 2020-03-17 15:25:29
dokument ZW1.6733.1.01.2020.AP Budowa stacji trakcyjnej SN 15 kV PT Somonino oraz obiektów budowlanych z nią związanych na działkach nr ew. 480 i 481 obręb Sławki, gmina Somonino 2020-03-16 15:42:21
dokument ZW1.6733.1.21.2019.AP Budowa studni do ujmowania wody oraz technologicznej sieci wodociągowej służącej do nawodnienia boiska na działkach nr ew. 55/11, 55/36, 56/1, 234/1, 53 obręb Goręczyno, gmina Somonino. 2020-01-08 12:03:39
dokument ZW1.6733.1.19.2019.AP Budowa technologicznej sieci wodociągowej służącej do nawodnienia boiska na działkach nr 55/11, 55/36, 56/1, 55/2, 234/1, 53 i 52 w obrębie ewidencyjnym Goręczyno, w gminie Somonino. 2020-01-08 11:57:47
dokument ZW1.6733.1.17.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ew. 73, 35, 58/3, 58/14, obręb Ramleje, gmina Somonino. 2020-01-08 11:48:28
dokument ZW1.6733.1.14.2019.AP Rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ew. 49/15 i 49/21, obręb Egiertowo, gmina Somonino. 2020-01-08 11:43:38