Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Somonino

Sesja XXI - 26.10.2020 r.

1. Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino"

2. Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 15 położonej w obrębie ewidencyjnym Kaplica

3. Uchwała Nr XXI/200/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo

4. Uchwała Nr XXI/201/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Somonino przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Somonino

5. Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somonino

6. Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Somonino

7. Uchwała Nr XXI/204/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu

8. Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Kartuskim porozumienia w sprawie przyjęcia realizacji zadania polegającego na wykonaniu robót w ciągu drogi powiatowej nr 1923G w msc. Somonino

9. Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok

10. Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

11. Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2020-2035

12. Uchwała XXI/209/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Somonino na 2020 rok

13. Uchwała XXI/210/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Pomorskim w sprawie montażu tablic dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni

14. Uchwała XXI/211/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Pomorskim w sprawie montażu tablic dla Przywidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

15. Apel nr 1/2020 Rady Gminy Somonino z dnia 26 października 2020 r. do Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Augustynowicz 19-11-2020 16:24:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alicja Malanowska 26-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Janusz Augustynowicz 19-11-2020 16:24:14