Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 44/2021 WÓJTA GMINY SOMONINO z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-30 14:23:39 dodanie dokumentu
XXV/266/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2021 - 2035 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 13:06:58 dodanie dokumentu
XXV/265/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:59:09 dodanie dokumentu
XXV/264/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:53:42 dodanie dokumentu
XXV/263/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:50:29 dodanie dokumentu
XXV/262/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie zmiany statutów sołectw Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:45:22 dodanie dokumentu
XXV/261/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połęczyno Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:39:49 dodanie dokumentu
XXV/260/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:25:00 dodanie dokumentu
XXV/259/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:21:55 dodanie dokumentu
XXV/258/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kamela Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:16:57 dodanie dokumentu
XXV/257/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:10:43 dodanie dokumentu
XXV/256/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Somonino na lata 2021-2027 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 12:04:01 dodanie dokumentu
XXV/255/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo - Usługowego sp. z o. o. w Sławkach na lata 2021 - 2025 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 11:56:55 dodanie dokumentu
XXV/254/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie za rok 2020 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 11:48:47 dodanie dokumentu
XXV/253/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie za rok 2020 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 11:44:12 dodanie dokumentu
XXV/252/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2020 Janusz Augustynowicz 2021-04-30 11:30:24 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.6.2021.TG ,,Budowa wiaduktu drogowego w km 164+413,35 (ist. 164+498) LK 201 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 (Sopieszyno - Przodkowo - Kartuzy - Skaryszewy - Tczew w km 45+936) w miejscowości Somonino w związku z robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa, realizowanymi w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" Janusz Augustynowicz 2021-04-30 11:25:36 edycja dokumentu
ZW1.6733.1.04.2021.AP Budowa sieci wodociągowej i przyłącza na terenie działek nr 258 i 240 położonych w miejscowości Borcz, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-30 10:53:17 edycja dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-29 15:30:31 edycja dokumentu
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOMONINO Janusz Augustynowicz 2021-04-29 15:10:38 usunięcie dokumentu
ZW1.6220.1.6.2021.TG ,,Budowa wiaduktu drogowego w km 164+413,35 (ist. 164+498) LK 201 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 (Sopieszyno - Przodkowo - Kartuzy - Skaryszewy - Tczew w km 45+936) w miejscowości Somonino w związku z robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 201 odc. Somonino - Gdańsk Osowa, realizowanymi w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto" Janusz Augustynowicz 2021-04-29 15:02:43 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2021.TG ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 99, położonej w obrębie Starkowa Huta" Janusz Augustynowicz 2021-04-28 16:01:07 edycja dokumentu
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Janusz Augustynowicz 2021-04-23 12:24:49 edycja dokumentu
KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Janusz Augustynowicz 2021-04-23 12:23:39 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-04-23 12:09:39 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.3.2019.TG Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2,42/3,43/1), gmina Somonino, powiat kartuski. Janusz Augustynowicz 2021-04-23 12:08:53 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. Janusz Augustynowicz 2021-04-23 10:18:55 dodanie dokumentu
ZW1.6733.1.3.2021.AP Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 239/4, 239/3 i 239/17 położonych w miejscowości Kaplica i na terenie działki nr 9 położonej w miejscowości Połęczyno, w Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-23 10:11:05 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 06 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2021-04-22 15:28:37 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 40/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 06 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2021-04-22 15:27:44 usunięcie załacznika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2021-04-22 15:27:33 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2021-04-22 15:26:53 usunięcie załacznika
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-04-21 14:32:07 edycja dokumentu
Budżet i majątek Janusz Augustynowicz 2021-04-21 14:31:04 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę Janusz Augustynowicz 2021-04-20 15:20:49 dodanie dokumentu
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok Janusz Augustynowicz 2021-04-20 14:58:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 15.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie" Janusz Augustynowicz 2021-04-16 14:30:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Somonino z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Gminie Somonino Janusz Augustynowicz 2021-04-16 14:25:55 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.1.2021.TG ,,Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej na powierzchni do 55 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych nr 79/9; 81/6; 83/1; 88/16; 103/7 i 210 obręb Starkowa Huta, gmina Somonino, powiat kartuski, woj. Pomorskie" Janusz Augustynowicz 2021-04-15 15:37:02 edycja dokumentu
Informacja dotycząca konsultacji z mieszkańcami Gminy Somonino w sprawie zmiany statutów sołectw Janusz Augustynowicz 2021-04-14 16:07:34 dodanie dokumentu