Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Raport o stanie dostępności (zakładka menu) Marcin Singer 2021-03-29 11:43:34 dodanie pozycji menu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2021-03-26 10:07:19 edycja dokumentu
ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie dokumentacji dla budowy kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie przy ul. Osiedlowej." Janusz Augustynowicz 2021-03-25 15:37:24 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2021-03-22 15:18:33 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2021-03-22 15:17:38 usunięcie załacznika
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-22 11:52:03 edycja dokumentu
Sesja XXIII - 21.12.2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-03-22 11:15:38 edycja dokumentu
Sesja XXIV - 17.02.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-03-22 11:12:23 dodanie dokumentu
Petycja - 10.12.2020 r. Janusz Augustynowicz 2021-03-22 09:23:43 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 34/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Janusz Augustynowicz 2021-03-19 14:36:34 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.2.2021.AP Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie działek nr 23/103 i 23/88 w miejscowości Egiertowo, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-03-19 14:16:37 edycja dokumentu
XXIV/251/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2021 Janusz Augustynowicz 2021-03-18 15:53:21 dodanie dokumentu
XXIV/250/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2020 Janusz Augustynowicz 2021-03-18 15:50:47 dodanie dokumentu
XXIV/249/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 Janusz Augustynowicz 2021-03-18 15:43:56 dodanie dokumentu
XXIV/248/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-03-18 15:37:27 dodanie dokumentu
XXIV/247/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok Janusz Augustynowicz 2021-03-18 15:33:40 dodanie dokumentu
XXIV/246/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Janusz Augustynowicz 2021-03-18 15:30:34 dodanie dokumentu
XXIV/245/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Janusz Augustynowicz 2021-03-18 14:43:51 dodanie dokumentu
XXIV/244/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie petycji dotyczącej podjęcia uchwały o charakterze apelu w sprawie niedyskryminacji oraz szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Janusz Augustynowicz 2021-03-18 13:12:11 dodanie dokumentu
XXIV/243/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części należnej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 Janusz Augustynowicz 2021-03-18 12:58:27 dodanie dokumentu
XXIV/242/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-03-18 12:53:53 dodanie dokumentu
XXIV/241/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie współdziałania z Powiatem Kartuskim, Gminą Sierakowice, Gminą Stężyca, Gminą Sulęczyno, Gminą Kartuzy, Gminą Żukowo, Gminą Przodkowo, Gminą Chmielno, Gminą Somonino, Fundacją Słoneczne Wzgórze, Spółdzielnią Socjalną Bezpieczni Podopieczni i Spółdzielnią Socjalną Pasja, w zakresie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej 6 Działania 6.2 Poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Janusz Augustynowicz 2021-03-18 12:44:06 dodanie dokumentu
XXIV/240/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki Janusz Augustynowicz 2021-03-18 12:39:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie etap II" Janusz Augustynowicz 2021-03-18 11:46:41 dodanie dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-03-18 11:36:34 edycja dokumentu
Informacja Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-03-18 11:33:10 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.1.2021.TG ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 55 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 79/9; 81/6; 83/1; 88/16; 103/7 i 210 obręb Starkowa Huta, gmina Somonino, powiat kartuski, woj. Pomorskie" Janusz Augustynowicz 2021-03-18 10:56:02 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.04.2021.AP Budowa sieci wodociągowej i przyłącza na terenie działek nr 258 i 240 położonych w miejscowości Borcz, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-03-18 10:31:33 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy adaptacji sal w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie na wielofunkcyjne pomieszczenie wraz z niezbędnym zapleczem." Janusz Augustynowicz 2021-03-17 16:37:26 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2021-03-17 12:42:49 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIA, OGŁOSZENIA Marcin Singer 2021-03-17 12:42:06 edycja dokumentu
ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy adaptacji sal w budynku Szkoły Podstawowej w Somoninie na wielofunkcyjne pomieszczenie wraz z niezbędnym zapleczem." Janusz Augustynowicz 2021-03-16 15:35:18 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-16 13:52:16 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-16 08:06:22 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-16 08:04:57 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-16 08:03:44 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-16 08:02:45 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-16 08:01:20 dodanie dokumentu
Zapytania Ofertowe i Zapytania Cenowe (zakładka menu) Marcin Singer 2021-03-12 13:18:27 edycja pozycji menu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-03-12 12:03:25 edycja dokumentu