Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Sesja XVII - 05.03.2020 r.

1. Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

2. Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie

3. Uchwała Nr XVII/158/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Goręczyno

3. Głosowanie w sprawie, że plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Goręczyno nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino

4. Głosowanie w sprawie rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Goręczyno

5. Głosowanie w sprawie rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Goręczyno inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,które należą do zadań własnych gminy Somonino oraz zasadach ich finansowania

6. Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino

7. Głosowanie w sprawie, że plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino

8. Głosowanie w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino

9. Głosowanie w sprawie rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

10. Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Somonino

11. Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo - Południe

12. Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borcz

13. Uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

14. Uchwała Nr XVII/164/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. .w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

15. Uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

16. Uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

17. Uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020. r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somonino na 2020 rok

18. Uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Somonino do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

19. Uchwała Nr XVll/169/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

20. Uchwała Nr XVll/170/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia w roku 2020 dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych w Goręczynie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

21. Uchwała Nr XVII/171/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu

22. Uchwała Nr XVII/172/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok

23. Uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej zadań w zakresie kontroli w roku 2020

24. Uchwała Nr XVII/174/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka na Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Augustynowicz 18-03-2020 12:40:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Malanowska 05-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Janusz Augustynowicz 18-03-2020 12:40:19