Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sesja I - 07.05.2024r. Anna Skierka 2024-05-13 13:34:14 edycja dokumentu
Sesja I - 07.05.2024r. Anna Skierka 2024-05-13 13:29:42 edycja dokumentu
Sesja I - 07.05.2024r. Anna Skierka 2024-05-13 13:28:34 dodanie dokumentu
I/9/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie poszerzenia składu Komisji Rozwoju i Budżetu Anna Skierka 2024-05-13 13:23:20 dodanie dokumentu
I/8/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Anna Skierka 2024-05-13 13:22:17 dodanie dokumentu
I/7/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Publicznych Anna Skierka 2024-05-13 13:21:08 dodanie dokumentu
I/6/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Rozwoju i Budżetu Anna Skierka 2024-05-13 13:20:00 dodanie dokumentu
I/5/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Anna Skierka 2024-05-13 13:18:46 dodanie dokumentu
I/4/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino Anna Skierka 2024-05-13 13:16:57 dodanie dokumentu
I/3/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Somonino Anna Skierka 2024-05-13 13:16:10 dodanie dokumentu
I/2/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Somonino Anna Skierka 2024-05-13 13:14:54 dodanie dokumentu
I/1/2024 z dnia 07.05.2024r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Anna Skierka 2024-05-13 13:13:58 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Somonino z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Marcin Singer 2024-05-10 07:39:38 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Anna Skierka 2024-05-09 13:29:55 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Anna Skierka 2024-05-09 13:29:01 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Anna Skierka 2024-05-09 13:26:27 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Anna Skierka 2024-05-09 13:24:23 dodanie dokumentu
P O S T A N O W I E N I E Nr 197/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Somonino na stałe obwody głosowania Anna Skierka 2024-05-09 13:23:30 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 9 maja 2024 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Anna Skierka 2024-05-09 13:22:06 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-09 13:08:55 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-09 13:04:46 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-09 13:03:18 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-09 12:59:45 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-09 12:58:18 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 16:27:22 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 16:27:18 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 16:10:34 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 15:58:42 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 15:51:06 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 15:47:26 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 15:45:31 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 15:42:28 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 14:19:46 edycja dokumentu
Budżet i majątek Anna Skierka 2024-05-08 14:17:27 edycja dokumentu
Petycja - 13.03.2024r. Anna Skierka 2024-05-08 13:57:20 edycja dokumentu
Zarządzenie 56/2024 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok Anna Skierka 2024-05-08 13:06:01 dodanie dokumentu
Z G Ł O S Z E N I E kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Anna Skierka 2024-05-08 11:49:29 dodanie dokumentu
ZW1.6733.9.2024.KK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Alicja Wydrowska 2024-05-08 11:15:37 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Marcin Singer 2024-05-07 17:13:46 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki 2022r - korekta Anna Skierka 2024-05-07 12:55:44 dodanie dokumentu