Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2023 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie 46/2023 z dnia 24.05.2023r.w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora gminnego przedszkola w Gminie Somonino. 2023-05-24 13:41:53
dokument Zarządzenie 45/2023 z dnia 18.05.2023r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminy przetargu. 2023-05-22 14:42:12
dokument Zarządzenie 42/2023 z dnia 17.05.2023r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu warsztatów plenerowych BioBlitz w Somoninie w dniach 26-27 maja 2023 roku 2023-05-17 14:21:03
dokument Zarządzenie 41/2023 z dnia 16.05.2023r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pn. ,,Smakuj Kaszuby" 2023-05-18 09:11:26
dokument Zarządzenie 40a/2023 z dnia 11.05.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży oraz zamiany. 2023-05-16 11:31:02
dokument Zarządzenie 40/2023 z dnia 10.05.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 2023-05-22 14:48:11
dokument Zarządzenie 39/2023 z dnia 10.05.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-05-22 14:34:12
dokument Zarządzenie 38/2023 z dnia 28.04.2023r. w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2023 2023-05-23 08:22:54
dokument Zarządzenie Nr 37/2023 z dnia 27.04.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-05-09 13:45:01
dokument Zarządzenie Nr 36/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 17.04.2023r. w sprawie powołania powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" dla Urzędu Gminy Somonino" 2023-04-20 08:46:03
dokument Zarządzenie Nr 35/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.04.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-04-20 08:45:42
dokument Zarządzenie Nr 34/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 12.04.2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym Rady Gminy w Somoninie służbowych tabletów 2023-04-12 10:45:14
dokument Zarządzenie Nr 33/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 07.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu prac konkursu plastycznego "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym". 2023-04-11 10:26:26
dokument Zarządzenie Nr 32/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 05.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie 2023-04-05 10:38:27
dokument Zarządzenie Nr 31/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 4.04.2023r. w sprawie odwołania rokowań oraz ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komiski ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań 2023-04-05 10:35:06
dokument Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.03.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023rok. 2023-03-17 14:16:59
dokument Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.03.2023r. w sprawie odstąpienia od odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów w roku 2023 2023-03-17 14:16:34
dokument Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.03.2023r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora gminnego przedszkola w Gminie Somonino. 2023-03-16 15:04:18
dokument Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 14.03.2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu. 2023-03-16 15:03:55
dokument Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 9.03.2023r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań 2023-03-13 11:20:10
dokument Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 9.03.2023r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy oraz użyczenia 2023-03-13 11:15:51
dokument Zarządzenie Nr 24/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 01.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu" 2023-03-06 00:11:48
dokument Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.02.2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-03-16 13:44:20
dokument Zarządzenie Nr 22/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 24.02.2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań. 2023-02-27 10:35:45
dokument Zarządzenie Nr 21/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 16.02.2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na 2023 rok. 2023-02-20 09:17:46
dokument Zarządzenie Nr 20/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2023r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo - finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych stanowiących własność gminy Somonino 2023-03-17 10:21:45
dokument Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2023 r. zmieniające zarządzenie nr 189/2022 z dnia 7grudnia 2022 roku w sprawie ustalania stawek czynszu za wynajem Hali Sportowej w Egiertowie 2023-02-14 10:08:49
dokument Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z powierzeniem grantu "Dostępny samorząd - granty" . 2023-02-24 09:03:08
dokument Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 10.02.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok. 2023-02-24 08:28:51
dokument Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 08.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań 2023-02-13 14:23:03
dokument Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Somonino, powołania Komisji ds. Rokowań oraz ustalenia regulaminu rokowań. 2023-02-06 14:24:59
dokument Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino, powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenie regulaminu przetargu. 2023-02-06 14:20:39
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.01.2023 r. w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych 2023-02-02 13:59:05
dokument Zarządzenie Nr 12/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2023r. 2023-02-01 11:04:36
dokument Zarządzenie Nr 11/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023rok. 2023-02-03 09:44:51
dokument Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 25.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy 2023-01-27 09:41:52
dokument Zarządzenie Nr 9/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.01.2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino. 2023-01-19 11:28:58
dokument Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.01.2023 r. w sprawie obowiązku oszczędzania energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Somonino 2023-01-31 15:02:34
dokument Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2023-2045 2023-01-18 09:36:10
dokument Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 4/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023roku w sprawie zmiany budżetu gminy w 2023 roku. 2023-01-18 09:34:13
dokument Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy Somonino. 2023-03-16 13:38:20
dokument Zarządzenie Nr 4/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 13.01.2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023rok. 2023-01-13 13:24:01
dokument Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 11.01.2023 r. w sprawie zmian w jednolitym wykazie akt. 2023-01-12 09:09:15
dokument Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 4.1.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadń publicznych w 2023r. 2023-01-09 14:44:29
dokument Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Somonino z dnia 2.1.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym, prowadzonym działalność pożytku publicznego w 2023 r. 2023-01-02 13:02:58