Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sesja XXV - 13.04.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-04 13:23:17 edycja dokumentu
Sesja XXVII - 16.06.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-06-04 13:17:00 dodanie dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-06-04 12:57:33 edycja dokumentu
Raport za 2020 rok Janusz Augustynowicz 2021-05-31 15:23:09 dodanie dokumentu
Nabór na: od Młodszego Referenta do Inspektora ds. wymiaru podatków i opłat Janusz Augustynowicz 2021-05-19 16:27:06 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-05-19 10:17:55 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.1.2021.TG ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 55 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 79/9; 81/6; 83/1; 88/16; 103/7 i 210 obręb Starkowa Huta, gmina Somonino, powiat kartuski, woj. Pomorskie" Janusz Augustynowicz 2021-05-19 09:45:27 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2021-05-19 09:34:38 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2021-05-19 09:33:45 usunięcie załacznika
Rejestr Instytucji Kultury Janusz Augustynowicz 2021-05-19 09:33:41 usunięcie załacznika
ZW1.6220.1.2.2019.TG Rozbudowa warsztatu samochodowego o komorę lakierniczą na działce nr 85/3, obręb 10, powiat kartuski, gmina Somonino, miejscowość Ramleje. Janusz Augustynowicz 2021-05-19 09:20:06 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-19 09:04:41 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.05.2021.AP Rozbudowa sieci wodociągowej i przyłącza na terenie działek nr 108/2, 109/7 i 111 położonych w miejscowości Kamela, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-05-19 08:58:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie odwieszenia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Somoninie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybakach Janusz Augustynowicz 2021-05-13 11:29:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.05.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi gminnej tj. ulicy Witosławy polegająca na budowie chodnika i kanału technologicznego w miejscowości Somonino" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 11:27:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borczu - Zakres 2" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 10:42:04 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie woli nabycia nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 150/9 i 150/11 położone w miejscowości Hopowo oraz 164/3 i 205 położone w miejscowości Sławki Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:58:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Gminy Somonino związanych z realizacją operacji pn.: ,,Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce - Kolano (Etap II)" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:52:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 04.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia Spacery edukacyjne ,,Co w trawie piszczy?" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:45:44 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia ,,Procedury bezpieczeństwa dotyczącej funkcjonowania przystani kajakowych w Somoninie i w Goręczynie w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:43:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 50/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-05-13 09:38:07 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-10 15:20:48 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-10 14:46:50 edycja dokumentu
W3.271.1.19.2020.RS - ,,Prace wykończeniowe poddasza remizy OSP Egiertowo" Janusz Augustynowicz 2021-05-07 14:21:58 edycja dokumentu
Informacja dotycząca konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie zmiany statutów sołectw Janusz Augustynowicz 2021-05-07 14:17:21 edycja dokumentu
Sesja XXVI - 13.05.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-05-06 15:35:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie GDOŚ - DOOŚ-WDŚZIL.420.19.2020.MKW.6 z dnia 29.04.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-05-04 15:06:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie GDOŚ - DOOŚ-WDŚZIL.420.18.2020.MKW.34 z dnia 29.04.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-05-04 15:03:59 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:57:59 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:56:45 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.5.2020.TG ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w obrębie Somonino, gmina Somonino, pow. Kartuski, województwo pomorskie." Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:48:09 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:44:25 dodanie dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:37:18 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-05-04 14:02:59 edycja dokumentu
Sesja XXV - 13.04.2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-05-04 13:54:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 52/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:39:55 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę, użyczenie i najem Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 28.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na: - ,,Budowa otwartej strefy aktywności w Somoninie - etap 2" Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:32:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 26.04.2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego ,,Co w trawie piszczy?" Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:27:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 47/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:25:34 dodanie dokumentu