Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Stencel Krzysztof Anna Skierka 2024-03-28 12:47:18 dodanie dokumentu
Rybakowski Marcin Anna Skierka 2024-03-28 12:45:36 dodanie dokumentu
Paczoska Marek Anna Skierka 2024-03-28 12:44:58 dodanie dokumentu
Nadolski Zbigniew Anna Skierka 2024-03-28 12:44:25 dodanie dokumentu
Maliszewski Leszek Anna Skierka 2024-03-28 12:43:58 dodanie dokumentu
Lihs Stanisław Anna Skierka 2024-03-28 12:43:32 dodanie dokumentu
Klein Ryszard Anna Skierka 2024-03-28 12:42:58 dodanie dokumentu
Formela Wiesław Anna Skierka 2024-03-28 12:42:34 dodanie dokumentu
Elas Dorota Anna Skierka 2024-03-28 12:41:56 dodanie dokumentu
Armatowski Edmund Anna Skierka 2024-03-28 12:41:33 edycja dokumentu
Armatowski Edmund Anna Skierka 2024-03-28 12:41:25 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego Anna Skierka 2024-03-28 11:13:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023 - 2025" Anna Skierka 2024-03-28 11:09:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2024 z dnia 27.03.2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2023. Anna Skierka 2024-03-28 11:08:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2024 z dnia 27.03.2024r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2023. Anna Skierka 2024-03-28 11:06:49 dodanie dokumentu
Szkolenie Członków Obwodowych Komisji Wyborczych - Kwalifikacja ważności głosu Anna Skierka 2024-03-27 15:53:29 dodanie dokumentu
Szkolenie Członków Obwodowych Komisji Wyborczych Anna Skierka 2024-03-27 15:52:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023 - 2025" Anna Skierka 2024-03-27 15:44:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 41/2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Somonino na lata 2023 - 2025" Anna Skierka 2024-03-27 15:43:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie 40/2024 Anna Skierka 2024-03-27 15:42:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Anna Skierka 2024-03-27 11:54:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 38/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok Anna Skierka 2024-03-27 11:54:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2024 z dnia 25.03.2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Anna Skierka 2024-03-27 11:52:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2024 z dnia 12.03.2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do dzierżawy Anna Skierka 2024-03-27 11:47:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do najmu i użyczenia. Anna Skierka 2024-03-27 11:45:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do najmu i użyczenia. Anna Skierka 2024-03-27 11:44:25 dodanie dokumentu
Wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do najmu i użyczenia. Anna Skierka 2024-03-27 11:34:38 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borcz Anna Skierka 2024-03-27 09:04:40 dodanie dokumentu
ZW1.6733.7.2024.KK wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Egiertowo Anna Skierka 2024-03-27 08:59:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie 36/2024 z dnia 15.03.2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Borczu" Anna Skierka 2024-03-27 08:56:03 edycja dokumentu
P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Anna Skierka 2024-03-26 14:24:55 dodanie dokumentu
P O S T A N O W I E N I E NR 208/63/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 2 i Nr 10 w gminie Somonino Anna Skierka 2024-03-26 12:18:00 dodanie dokumentu
Sesja LXIII - 20.03.2024r. Anna Skierka 2024-03-26 11:22:51 edycja dokumentu
Sesja LXIII - 20.03.2024r. Anna Skierka 2024-03-26 11:20:34 dodanie dokumentu
Petycja - 13.03.2024r. Anna Skierka 2024-03-26 11:16:38 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-03-26 11:14:45 edycja dokumentu
LXIII/595/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2023 Anna Skierka 2024-03-26 11:10:59 dodanie dokumentu
LXIII/594/2024 z dnia 20.03.2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2024 - 2045 Anna Skierka 2024-03-26 11:09:41 dodanie dokumentu
LXIII/593/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2024 rok. Anna Skierka 2024-03-26 11:04:41 dodanie dokumentu
LXIII/592/2024 z dnia 20.03.2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Anna Skierka 2024-03-26 11:03:47 dodanie dokumentu