Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2023 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 167/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2024-01-29 08:44:48
dokument Zarządzenie 166/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2024-01-24 15:04:11
dokument Zarządzenie Nr 165/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany budżetu. 2024-01-18 09:25:17
dokument Zarządzenie Nr 164/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym 2024-01-16 14:11:27
dokument Zarządzenie 163/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2024-01-09 14:29:13
dokument Zarządzenie 162/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2024-01-03 15:53:38
dokument Zarządzenie 161/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2024-01-03 15:52:33
dokument Zarządzenie 160/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2024-01-03 15:52:06
dokument Zarządzenie 159/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2024-01-03 15:51:42
dokument Zarządzenie 158/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2024-01-03 15:50:34
dokument Zarządzenie 157/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2024-01-03 15:49:57
dokument Zarządzenie 156/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Urzędzie Gminy Somonino 2024-01-04 08:29:38
dokument Zarządzenie 155/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych za święto przypadające w sobotę 2023-12-29 11:53:50
dokument Zarządzenie 154/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 168026G w Ramlejach" 2024-01-02 13:53:12
dokument Zarządzenie nr 153/2023 z dnia 29.12.2023r. w sprawie zatwierdzenia ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora ,,Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023 - 2025" oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego. 2023-12-29 13:51:56
dokument Zarządzenie 152/2023 z dnia w sprawie powołania Rady do spraw ,,Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023-2025" 2023-12-29 13:50:12
dokument Zarządzenie 150a/2023 z dnia 21.12.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2024-01-11 09:34:42
dokument Zarządzenie 150/2023 z dnia 21.12.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2024-01-08 15:23:27
dokument Zarządzenie 149/2023 z dnia 19.12.2023r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rozpatrywania wniosków o stypendia i nagrody sportowe 2024-01-04 14:51:34
dokument Zarządzenie 148/2023 z dnia 14.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Somonino w roku 2024" 2024-01-08 11:51:53
dokument Zarządzenie 147/2023 z dnia 14.12.2023r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino 2023-12-14 15:13:58
dokument Zarządzenie 146/2023 z dnia 11.12.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ulicy św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie" 2024-01-02 08:58:28
dokument Zarządzenie 145/2023 z dnia 11.12.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-12-19 14:29:40
dokument Zarządzenie 144/2023 z dnia 06.12.2023r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na ulotkę promującą zasady segregacji odpadów pt. ,,Segreguj z nami, walcz z odpadami" 2023-12-06 15:12:02
dokument Zarządzenie 142/2023 z dnia 04.12.2023r. sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 2023-12-05 15:18:38
dokument Zarządzenie 141/2023 z dnia 04.12.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 2023-12-05 15:17:06
dokument Zarządzenie 140/2023 z dnia 30.11.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-12-11 15:20:38
dokument Zarządzenie 139/2023 z dnia 29.11.2023r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej 2023-12-04 15:12:24
dokument Zarządzenie 136/2023 z dnia 22.11.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-11-22 10:30:50
dokument Zarządzenie 135/2023 z dnia 17.11.2023r. w sprawie: zwrotu wydatków za zakup okularów korygujących wzrok lub soczewek korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Gminy Somonino obsługujących monitory ekranowe 2023-11-24 13:46:18
dokument Zarządzenie 134/2023 z dnia 15.11.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-11-15 11:51:23
dokument Zarządzenie 133/2023 z dnia 14.11.2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu 2023-11-17 08:34:52
dokument Zarządzenie 132/2023 z dnia 14.11.2023r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu 2023-11-17 08:32:31
dokument Zarządzenie 131/2023 z dnia 14.11.2023r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Somonino na rok 2024. 2023-11-14 14:56:04
dokument Zarządzenie 130/2023 z dnia 14.11.2023r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024-2045. 2023-11-14 14:55:03
dokument Zarządzenie 129/2023 z dnia 09.11.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-11-24 13:44:21
dokument Zarządzenie 126/2023 z dnia 08.11.2023r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS w Urzędzie Gminy Somonino 2023-11-08 09:48:37
dokument Zarządzenie 125/2023 z dnia 06.11.2023r. w sprawie: przekazania węgla jednostkom organizacyjnym Gminy Somonino 2023-11-10 10:23:47
dokument Zarządzenie 124/2023 z dnia 06.11.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa przejść dla pieszych, chodników i kanału technologicznego poprzez przebudowę ulicy św. Floriana i ul. Leśnej w Hopowie" 2023-11-07 14:11:31
dokument Zarządzenie 122/2023 z dnia 31.10.2023r. w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2023 2023-11-28 09:56:41
dokument Zarządzenie 121/2023 z dnia 27.10.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 2023-11-07 15:06:06
dokument Zarządzenie 120/2023 z dnia 26.10.2023r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych za święto przypadające w sobotę 2023-10-27 14:34:43
dokument Zarządzenie 119/2023 z dnia 25.10.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-11-14 09:34:05
dokument Zarządzenie Nr 118/2023 z dnia 19.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Usługi związane z zimowym utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych - w sezonie 2023/2024" 2023-11-02 14:22:37
dokument Zarządzenie 117/2023 z dnia 17.10.2023r. w sprawie odwołania pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino 2023-10-17 15:03:55
dokument Zarządzenie Nr 116/2023 z dnia 16.10.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2023-11-02 14:21:06
dokument Zarządzenie 115/2023 z dnia 10.10.2023r. w sprawie: wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach i referendum zarządzonych na dzień 15 października 2023 r 2023-10-13 09:58:14
dokument Zarządzenie 114/2023 z dnia 10.10.2023r. w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r 2023-10-13 09:19:06
dokument Zarządzenie 113/2023 z dnia 10.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu 2023-11-02 14:19:37
dokument Zarządzenie 112a/2023 z dnia 09.10.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-11-14 09:33:03
dokument Zarządzenie 112/2023 z dnia 9.10.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023 2023-10-25 12:47:49
dokument Zarządzenie 111/2023 z dnia 09.10.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. 2023-10-10 15:42:17
dokument Zarządzenie 110/2023 z dnia 02.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-10-04 16:09:37
dokument Zarządzenie 109/2023 z dnia 02.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-10-04 16:08:20
dokument Zarządzenie 108/2023 z dnia 02.10.2023r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia spisu 2023-10-04 16:07:28
dokument Zarządzenie 107/2023 z dnia 29.09.2023r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo - finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali nie stanowiących własności gminy 2024-01-12 12:01:58
dokument Zarządzenie 105/2023 z dnia 28.09.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-10-11 16:27:34
dokument Zarządzenie 104/2023 z dnia 21.09.2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszych rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań 2023-09-26 07:54:47
dokument Zarządzenie 103/2023 z dnia 19.09.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Złotej w Borczu" 2023-10-17 14:01:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 18 września 2023 roku 2023-09-22 09:53:12
dokument Zarządzenie Nr 101/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 11 września 2023 roku 2023-10-03 08:44:42
dokument Zarządzenie 100/2023 z dnia 11.09.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-09-26 07:50:18
dokument Zarządzenie Nr 98/2023 z dnia 04 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Poznaj Polskę'' 2023-09-11 12:39:47
dokument Zarządzenie 97/2023 z dnia 04.09.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone dzierżawy. 2023-09-05 15:07:02
dokument Zarządzenie 96/2023 z dnia 31.08.2023r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-09-07 11:20:13
dokument Zarządzenie nr 94/2023 z dnia 28.08.2023r.w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Somonino na 2024 rok 2023-09-07 11:31:14
dokument Zarządzenie 92/2023 z dnia 22.08.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 2023-08-30 17:49:08
dokument Zarządzenie 91/2023 z dnia 22.08.2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Goręczynie 2023-08-30 17:46:10
dokument Zarządzenie 90/2023 z dnia 22.08.2023r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 2023-08-30 17:39:49
dokument Zarządzenie 89/2023 z dnia 22.08.2023r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej. 2023-08-22 15:10:30
dokument Zarządzenie 88/2023 z dnia 07.08.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Somonino w okresie od 04.09.2023 r. do 21.06.2024 r. poprzez zakup dla nich przez Gminę Somonino ulgowych biletów miesięcznych" 2024-01-02 08:57:03
dokument Zarządzenie 87/2023 z dnia 7.08.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-09-01 14:13:19
dokument Zarządzenie 86/2023 z dnia 07.08.2023r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino. 2023-08-07 15:03:48
dokument Zarządzenie 85/2023 z dnia 03.08.2023r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego ,,Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie". 2023-08-03 11:24:14
dokument Zarządzenie 84/2023 z dnia 1.08.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-08-09 10:21:36
dokument Zarządzenie 83/2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone dzierżawy 2023-07-25 14:47:53
dokument Zarządzenie 82/2023 z dnia 24.07.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027 2023-07-24 13:43:22
dokument Zarządzenie 81/2023 z dnia 20.07.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-07-31 15:29:34
dokument Zarządzenie 80/2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie. 2023-07-20 15:10:12
dokument Zarządzenie 79/2023 z dnia 17.07.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz zamiany 2023-07-26 09:40:36
dokument Zarządzenie 77/2023 z dnia 13.07.2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenie regulaminu przetargu 2023-07-14 11:59:17
dokument Zarządzenie 76/2023 z dnia 12.07.2023r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenie regulaminu przetargu 2023-07-14 11:52:08
dokument Zarządzenie 75/2023 z dnia 11.07.2023r. w sprawie ogłoszenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań 2023-07-11 11:28:53
dokument Zarządzenie 74/2023 z dnia 10.07.2023r. w sprawie powołania Komisji 2023-07-10 11:57:12
dokument Zarządzenie 73/2023 z dnia 04.07.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-05 08:08:16
dokument Zarządzenie 72/2023 z dnia 04.07.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-05 08:07:47
dokument Zarządzenie 71/2023 z dnia 04.07.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-05 08:07:17
dokument Zarządzenie 70/2023 z dnia 04.07.2023r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2023-07-05 08:05:31
dokument Zarządzenie 69/2023 z dnia 04.07.2023r. w sprawie powołania Komisji 2023-07-05 08:19:14
dokument Zarządzenie 68/2023 z dnia 04.07.2023r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025 -,,Wyprawka Szkolna". 2023-07-05 08:17:50
dokument Zarządzenie 67/2023 z dnia 03.07.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Modernizacja drogi transportu rolnego w Kaplicy" 2023-07-03 15:28:53
dokument Zarządzenie 66/2023 z dnia 30.06.2023r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Somonino. 2023-07-13 15:01:37
dokument Zarządzenie 65/2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok 2023-07-11 15:00:12
dokument Zarządzenie 64/2023 z dnia 29.06.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goręczynie 2023-06-29 10:49:09
dokument Zarządzenie 63/2023 z dnia 27.06.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano (Etap Ill)" 2023-07-03 15:06:23
dokument Zarządzenie 62/2023 z dnia 26.06.2023r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola w Goręczynie 2023-06-26 10:45:13
dokument Zarządzenie 60/2023 z dnia 20.06.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy 2023-06-26 10:43:53
dokument Zarządzenie 59/2023 z dnia 19.06.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-06-29 13:50:03
dokument Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goręczynie 2023-06-16 14:16:42
dokument Zarządzenie 55/2023 z dnia 13.06.2023r. w sprawie funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Gminie Somonino 2023-06-14 10:25:04
dokument Zarządzenie 54/2023 z dnia 13.06.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie 2023-06-13 09:23:01
dokument Zarządzenie 53/2023 z dnia 09.06.2023r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-06-12 13:21:38
dokument Zarządzenie 52/2023 z dnia 09.06.2023r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-06-12 13:20:23
dokument Zarządzenie 51/2023 z dnia 31.05.2023r. w sprawie określenia planu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somonino na lata 2023 - 2024 2023-06-07 13:20:12
dokument Zarządzenie 50/2023 z dnia 31.05.2023r. w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somonino. 2023-06-07 13:18:06
dokument Zarządzenie 49/2023 z dnia 31.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych w 2023/2024 roku" 2023-06-09 08:19:11
dokument Zarządzenie 48/2023 z dnia 30.05.2023r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rozpatrywania wniosków o stypendia i nagrody sportowe. 2023-06-01 14:55:20
dokument Zarządzenie 47/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-05-31 09:03:31
dokument Zarządzenie 46/2023 z dnia 24.05.2023r.w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora gminnego przedszkola w Gminie Somonino. 2023-05-24 13:41:53
dokument Zarządzenie 45/2023 z dnia 18.05.2023r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminy przetargu. 2023-05-22 14:42:12
dokument Zarządzenie 42/2023 z dnia 17.05.2023r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów plenerowych BioBlitz w Somoninie w dniach 26-27 maja 2023 roku 2023-05-17 14:21:03
dokument Zarządzenie 41/2023 z dnia 16.05.2023r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ,,Smakuj Kaszuby" 2023-05-18 09:11:26
dokument Zarządzenie 40a/2023 z dnia 11.05.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz zamiany. 2023-05-16 11:31:02
dokument Zarządzenie 40/2023 z dnia 10.05.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 2023-05-22 14:48:11
dokument Zarządzenie 39/2023 z dnia 10.05.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-05-22 14:34:12
dokument Zarządzenie 38/2023 z dnia 28.04.2023r. w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2023 2023-05-23 08:22:54
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-05-09 13:45:01
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.04.2023r. w sprawie powołania powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" dla Urzędu Gminy Somonino" 2023-04-20 08:46:03
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.04.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-04-20 08:45:42
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.04.2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy w Somoninie służbowych tabletów 2023-04-12 10:45:14
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu prac konkursu plastycznego "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym". 2023-04-11 10:26:26
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie 2023-04-05 10:38:27
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 4.04.2023r. w sprawie odwołania rokowań oraz ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komiski ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań 2023-04-05 10:35:06
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.03.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023rok. 2023-03-17 14:16:59
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.03.2023r. w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów w roku 2023 2023-03-17 14:16:34
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.03.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora gminnego przedszkola w Gminie Somonino. 2023-03-16 15:04:18
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 14.03.2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2023-03-16 15:03:55
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 9.03.2023r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań 2023-03-13 11:20:10
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 9.03.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy oraz użyczenia 2023-03-13 11:15:51
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu" 2023-03-06 00:11:48
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.02.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-03-16 13:44:20
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.02.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań. 2023-02-27 10:35:45
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.02.2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na 2023 rok. 2023-02-20 09:17:46
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2023r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo - finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność gminy Somonino 2023-03-17 10:21:45
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2023 r. zmieniające zarządzenie nr 189/2022 z dnia 7grudnia 2022 roku w sprawie ustalania stawek czynszu za wynajem Hali Sportowej w Egiertowie 2023-02-14 10:08:49
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z powierzeniem grantu "Dostępny samorząd - granty" . 2023-02-24 09:03:08
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-02-24 08:28:51
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 08.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań 2023-02-13 14:23:03
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań. 2023-02-06 14:24:59
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenie regulaminu przetargu. 2023-02-06 14:20:39
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.01.2023 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych 2023-02-02 13:59:05
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2023r. 2023-02-01 11:04:36
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023rok. 2023-02-03 09:44:51
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 2023-01-27 09:41:52
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2023-01-19 11:28:58
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.01.2023 r. w sprawie obowiązku oszczędzania energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Somonino 2023-01-31 15:02:34
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 2023-01-18 09:36:10
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 4/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023roku w sprawie zmiany budżetu gminy w 2023 roku. 2023-01-18 09:34:13
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy Somonino. 2023-03-16 13:38:20
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023rok. 2023-01-13 13:24:01
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmian w jednolitym wykazie akt. 2023-01-12 09:09:15
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 4.1.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadń publicznych w 2023r. 2023-01-09 14:44:29
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 2.1.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzonym działalność pożytku publicznego w 2023 r. 2023-01-02 13:02:58