Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Analiza stanu gospodarki 2021r - korekta Anna Skierka 2024-05-07 12:55:23 dodanie dokumentu
O G Ł OS Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Borcz oraz dla fragmentu wsi Somonino oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla ww. planów Anna Skierka 2024-05-07 11:41:15 dodanie dokumentu
ZW1.6220.1.7.2022.TG/ "Budowa osiedla zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 7/1 i 246/6 obr. Kamela, gm. Somonino" Alicja Wydrowska 2024-05-06 13:35:48 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.7.2022.TG/ "Budowa osiedla zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 7/1 i 246/6 obr. Kamela, gm. Somonino" Alicja Wydrowska 2024-05-06 13:35:21 edycja dokumentu
Sesja I - 7.05.2024r. Anna Skierka 2024-04-30 12:48:54 dodanie dokumentu
ZW1.6220.14.2023.TG ,,Budowa budynku inwentarskiego - obory dla bydła mlecznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzysząca na fragmencie działki ewidencyjnej nr 87/5, obręb Kamela, gmina Somonino, powiat kartuski" Anna Skierka 2024-04-30 07:56:04 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki 2023r. Anna Skierka 2024-04-29 13:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie 55/2024 z dnia 23.04.2024r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem sal w lokalach niemieszkalnych będących w zasobie Gminy Somonino. Anna Skierka 2024-04-29 13:56:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie 50/2024 z dnia 17.04.2024r. w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2024 Anna Skierka 2024-04-29 13:55:19 edycja dokumentu
Budżet i majątek Alicja Wydrowska 2024-04-26 14:09:12 edycja dokumentu
Andrzej Sołtysek Alicja Wydrowska 2024-04-26 09:23:25 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.2.2022.TG " Przebudowa drogi ulicy osiedlowej w Somoninie" Alicja Wydrowska 2024-04-25 14:26:47 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.2.2022.TG " Przebudowa drogi ulicy osiedlowej w Somoninie" Alicja Wydrowska 2024-04-25 14:26:12 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.11.2021.TG ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 240/13, w obrębie Goręczyno, gmina Somonino" Alicja Wydrowska 2024-04-25 12:07:22 edycja dokumentu
ZW1.6220.1.11.2021.TG ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 240/13, w obrębie Goręczyno, gmina Somonino" Alicja Wydrowska 2024-04-25 12:07:02 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 54/2024 z dnia22.04.2024r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Socjalne Alicja Wydrowska 2024-04-24 11:34:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2023.MR.29 z dnia 16.04.2024r. Alicja Wydrowska 2024-04-24 07:41:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2024 z dnia 22.04.2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi wewnętrznej części ul. Osiedlowej i ul. Osiedle Mestwina w Somoninie Alicja Wydrowska 2024-04-23 14:17:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.51.2023.MR.29 z dnia 16.04.2024r. Alicja Wydrowska 2024-04-23 08:51:34 dodanie dokumentu
ZW1.6220.14.2023.TG ,,Budowa budynku inwentarskiego - obory dla bydła mlecznego wraz z niezbędna infrastrukturą towarzysząca na fragmencie działki ewidencyjnej nr 87/5, obręb Kamela, gmina Somonino, powiat kartuski" Alicja Wydrowska 2024-04-23 08:16:06 edycja dokumentu
ZW1.6220.9.2023.TG ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 56/2 obręb 0015 Starkowa Huta, gmina Somonino" Alicja Wydrowska 2024-04-23 08:13:27 edycja dokumentu
Plan Postępowań 2024 rok Alicja Wydrowska 2024-04-22 14:13:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie DOOS-WDSZIL.420.31.2019.EK.MD. 17 Alicja Wydrowska 2024-04-22 13:03:38 edycja dokumentu
Budżet i majątek Alicja Wydrowska 2024-04-19 13:22:53 edycja dokumentu
Budżet i majątek Alicja Wydrowska 2024-04-19 13:18:44 edycja dokumentu
Budżet i majątek Alicja Wydrowska 2024-04-19 13:15:18 edycja dokumentu
Budżet i majątek Alicja Wydrowska 2024-04-19 13:12:01 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie odwołania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino Alicja Wydrowska 2024-04-19 13:01:27 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie odwołania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino Alicja Wydrowska 2024-04-19 12:41:39 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 52/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie odwołania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Somonino Alicja Wydrowska 2024-04-19 12:33:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok Alicja Wydrowska 2024-04-19 12:28:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok Alicja Wydrowska 2024-04-19 12:27:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie 50/2024 z dnia 17.04.2024r. w sprawie określenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w niepublicznych przedszkolach i niepublicznym punkcie przedszkolnym oraz w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia w publicznych oddziałach przedszkolnych działających na terenie Gminy Somonino na 2024 Alicja Wydrowska 2024-04-19 12:25:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie 49 Alicja Wydrowska 2024-04-19 12:25:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie DOOS-WDSZIL.420.31.2019.EK.MD. 17 Alicja Wydrowska 2024-04-19 11:27:27 dodanie dokumentu
ZW1.6220.3.2024.TG Budowa instalacji odnawialnego źródła energii - zabudowa przemysłowa - systemami fotowoltaicznymi o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr ewid. 61/2 obręb Wyczechowo, jednostka ewidencyjna Somonino, powiat Kartuski, województwo pomorski" Alicja Wydrowska 2024-04-19 07:56:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 46/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok. Alicja Wydrowska 2024-04-18 08:54:27 edycja dokumentu
Sesja LX - 20.12.2023r. Marcin Singer 2024-04-17 07:56:12 edycja dokumentu
Sesja LXIV - 26.04.2024 r. Marcin Singer 2024-04-17 07:51:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie 44/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Somonino Alicja Wydrowska 2024-04-16 08:43:07 edycja dokumentu