Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 38/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok Alicja Wydrowska 2024-04-15 09:52:50 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok Alicja Wydrowska 2024-04-15 09:52:25 usunięcie załacznika
Raport o stanie gminy za 2023 rok Marcin Singer 2024-04-12 14:09:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2024 z dnia 09.04.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżaw Alicja Wydrowska 2024-04-11 14:10:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2024z dnia 09.04.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżaw Alicja Wydrowska 2024-04-11 13:53:57 edycja dokumentu
ZW1.6733.19.2023.KK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Alicja Wydrowska 2024-04-11 12:47:49 edycja dokumentu
ZW1.6733.13.2023.AM Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Alicja Wydrowska 2024-04-11 12:46:22 dodanie dokumentu
Zakończenie kadencji 2018-2024 - Marian Kowalewski Marcin Singer 2024-04-11 11:03:05 dodanie dokumentu
Andrzej Sołtysek Marcin Singer 2024-04-11 11:01:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-W00.420.45.2023.MR.28 Alicja Wydrowska 2024-04-11 09:42:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2024 z dnia 09.04.2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac konkursu plastycznego ''Szanuj życie! Bezpieczna Praca w gospodarstwie rolnym'' Alicja Wydrowska 2024-04-11 08:07:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 48/2024 z dnia 09.04.2024r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac konkursu plastycznego ''Szanuj życie! Bezpieczna Praca w gospodarstwie rolnym'' Alicja Wydrowska 2024-04-11 08:06:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2024z dnia 09.04.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżaw Alicja Wydrowska 2024-04-11 07:59:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok. Alicja Wydrowska 2024-04-11 07:58:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok Alicja Wydrowska 2024-04-10 08:15:50 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 208/211/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Somonino Marcin Singer 2024-04-05 10:36:02 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 208/209/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Somonino Marcin Singer 2024-04-05 10:34:05 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SOMONINIE z dnia 04.04.2024 r. w sprawie ustalenia dyżurów członków terytorialnej komisji wyborczej Marcin Singer 2024-04-04 15:28:18 dodanie dokumentu
ZW1.6733.4.2024.AM OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa miasteczka ruch drogowego Goręczyno Alicja Wydrowska 2024-04-04 12:27:51 dodanie dokumentu
ZW1.6733.2.2024.KK OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii napowietrznej Połęczyno Alicja Wydrowska 2024-04-04 12:23:38 edycja dokumentu
ZW1.6733.2.2024.KK OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii napowietrznej Połęczyno Alicja Wydrowska 2024-04-04 12:20:11 dodanie dokumentu
ZW1.6220.2.2024.TG "Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studzienny nr 2a, na terenie ujęcia wody podziemnej w Goręczynie" Anna Skierka 2024-04-03 15:39:18 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.21.2022.TG "Zabudowa mieszkaniowa na dz. nr 65 z dojazdem przez dz. nr 73 w miejscowości Kamela, gmina Somonino" Anna Skierka 2024-04-03 15:37:53 edycja dokumentu
U C H W A Ł A NR 102/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Anna Skierka 2024-04-03 13:06:03 dodanie dokumentu
P O S T A N O W I E N I E NR 208/168/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 3 i Nr 8 w gminie Somonino Anna Skierka 2024-04-03 10:45:58 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borcz Anna Skierka 2024-04-02 15:39:03 edycja dokumentu
ZW1.6220.2.2024.TG "Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej otworem studzienny nr 2a, na terenie ujęcia wody podziemnej w Goręczynie" Anna Skierka 2024-04-02 15:35:33 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-04-02 15:33:52 edycja dokumentu
Zarządzenie 45/2024 z dnia 29.03.2024r. w sprawie: prowadzenia gospodarki paliwowej w jednostkach OSP na terenie gminy Somonino. Anna Skierka 2024-04-02 11:39:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie 44/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Somonino Anna Skierka 2024-04-02 11:37:54 dodanie dokumentu
Petycja 1 - 26.02.2024r. Anna Skierka 2024-04-02 10:16:02 edycja dokumentu
Petycja 2 - 26.02.2024r. Anna Skierka 2024-04-02 10:15:56 edycja dokumentu
Petycja 1 - 26.02.2024r. Anna Skierka 2024-04-02 10:15:24 edycja dokumentu
Petycja 2 - 26.02.2024r. Anna Skierka 2024-04-02 10:03:25 edycja dokumentu
ZW1.6733.8.2024.KK wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rąty Anna Skierka 2024-03-29 13:40:04 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-03-29 09:42:13 edycja dokumentu
Wojtala Adam Anna Skierka 2024-03-28 12:49:14 dodanie dokumentu
Węsiora Karol Anna Skierka 2024-03-28 12:48:54 dodanie dokumentu
Ustowski Jarosław Anna Skierka 2024-03-28 12:48:20 dodanie dokumentu
Trepczyk Gerard Anna Skierka 2024-03-28 12:47:53 dodanie dokumentu