Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 80/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-07-06 09:10:30 dodanie dokumentu
XXVII/299/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Somonino za rok 2020 Janusz Augustynowicz 2021-07-05 14:20:30 dodanie dokumentu
XXVII/298/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Somonino wotum zaufania Janusz Augustynowicz 2021-07-05 14:17:55 dodanie dokumentu
XXVII/297/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 Janusz Augustynowicz 2021-07-05 14:15:42 dodanie dokumentu
XXVII/296/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-07-05 14:06:52 dodanie dokumentu
XXVII/295/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Goręczyno oraz Rąty Janusz Augustynowicz 2021-07-05 14:04:44 dodanie dokumentu
XXVII/294/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa Janusz Augustynowicz 2021-07-05 13:49:06 dodanie dokumentu
XXVII/293/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Somonino na lata 2021-2025 Janusz Augustynowicz 2021-07-05 12:26:24 dodanie dokumentu
XXVII/292/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta - rejon ul. Przedsiębiorców Janusz Augustynowicz 2021-07-05 12:20:32 dodanie dokumentu
XXVII/291/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-07-05 12:15:39 dodanie dokumentu
XXVII/290/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,,Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot" Janusz Augustynowicz 2021-07-05 10:38:54 dodanie dokumentu
XXVII/289/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków Janusz Augustynowicz 2021-07-05 10:36:24 dodanie dokumentu
XXVII/288/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie Janusz Augustynowicz 2021-07-05 10:30:20 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 79/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 21.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Janusz Augustynowicz 2021-07-02 14:17:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Zwiedzanie zgodnie z naturą - promocja szlaków rekreacyjnych szansą na rozwój Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2021-07-02 13:24:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 81/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu działania ,,Zwiedzanie zgodnie z naturą - promocja szlaków rekreacyjnych szansa na rozwój Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2021-07-02 12:53:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 21.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 168007G na odcinku Somonino - Wyczechowo oraz drogi gminnej nr 168003G na odcinku Wyczechowo - Trątkownica" Janusz Augustynowicz 2021-07-02 12:38:06 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 76/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-07-02 12:29:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.06.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielek ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Janusz Augustynowicz 2021-07-02 12:19:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 18.06.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Janusz Augustynowicz 2021-07-02 12:16:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 1 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją zadania pn.: ,,Co w trawie piszczy - Odkrywamy Bioróżnorodność Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2021-07-02 12:09:00 dodanie dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-07-02 09:01:20 edycja dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-07-02 09:00:37 edycja dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-07-02 08:59:56 edycja dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-07-02 08:05:28 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Janusz Augustynowicz 2021-07-02 07:57:42 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-07-01 15:38:09 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.09.2021.AP Rozbiórka linii napowietrznej nn-0,4kV oraz budowa linii kablowej SN-0,4kV na terenie działek nr 23/103, 23/102, 23/100, 23/99, 23/98, 23/97, 23/92, 23/91, 23/90, 23/89, 23/88, 23/101, 23/7, 23/8, 23/21, 23/20 położonych w miejscowości Egiertowo, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-07-01 15:28:55 dodanie dokumentu
ZW1.6730.1.68.2021.AP Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/77 położonej w miejscowości Borcz, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-07-01 15:21:02 dodanie dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-29 13:36:47 edycja dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-29 13:35:23 edycja dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-29 13:33:58 dodanie dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-29 13:29:58 dodanie dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-29 13:26:56 dodanie dokumentu
za 2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-29 13:24:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-06-21 15:41:23 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 71/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-06-17 15:20:48 dodanie dokumentu
Sesja XXVI - 13.05.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-17 14:37:50 dodanie dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-06-14 15:48:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 14.06.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egiertowo" Janusz Augustynowicz 2021-06-14 15:40:31 dodanie dokumentu