Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Sesja X - 14.08.2019 r.

1. X/86/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie.

2. X/87/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Somoninie.

3. X/88/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

4. X/89/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce-,,Centrum"

5. X/90/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

6. X/91/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino od 01.09.2019r.

7. X/92/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Somonino oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 01.09.2019r.

8. X/93/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Somonino.

9. X/94/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino.

10. X/95/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Somonino.

11. X/96/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Somonino".

12. X/97/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie nadania tytułu,, Zasłużony dla Gminy Somonino".

13. X/98/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie emisji obligacji.

14. X/99/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Somonino.

15. X/100/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak i również trybu ich pobierania.

16. X/101/2019 z dnia 14.08.2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Somonino i wyznaczenia aglomeracji Somonino.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Blok 21-08-2019 12:26:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Malanowska 21-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Natalia Blok 31-10-2019 10:40:13