Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 Janusz Augustynowicz 2021-04-13 15:19:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 42/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 07.04.2021 r. w sprawie wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający Janusz Augustynowicz 2021-04-13 11:34:56 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-04-13 11:24:15 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-04-13 11:19:22 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-04-08 09:39:56 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo - Południe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-04-08 09:36:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo - Południe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-04-07 15:42:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-07 13:45:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 06 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2021-04-07 13:32:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 39/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 39/3, 40/55 oraz 40/57 położone w miejscowości Rąty oraz działka numer 69/1 położona w miejscowości Ramleje Janusz Augustynowicz 2021-04-07 13:19:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach oraz w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2021 Janusz Augustynowicz 2021-04-07 13:10:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Urzędzie Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-07 13:04:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-07 12:55:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 19.03.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola w miejscowości Goręczyno" Janusz Augustynowicz 2021-04-07 12:30:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-07 12:25:29 dodanie dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-07 09:53:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-04-07 09:49:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 30.03.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-04-02 13:49:41 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2021.TG ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 99, położonej w obrębie Starkowa Huta" Janusz Augustynowicz 2021-04-02 13:39:26 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2021-04-02 13:27:31 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2021-04-02 13:26:33 usunięcie załacznika
Sesja XXV - 13.04.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-04-02 13:19:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-04-02 13:08:32 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-04-02 13:07:55 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Janusz Augustynowicz 2021-04-02 12:59:41 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-04-02 11:33:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo - Południe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-04-02 10:43:14 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.1.2021.TG ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 55 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 79/9; 81/6; 83/1; 88/16; 103/7 i 210 obręb Starkowa Huta, gmina Somonino, powiat kartuski, woj. Pomorskie" Janusz Augustynowicz 2021-03-31 15:26:30 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-31 15:04:16 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.5.2020.TG ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Somonino, gmina Somonino, pow. Kartuski, województwo pomorskie." Janusz Augustynowicz 2021-03-31 12:52:54 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2021.TG ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 99, położonej w obrębie Starkowa Huta" Janusz Augustynowicz 2021-03-31 11:03:04 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2021.TG ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 99, położonej w obrębie Starkowa Huta" Janusz Augustynowicz 2021-03-31 11:01:17 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na: ,,Zaprojektowanie i wykonanie muralu na murze oporowym przy drodze powiatowej nr 1223G na przeciwko dworca PKP" Janusz Augustynowicz 2021-03-31 10:13:43 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.5.2020.TG ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Somonino, gmina Somonino, pow. Kartuski, województwo pomorskie." Janusz Augustynowicz 2021-03-31 10:04:25 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2021-03-31 10:01:37 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.4.2020.TG ,,Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych" zlokalizowana na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino, w procesie odzysku R12, R10 oraz R3 i R5. Janusz Augustynowicz 2021-03-31 09:57:17 edycja dokumentu
ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy adaptacji sal w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie na wielofunkcyjne pomieszczenie wraz z niezbędnym zapleczem." Janusz Augustynowicz 2021-03-31 09:31:45 edycja dokumentu
Raport Janusz Augustynowicz 2021-03-30 15:43:37 usunięcie dokumentu
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Janusz Augustynowicz 2021-03-30 15:42:06 dodanie dokumentu
Raport Marcin Singer 2021-03-29 11:44:00 dodanie dokumentu