Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2021 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 117/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-09-17 14:38:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 116/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 16 września 2021 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 2021-09-16 13:25:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 14 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somonino 2021-09-16 11:07:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-09-09 12:30:10
dokument Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 06.09.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa drogi transportu rolnego w Somoninie wraz z odcinkami dróg gminnych na terenie Gminy Somonino oraz placem przy OSP Goręczyno" 2021-09-08 12:01:16
dokument Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 06.09.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi nr 168020G w Somoninie" 2021-09-08 11:37:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 1 września 2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2022 rok 2021-09-07 14:43:27
dokument Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 06.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - zakres nr 2" 2021-09-06 15:37:37
dokument Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino" zadanie 4 - ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - zakres nr 1" 2021-09-06 15:30:45
dokument Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.09.2021 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 168021G wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury w Somoninie" 2021-09-03 14:40:23
dokument Zarządzenie nr 107/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.09.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania ,,Zwiedzanie zgodnie z naturą - promocja szlaków rekreacyjnych szansa na rozwój Gminy Somonino" 2021-09-03 14:38:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 104/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 39/3, 40/55 oraz 40/57 położone w miejscowości Rąty, działka numer 36/1 położona w miejscowości Borcz oraz działka numer 522/11 położna w miejscowości Somonino 2021-09-01 13:53:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 103/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 2021-09-01 13:46:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-09-01 13:38:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 100A/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-08-19 12:26:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Konkursu ,,SZCZEPIMY SIĘ - CHRONIMY" 2021-08-17 15:35:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2021 roku 2021-08-13 14:31:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 99/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 roku. 2021-08-13 14:22:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-08-13 14:21:19
dokument Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 11.08.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remont nawierzchni dróg poprzez ułożenie płyt YOMB na terenie Gminy Somonino" 2021-08-13 14:19:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-08-09 14:15:15
dokument Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 06.08.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych w 2021/2022 roku" 2021-08-06 14:33:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 95/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2021-08-05 15:24:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 93/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-08-05 15:22:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-08-05 15:18:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-08-05 15:16:10
dokument ZARZĄDZENIE nr 93/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 26.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2021-07-28 08:11:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr 90/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące zasób Gminy Somonino 2021-07-16 14:37:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-07-15 11:35:01
dokument Zarządzenie nr 89/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.07.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów edukacyjnych ,,Co kryją łąki??" 2021-07-13 15:24:15
dokument Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Roboty wykończeniowe w Szkole Podstawowej w Somoninie - ul. Osiedlowa - etap l" 2021-07-13 15:19:59
dokument Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji 2021-07-12 13:38:40
dokument Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,UBEZPIECZENIE MAJĄTKU l INNYCH INTERESÓW GMINY SOMONINO" 2021-07-12 13:34:57
dokument Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.07.2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.06.2021 roku, w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino - Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo - Trątkownica" 2021-07-12 13:29:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 83/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem 2021-07-06 09:32:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 82/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 05 lipca 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 86/14 położona w miejscowości Goręczyno 2021-07-06 09:27:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 80 B/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-07-06 09:19:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 80 A/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-07-06 09:17:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-07-06 09:10:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 21.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-07-02 14:17:35
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Zwiedzanie zgodnie z naturą - promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino" 2021-07-02 13:24:55
dokument Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania ,,Zwiedzanie zgodnie z naturą - promocja szlaków rekreacyjnych szansa na rozwój Gminy Somonino" 2021-07-02 12:53:01
dokument Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino - Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo - Trątkownica" 2021-07-02 12:38:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-07-02 12:29:17
dokument Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.06.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielek ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-02 12:19:39
dokument Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.06.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-07-02 12:16:07
dokument Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Co w trawie piszczy - Odkrywamy Bioróżnorodność Gminy Somonino" 2021-07-02 12:09:00
dokument Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino 2021-06-21 15:41:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-06-17 15:20:48
dokument Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 14.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egiertowo" 2021-06-14 15:40:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia epizodu praktycznego w ramach powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem RADUNIA-2021 jako gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem OLCHA-2021 2021-06-14 15:32:16
dokument Zarządzenie nr 69/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 08.06.2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego ,,Co w trawie piszczy?" 2021-06-14 15:29:29
dokument Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano (Etap Il)" 2021-06-07 14:50:59
dokument Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino - Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo - Trątkownica". 2021-06-07 14:43:43
dokument Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla inwestycji pn.: ,,Remont Zespołu Boisk Kompleksu Sportowego ORLIK w Somoninie". 2021-06-04 15:10:05
dokument Zarządzenie nr 64/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów plenerowych BioBlitz II w Rybakach w dniach 11-12 czerwca 2021 roku 2021-06-04 15:06:56
dokument Zarządzenie nr 63/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów przyrodniczo-edukacyjnych ,,Co w trawie piszczy?" 2021-06-04 15:04:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 62/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Systemu Teleinformatycznego do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW) oraz Koordynatorów wdrożenia EZD PUW 2021-06-04 14:41:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2021-06-04 14:38:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-06-04 14:35:32
dokument Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie odwieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach 2021-05-13 11:29:51
dokument Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi gminnej tj. ulicy Witosławy polegająca na budowie chodnika i kanału technologicznego w miejscowości Somonino" 2021-05-13 11:27:37
dokument Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - Zakres 2" 2021-05-13 10:42:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 150/9 i 150/11 położone w miejscowości Hopowo oraz 164/3 i 205 położone w miejscowości Sławki 2021-05-13 09:58:18
dokument Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano (Etap II)" 2021-05-13 09:52:15
dokument Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia Spacery edukacyjne ,,Co w trawie piszczy?" 2021-05-13 09:45:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia ,,Procedury bezpieczeństwa dotyczącej funkcjonowania przystani kajakowych w Somoninie i w Goręczynie w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" 2021-05-13 09:43:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-05-13 09:38:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 52/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem 2021-04-30 14:39:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem 2021-04-30 14:37:12
dokument Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie - etap 2" 2021-04-30 14:32:15
dokument Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.04.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego ,,Co w trawie piszczy?" 2021-04-30 14:27:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-04-30 14:25:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-04-30 14:23:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 2021-04-20 15:20:49
dokument Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 15.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie" 2021-04-16 14:30:18
dokument Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Somonino 2021-04-16 14:25:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 07.04.2021 r. w sprawie wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający 2021-04-13 11:34:56
dokument Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Somonino 2021-04-07 13:45:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 06 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 2021-04-07 13:32:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 39/3, 40/55 oraz 40/57 położone w miejscowości Rąty oraz działka numer 69/1 położona w miejscowości Ramleje 2021-04-07 13:19:22
dokument Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2021 2021-04-07 13:10:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy Somonino 2021-04-07 13:04:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-04-07 12:55:23
dokument Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 19.03.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w miejscowości Goręczyno" 2021-04-07 12:30:39
dokument Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Somonino 2021-04-07 12:25:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2021-03-19 14:36:34
dokument Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie etap II" 2021-03-18 11:46:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-03-12 10:17:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika do zastępstwa na czas nieobecności w pracy Skarbnika Gminy 2021-03-11 13:11:47
dokument Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 08.03.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych" 2021-03-09 15:39:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 05 marca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 2021-03-09 15:33:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie 2021-03-09 14:46:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-03-09 14:27:16
dokument ZARZĄDZENIE nr 25/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie nabycia prawa własności działki nr 356/4 położonej w miejscowości Somonino, w gminie Somonino o pow. 968 m2 i działki nr 351/3 położonej w miejscowości Somonino, w gminie Somonino o pow. 1624 m2 2021-03-09 14:19:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 24/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numer 53/10 położona w miejscowości Wyczechowo 2021-03-09 14:06:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 23/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 391/6 i 391/7 oraz 475/5 położone w miejscowości Somonino 2021-03-09 13:50:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 21/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 2021-03-09 13:39:38
dokument ZARZĄDZENIE Nr 20/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 473/1 oraz 474/1 położone w miejscowości Somonino 2021-03-09 13:29:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 luty 2021 rok w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów w roku 2021 2021-03-09 13:18:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Somonino, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł 2021-03-09 12:24:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 22/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-02-24 11:29:31
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-02-10 14:13:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 09.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-02-10 14:09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku 2021-02-05 14:44:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino 2021-02-05 14:33:33
dokument Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.02.2021 roku w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy w Somoninie 2021-02-05 09:01:38
dokument Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.02.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2021 r. 2021-02-05 08:39:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok 2021-01-27 16:23:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego 2021-01-25 11:03:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 10/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 22.O1.2021 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie 2021-01-22 11:08:27
dokument Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2021 2021-01-20 16:16:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem Sali sportowej w Goręczynie 2021-01-18 14:20:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 06/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.01.2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok 2021-01-18 14:10:40
dokument Zarządzenie 5/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.01.2021 w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/1/2021 na realizację zadań publicznych w 2021 r. 2021-01-18 13:54:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 4/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego 2021-01-08 14:52:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę 2021-01-08 14:49:46
dokument ZARZĄDZENIE Nr 2/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu 2021-01-08 14:43:07
dokument Zarządzenie 1/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.01.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecania realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2021 r. 2021-01-08 14:39:43