Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

2016 rok

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument BP.6733.25.2016.AP w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn, budowie linii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, na działkach nr 18,20,27/1.27/2, 29 i 32 w obrębie ewidencyjnym Ramleje, Gmina Somonino 2016-12-28 16:40:46
dokument BP.6733.24.2016.AP wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej linii kablowej SN/nN demontażu istniejącej linii napowietrznej/kablowej SN/nN demontażu isntniejącej słupowej stacji transformatorowej położonej w obrębie Piotrowo. 2017-02-08 17:48:33
dokument BP.6733.23.2016.AP ustalenie warunów zabudowy dla terenu działki 234/1 położonej w miejscowości Goręczyno, dla inwestycji polegającej na umocnienie skarpy i pomostu pływającego 2016-11-30 16:36:53
dokument BP.6733.22.2016.AP 2017-01-20 11:49:04
dokument BP.6733.21.2016.AP w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej położonej w obrębie ewidencyjnym Egiertowo na wniosek Gminy Somonino 2016-11-09 15:43:45
dokument BP.6733.20.2016.AP o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN połozonej w obrębie ewidencyjnym w Hopowie, Gminie Somonino, na wniosek: Energa Operator S.A. 2016-11-07 13:41:11
dokument BP.6733.19.2016.AP ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej na kablową na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrzyce i Rąty, Gmina Somonino 2016-10-31 14:34:09
dokument BP.6733.18.2016.AP ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przepompownią do odbioru ścieków w miejscowości: Szymbark - Gmina Stężyca oraz Rybaki i Rąty - Gmina Somonino. 2016-10-11 14:01:47
dokument BP.6733.17.2016.AP ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działek nr 94/8, 94/9, 94/10 i 94/11 połozonych w miejscowości Egiertowo dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej. 2016-10-11 13:57:54
dokument BP.6733.16.2016.AP Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla terenu działek nr 521/11, 521/1, 521/15, 385, 351 położonych w miejscowości Goręczyno, dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociagowej wraz z budową przyłączy wodociągowych. 2016-09-16 13:22:06
dokument BP.6733.15.2016.AP ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 451/12 i 457 w miejscowości Sławki 2016-10-11 13:55:53
dokument BP.6733.14.2016.AP na terenie działki nr 51/2, 48/6, 48/18, położonej w miejscowości Egiertowo, dla inwetycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy 2016-09-08 11:42:52
dokument BP.6733.13.2016.AP ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na działce nr 24/9, obręb Egiertowo 2016-10-11 13:52:33
dokument BP. 6733.12.2016.AP Rozbudowa sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 2016-07-08 13:45:04
dokument BP.6733.11.2016.AP Modernizacja istniejącej linii kablowej SN/nN, demontaz istniejącej linii napowietrznej /kablowej SN/nN, demontaż istniejącej słupowej stacji transformatorowej, budowa linii napowietrznej/kablowej SN/nN wraz ze słupową stacją transformatorową. Piotrowo, gmina Somonino 2016-07-08 13:36:14
dokument BP.6733.10.2016 Budowa linii kablowych SN 15kV, nn 0,4 kV, stacji transformatorowej słupowej, budowa słupa linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn 0,4 kV w celu zasilenia domów mieszkalnych zlokalizowanych na dz. nr 38/9, 38/10 i 38/11 w m. Piotrowo, gm. Somonino. 2016-06-24 11:56:47
dokument BP.6733.9.2016.AP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilenia działek budownictwa mieszkaniowego 2016-06-24 11:50:04
dokument BP.6733.8.2016.AP ustalenie warunków zabudowy dla terenu działek nr 43/2, 43/3 i 51, położonych w m. Hopowo, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji dla budynków mieszkalnych. 2016-10-11 13:42:14
dokument BP.6733.7.2016.AP ustalenie lokalizacji inwestycjicelu publicznego polegającego na wymianie rurociągu wody pitnej i budowa podziemnej pompowni sieciowej na przebiegu w/w rurociągu na terenie działek Nr 99/1, 83, 234/1, 77, 56/2 w obrębie ew. Goręczyno, Gmina Somonino 2016-05-17 15:05:23
dokument BP.6733.6.2016.JK ustalenie warunków zabudowy dla terenu działek nr 157, 453, 434,435,441, położonych w m. Goręczyno, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, przebudowie linii napowietrznej SN 15kV oraz budowie sieci kablowej nn 0,4kV 2016-03-22 13:27:39
dokument BP.6733.5.2016.AP demontaż istniejącej linii kablowej SN/nN wraz ze stacją transformatorową słupową, na działkach nr ew. 94/3, 94/4, 94/6, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/13, 94/14, 94/15, 94/16, 94/17, 94/18, 95/1, 95/2, 96, 97/3, 97/4, 104/2, 105 obręb Egiertowo, Gmina Somonino 2016-06-07 13:52:38
dokument BP.6733.4.2016.JK rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 230, obręb Rąty, Gmina Somonino 2016-06-07 13:58:22
dokument BP.6733.2.2016.JK ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa stacji transformatorowej SN 15kV na działkach nr ew. 258, 259, 260/12, 271, budowa linii kablowej nn 0,4kV wraz z budową przyłączy, na działkach nr ew. 260/4, 260/5, 260/6, 260/7, 260/8, 260/9, 260/11 i 260/12 obręb Goręczyno, gmina Somonino. 2016-03-22 13:20:55
dokument BP.6733.1.2016.JK ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmiane zagospodarowania terenu poprzez budowę przystani kajakowej nad rzeką Radunia, na terenie części działek nr 53, 52, 83 położonych w miejscowości Goręczyno. 2016-03-22 13:15:19