Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sesja XXVII - 16.06.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-08-25 09:14:42 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie Janusz Augustynowicz 2021-08-25 08:36:20 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 27/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 18 lutego 2021 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Somoninie Janusz Augustynowicz 2021-08-25 08:35:38 usunięcie załacznika
Sesja XXVIII - 11.08.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-08-24 15:44:47 dodanie dokumentu
XXVIII/310/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-08-24 14:17:11 dodanie dokumentu
XXVIII/309/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-08-24 13:44:46 dodanie dokumentu
XXVIII/308/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 Janusz Augustynowicz 2021-08-24 13:41:07 dodanie dokumentu
XXVIII/307/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-08-24 12:02:45 dodanie dokumentu
XXVIII/306/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kartuskiego Janusz Augustynowicz 2021-08-24 11:59:56 dodanie dokumentu
XXVIII/305/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Somonino na rok szkolny 2021/2022 Janusz Augustynowicz 2021-08-24 11:57:39 dodanie dokumentu
XXVIII/304/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie pracownika Urzędu Gminy w Somoninie Janusz Augustynowicz 2021-08-24 11:53:06 dodanie dokumentu
XXVIII/303/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Somonino rejon - ul. Kasztelańska Janusz Augustynowicz 2021-08-24 11:50:17 dodanie dokumentu
XXVIII/302/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty Janusz Augustynowicz 2021-08-24 11:01:41 dodanie dokumentu
XXVIII/301/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka Janusz Augustynowicz 2021-08-24 10:03:54 dodanie dokumentu
XXVIII/300/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrzyce i Goręczyno Janusz Augustynowicz 2021-08-24 09:51:34 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.6.2021.TG ,,Budowa wiaduktu drogowego w km 164+413,35 (ist. 164+498) LK 201 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 (Sopieszyno - Przodkowo - Kartuzy - Skaryszewy - Tczew w km 45+936) w miejscowości Somonino w związku z robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa, realizowanymi w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" Janusz Augustynowicz 2021-08-23 15:26:30 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-08-23 15:20:36 edycja dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-08-20 14:35:41 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.13.2021.AP Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 417 położonej w miejscowości Goręczyno, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-08-20 14:23:46 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.12.2021.AP Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 566/13, 566/14, 325, 248, 253/1 położonych w miejscowości Sławki, w gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-08-20 13:17:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 100A/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-08-19 12:26:15 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-08-18 17:05:08 edycja dokumentu
ZAPYTANIE CENOWE - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Goręczyno" Janusz Augustynowicz 2021-08-18 11:20:20 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.06.2021.AP Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie działek nr 537, 523, 327/1, 476, 501, 530, 528, 540, 532, 534, 535, 337/3, 536, 549, 550 położonych w miejscowości Sławki, w Gminie Somonino. Janusz Augustynowicz 2021-08-18 11:10:38 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-08-18 11:04:44 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 101/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Konkursu ,,SZCZEPIMY SIĘ - CHRONIMY" Janusz Augustynowicz 2021-08-17 15:35:22 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-08-13 14:38:31 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 100/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino za pierwsze półrocze 2021 roku Janusz Augustynowicz 2021-08-13 14:31:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 99/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Somonino, planów finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2021 roku. Janusz Augustynowicz 2021-08-13 14:22:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 98/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-08-13 14:21:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 11.08.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Remont nawierzchni dróg poprzez ułożenie płyt YOMB na terenie Gminy Somonino" Janusz Augustynowicz 2021-08-13 14:19:29 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-08-13 09:57:24 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-08-13 09:10:16 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-08-13 08:56:58 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-08-13 08:56:04 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2021.TG ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 99, położonej w obrębie Starkowa Huta" Janusz Augustynowicz 2021-08-13 08:47:49 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-08-12 15:18:19 edycja dokumentu
Placówki oświaty działające na terenie gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-08-12 15:02:04 dodanie dokumentu
ZW1.6730.1.102.2021.AP Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 306/32 położonej w miejscowości Borcz, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-08-12 14:58:02 dodanie dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-08-11 16:25:24 edycja dokumentu